Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Dolgan, Mihai

“... sunt un muzicant-autodidact, om incomod şi artist al poporului fără studii superioare...” (Mihai Dolgan)

Jucenko, Alexandr

      Alexandr Jucenko, doctor habilitat în ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1974), academician al AŞ a R.S.S.M (1976), membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S.  Domeniul ştiinţific: genetica ecologică, agroecologie, genetică specială şi ameliorarea plantelor.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Lupan Andrei

Lupan Andrei

Locul şi anul naşterii:

S-a născut la 15 februarie în satul Mihuleni, raionul Şoldăneşti

Studii:

1924 — a absolvit şcoala primară din satul Mihuleni;

1925-1929 — a studiat la Şcoala Agricolă din Cucuruzeni;

1929-1934 — şi-a făcut studiile la Şcoala de Viticultură din Chişinău;

1935-1940 — a studiat la Facultatea de Agronomie la Universitatea «Al. I. Cuza» din Iaşi cu sediul la Chişinău;

1941 — a absolvit Institutul Agricol din Chişinău;

Activitatea literară şi profesională:

1932 — debutează cu poezia «Biografie» pe paginile ziarului bucureştean «Adevărul literar şi artistic»;

1932-1938 — ciclul de poezii «Din tăceri»;

1941-1953 — ciclul de poezii «Intrare în baladă»;

1945 — colaborator ştiinţific superior la Institutul de Vinificaţie şi Viticultură «Magaraci» din Chişinău;

1946 — şef secţie literară la ziarul «Ţăranul sovietic»;

1954-1962 — deputat al Sovietului Suprem al URSS;

1946-1962 — Preşedinte al Comitetului de conducere a Uniunii Scriitorilor din R.S.S.M.;

1963-1967 — Preşedinte al Sovietului Suprem al R.S.S.M.

Activitatea publicistică:

1960 — în ziarul «Cultura Moldovei» a fost publicat articolul «Cuvînt de cinstire» (Mihai Sadoveanu — 80);

1964 — în ziarul «Tineretul Moldovei» a fost publicat articolul «Ion Creangă»;

1967 — în revista «Nistru» a fost publicat articolul «Marginalii argheziene»
(pe marginea operei lui Tudor Arghezi);

1973 — în ziarul «Moldova Socialistă» a fost publicat articolul «Biruinţa inorogului» (Dmitrie Cantemir — 300);

1975 — volumul Închinare la «Luceafăr» (antologie de texte despre şi pentru Eminescu).

Ordine şi distincţii:

1961 — membru titular al Academei de Ştiinţe a Moldovei;

1967 — laureat al premiului de Stat al Moldovei;

1982 — titlul onorific Scriitor al poporului din Republica Moldova.

Bibliografie selectivă:

Lupan, Andrei. Frate al pămîntului : [poezii] / Andrei Lupan ; prez. graf. : Iu. Pivcenco. — Ch. : Literatura artistică, 1989. — 40 p.

Lupan, Andrei. Haz şi necaz / Andrei Lupan. — Chişinău : Ed. de Stat a Moldovei, 1957. — 112 p.

Lupan, Andrei. Intrare în baladă / Andrei Lupan — Chişinău : Cartea moldovenească, 2007. — 296 p.

Lupan, Andrei. Lumina / Andrei Lupan. — Chişinău : Ed. Arlus, 1953. — 94 p.

Lupan, Andrei. Meşter faur / Andrei Lupan. — Chişinău : Ed. de Stat a Moldovei, 1958. — 176 p.

Lupan, Andrei. Poezii / Andrei Lupan. — Chişinău, 1947. — 94 p.

Lupan, Andrei. Scrieri. Vol. I / Andrei Lupan ; selecţie, note şi coment. : H. Corbu. — Chişinău : Cartea Moldovei, 2002. — 392 p. — ISBN 9975-60-090-5.

Lupan, Andrei. Scrieri. Vol. II : schiţe, eseuri, atitudini / Andrei Lupan ; selecţie, note şi coment. : H. Corbu. — Chişinău : Cartea Moldovei, 2002. — 432 p. — ISBN 9975-60-030-5.

Personalia:

Andrei Lupan — frate al pământului : Biobibliografie / alcăt. : Ana Globu ; Biblioteca Publică «Alexandru Donici». — Orhei, 2006. — 430 p. — ISBN 978-9975-9954-3-6.

Cemortan, Leonid. Un destin basarabean: amintiri despre Andrei Lupan [1912-1992] / Leonid Cemortan // Viaţa Basarabiei. — 2004. — Nr 1. — P. 196-213.

Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia : [date despre viaţa şi creaţia lui Andrei Lupan] / Mihai Cimpoi. — Chişinău, 1997. — P. 153, 172-173, 207-208, 264, 292-296, 304-305, 309, 353, 362.

Ciocanu, Ion. Andrei Lupan / Ion Ciocanu // Limba Română. — 1997. — Nr 5. — P. 59-75.

Dolgan, Mihai. Tradiţii argheziene în poetica lui Andrei Lupan: afinităţi, interferenţe, influenţe / Mihai Dolgan // Ştiinţa. — 1992. — Nr 2. — P. 3-14.

Lupan, Andrei // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 1961-2006 : Dicţionar. — Ch., 2006. — P. 94-96.

Şpac, Ion. Scriitorii sovietici moldoveni / Ion Şpac. — Chişinău, 1969. — P. 34-35.


Linkuri utile:
http://www.andreilupan.com/


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop “Educational Centre”
Mesageria D&D
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in