Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Dolgan, Mihail

Criticul şi istoricul literar, omul de ştiinţă şi de creaţie, profesorul universitar Mihail Dolgan.

Andrunachievici, Vladimir

Mare Magistru al Algebrei, exponent destoinic al Templului Ştiinţei şi Cavaler al celei mai înalte distincţii de stat – „Ordinul Republicii.”

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Culiuc Leonid

Culiuc Leonid

Data şi locul naşterii:

11 august 1950, s.Drăgăneşti, Republica Moldova;

Studii:

1972- Inginer de tehnică electronică, Chişinău, Institutul Politehnic;

— A absolvit doctorantura, Moscova, Universitatea de Stat M. Lomonosov;

Titluri ştiinţifice:

1976- Candidat (doctor) în ştiinţe fizico-matematice, Moscova, Universitatea de Stat M. Lomonosov;

1985- Titlul de Colaborator ştiinţific superior, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

1990- Doctor (habilitat) în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

1993 — Universitatea de Stat din Moldova, profesor la facultatea de fizică,predarea a 2 cursuri speciale;

1993- Profesor universitar, Academia de Ştiinţe a Moldovei

2007- Membru corespondent, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

Activitatea de muncă şi experienţă managerială:

1973 — 1975 — Facultatea de fizică a Universitaţii de Stat M. Lomonosov din Moscova, colaborator ştiinţific (c. ş.) inferior;

1976 — pînă în prezent-Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IFA AŞM):

1976 — 1979 — c. ş. inferior;

1979 — 1986 — c. ş. superior;

1986 — 1990 — c. ş. coordonator;

1990 — 1993 — c. ş. principal;

1992 — 1994- adjunct al secretarului ştiinţific general al AŞM;

1993 — 1996 — şef de laborator, director adjunct al Centrului de Materiale Semiconductoare al IFA AŞM;

martie 1997 — martie 2001 — director al IFA AŞM;

2001 — 2005 — deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Din 1986 — Conducător de doctorat (8 doctoranzi cu teza susţinută);

1994 — 1995 — profesor invitat la Universitatea de Vest din Timişoara, România.

2005 — director al IFA AŞM;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

Se axează pe fizica semiconductorilor şi a corpului solid — procese optice, inclusiv optic-neliniare şi fotoelectrice, spectroscopie laser, fotonică.

— Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor de cercetări proiectelor bilaterale, internaţionale:

— Conducător de proiect în cadrul programului «Nanotehnologii şi materiale noi» ;

— Membru al CSŞDT;

— Membru al CNAA;

— Preşedinte al Consiliului Specializat 01.04.10 «Fizica şi ingineria semiconductorilor»

— Membru al Colegiilor de redacţie «Moldavian Journal of Physical Sciences» şi «Annals of West University of Timisoara, Physics Series»;

2010, decembrie, 26 — preşedinte al Consiliului Ştiinţific IFA ;

2011- membru observator al Comitetului pentru Științe Fizice și Inginerești din cadrul Fundației Europene pentru Știință din partea RM (European Science Foundation, Standing Committee for Physical & Engineering Sciences (PESC);

Distincţii, Titluri Onorifice:

1996 — Laureat al Premiului Preşedinţilor Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Academiei de Ştiinţe a Bielorusiei şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

1998 — Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei;

1986 — Medalia «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü»,

2000 — Diploma de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Moldovei,

2000 — Medalia «Meritul Civic»

2001 — Distincţia Republicii Franceze «Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques».

2002 — Bursier prin concurs internaţional al Societăţii Japoneze pentru Promovarea Ştiinţei (JSPS);

2009 — Medalii la expoziţiile internaţionale din Bruxelles (de argint) şi Geneva (de bronz)

2010- Premii, medalii, titluri etc. Medalia AŞM «Dimitrie Cantemir», titlul onorific «Om emerit al Republicii Moldova».

Bibliografie selectivă:

Monografii

1.Heterotranziţii în viaţa academicianului Alexei Simaşchevici : [bibliogr.] / L.Culiuc,; D. Şerban, A. Melnic-Vitiu, A. Marinciuc, D. Nedeoglo, T. Rotaru, M. Ionco. — Ch. : Elan Poligraf, 2009. — 80 p. — ISBN 978-9975-66-142-3.

Articole

2.Characterization of Cu(In,Ga)Se2 thin films using reflected second harmonic generation / G. Buintskaya, L. Kulyuk, V. Mirovitskii, E. Mishina, N. Sherstyuk, K. Ramanathan // Moldavian J. of the Physical Sciences. — 2011. — Vol. 10, Nr 1. — P. 96-102.

3.Effect of annealing of ZnSe:Cr crystals in Bi(Zn) melt on the intensity of radiation bands of cr ions / L. L. Kulyuk, D. D. Nedeoglo, A. V. Siminel, K. D. Sushkevich // Moldavian J. of the Physical Sciences. — 2010. — Vol. 9, Nr 2. — P. 138-140.

4.Excitonic luminescence in oligothiophene aggregated films and self-assembled monolayers / E. Mishina, N.; Sherstyuk, S. Semin, S. Nakabayashi, L.Kulyuk // Solid State Communications. — 2009. — Vol. 149, Nr 47-48. — P. 2232-2234.

5.Kinetics of the excitonic radiative recombination in WS2 and MoS2 layered crystals / A. Colev, C. Gherman, V. Mirovitskii, L. Kulyuk, E. Fortin // J. of Luminescence. — 2009. — Vol. 129, Nr 12. — P. 1945-1947.

6.Luminescence properties of ZnGa2O4 and ZnAl2O4 spinels doped with Eu3+ and Tb3+ ions / E. Rusu, V. Ursaki, G. Novitschi, M. Vasile, P. Petrenco, L. Kulyuk // Physica status solidi ©. — 2009. — Vol. 6, Nr. 5. — P. 1199-1202.

7.Luminescent properties of cobalt-doped α-ZnAl2S4 spinel type single crystals / S. Anghel, G. Boulon, L. Kulyuk, K. Sushkevich // J. of Luminescence. — 2011. — Vol. 131, Nr 12. — P. 2483-2486.

8.Magnetic and luminescent properties of iron-doped ZnSe crystals / L. L. Kulyuk, R. Laiho, A. V. Lashkul, E. Lähderanta, D. D. Nedeoglo, N. D. Nedeoglo, I. V. Radevici, A. V. Siminel, V. P. Sirkeli, K. D. Sushkevich // Physica B: Condensed Matter. — 2010. — Vol. 405, Nr 20. — P. 4330-4334.

9.Noi materiale semiconductoare şi structuri pentru conversiunea fotovoltaică a energiei solare / E. Aruşanov, L. Culiuc, P. Gaşin, A. Simaşchevici, D. Şerban // Akademos: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. — 2010. — Nr 4. — P. 91-97.

10.Photoconductivity and photoluminescence spectra of CdIn2S4:Ti crystals / O. Kulikova, L. Kulyuk, A. Siminel, V. Tezlevan // Moldavian J. of the Physical Sciences. — 2009. — Vol. 8, Nr. 3/4. — P. 265-270.

11.Radiative properties of a-ZnAl2S4:V spinel type single crystals / S. Anghel, G. Boulon, L. Kulyuk, K. Sushkevich // Physica B: Condensed Matter. — 2011. — Vol. 406, Nr 24. — P. 4600-4603.

12.Spectroscopic characterization of Ti-doped α-ZnAl2S4 spinel-type single crystals / S. Anghel, G. Boulon, A. Brenier, E. Fortin, S. Klokishner, D. Koshchug, L. Kulyuk, K. Sushkevich // J. of Physics: Condensed Matter. — 2010. — Vol. 22, Nr 5. — P. 055903-1-055903-6.

13.Temperature dependence of the exciton gap in monocrystalline CuGaS2 / S. Levcenco, S. Doka, V. Tezlevan, D. Fuertes Marron, L. Kulyuk, T. Schedel-Niedrig, M. C. Lux-Steiner, E. Arushanov // Physica B. — 2010. — Vol. 405, Nr 17. — 3547-3550.

Personalia

14.Tighineanu, Ion. Caracter de savant : Membru corespondent al A.Ş.M. Leonid Culiuc la 60 de ani / Ion Tighineanu // Akademos. — 2010. — Nr 3. — P. 149. —Linkuri utile:
http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_3_2010_pentru_PDF_1.pdf


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop “Educational Centre”
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in