Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Ababii, Ion

Academician, doctor, conferențiar universitar.

Doga, Eugen

Eugen Doga – artist al poporului, membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Cojocaru Gheorghe

Cojocaru Gheorghe

Data şi locul naşterii:

08 februarie 1963, în comuna Tahnăuţi, raionul Rezina, R. M.

Studii:

1986 — absolvent al Universităţii de Stat din Moldova;

Titluri ştiinţifice:

1996 — titlul de doctor la Universitatea din București;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

14 ianuarie 2010 — Preşedinte al Comisiei Prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea Regimului Comunist Totalitar din R. Moldova;

20 iulie 2010-prezent — director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM;

-cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

1996-1998 — editor al Revistei ,,Arena Politicii " ;

din 1998 — comentator politic pentru Radio Europa Liberă;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Cojocaru, Gheorghe. Colapsul URSS şi dilema relaţiilor româno-române / Gheorghe Cojocaru. — Bucureşti : Omega, 2001. — 238 p. — ISBN 973-85441-1-4.

Cojocaru, Gheorghe. Cominternul şi originile ,,moldovenismului" / Gheorghe Cojocaru. — Ch. : Civitas, 2009. — 499 p. — ISBN 978 −9975 −80-293-2.

Cojocaru, Gheorghe. Integrarea Basarabiei în cadrul României (1918-1923) / Gheorghe Cojocaru. — Bucureşti : Semne, 1997. — 270 p. — ISBN 973-9318-29-0.

Cojocaru, Gheorghe. 1989 la Est de Prut / Gheorghe Cojocaru ; coord. : Ion Negrei. — Ch. : Prut Internaţional, 2001. — 216 p. — ISBN 9975-69-255-9.

Cojocaru, Gheorghe. Politica externă a Republicii Moldova / Gheorghe Cojocaru. — Ed. a 2-a, rev. şi adaug. — Ch. : Civitas, 2001. — 208 p. — ISBN 9975-936-75-X.

Cojocaru, Gheorghe. Separatismul în slujba Imperiului / Gheorghe Cojocaru ; Inst. de Istorie al AŞM. — Ch. : Civitas, 2000. — 192 p. — ISBN 9975-936-68-7.

Cojocaru, Gheorghe. Sfatul Ţării: itinerar / Gheorghe Cojocaru. — Ch. : Civitas, 1998. — 176 p. — ISBN 9975-936-20-2.

Cojocaru, Gheorghe. Tratatul de Uniune Sovietică / Gheorghe Cojocaru ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. — Ch. : Civitas, 2005. — 735 p. — ISBN 9975-912-52-4.

Operaţiunea ,,Sud" Chişinău = Îïåðàöèÿ ,,Þã" Êèøèí¸â : Culeg. de documente / alcăt. : Gheorghe Cojocaru ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. — Ch. : Bons Offices, 2010. — 484 p. — ISBN 978-9975-80-434-9.

Articole

Cojocaru, Gheorghe. Constituirea Sfatului Ţării. O abordare istorică şi istoriografică / Gheorghe Cojocaru // Transilvania. — Sibiu, 2008. — Nr 3-4. — P. 9-22.

Cojocaru, Gheorghe. Conştiinţă istorică, identitate de stat şi identitate etnoculturală în Republica Moldova / Gheorghe Cojocaru // Akademos. — 2009. — Nr 2 (13). — P. 62-65.

Cojocaru, Gheorghe. Fiecare este dator şi în drept să spună ce gândeşte / Gheorghe Cojocaru // Revista de Istorie a Moldovei. — 2011. — Nr 1-2. — P. 125-149.

Cojocaru, Gheorghe. Mişcarea democratică naţională şi declararea Independenţei Republicii Moldova / Gheorghe Cojocaru // Revista de Istorie a Moldovei. — 2011. — Nr 3-4. — P. 128-140.

Cojocaru, Gheorghe. Noi documente revelatoare despre formarea RASSM / Gheorghe Cojocaru // Destin românesc. — 2009. — Nr 3. — P. 132-142.

Cojocaru, Gheorghe. O privire retrospectivă asupra anevoioasei despărţiri de Stalin (1956-1991) / Gheorghe Cojocaru // Akademos. — 2010. — Nr 1. — P. 54-60.

Cojocaru, Gheorghe. Ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei — o consecinţă directă a înţelegerilor sovieto-germane din 23 august 1939 / Gheorghe Cojocaru // Akademos. — 2010. — Nr 3. — P. 6-16.

Cojocaru, Gheorghe. Perestroica şi deşteptarea etniilor minoritare din URSS / Gheorghe Cojocaru // Destin românesc. — 2008. — Nr 1. — P. 41-54 ; Nr 2-3. — P. 59-79.

Cojocaru, Gheorghe. Rolul jucat de organizaţia clandestină bolşevică din Basarabia la afilierea Partidului Comunist din România la Internaţionala Comunistă / Gheorghe Cojocaru // Revista de Istorie a Moldovei. — 2009. — Nr 2-3. — P. 139-151.

Cojocaru, Gheorghe. S-a întîlnit oare Pan Halippa cu Lenin la Petrograd în 1917? / Gheorghe Cojocaru // Revista de Istorie a Moldovei. — 2008. — Nr 2. — 3-21.

Cojocaru, Gheorghe. Unificarea Bisericii Basarabene cu Biserica Ortodoxă Română / Gheorghe Cojocaru // Luminătorul. — 2010. — Nr 6. — P. 20-31.

Cojocaru, Gheorghe. Voronin expune Moldova unor enorme riscuri geopolitice / Gheorghe Cojocaru // Flux. — 2007. — 6 iul. — P. 6.

Represiuni împotriva religiei şi a bisericii : [rezultatele cercetărilor Comisiei Cojocaru] // Luminătorul. — 2010. — Nr 6. — P. 34-45.

Personalia

Enciu, N. Cominternul şi originile ,,moldovenismului" : [cartea «Cominternul şi originile moldovenismului» de Gheorghe Cojocaru] / N. Enciu // Destin românesc. — 2009. — Nr 4. — P. 143-144.

Musteaţă, S. Diversiunea cominternistă a ,,moldovenismului" [cartea «Cominternul şi originile moldovenismului» de Gheorghe Cojocaru] / S. Musteaţă // Akademos. — 2010. — Nr 1. — P. 124-125.

Şevcenco, R. ,,Comisia Cojocaru" — primele rezultate de activitate / R. Şevcenco // Alianţa Moldova Noastră. — 2010. — 2 apr. — P. 10.


Linkuri utile:

http://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_E._Cojocaru

http://www.europalibera.org/author/20551.htmlBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop “Educational Centre”
Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Academia de Știinte a Moldovei
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in