Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Druţă, Ion

Miracolul din proza românească a Basarabiei postbelice…(Catinca Agache).

Guţul, Lidia

Un destin trăit prin carte: Lidia Guţul
(20 februarie 1932– 17 mai 2001)

Lidia GUŢUL s-a născut la 20 februarie 1932, în satul Constantinovca, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina.


E - Bibliotecă  2010-10-02
  Bezviconii, G.
  Bezviconii, G. Legăturile familiale ale lui A. Cuza cu Basarabia/ G. Bezviconii.- S.l., 1942 32 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Tatarescu, Gh.
  Tatarescu, Gh. Internaţionala a III-a şi Basarabia (discurs rostit în Adunarea Deputaţilor) / Gh. Tatarescu.- Bucureşti: „Independenţa”, 1925 45 p., tab., foto., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Mateevici, A.
  Mateevici, A. Poezii / A. Mateevici.- Bucureşti: „Graiul Românesc”, 1926 27 p.; foto., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Berechet, Şt.
  Mereu pe acelaş drum
  Detalii


  2010-10-02
  Stere, C.
  Stere, C. Rostul partidelor politice / C. Stere.- s.l., s.a. 31 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Moroşan, N.N.
  Moroşan, N.N. Noi contribuţii preistorice asupra Basarabiei de Nord / N.N. Moroşan.- Bucureşti: „Cultura Naţională”, 1929 17 p.; il., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Pelivan, I.G.
  Les droits des Roumains sur la Bessarabie (VI)
  Detalii


  2010-10-02
  Paris, 1919
  Les roumains devant le Congres de la Paix
  Detalii


  2010-10-02
  Nistor, I.I
  Istoria Basarabiei / ed.III-a
  Detalii


  2010-10-02
  Lupu, N.
  Originea românilor: Răspunsuri, adaosuri, sugestii, lămuriri. Vol II
  Detalii


  2010-10-02
  Boga, L.
  Documente din Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Vorobchievici, O.
  Vorobchievici, O. Amintiri din Basarabia/ O. Vorobchievici. - s.l., s.a. 192 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Halippa, Pan
  Halippa, Pan Flori de pîrloagă 1912- 1920/ P. Halippa.- Iaşi: Viaţa Românească, 1921 114 p.; 30 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Vataman, P.
  Vataman, P. Figuri sorocene. Vol I/ P. Vataman.- Soroca, 1940 234 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Balş, Gh.
  Balş, Gh. Începuturile arhitecturii bisericeşti din Moldova / Gh. Balş. – Bucureşti: Cultura Naţională, 1925 21 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Gore, P.
  Gore, P. Autoadministrarea şi Zemstvoul/ P.Gore.- Ch.: Glasul Ţării, 1920 31 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Nichita, D.N
  Nichita, D.N Pîrcălabia în Moldova pînă în veacul al XVII-lea / D.N Nichita. – Iaşi: ŢEREK&CAMINSCHI, 1932 23 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Dvoicenco, E.
  Dvoicenco, E. Influenţa literaturii ruse asupra scriitorului Constantin Stamati (extras din „Revista Istorică” nr. 7-9, iulie-septembrie 1929) / E. Dvoicenco. – s.l.: „Datina Romănească”, 1925 25 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Lupu, N.
  Lupu, N. Originea românilor (răspunsuri, adaosuri, sugestii, lămuriri) p.II / N. Lupu. – s.l., 1942 39 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Moruzi, D.C
  Moruzi, D.C Moartea lui Cain / D.C. Moruzi.- s.l., s.a. 332 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Nicorescu, P.
  Nicorescu, P. Lucrări de consolidare şi de restaurare la Cetatea-Albă / P. Nicorecsu.- s.l., s.a.. 128 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Pelivan, I.G.
  Pelivan, I.G. Le mouvement et l”accroissement de la population en Bessarabie de 1812 a 1918 (III) / I.G. Pelivan.- Paris, 1919 / text în l. franceză 27 p.; tab.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Pelivan, I.G.
  Pelivan, I.G. La Bessarabie sous le regime russe (1812-1918) / I.G. Pelivan.- Paris, 1919 / text în l. franceză 64 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Holban, E. Şt.
  Holban, E. Şt. Figuri basarabene/ E. Şt. Holban.- Paris: Ed. „ Căpriana”, 1990 68 p. 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Păduraru, T.N.
  Însemnări din timpul Unirii. Oameni şi evenimente (extras din revista „Viaţa Basarabiei”, 1937)
  Detalii


  2010-10-02
  Casso, L.
  La Russie au danube et l’ organisation de la Bassarabie
  Detalii


  2010-10-02
  Ch.: Glasul Ţării, 1920
  Istoricul şi activitatea zemstvelor în Basarabia în curs de 50 de ani
  Detalii


  2010-10-02
  Gheorghiu, A.
  Pe drumuri basarabene a doua zi după unire
  Detalii


  2010-10-02
  Nichita, D.N.
  Pîcălabia în Moldova pînă în veacul al XVII- lea
  Detalii


  2010-10-02
  Zotta, S.
  Paul Gore
  Detalii


  2010-10-02
  Nistor, I.
  Lămuriri istorice la deslegarea problemei agrare din Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Pamfile, T.
  Pagini vechi de vieaţă moldovenească
  Detalii


  2010-10-02
  Popovschi, N.
  Problema naţionalizării în Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Hâjdeu, A.
  Problema timpului nostru
  Detalii


  2010-10-02
  Madan, Gh.
  Răsunete din Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Ch.: Dreptatea
  Regele Ferdinand I şi Unirea Basarabiei
  Detalii


  2010-10-02
  Mateiu, I
  Renaşterea Basarabiei
  Detalii


  2010-10-02
  Boga, L
  Paza marginii: Căpităniile de margine de pe Nistru, Ciuhur spre raiaua Tighinei şi Bugheac
  Detalii


  2010-10-02
  Cazaco, P.
  Notes la Bassarabie
  Detalii


  2010-10-02
  Erbiceanu, V.
  Naţionalizarea justiţiei şi unificarea legislativă în Basarabia: Comunicări făcute Academiei Române în Şedinţele publice de la 15 mai şi 16 iunie 1933
  Detalii


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Documente din Basarabia: Extrasul din volumul de documente al Comisiunii Monumenteor Istorice. Secţia din Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Voia, M.M.
  Judeţul Lăpuşna (1934- 1937). Vol II
  Detalii


  2010-10-02
  Cazacu, D.
  În ghiarele foametei
  Detalii


  2010-10-02
  Casso, L.
  La Russie au danube et l’ organisation de la Bassarabie
  Detalii


  2010-10-02
  Ch.: Glasul Ţării, 1920
  Istoricul şi activitatea zemstvelor în Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Documente din Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Voia, M.M.
  Judeţul Lăpuşna (1934- 1937).
  Detalii


  2010-10-02
  D. Cazacu
  În ghiarele foametei
  Detalii


  2010-10-02
  L. Boga
  Documente din Basarabia
  Detalii


  2010-10-02
  Lupu, N.
  Originea românilor: Răspunsuri, adaosuri, sugestii, lămuriri. Vol II
  Detalii


  2010-10-02
  Mateevici, Al.
  Poezii (traduceri)
  Detalii


  2010-10-02
  Husărescu, Z.
  Husărescu, Z. Mişcarea subversivă în Basarabia / Z. Husărescu.- Chişinău: Atelierele Imprimeriei Statului, 1925 179 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Cazacu, P.
  A xv- a aniversare a Unirii Basarabiei: 27 martie1918- 27 martie 1933 / P. Cazacu.- Iaşi:Tip. „Opinia”, 1933 13 p.; 20 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Câteva cuvinte către domnii membri ai Consiliului judeţean şi Consiliilor comunale din judeţul Orheiu/ O.Ghibu.- Chişinău: Tip. „Cartea Românească”, 1927 24 p.; 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Cazacu, P.
  Cazacu, P. Cîteva date din istoria Basarabiei/ P. Cazacu.- Bucureşti: Cartea Românească, 1925 76 p.; 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Fală, P.
  Fală, P. Ce neam suntem: O lămurire pentru moldovenii din Basarabia/ P. Fală.- Chişinău: Glasul Ţării, 1920 7 p.; 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Bucureşti: Tip. „ Fundaţiei
  Cetatea- Albă: Zece ani de la realipire 9 april 1918- 9 april 1928.- Bucureşti: Tip. „ Fundaţiei Culturale Principile Carol, s.a. 191 p.; foto, 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Tip. „Dieceneză
  Cetatea cu „ Monografia” Oraşului „ Soroca”.- Oradea: Tip. „Dieceneză”, 1932 90 p.; foto, 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Ciobanu, Şt. Chişinăul.- Chişinău: Editura „ Comisiunii monumentelor istorice, secţia din Basarabia, 1925 122 p.; il., 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Culea, D.
  Culea, D. Cînd moldovenii ţineau straja la Nistru/ D. Culea.- Bucureşti: Tip. „ Jokey- Club”, 1926 140 p.; il., 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Chişinău
  Codul Andronache Donici (1814- 1817).- Chişinău, 1920 91 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Fală, P.
  Fală, P. Steagul/ P. Fală.- Tip. „Sfintei Monastiri Neamţu”, 1925 64 p.; 20 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Smadu, Nicolae
  Smadu, Nicolae Contribuţia studiului demografiei la progresul igienii în Basarabia/ N.Smadu.- Nr.12. Chişinău: Cartea Românească, 1927 20 p.; 20 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Bucureşti: „Luceafărul”, 1929
  Cartea Unirii 1918- 1928.- Bucureşti: „Luceafărul”, 1929 174 p.; foto, 30 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Călătorind prin Basarabia. Impresiile unui român ardelian/ O.Ghibu.- Chişinău: Tip. Eparhială, 1923 23 p.; 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Traian Popescu
  Basarabia Românească. Comemorarea a 66 ani de la realipire 27 martie 1918- 27 martie 1984.- Madrid: Editura Carpaţii, 1984. 55 p.; foto, 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Andronachi, Gh. V.
  Albumul Basarabiei în jurul marelui eveniment al Unirii/ Gh. V. Andronachi.- Chişinău, 1933 256 p.; 70 cm
  Detalii


  2010-10-02
  România.
  România. Serviciul de stat al cooperaţiei din Basarabia. Anuarul 1917- 1920.- Chişinău, 1920 238 p.; tab., 40 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contimporană/ O. Ghibu.- Cluj, 1928 259 p.; 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Panaitescu, S.
  Panaitescu, S. Aspecte economice şi sociale din Basarabia (1920- 1926). Vol I/ S. Panaitescu.- Chişinău: Tipogr.: „ Cartea Românească”, 1926 205 p.; foto, 15 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Erbiceanu, V.
  Erbiceanu, V. Avizile comisiunii juridice/ V. Erbiceanu.- Chişinău, 1921 215 p.; 30 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Bucureşti, 1927
  Basarabia şi relaţiile româno- ruse.- Bucureşti, 1927 124 p.; 25cm
  Detalii


  2010-10-02
  Bogza, G.
  Bogza, G. Basarabia ţara de pămînt/ G. Bogza.- Bucureşti: Editura „ARA”, 1991 101 p.; 20 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Bogoş, D.D.
  Bogoş, D.D. Basarabia de la 1812 până la 1938: Conferinţă ţinută la „ Sala Dales” la 10 noiembrie 1938/ D.Bogoş.- Chişinău: Monitorul oficial şi imprimeriile statului, 1938 16 p.; 25cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Constantinescu- Iaşi, P.
  Constantinescu- Iaşi, P. Buiucanii Chişinăului. Istoricul. Biserica. Cimitirul/ P.Constantinescu- Iaşi.- Chişinău: Tiparul Moldovenesc, 1935 33 p.; foto, 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Filipescu, C.
  Filipescu, C. Basarabia: Consideraţiuni generale,agricole şi statistice/ G. Filipescu,Giurgea,E.- Ch., 1919 347 p.; foto., 25cm
  Detalii


  2010-10-02
  Boldur, A.V.
  Boldur, A.V. Contribuţii la studiul Istoriei Românilor. Istoria Basarabiei.Vol III: Sub dominaţia rusească (1812- 1918). Politica. Ideologia. Administraţia.- Chişinău: Tiparul Moldovei, 1940 214 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Cu gîndul la Basarabia/ O. Ghibu.- Arad: Ed. Librărieidiec, 1926 207 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Fală, P.
  Fală, P. Cugetările unui luptător moldov în timpul revoluţiei ruse din 1917.-S.l.: Tip. „ Sf. Monastirii Neamţu”, 1926 64 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Constantinescu- Iaşi, P.
  Constantinescu- Iaşi, P. Despre răsboi/ P. Constantinescu- Iaşi.- Chişinău: Tipogr. „ Dreptatea”, 1932 24 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ciobanu, Şt.
  Ciobanu, Şt. Din istoria mişcării naţionale în Basarabia/ Şt. Ciobanu.- Chişinău: Tip.”Băncii Centrale Cooperative”, 1933 23 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Casso, Leonida
  Casso, Leonida Dreptul Bizantin în Basarabia 1907/ L.Casso; trad.: Al. Varzar.- Chişinău: Editura „Glasul Ţării”, 1923 119 p.; 30 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Balan, T.
  Balan, T. Emigranţii poloni în Bucovina şi Moldova în sec. Al XIX-lea / T. Balan.- Cernăuţi: Tiparul „ Glasul Bucovinei”, 19.. 25 p.; 35 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Chişinău, 1935
  Expunerea de situaţie a Judeţului Hotin pe anul 1934.- Chişinău, 1935 104 p.; tab., 30 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Florov, N.
  Florov, N. Harta administrativă a Judeţului Lăpuşna/ N.Florov.- Chişinău: Tip. Moldovenesc, 1937 8 p.; 20 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Boldur, A.V.
  Boldur, A.V. Imperialismul rusesc în Balcani: Schiţă de istorie diplomatică cu privire la români. Manual scurt pentru studenţi/A.V.Boldur.- Chişinău: Tip.” Dreptatea”, 1937 32 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Brăiteanu, G.I.
  Brăiteanu, G.I. La moldavie et ses frontieres historiques: Deuxieme edition/ G.I.Brăiteanu.- Bucur.: Ed. ” Dacia”, 1941 47 p.: foto, 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Bogoş, D.
  Bogoş, D. La răspîntie Moldova de la Nistru în anii (1917- 1918)/ D.Bogoş.- Chişinău: Glasul Ţării, 1924 144 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Erbiceanu, V.
  Erbiceanu, V. Legiuiri locale Basarabene: Istoric, texte şi jurisprudenţe/ V. Erbiceanu.- Chişinău, 1921 207 p.; 35 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. De la Basarabia rusească la Basarabia Românească: Analiza unui proces istoric însoţită de 186 documente. Vol I.- Cluj, 1926 509 p. ; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Orhei: Tip. Paghiş
  Darea de seamă asupra realizărilor pe anii 1933- 1937.- Orhei: Tip. Paghiş, s.a. 228 p.; foto, 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Florov, N.
  Florov, N. Apele subterane în Basarabia / N. Florov. - s.l., s.a. 64 p.; hărţi., tab., 25cm / Textul e paralel în l. mold. şi l. germană.
  Detalii


  2010-10-02
  Netea, V.
  Netea, V. Cunoştinţe folositoare în lumea largă.Transnistria.- Bucureşti: Cartea Românească, 1941 31 p.; 25cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ghibu, O.
  Ghibu, O. Cuvinte cătră tineretul intelectual basarabean/ O.Ghibu.- Chişinău: Tip. „ Cartea Românească”, 1927 13 p.; 20 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Boldur, A.
  Boldur, A. Autonomia Basarabiei sub stăpînirea rusească în 1812- 1828. Studii/ A. Boldur.- Chişinău: Tip.”Cartea Românească”, 1929 107 p.; tab., 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Dragomir, G.M.
  Dragomir, G.M. Coloniile Bulgare din Sudul Basarabiei/ G.M. Dragomir.- Tip. „ Naţională” , 1923 96 p.; 25 cm.
  Detalii


  2010-10-02
  Nadă, E.
  Nadă, E. Geografia judeţului Cahul / pentru clasa II-a primară / E. Nadă., Ceauşanu Nic. – Ch.: „Cartea Românească”, s.a.. 42 p.; il., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Crihan, P.N.
  Crihan, P.N. Geografia judeţului Chişinău. Pentru uzul claselor a II-a şi a III-a a şcoalelor primare / P.N. Crihan. – Ch.: România Nouă, 1919 51 p.; il., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Crihan, P.N.
  Crihan, P.N. Geoagrafia judeţului Lăpuşna / pentru clasa II-a primară / P.N. Crihan, L.T.Boga, I. Theodorescu.- Ch.: Luceafărul, 1926 64 p.; il., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Constantinescu, P.
  Constantinescu, P. Glozel / P. Constantinescu. – Ch.: „Cartea Românească”, 1929 65 p.; il., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ch.: Tipografia şi Legătoria Eparhială
  Darea de seamă: starea materială şi activitatea Societăţii „ Istorico-arheologice-bisericeşti” din Basarabia, pe anul 1924. – Ch.: Tipografia şi Legătoria Eparhială, 1925 24 p.; tab., 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Ch.: Tipografia Eparhială, 1924
  Darea de seamă: starea materială şi activitatea Societăţii „ Istorico-arheologice-bisericeşti” din Basarabia, pe anul 1923. – Ch.: Tipografia Eparhială, 1924 16 p.; 25 cm
  Detalii


  2010-10-02
  Boga, L.
  Boga, L. Lupta pentru limba românească şi ideea unirii la românii din Basarabia după (1812)/ L. Boga.- Chişinău: Cartea Românească, 1932 39 p.; 25 cm
  Detalii
  Bibliografii

  Bibliografii

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download

  Buletine tematice

  Buletine tematice

  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
  Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
  Download
  Ştiinţa în Moldova
  Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
  Download

  Indice bibliografic tematic

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E - Bibliotecă

  E - Bibliotecă

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
  Detalii

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Detalii
  În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

  Infocentru

  Noutăți

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Detalii

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

  Articole

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

  Expoziții

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

  Despre bibliotecă

  Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Parteneri

  În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

  Recomandăm

  Camera Nationala a Cartii (CNC)
  Programul Cadru
  Mesageria D&D
  Academia de Știinte a Moldovei
  Despre bibliotecă Infocentru
  Scurt istoric
  Structura bibliotecii
  Program de activitate al bibliotecii
  Adresa bibliotecii
  Statut
  Regulament
  Regulament utilizare
  Săli de lectură și de calculatoare
  Tur virtual al bibliotecii
  Donație bibliotecii
  Achiziții publice
  Fondul de rezervă și schimb
  Premii și mențiuni
  Funcții vacante
  Pagina ecologică  AȘM în Presă
  Noutăți
  BiblioDivertis

  Articole
  Anunțuri
  Întrebări frecvente (FAQ)
  Resurse Web
  Galeria foto
  Revista BiblioScientia
  Personalități marcante
  © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
  Academia de Științe a Republicii Moldova
  Creat in