Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Ghiţu, Dumitru

Fizician, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Furdui, Teodor

Prim-vicempreşedinte AŞM, Savant cu renume în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Cemortan Leonid

Cemortan Leonid

Leonid Cemortan (6noiembrie 1927 27iunie 2009)

Data şilocul naşterii:

1927, 6noiembrie, satul Chetrosu, raionul Drochia.

Studii:

1961A absolvit Universitatea deStat din Moldova, Facultatea deFilologie,

1966 Doctorantura laAcademia deŞtiinţe Sociale din Moscova.

Activitate demuncă şiexperienţă managerială:

1955-1957 Şef de redactie la Editura de Stat a Moldovei,

1957-1958 Şef al Directiei arte a Ministerului Culturii,

1958-1960 Director al Filarmonicii de Stat din Chişinău,

1960-1963 Viceministru al Culturii,

1967-1976 Şef de redacţie la Enciclopedia Moldovenească,

1976-1991 Cercetător ştiinţific superior laSecţia deEtnografie şiArtă aA.Ş.M.,

1991-1997 Director alInstitutului deIstorie siTeoria Artei alA.Ş.M.,

1995 Membru corespondent alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei,

1997 Director deonoare alInstitutului Studiul Artelor alA.Ş.M.

Direcţiile şisubiectele principale ale cercetării ştiinţifice:

Istoria şiteoria artei teatrale

Titluri ştiinţifice:

1966 Candidat înştiinţe istorice,

1994 Doctor habilitat înstudiul artelor cutema Teatrul şidramaturgia naţională din Republica Moldova înperioada deceniilor 1920-1970 (Probleme privind valorificarea şidezvoltarea tradiţiilor artistice naţionale),

1995 Profesor universitar.

Premii şimenţiuni:

Ordinul Războiul pentru Apărarea Patriei, OmEmerit, Ordinul Republicii, Medalia A.Ş.M. Dimitrie Cantemir, Medalia Pentru Vitejie înMuncă, laureat alPremiului Prezidiului A.Ş.M., premiul Valeriu Cupcea.

2009 S-a stins din viaţă la27iunie. Afost înmormântat laCimitirul Central depestr. Armenească dinor. Chişinău.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Studii monografice

Cemortan, Leonid. Prietenul nostru teatrul : [pagini din istoria teatrului acad. A.S. Puşkin]/ Leonid Cemortan. Ch. : Lit. artistică, 1983. 248p. : fot.

Recenzii:

Cincilei, G.Riguros studiu monografic // Lit.şiarta. 1984. 27dec. P. 6.

Purice, Lucia. // Nistru. 1984. Nr7. P. 149-153.

Cemortan, Leonid. Teatrul naţional din Chişinău (1920-1935). Schiţă istorică / Leonid Cemortan; cop. : Grigore Cornienco. Ch. : Epigraf, 2000. 316p. Bibliogr.înnote, p. 275-286. Apare cusprijinul Fundaţiei Soros Moldova. ISBN 9975-903-19-3.

Recenzii:

Bendas, Mihai. Oistorie deteatru într-un volum decarte // Patria tânără. 2000. 19dec. P. 8; . 2000. 19. . 8.

Proca, P. // Arta 2001 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2001. P. 153-154.

Cemortan, Leonid. Teatrul şidramaturgia naţională din Republica Moldova înperioada deceniilor 1920-1970 (Probleme privind valorificarea şidezvoltarea tradiţiilor artistice naţionale) : tz.dedoct. hab.: Specialitatea17.00.01 Istoria şiteoria teatrului. Ch., 1993. 59p. Rez.înlb. rusă, fr.

Cemortan, Leonid. Actorul Eugeniu Ureche/ Leonid Cemortan. Ch.: Epigraf S.R.L., 2005 (F.E. P. Tipogr. Centrală). 160p.

Recenzie:

Bogdănaş, Silvia. Aapărut monografia Eugeniu Ureche : inmemoria marelui dispărut // Timpul. 2005. 11oct. P. 4.

Cemortan, Leonid. Valeriu Cupcea : actor şiregizor [Text; Fotografii]/ Leonid Cemortan; Academia deŞtiinţe aMoldovei; Inst. Patrimoniului Cultural. Chişinău, 2008. 242p. : fot.

, . / . Ch. : Timpul, 1986. 35p.

, . : / . .: .. . : . 1986. 166p.

Articole înculegeri şireviste ştiinţifice

Cemortan, Leonid. Actorul Eugeniu Ureche/ Leonid Cemortan // Arta 2005 : Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. Ch., 2005. P. 126.

Cemortan, Leonid. Animator alspiritualităţii şipromotor alculturii naţionale : [despre Anatol Corobceanu]/ Leonid Cemortan // Undestin învâltoare: Anatol Corobceanu înamintirile celor cei-au stat înpreajmă. Ch., 1996. P. 6-12.

Cemortan, Leonid. Arcadie Plăcintă/ Leonid Cemortan // Arta 2005 : Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. Ch., 2005. P. 93-104.

emortan, Leonid. Artiom Marcovici Lazarev, promotor alculturii naţionale, văzut încontextul timpului / Leonid Cemortan // Arta 2008 : Arte audiovizuale. Ch., 2008. P. 152-174.

Cemortan, Leonid. Aspecte ale interferenţelor culturale înRepublica Moldova/ Leonid Cemortan // Ştiinţa. 1995. Nr7 (Iulie). P. 9.

Cemortan, Leonid. Aurel Ion Maican şiteatrul românesc din Basarabia interbelică/ Leonid Cemortan // Arta 1999-2000 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2000. P. 36-44. Bibliogr.înnote (28tit.).

Cemortan, Leonid. Chipul lui Ştefan cel Mare pescena teatrală / Leonid Cemortan // Ştefan cel Mare personalitate marcantă înistoria Europei (500de ani delatrecerea îneternitate) : Ref.şicomunic./ Inst.deIst.alAcad.deŞt.aMoldvei; coord. : Demir Dragnev, Ion Chirtoacă. Ch., 2004. P. 154-157.

Cemortan, Leonid. Constantin Constantinov/ Leonid Cemortan // Arta 2006 : Arte audiovizuale/ Inst. Patrimoniului Cultural alA.Ş.M., Centrul Studiul Artelor. Ch., 2006. P. 167-174 : fot. Rez.înlb. engl.

Cemortan, Leonid. Corobceanu, Anatol/ Leonid Cemortan // Chişinău : encicl. Ch., 1997. P. 167.

Cemortan, Leonid. Cultura naţională şiglobalizarea / Leonid Cemortan // Arta 2003 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2003. P. 102-107. Rez.înlb. engl.

Cemortan, Leonid. Decade ale literaturii şiartei/ Leonid Cemortan, M.Papuc // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1985. Vol.1. P. 178-179.

Cemortan, Leonid. Die Traditionen der Kulturbeziehungen zwischen der Moldau und Osterreich/ Leonid Cemortan // American Romanian Academy ofArts and Sciences journal. 2003. Nr28. P. 107-111.

Cemortan, Leonid. Elemente romanice încultura tradiţională românească/ Leonid Cemortan // Romanizarea laEst deCarpaţi. Ch., 1996. P. 48-55.

Cemortan, Leonid. Gânduri deZiua Biruinţei/ Leonid Cemortan // Ştiinţa. 1995. Nr5 (Mai). P. 6.

Cemortan, Leonid. Laoretrospectivă astagiunii : [ateatrului Luceafărul din Chişinău]/ Leonid Cemortan // Consemnări pecortină/ alcăt. : L.Vidraşcu, A. Fedico. Ch., 1989. P. 10-26.

Cemortan, Leonid. Maria Bieşu laînceput decale/ Leonid Cemortan // Arta 2005 : Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. Ch., 2005. P. 116-118.

Cemortan, Leonid. Maria Cosmacevscaia laTeatrul Naţional din Chişinău // Arta 2004. Ch., 2004. P. 81-93. Rez.înlb. engl.

Cemortan, Leonid. Mihail Grecu artist şicetăţean/ Leonid Cemortan // Arta 2007 : Arte vizuale. Ch., 2007. P. 113-117.

Cemortan, Leonid. Nicolae Iorga şiteatrul/ Leonid Cemortan // Ştiinţa. 1992. 31mart. P. 10.

Cemortan, Leonid. Ofigură notorie avieţii noastre culturale: A.M.Lazarev (1941-1999) văzut ăncontextul timpului : [file din biografie] // Leonid Cemortan // Arta 2008 : Arte audiovizuale. 2008. P. 152-154. Bibliogr.înnote, p.174 (18tit.). Rez.înlb. engl.

Cemortan, Leonid. [Despre Petru Cărare] / Leonid Cemortan // Pălăria gândurilor mele/ Petru Cărare. Ch., 2000. P. 350-351.

Cemortan, Leonid. Păsările tinereţii noastre înmontarea lui Valeriu Cupcea / Leonid Cemortan // Arta 2007 : Arte audiovizuale. Ch., 2007. P. 205-210.

Cemortan, Leonid. Precum cerul şipământul... : [drama Horia deI.Druţă pescena teatrului Luceafărul]/ Leonid Cemortan // Consemnări pecortină/ alcăt. : L.Vidraşcu, A. Fedico. Ch., 1989. P. 92-103; Lit.şiarta. 1988. 31mart. P. 6.

Cemortan, Leonid. Problemele globalizării şicultura naţională/ Leonid Cemortan // Arta 2009 : Arte audio-vizuale. 2009. P. 107-115. Bibliogr.înnote, p.115 (14tit.). Rez.înlb. engl.

Cemortan, Leonid. Promotor alculturii şiartei naţionale: 70de ani delanaşterea lui Anatol V. Corobceanu (1922-1976)/ Leonid Cemortan // Arta 92 : Studii, cercetări şidocumente. Ch., 1992. P. 125-128.

Cemortan, Leonid. Realizări, probleme, perspective... : [ale Institutului deTeoria Artei alAcad.deŞt.aMoldovei] / Leonid Cemortan // Arta 96. Ch., 1996. P. 3-7.

Cemortan, Leonid. Revoluţie culturală/ Leonid Cemortan // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1986. Vol.2. P. 183-184.

Cemortan, Leonid. Scena şiviaţa. Realizări şiperspective/ Leonid Cemortan // Afirmând spiritul partinităţii. Ch., 1985. P. 124-160.

Cemortan, Leonid. Sergiu Cherdivarenco (1953-2006): inmemoriam / Leonid Cemortan // Arta 2006 : Arte audiovizuale. Ch., 2006. P. 179.

Cemortan, Leonid. Spectacolul lui Valeriu Cupcea Păsările tinereţii noastre/ Leonid Cemortan // Arta 2007 : Arte audiovizuale. Ch., 2007. P. 205-210.

Cemortan, Leonid. Teatralogie / Leonid Cemortan // R.S.S. Moldovenească. Ch., 1981. P. 342.

Cemortan, Leonid. Teatralogie / Leonid Cemortan // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1986. V. 2. P. 281-283.

Cemortan, Leonid. Teatrul / Leonid Cemortan // R.S.S. Moldovenească. Ch., 1981. P. 454-480.

Cemortan, Leonid. Teatrul moldovenesc/ Leonid Cemortan // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1986. V. 2. P. 292-297.

Cemortan, Leonid. Teatrul moldovenesc academic muzical-dramatic deStat A.S. Puşkin din Chişinău/ Leonid Cemortan // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1986. V. 2. P. 297-299.

Cemortan, Leonid. Teatrul moldovenesc încontextul vieţii teatrale internaţionale/ Leonid Cemortan // Arta 98. Ch., 1999. P. 139-147. Bibliogr.înnote (4tit.).

Cemortan, Leonid. Teatrul Naţional din Chişinău/ Leonid Cemortan // Chişinău: encicl. Ch., 1997. P. 508-509.

Cemortan, Leonid. Teatrul Naţional din Iaşi şiBasarabia/ Leonid Cemortan // Probleme actuale ale artei naţionale. Ch., 1993. P. 15-33.

Cemortan, L.Teatrul Naţional Vasile Alecsandri din Iaşi şiBasarabia / L. Cemortan // Probleme actuale ale artei naţionale. Ch., 1993. P. 3-8.

Cemortan, Leonid. Teatrul românesc din Basarabia înanii 1918-1921 / Leonid Cemortan // Arta 97 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 1997. P. 7-21.

Cemortan, Leonid. Tema Marelui Război pentru apărarea Patriei înliteratura şiarta Moldovei/ M. Cimpoi, S.Pânzaru, E. Junghietu, L.Cemortan, V. Andon, D.Olărescu // Literatura şiarta Moldovei : encicl.în2vol. Ch., 1986. Vol.2. P. 306-312.

Cemortan, Leonid. Undestin basarabean : [A.Lupan]/ Leonid Cemortan // Ştiinţa. 1992. 30sept. P. 7.

Cemortan, Leonid. Unmoment dereferinţă înistoria Teatrului Naţional din Basarabia/ Leonid Cemortan // Arta95. Ch., 1995. P. 27-44. Rez.înlb.fr., rusă. Bibliogr.înnote (33tit.).

Cemortan, Leonid. Unspectacol memorabil : [1952 : Teatrul Moldovenesc din Chişinău joacă Oscrisoare pierdută deI.L. Caragiale] / Leonid Cemortan // Arta 2002. Ch., 2002. P. 69-70.

Cemortan, Leonid. Unele aspecte privind orientarea cercetărilor îndomeniul artelor naţionale/ Leonid Cemortan // Arta 92 : Studii, cercetări, documente. Ch., 1992. P. 3-13. Bibliogr.înnote (10tit.).

Cemortan, Leonid. Unele probleme deistorie ateatrului moldovenesc/ Leonid Cemortan // Ştiinţa. 1989. 31oct.

Cemortan, Leonid. Unele probleme privind istoria teatrului moldovenesc // , : : . . .8-9 ., 1989. ., 1990. . 177-186.

Cemortan, Leonid. Zbor frânt/ Leonid Cemortan // Consemnări pecortină/ alcăt. : L.Vidraşcu, A. Fedico. Ch., 1989. P. 219-227.

, .   / // - : : ... , 1964. P. 43-49.

, . , .. : [. ]/ // . : . . Ch., 1982. C. 181.

, . , .. : [. ]/ // . : . . Ch., 1982. C. 230.

, . 1941-1945)/ // . . Ch., 1987. C- 56-57.

. . : [ ]/ // : . . 20-30 . 1982 ., . Ch., 1983. P. 124-135.

, . / [et.al.] // . Ch., 1982. . 145-159.

. . / // Moldova suverană : 堗 . 1991. 13.

, . / // . ͠. . . . 1978. Nr3. . 72-78.

. . / // c CC : . . Ch., 1979. P. 446-454; : . . Ch., 1982. P. 612-613.

. . / , . // . , , . Ch., 1987. P. 393-408.

. . / // . Ch., 1979. P. 336-337; : . . Ch., 1982. P. 613.

. . / // : . . Ch., 1982. P. 691-692.

Articole înperiodice decultură

Cemortan, Leonid. A.N. Ostrovckii: 150de ani delanaştere / Leonid Cemortan // Calendar 1973. Ch., 1972. P. 58.

Cemortan, Leonid. Abecedarul : [despre spectacolul omonim montat pescena teatrului muzical-dramatic A.S.Puşkin după piesa lui D.Matcovschi]/ Leonid Cemortan // Moldova soc. 1984. 21mart.

Cemortan, Leonid. Adâncurile mitice ale omenescului/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1991. 4apr.

Cemortan, Leonid. Arta basarabeană şispiritualitatea românească/ Leonid Cemortan // Columna. 1992. Nr12. P. 62-66.

Cemortan, Leonid. Aspecte etico-sociale înviziune scenică/ Leonid Cemortan // Nistru. 1977. Nr8. P. 150-155.

Cemortan, Leonid. Aurel Ion Maican laTeatrul Naţional din Chişinău/ Leonid Cemortan // Literatura şiarta. 1995. 5oct. P. 6.

Cemortan, Leonid. Azilul denoapte pescena Teatrului academic/ Leonid Cemortan // Nistru. 1978. Nr6. P. 155-160.

Cemortan, Leonid. Căutând mereu esenţa lucrurilor/ Leonid Cemortan // Nistru. 1981. Nr2. P. 147-153.

Cemortan, Leonid. Comicul înipostază serioasă/ Leonid Cemortan // Nistru. 1977. Nr3. P. 149-152.

Cemortan, Leonid. Conştiinţa naţională şiprogresul social/ Leonid Cemortan // Moldova suverană. 1991. 17aug.; Ştiinţa. 1991. 30dec.

Cemortan, Leonid. Contemporaneitatea îndramaturgia şiteatrul moldovenesc (II) / Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1979. 12apr. P. 6.

Cemortan, Leonid. Criza deidentitate şiintegrarea culturală/ Leonid Cemortan // Săptămîna. 1999. 28mai. P. 6,7; 4iun. P. 8-9; 18iun. P. 12.

Cemortan, Leonid. Cuvânt şiimagine înteatru/ Leonid Cemortan // Sud-Est. 1997. Nr3 (29). P. 68-80.

Cemortan, Leonid. Deceîndrăgostiţii seuită lastele : [piesă înlectura eiscenică]/ Leonid Cemortan // Nistru. 1979. Nr5. P. 151-156.

Cemortan, Leonid. Degradarea vieţii spirituale realitate azilei/ Leonid Cemortan // Mesagerul. 1999. 22ian. P. 6.

Cemortan, Leonid. Delimitări necesare : [note pemarginea unor articole despre mareşalul I.Antonescu]/ Leonid Cemortan // Moldova suverană. 1991. 25oct.; 26oct.

Cemortan, L.Din răbojul prieteniei : [momente din istoria relaţiilor teatrale moldo-ucrainene]/ L. Cemortan // Nistru. 1979. Nr9. P. 149-155.

Cemortan, Leonid. Dragă consăteanule : [despre spectacolul montat pescena teatrului V.Alecsandri din Bălţi după piesa cuacelaşi nume deGh. Malarciuc]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1984. 2febr. P. 6.

Cemortan, Leonid. Drama intelectualilor basarabeni destânga/ Leonid Cemortan // Sud-Est. 2000. Nr3. P. 32-57.

Cemortan, Leonid. Estetica spectacolului: Valenţe şideducţie : [masă rotundă acriticilor deartă]/ Leonid Cemortan // Lanterna magică. 1998. Nr4-6. P. 6-7.

Cemortan, Leonid. Eugeniu Ureche/ Leonid Cemortan // Teatracţie : rev. UNITEM. 2006. Nr1. P. 92-97.

Cemortan, Leonid. Eugeniu Ureche/ Leonid Cemortan // Teatracţie : rev. UNITEM. 2007. Nr2. P. 38-40 : fot.

Cemortan, Leonid. Există ocultură română şiuna moldovenească?/ Leonid Cemortan // Sud-Est. 1991. Nr4. P. 10-14.

Cemortan, Leonid. Festivalul Naţional deTeatru: Dramaturgia contemporană (Chişinău, 2-8 mai 1998)/ Leonid Cemortan // Teatru Coliseum : Stagiunea 1997-1998, 2000 : ed.2. Ch., 2000. P. 82-84.

Cemortan, Leonid. Genericul festivalului/ Leonid Cemortan // Lanterna magică. 1997. Nr5-6. P. 7.

Cemortan, Leonid. Har şidăruire/ Leonid Cemortan // Viaţa satului. 1997. 14mart. P. 3.

Cemortan, Leonid. Hârjăuca (Mănăstiri basarabene)/ Leonid Cemortan // Ţara. 2000. 1dec. P. 3.

Cemortan, Leonid. Impostorul : [despre I.Bodiul]/ Leonid Cemortan // Orizontul. 1989. Nr8. P. 90-98.

Cemortan, Leonid. Institutul deIstorie aArtei şiproblemele lui/ Leonid Cemortan // Curierul deseară. 1995. 1iun. P. 5.

Cemortan, Leonid. Interferenţe culturale sud-est europene şiteatrul Republicii Moldova : [comunic. făcută laCongr. VIIIal Asoc. int.destudii sud-est europene, Bucureşti, aug.1999]/ Leonid Cemortan // Sud-Est. 1999. Nr3-4. P. 46-50.

Cemortan, Leonid. Înanii defoc airăzboiului/ Leonid Cemortan // Nistru. 1982. Nr5. P. 150-156.

Cemortan, Leonid. Închinuri s-a născut olume nouă : [premieră lateatrul V.Alcecsandri din Bălţi]/ Leonid Cemortan // Moldova soc. 1984. 26dec.

Cemortan, Leonid. Între două extreme/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1977. 12dec. P. 49.

Cemortan, Leonid. Între oameni seîmplineşete omul : [despre premiera spectaculului Osânda, montat pescena teatrului Vasile Alecsandri din Bălţi]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1986. 16ian. P. 6.

Cemortan, Leonid. Întrebări deloc retorice înprag dejubileu : [10ani cuTeatrul Eugène Ionesco ] / Leonid Cemortan // Sud-Est. 2001. Nr1/2. P. 34-36.

Cemortan, Leonid. Laoretrospectivă astagiunii : [despre Teatrul acad. mold. A.S. Puşkin din Chişinău]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1987. 10dec. P. 6.

Cemortan, Leonid. Laoretrospectivă astagiunii (II) : [despre starea teatrelor înMoldova]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1988. 7ian. P. 6.

Cemortan, Leonid. Maestru aldecorului şialslovei : [Ion Puiu]/ Leonid Cemortan // Curierul deseară. 1995. 21noiemb.

Cemortan, Leonid. Meditaţii înpragul unei noi stagiuni/ Leonid Cemortan // Nistru. 1981. Nr8. P. 143-150.

Cemortan, Leonid. Neobosit animator alculturii : [L.Musa, secretar alUniunii Cineaştilor din URSS, la60de ani]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1987. 2apr. P. 7.

Cemortan, Leonid. Note critice deistoriografie teatrală (I), (II) / Leonid Cemortan // Moldova literară. 1997. 15oct.; 29oct.

Cemortan, Leonid. Note launpalmares interpretativ/ Leonid Cemortan // Nistru. 1984. Nr4. P. 151-160.

Cemortan, Leonid. Onoapte furtunoasă/ Leonid Cemortan // Cultura. 1969. 20dec. P. 10-11.

Cemortan, Leonid. Opt decenii deteatru naţional permanent înRepublica Moldova/ Leonid Cemortan // Moldova suverană. 2000. 17oct. P. 3.

Cemortan, Leonid. Oştenii : [despre premiera spectacolului omonim pescena teatrului A.S.Puşkin]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1984. 20dec. P. 6.

Cemortan, Leonid. Păsările tinereţii noastre laTeatrul muzical-dramatic A.S. Puşkin/ Leonid Cemortan // Cultura. 1973. 14apr. P. 10.

Cemortan, Leonid. Perspective teatrale/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1992. 19mart.

Cemortan, Leonid. Poezia şiproza vieţii : [piesa Tata deD.Matcovschi pescena Tetarului acad. A.S. Puşkin]/ Leonid Cemortan // Chişinău. Gaz.deseară. 1979. 24apr.

Cemortan, Leonid. Prinţul Hamlet azi : [tragedia Hamlet montată laTeatrul Luceafărul deregizorul Mihai Fusu şilaTeatrul Naţ. M.Eminescu (regizor Sandu Vasilache)] / Leonid Cemortan // Basarabia. 1998. Nr3-5. P. 164-178.

Cemortan, Leonid. Problema problemelor spectatorul/ Leonid Cemortan // Moldova. 1986. Nr8. P. 17-18.

Cemortan, Leonid. Regia: acumulare sau comoditate/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1981. 12apr.

Cemortan, Leonid. Revenind laalbia frumoaselor înfăptuiri/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1980. 19apr.

Cemortan, L.Revenind laizvoare : [istoria teatrului]/ Leonid Cemortan // Columna. 1992. Nr6-7. P. 63-75.

Cemortan, Leonid. Revine Marea Sarmaţiană/ Leonid Cemortan // Literatura şiarta. 1998. 23iul. P. 6.

Cemortan, Leonid. Să-ţi fie bine, nea Costache! : [portret decreaţie alactorului C.Constantinov]/ Leonid Cemortan // Moldova. 1990. Nr11. P. 10-12.

Cemortan, Leonid. Scena şifolclorul/ Leonid Cemortan // Nistru. 1983. Nr4. P. 150-158.

Cemortan, Leonid. Seaud izvoarele : [despre premiera spectacolului cutitlul omonim după piesa lui G.Marcov şiE.Şim pescena Teatrului acad. mold. A.S. Puşkin]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1986. 1mai. P. 6.

Cemortan, Leonid. Teatrul Licurici şidramaturgia moldovenească/ Leonid Cemortan // Nistru. 1980. Nr7. P. 155-160.

Cemortan, Leonid. Teatrul moldovenesc: conexiunea naţionl-universal/ Leonid Cemortan; trad.înlb. engl. Liliana Ursu // Coliseum-Teatru. 2000. Nr ¾. P. 26-31. Idem înlb. engl. P. 151-152.

Cemortan, Leonid. Teatrul şiexigenţele timpului/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 1986. 3aug.

Cemortan, Leonid. Text şivizualitate înspectacol/ Leonid Cemortan // Basarabia. 1997. Nr11-12. P. 183-185; 1998. Nr1-2. P. 88-102.

Cemortan, Leonid. Tradiţie şimodernitate/ Leonid Cemortan // Sud-Est. 1993. Nr2. P. 84-89.

Cemortan, Leonid. Tradiţie şimodernitate lasfârşitul sec. XX/ Leonid Cemortan // Curierul deseară. 1997. 29mai. P. 3.

Cemortan, Leonid. Unanteatral încondiţii decriză/ Leonid Cemortan // Moldova suverană. 1999. 24iun. P. 4.

Cemortan, Leonid. Undistins intelectual basarabean : [profesorul Grigore Cincilei]/ Leonid Cemortan // Lit.şiarta. 2001. 25oct. P. 6.

Cemortan, Leonid. Unspectacol fragmentar/ Leonid Cemortan // Cultura. 1975. 25ian. P. 10.

Cemortan, Leonid. Teatrul Licurici şidramaturgia moldovenească/ Leonid Cemortan // Nistru. 1980. Nr7. P. 155-160.

Cemortan, Leonid. Valenţele artei autentice/ Leonid Cemortan // Moldova soc. 1985. 17oct.

Cemortan, Leonid. Valenţele etice ale eroicului/ Leonid Cemortan // Moldova soc. 1978. 13dec.

Cemortan, Leonid. Viaţa între prozaic şiartă : [despre filmul documentar moldovenesc]/ Leonid Cemortan // Curierul deseară. 1991. 26mart.

Cemortan, Leonid. Vizita lui P.Lucinschi laAcademia deŞtiinţe şilaşcoala educativă specială/ Leonid Cemortan // Curierul deseară. 1997. 8noiemb. P. 1.

. . : Π 蔠 / , . // . . 1981. 3.

, . : [.]/ // . 1989. Nr. P. 92-99.

, . / // . 1982. Nr16. P. 13-14.

. . : [ . . ] // . . 1980. 12.

, . / // . . 1984. 2.

. . : [ . . . . . .. ] // . 1979. 24.

. . : [ . . . .. ]/ // . . 1981. 28.

, . , ... / , , . [et.al]/ . . 1982. 2.

. . / // . . 1979. 15.

Referinţe

Cemortan, Leonid : [schiţă biografică] // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad.deŞt.aMoldovei; col. red. : acad. Haralambie Corbu. Ch. : Î.E.-P. Ştiinţa, 2006. (Col. Academica/ coord. col. : acad. Gheorghe Duca [etal.]. Vol. I. P. 174-176 : fot.

Leonid Cemortan : [notă biografică] // Arta 92 : Studii, cercetări, documente. Ch., 1992. P. 3.

Leonid Cemortan : [critic şiistoric deteatru, profesor universitar, membru corespondent alA.Ş.M.] // Timpul. 2007. 2noiemb. P. 3. (Omul săptămânii).

Cojocaru, Gh. Pentru cine amvotat? : [pe23apr. Leonid Cemortan afost numit director interimar laSecţia deStudiu aArtelor aAcademiei deŞtiinţe aMoldovei]/ Gh. Cojocaru // Ştiinţa. 1991. 21mai.

Fedorenco, Victoria. Unprieten devotat alteatrului: Leonid Cemortan la80de ani/ Victoria Fedorenco // Arta 2007 : Arte audiovizuale. Ch., 2007. P. 227-231. Bibliogr. (5tit.).

Lucinschi, P.Mesaje defelicitare : [pentru L.Cemortan] / P. Lucinschi // Moldova suverană. 1997. 6noiemb. P. 1.

Membru corespondent alA.Ş.M. Leonid Cemortan la80de ani // Akademos. 2007. Nr4. P. 73.

Nechit, Irina. Aplauze laadunearea nobilimii : [despre prezentarea cărţii Teatrul Naţional din Chişinău (1920-1935), semnată deLeonid Cemortan]/ Irina Nechit // Luceafărul. 2001. 7mart. P. 12.

Popuşoi, Liliana. Onouă stagiune şiunomagiu adus actorului Eugeniu Ureche : [stagiunea din acest anaTeatrului Naţ. M.Eminescu debutează culansarea cărţii Eugen Ureche, semnată decriticul deteatru Leonid Cemortan]/ Liliana Popuşoi // Flux : Cotid. naţional. 6oct. P. 4.

Popuşoi, L.Omagiu lui Eugeniu Ureche : [încreaţia lui L.Cemortan]/ L. Popuşoi // Flux : Cotidian naţional. 2005. 11oct.

Porcesco, Cristina. Leonid Cemortan este deţinătorul premiului Valeriu Cupcea, ediţia 2005/ Cristina Porcesco // Moldova suverană. 2005. 1dec. P. 4.

Stăvilă, Tudor.10ani deactivitate ştiinţifică aInstitutului Studiul Artelor alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei : [cureferinţe laactivitatea savantului Leonid Cemortan]/ Stăvilă Tudor // Arta 2001 : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2001. P. 5-8 : fot.

Stici, Ion. Înalte distincţii ale Patriei : [ savantului L.Cemortan] / Ion Stici // Moldova suverană. 1998. 18iul. P. 1.

Turea, Larisa. Leonid Cemortan -omul care l-a aparat peŞtefan cel Mare/ Larisa Turea // Timpul. 2009. 2iul. Mod deacces: http://www.timpul.md/articol/leonid-cemortanomul-care-l-a-aparat-pe-stefan-cel-mare-2993.html

Turea, Larisa. Leonid Cemortan: teatrul caautoritate morală : [despre creaţia şiactivitatea lui Leonid Cemortan]/ Larisa Turea // Timpul. 2007. 1noiemb. P. 5.

Vătămanu, Maria. Leonid Cemortan : [schiţă biografică]/ Maria Vtamanu // Calendar Naţional 2007. Ch., 2007. P. 315.

, . : [ ]/ . // . 1995. 28. . 3.

: [, -. : . ] // . 2000. Nr1. P. 79; . 2002. Nr1. P. 50; . 2008. Nr1. P. 71.Linkuri utile:

http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=2223&new_langua=0Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in