Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Stere, Constantin

Om politic, jurist, publicist, savant și scriitor român.

Ungureanu, Ion

Regizor şi actor de teatru şi film, om de stat, publicist, Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Mihail Sleahtiţchi

Mihail Sleahtiţchi

Mihail Sleahtiţchi

Născut la 17 martie 1956, în s. Târnova, r-nul Donduşeni, Republica Moldova, căsătorit, un copil.
Studii:
1993-1997- doctoratul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (prMihail Sleahtiţchi

Născut la 17 martie 1956, în s. Târnova, r-nul Donduşeni, Republica Moldova, căsătorit, un copil.
Studii:
1993-1997- doctoratul Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (profilul Psihologie socială)
1984 - 1987 - doctoratul Universităţii Pedagogice de Stat din Moscova (profilul Teoria şi istoria pedagogiei)
1974 - 1979 - Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi (Facultatea Fizică-Matematică)
Titluri ştiinţifice:
1998 - doctor în psihologie (locul şi data susţinerii tezei - Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, România; 23 decembrie 1998; Diploma Seria R, Nr. 0005068)
1987 - doctor în pedagogie (locul şi data susţinerii tezei - Universitatea Pedagogică de Stat  din Moscova, Rusia; 21 decembrie 1987; Diploma ĎÄ ą 010326)
Poziţii în reţeaua ştiinţifică internaţională:
2004 - prezent - academician (membru titular) al Intenational Teacher`s Traning Academy of Science (Moscova, Rusia) [Diploma Seria A, nr. 467]
2003- 2004 - membru-corespondent al Intenational Teacher`s Traning Academy of Science (Moscova, Rusia) [Diploma Seria B, nr. 1124]
2003 - prezent - membru asociat al Laboratoire europeen de psichologie sociale (Paris, Franţa)
Carieră:
2005 - prezent - conferenţiar la Catedra Psihosociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău)
2001 - 2005 - profesor interimar la Catedra Discipline Sociojuridce  şi Umanistice din cadrul Universităţii de Stat  “A. Russo” din Bălţi
1999 - 2001 - conferenţiar al Catedrei Discipline Sociojuridice şi  Umanistice din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1997 - 1999 - conferenţiar al Catedrei Drept din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo”  din Bălţi
1994 - 1997 - conferenţiar al Catedrei Psihopedagogie generală şi aplicată din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo”  din Bălţi
1990 - 1994 - conferenţiar al Catedrei Pedagogie generală din cadrul  Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1988 - 1990 - lector superior al Catedrei Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1984 - 1988 - doctorand la Universitatea Pedagogică de Stat din  Moscova
1983 - 1984 - stagiar - cercetător la Universitatea Pedagogică de Stat din  Moscova
1979 - 1983 - lector - asistent la Catedra de Pedagogie generală din  cadrul Universităţii de
Stat “A. Russo” din Bălţi
Poziţii în administraţia academică:
2005 - prezent - şef al Catedrei Psihosociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Chişinău)
1999 - 2005 - şef al Catedrei Discipline Sociojuridce şi Umanistice din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1998 - 1999 -  şef al Catedrei Drept din cadrul Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi
1992 - 1994 - decan al Facultăţii Pedagogie - Psihologie din cadrul Universităţii  de Stat  “A. Russo” din Bălţi
1990 - 1994 - şef al Catedrei Pedagogie generală din cadrul Universităţii de Stat  “A. Russo” din Bălţi
Asociaţii profesionale:


2003-prezent

membru al Asociaţiei Române pentru Cercetare şi Intervenţie în Psihologia Socială

2002-prezent

membru al Asociaţiei de Criminologie din Republica Moldova

1995-prezent

membru al Asociaţiei Psihologilor din Republica Moldova

1993-prezent

membru al Ligii Pedagogilor din Republica Moldova

Membru fondator al:


i

Observatorului Naţional de Psihologie Socială (2000)

i

Colegiului Logos Plural (2001)

i

Institutului pentru Dezvoltare Comunitară (2004)

Participări la congrese, conferinţe, reuniuni, colocvii, seminare,
simpozioane naţionale şi internaţionale:
circa 80 de participări, între ele figurând:


i

Conferinţa internaţională “Cultura naţională şi impactul ei asupra procesului istorico-pedagogic” (Academia de Ştiinţe Pedagogice a Rusiei, Moscova, 21-22 mai 1991)

i

Conferinţa internaţională “Utilizarea creativă a modelelor didactice de altă dată în perfecţionarea învăţământului universitar contemporan” (Universitatea Pedagogică de Stat “D. Manuilski”, Rovno, 29-31 iunie 1991)

i

Conferinţa internaţională “Moştenirea teoretică a lui J.A. Komensky şi problemele actuale ale ştiinţei pedagogice"”(Academia de Ştiinţe Pedagogice a Rusiei, Moscova, 17-18 martie 1992)

i

Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de ştiinţe şi arte “Moldova: deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest” (Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 12-14 iulie 1993)

i

Simpozion internaţional “România: accelerarea tranziţiei” (Institutul Naţional de Informaţii, Bucureşti, 15-16 martie 1996)

i

Reuniunea internaţională de experţi “Minorităţi, marginali, excluşi”(Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2-4 iunie 1996)

i

Workshop internaţional “Educaţie pentru Dezvoltare” (UNICEF, Constanţa, 14-27 iulie 1996)

i

Reuniunea internaţională de experţi “Câmpul universitar şi actorii săi”(Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 31 octombrie -1 noiembrie 1996)

i

Simpozion internaţional “Restructurarea câmpului social - o perspectivă psihosocială asupra schimbării sociale” ”(Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 23-24 octombrie 1997)

i

Seminar internaţional “Curriculum psihopedagogic universitar: probleme şi perspective” (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, 30-31 octombrie 1998)

i

Seminar internaţional “Practica sondajului sociologic în societatea în schimbare” (Colegiul Invizibil din Republica Moldova, Chişinău, 25-26 februarie 2000)

i

Simpozion internaţional “Dimensiunea spirituală a comportamentului civilizat” (Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău, 27-28 iunie 2001)

i

Reuniunea internaţională de experţi “Educarea toleranţei într-o societate multiculturală” (Fundaţia Soros-Moldova & Institutul de Politici Publice, Chişinău, 4-6 octombrie 2001)

Desemnat în calitate de membru al:


i

Comitetului pentru Premiile de Stat ale R. Moldova în domeniul Ştiinţei, Tehnicii şi Producţiei (1999 - prezent)

Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (2005 - prezent)

i

Senatului Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi (1990 - 1994; 1999 - 2005)

i

Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat  “A. Russo” din Bălţi (1998 - 2005)

i

Consiliului Profesoral al Departamentului Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (2004 - prezent)

Publicaţii:
peste 80 de lucrări, între ele remarcandu-se:


i

Anatomia societăţii posttotalitare (coord.)., Chişinău, Editura “Tehnica Info”, 2002, 392 p.

i

Eseu asupra reprezentării puterii, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1999, 314 p.

i

Liderii, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1998, 232 p.

i

Câmpul social (coord.), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1996, 244 p.

i

Clasic şi modern în psihopedagogia socială (coord.), Chişinău, Editura “Ştiinţa”,
1996, 245 p.

i

Psihopedagogia de la A la Z (în colaborare), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1996, 167 p.

i

Universul reprezentărilor sociale, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1995, 91 p.

i

Psihopedagogie socială (coord.), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1995, 158 p.

i

Dicţionar de psihologie şi pedagogie, Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1995, 525 p.

i

Dicţionar de pedagogie muzicală (în colaborare), Chişinău, Editura “Ştiinţa”, 1994, 207 p.

Cunoaşterea limbilor:
română (maternă), rusă (fluent), franceză (satisfăcător), engleză (elementar).Linkuri utile:

http://www.pldm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=4.
http://www.crime.md/2013/05/22/consilier-prezidential-implicat-intr-o-afacere-dubioasa-mihail-sleahtitchi/.
http://old.parlament.md/structure/deputees/SLEAHTITCHIMihail/.
http://news.click.md/topic/mihail-sleahtitchi.
http://www.publika.md/tag/mihai-sleahtitchi_108891.

http://tribuna.md/2013/09/09/fotografia-zilei-ce-mai-face-mihail-sleahtitchi/.Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in