Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Furdui, Teodor

Prim-vicempreşedinte AŞM, Savant cu renume în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei.

Tighineanu, Ion

Ion Tighineanu - Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Lupaşcu Tudor

Lupaşcu Tudor

Data şi locul naşterii:

02 martie, 1950, în s. Flămînzeni, r. Sîngerei.

Studii:

1957-1967 a absolvit şcoala medie din satul natal;

1972  a absolvit Facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Moldova;

1977  a absolveşte doctorantura la Institutul de chimie coloidală şi chimie a apei al ANŞ din Ucraina( Kiev);

Titluri ştiinţifice:

1981  doctor în ştiinţe chimice;

2000  doctor habilitat în ştiinţe chimice;

2006  titlul de profesor  cercetător;

2009  titlul de professor de Onoare al Universităţii Internaţionale din Viena;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1971-1972 a activat în calitate de laborant la Institutul de Chimie al AŞM;

1977-1979 a lucrat la institut pe post de inginer chimist după absolvirea doctoranturii;

1987-1987 a ocupat în continuare succesiv funcţiile de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Chimie al AŞM;

1987  1990  cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Chimie al AŞM;

1990-2002 şef al Laboratorului Chimie ecologică;

1995-2001 vicedirector ştiinţific al Institutului de Chimie al AŞM;

2002-prezent director al Institutul de Chimie al AŞM ;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

A publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, 47 invenţii şi care au fost prezentate la circa 70 foruri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.

1991-2010  co-preşedinte şi membru al Comitetelor de organizare a peste 55 de Conferinţe internaţionale în domeniul chimiei fizice a adsorbanţilor şi protecţiei mediului înconjurător din Chişinău, Bucureşti, Moscova, Kiev, Odesa, Lvov, Riga etc.

2000-prezent membru al Consiliului ştiinţific în probleme de adsorbţie şi cromatografie al Academiei de Ştiinţe din Rusia;

2001-2005  membru al Comisiei de experţi în domeniul chimiei a CNAA;

2001  2007  anual co-preşedinte al Comitetutului de organizare a Conferinţei internaţionale din or. Lvov ,, ";

2001  prezent  membru al Colegiului ştiinţific al revistei ,,Mediul Ambiant";

2002  prezent  co-preşedinte al Conferinţei internaţionale a Societăţii de Chimie din Moldova;

2002- present  membru al Colegiului de redacţie al revistei ,,Enviromental Enginering and Management Journal" (România);

2004 prezent  membru al Asambleei AŞM;

2004  2008  membru al Biroului Secţiei de Biologie, Chimie şi Ecologie a AŞM;

2005  prezent  co-preşedinte al Colegiului redacţional al Revistei ,,Chemistry Journal of Moldova",

2006-2008 membru al Comisiei de Atestare a CNAA;

2008  prezent  membru al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM;

Distincţii, Titluri Onorifice:

1981  premiul Prezidiului AŞM pentru tineret;

1996- medalia ,,Eureka" ,Bruxelles, Belgia;

1996  laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii;

1997  medalia de bronz la Salonul ,,Internaţional de inventică", Iaşi, România;

1997  laureat al premiului preşedinţilor a trei academii de ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova;

1999  medalia de argint la Salonul ,,Geneva", Elveţia; medalie de argint şi de bronz ,,Inventa", Bucureşti, România;

2000  om emerit al Republicii Moldova;

2000, 2009  dublu laureat al Premiului AŞM;

2001  medalie de argint ,,Infoinvent  2001, Chişinău,RM  diplomă de gradul întîi;

2001  medalie de aur, Geneve, Elveţia;

2006  deţinător al Medaliei 60 de ani ai AŞM;

2006  deţinător al Medaliei În Slujba Patriei ;

2008  premiul Forului Inventatorilor din România;

2008  2010  premiul Greate Prize al Expoziţiei EUROINVENT ;

2009  deţinător al Medaliei de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale;

2009  2010  ordinul Leonardo da Vinci;

2010  ordinul ,,Gloria Muncii";

2010  medalia ,,Dimitrie Cantemir";

2010  medalia ,,Nicolae Testimiţanu";

2010  diploma de Merit a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Enoxil  preparat ecologic pentru sănătatea omului : [monogr.] / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Valeriu Rudic [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei.  Ch. : S. n., 2012.  256 p.  ISBN 978-9975-62-304-9.

Enoxilul  preparat ecologic pentru protecţia plantelor : [monogr.] / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Galina Lupaşcu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei.  Ch. : S. n., 2010.  134 p.  ISBN 978-9975-62-274-5.

Lupaşcu, T. Cărbuni activi din materii prime vegetale / T. Lupaşcu.  Chişinău: ÎEP Ştiinţa, 2004.  224 p.

Postolachi, Larisa. Dinamica formilor de fosfor de interfaţă sedimente  apă în lacul ,,La izvor" / Larisa Postolachi, Vasile Rusu, Tudor Lupaşcu // bulletin ştiinţific : Rev. de etnografie, ştiinţele naturii şi muzeologie. Vol. 2.  Chişinău, 2005.  P. 117-120.

Rusu, V. Chimia sedimentelor sistemelor acvatice. Proprietăţi de suprafaţă. Modele fizico-chimice / V. Rusu, T. Lupaşcu.  Chişinău: Ed. Elena V.I., 2004.  272 p.

Articole

Adsorption of Cu 2+ ions from aqueous solutions on the active carbon oxidized with hydrogen peroxide and impregnated with nitrogen-containing compounds / T. Lupashcu, G. Petukhova, M. Chobanu, V. Botsan // : . .  2009.   12..  . 2417-2421.

Caracterizarea unor cărbuni activi obţinuţi din materii prime neconvenţionale / T. Lupaşcu, R. Nastas, A. Meghea, Z. Abdulfatah, M. Giuginca // Revista de chimie (Bucureşti).  2004.  Vol. 55, Nr 10.  P. 805-807.

Dranca, Ion. Implications of global and local mobility in amorphous excipients as determined by dsc and tm dsc / Ion Dranca, Tudor Lupashcu // Chemistry Journal of Moldova > general, Industrial and Ecological Chemistry.  2009.  Vol. 4, Nr 2.  P. 107-118.

Dynamics of heavy metals in sediments from river Prut / V. Rusu, T. Lupashcu, M. Revenco, L. Postolachi // Environmental Engineering and Management Journal.  2004.  Vol. 3 , Nr 3.  P. 305-313.

Efect of adsorbate polarity on thermodesorption profiles from oxidized and metal-impregnated activated carbons / . ercedes Maroto/Valer, Ion Dranca, Tudor Lupashcu, Raisa Nastas // Carbon.  2004.  Nr. 42.  P. 2655-2659.

Eficacitatea terapeutică a preparatului Enoxil 5%-soluţie apoasă în dermatita alergică şi în microsporia naturală la câine / S. Balanescu, Gh. Donica, N. Stratan, T. Lupaşcu, D. Balanescu // Ştiinţa agricolă.  2011.  Nr 1.  P. 78-82.

Elaborarea procedeului de obţinere şi studiul proprietăţilor fizico-chimice ale enoxilului / T. Lupaşcu, Gh. Duca, P. Vlad, V. Kulciţki // Produse vinicole secundare.  Chişinău, 2011.  P. 173-178.

Investigation of grape seed proanthocyanidins. Achievements and perspectives / V. Kulciţki, P. F. Vlad, Gh. Duca, T. Lupaşcu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry.  2007.  Vol. 2, Nr 1.  P. 36-50.

Investigation of Modified Activated Carbons Structural Parameters and Adsorption Capasity / T. Lupashcu, M. Chobanu, V. Botsan, O. Petuhov // Revista de chimie.  2009.  Vol. 60, Nr 7.  P. 711-714.

Lupashcu, T. Adsorbtion of humic acids and of some metel ions from aqueous solutions on activated carbons / T. Pupashcu, M. Chobanu // Enveromental Enginering and Management Journal.  2009.  Vol. 8, Nr 5.  P. 1039-1043.

Lupaşcu, T. Adsorbţia amestecurilor de coloranţi şi substanţe tensioactive din soluţii apoase pe cărbuni activi / T. Lupaşcu, M. Ciobanu // revista de chimie.  2007.  Vol. 58, Nr 10.  P. 905-908.

Lupaşcu, Tudor. Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant / Tudor Lupaşcu, Maria Gonţa // Akademos.  2011.  Nr 1.  P. 16-18.

Lupaşcu, Tudor. Obţinerea preparatelor medicamentoase şi agricole în baza substanţei biologic active enoxil sintezată din enotaninuri / T. Lupaşcu, Gh. Duca // Produse vinicole secundare.  Chişinău, 2011.  P. 171-236.

Lupaşcu, Tudor. Stabilirea calităţii şi cantităţii grupelor funcţionale în compusul biologic-activ Enoxil / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Nina Ţâmbaliuc // Enoxil  preparat ecologic pentru sănătatea omului.  Ch., 2012.  P. 73-84

Mukhin, V. M. Detoxification of pesticides polluted soil by adsorbtion on activated carbons / V. M. Mukhin, Yu. Ya. Spridonov, T. G. Lupashcu // Chemistry Journal of Moldova : General, Industrial and Ecological Chemistry.  2009.  Vol. 4, Nr 1.  P. 72-74.

Natural Compouds with Antioxidant Properties / Tudor Lupashcu, Gheorghe Duca, Maria Giurginca, Pavel Vlad, Lucian Lupashcu, Aurelia Meghea // Key Engeenering Materials.  2009.  Vol. 415.  P. 25-28.

New carbonic adsorbents for industrial sorting purification in vodka production / V. M. Mukhin, N. M. Shubina, L. M. Abramova, L. D. Zubova, T. G. Lupashcu // Enveromental Enginering and Management Journal.  2009.  Vol. 8, Nr 5.  P. 1017/1019.

Products derived from catalytic oxidation of methylene blue / T. Lupaşcu, M. Ciobanu, O. Bogdevici, V. Boţan // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry.  2011.  Vol. 6, Nr 1.  P. 77-80.

Rusu, V. Heavy metals partitioning in sediments from river Prut / V. Rusu, T. Lupashcu // Environmental Engineering and Management Jounnal.  2004.  Vol. 3, Nr 4.  P. 675-683.

Studies on the water solubilization processes of oenotannins and their phisico-chemical properties / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu, Pavel Vlad, Veaceslav Kulciţki, Raisa Nastas // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry.  2006.  Vol. 1, Nr 1.  P. 74-79.

Studiul calităţii şi elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor naturale / Tudor Lupaşcu, Maria Sandu, Raisa Nastas, Tatiana Arapu // Buletinul AŞM : Şt. medicale.  2005.  Nr 1.  P. 76-81.

Study of springs water quality as sources of potable water and for irrigation in Rezina district / Maria Sandu, Elena Moşanu, Viorica Gladchi, A. Tărîţă, Gh. Duca, P. Spătaru, T. Lupaşcu, E. Sergentu, Raisa Lozan, V. Jabin, S. Ţurcan // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry.  2010.  Vol. 5, Nr 1.  P. 84-89.

Thermal regeneration of activated carbons saturated with ortho and meta-chlorophenols / M. Mercedes Maroto-Valer, Ion Dranca, David Clifford, Tudor Lupashcu, Raisa Nastas, Carlos A. Leon // Thermochimica Acta.  2006.  Nr 444.  P. 32-40.

Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi / Gh. Duca, A. Mereuţă, M. Gonţa, V. Covaliov, T. Lupaşcu, V. Căldare, E. Iorga // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova.  2007.  Nr 4.  P. 14-17 ; Nr 5.  P. 16-18 ; Nr 6.  P. 21-23.

Voltammetric behavior of some steels in aqueous solutions of HNO3 / Gh. Nemţoi, L. Airinei, T. Lupaşcu, A. Cecal // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry.  2011.  Vol. 6, Nr 1.  P. 45-51.

Voltammetric caracterizasion of the behavior of biologicaly active compounds Enoxilin in various media / Gh. Nemţoi, T. Lupaşcu, T. Ciomaga, A. Cecal // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry.  2011.  Vol. 6, Nr 1.  P. 62-68.

, . , ,    / T. , .  // ,     . , 2011.  P. 425-446.

Personalia

Duca, Gheorghe. Popas aniversar : dr. habilitat Tudor Lupaşcu la 60 de ani / Gheorghe Duca // Akademos.  2010.  Nr 1.  P. 145.

Duca, Gheorghe. Tudor Lupaşcu  a brilliant scientist and skilfull manager / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova.  2010.  Vol. 5, Nr 1.  P. 124-125.

Savant şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani : Volum omagial / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie ; coord. : Aculina Arîcu.  Ch. : S. n., 2010.  296 p.  ISBN 978-9975-9690-4-8.


Linkuri utile:

http://chem.asm.md/node/11

http://www.akademos.asm.md/files/Popas%20aniversar.pdfBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in