Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Andries, Andrei

Academician

Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2013).

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Cimpoi Mihai

Cimpoi Mihai

Data locul naşterii

3 septembrie 1942, comuna Larga r. Briceni;

Studii:

1949-1959 — şcoala medie din com. Larga;

1959-1960 — a activat în calitate de colaborator literar la gazeta raională „Leninistul” din Lipcani;

1960-1965 — a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială

1965-1972 — redactor la revista „Nistru” şi consultat la Uniunea Scriitorilor din Moldova;

1973 — a fost interzisă semnătura şi activitatea publică;

1974 , 1977, 1982 — redactor superior la editurile „Cartea moldovenească” şi „Literatura artistică”;

1982-1983 — secretar literar la Teatrul Naţional din Chişinău;

1984-1985 — redactor la Enciclopedia „Literatura şi Arta Moldovei”;

1986-1987 — secretar literat la Teatrul Liric „Al. Mateevici”;

1987 — secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova

1989-1990 — deputat al poporului din fosta URSS;

1991 — preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

1992 — Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

2000 — reales preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova;

2002 — Director al revistei „Viaţa Basarabiei”, redactor-şef al buletinului „Mihai Eminescu”; membru al colegiilor de redacţie la revistele „Viaţa românească”, Caiete critice, Paradigma, Sud Est.

Premii şi distincţii

1992 — Maestru al literaturii din Republica Moldova;

1994 — Premiul de Stat al Republicii Moldova;

1995 — Premiul „Nichita Stănescu”;

1996 — Ordinul Republicii;

1997 — Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor din România;

2000 — Medalia jubiliară „M. Eminescu” a României;

Medalia jubiliară „M. Eminescu” a Republicii Moldova;

2002 — Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” în grad de cavaler al României.

Bibliografie selectivă:

Cimpoi, Mihai. Critice / Mihai Cimpoi. — Craiova : Fundaţia „Scrisul Românesc” ; Chişinău : Magna-Princeps, 2011. — Vol. 9 : Identitate şi alteritate. — ISBN 978-9975-4173-6-5. — ISBN 978-973-7864-70-3.

Cimpoi, Mihai. Critice / Mihai Cimpoi. — Craiova : Fundaţia „Scrisul Românesc”, 2009. — Vol. 8 : Prăpastia lui Pascal. — 172 p. — ISBN 978-973-7864-39-0.

Cimpoi, Mihai. Grigore Alexandrescu: „însuflarea” fiinţării / Mihai Cimpoi. — Târgovişte : Bibliotheca, 2009. — 112 p. — ISBN 978-973-712-484-5.

Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru, poetul arhetipurilor / Mihai Cimpoi. — Iaşi : Princeps Edit, 2009. — 226 p.

Cimpoi, Mihai. Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti: prefacerea firii / Mihai Cimpoi. — Târgovişte : Bibliotheca, 2011. — ISBN 978-973-712-610-8.

Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga. Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul / Mihai Cimpoi. — Ed. a 2-a, rev. — Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. — ISBN 978-606-8214-41-2.

Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare / M. Cimpoi. — Ed. a 3-a, reactualizată. — Ch. : Silvius Libris, 2009. — 168 p. — ISBN 978-9975-107-13-6 ; ×èìïîé, Ìèõàé. Âåëèêèå ðóìûíñêèå ïèñàòåëè: ëèòåðàòóðíûå ìåäàëüîíû / Ìèõàé ×èìïîé. — Ch. : Silvius Libris, 2009. — 184 p. — ISBN 978-9975-107-14-3.

Cimpoi, Mihai. Vasile Cârlova. Poetul „sufletului mâhnit” / Mihai Cimpoi. — Târgovişte : Bibliotheca ; Ch. : Cartdidact, 2010. — 221 p. — ISBN 978-973-712-551-4; ISBN 978-9975-9847-6-8.

Dumitru Matcovschi — Poet şi Om al Cetăţii / col. red. : Mihai Cimpoi (coord.) [et. al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. — Ch. : Ştiinţa, 2009. — 327 p. — ISBN 978-9975-67-640-3.

Grigore Vieru, poetul / coord. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Alex Ştefănescu [et al.] ; itinerar biografic : Mihai Cimpoi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. — Ch. : Ştiinţa, 2010. — 464 p. — (Academica ; 6). — ISBN 978-9975-67-502-4.

Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului : [critic şi istoric literar] / col. red. : Mihai Cimpoi (coord.) [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. — Ch. : Ştiinţa, 2010. — 323 p. — ISBN 978-9975-67-226-9.

Victor Teleucă — un heraclitean transmodern / col. red. : Theodor Codreanu, Mihai Cimpoi, Mihail Dolgan, Haralambie Corbu. — Ch. : Universul, 2010. — 428 p. — ISBN 978-9975-47-042-1.

Personalia

Boldea, Iulian. Mihai Cimpoi şi paradoxurile interpretării / Iulian Boldea // Metaliteratură : Critică, istorie, teorie literară. — 2010. — Nr 1/4. — P. 104-106.

Enciu, Nicolae. Un cavaler al adevărului / Nicolae Enciu // Semn : rev. literară. — 2006. — Nr 4. — P. 20-21.

Glodeanu, Gheorghe. Distins eminescolog : [acad. Mihai Cimpoi] / Gheorghe Glodeanu // Limba Română. — 2007. — Nr 10/12. — P. 192-195.

Josu, Nina. Un strălucit cărturar — Mihai Cimpoi / Nina Josu // Literatura şi Arta. — 2007. — Nr 34/36. — P. 5.

Matei, Valeriu. O figură emblematică a culturii româneşti — Mihai Cimpoi / Valeriu Matei // Limba Română. — 2007. — Nr 10/12. — P. 198-204.

Mihai Cimpoi : Biobibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Haşdeu” ; alcăt. : L. Kulikovski, T. Verebcean ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. — Ch. : Litera, 2002. — 192 p. — ISBN 9975-74-450-8.

Mihai Cimpoi : [critic, ictoric literar, eminescolog, filosof al culturii] // Timpul. — 2011. — 2 sept. — P. 2.

Vasilescu, Emil. Fiinţa eminesciană : [acad. Mihai Cimpoi] / Emil Vasilescu // Limba Română. — 2007. — Nr 10/12. — P. 203-204.


Linkuri utile:
http://mihaicimpoi.wordpress.com/


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
International Bookshop “Educational Centre”
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in