Biblioteca Științifică Central㠄A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAΕ’IONAL

Personalități marcante


Casian, Anatolie

Savant recunoscut în domeniul fizicii şi matematicii, profesor universitar, doctor habilitat în fizică şi matematică.

Ursu, Andrei

Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe biologice, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Spiru Haret

        Spiru Haret s-a născut la Iaşi, la 15 febr. 1851. Este primul copil al lui Costache Haret, judecător, şi al Smarandei.
       Începe învăţătura în casa părintească. La 18 mai 1859  păşeşte pragul  şcolii primare din Dorohoi, cu o întârziere care nu l-a împiedicat, o lună mai târziu, să absolve clasa cu calificativul „eminenţie”.
      Continuă învăţătura la şcoala primară din Sărărie (Iaşi). La jumătatea clasei a patra este înscris la şcoala „Vopselei de verde” din Bucureşti. În toamna lui 1862, Spiru Haret a fost admis prin concurs bursier la colegiul Sf. Sava. Inteligent, sârguincios, metodic – ajunse repede premiantul clasei, apoi premiant de onoare al liceului.
      După absolvirea liceului, în 1869, se înscrie la Facultatea de Ştiinţe, secţia fizico-matematică, din cadrul Universităţii din Bucureşti, unde, în 1874 îşi ia licenţa în matematici. Obţine cu sprijinul lui Titu Maiorescu o bursă de matematici la Paris, unde ia a doua licenţă în matematici (1875), apoi şi în ştiinţele fizice (1876).
      Se înscrie la doctorat la Sorbona, susţinându-şi teza în 1878. Spiru Haret a demonstrat variabilitatea sistemului solar, fiind primul român doctor în matematică. Prin realizările sale în domeniul cercetării ştiinţifice, a contribuit foarte mult la prestigiul ştiinţei româneşti.
     Întors în ţară cu „Coroana de lauri”, a fost numit profesor suplinitor la catedra de matematică de la gimnaziul „Mihai Bravul” din Bucureşti şi profesor la catedra de mecanică raţională de la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti (1878-1911). În acelaşi timp a mai predat matematica la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti (1881-1991), mecanica raţională la Şcoala de artilerie de geniu (1881-1886), algebra superioară şi geometria analitică la Şcoala de poduri şi şosele (1882-1911), matematica la Universitatea din Iaşi, mecanica raţională la Şcoala de ofiţeri din Bucureştii.
      A ocupat un loc important în ierarhia instituţiilor de conducere, organizare, orientare a şcolilor din România de la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX.
      Supranumit drept "Om al şcolii", s-a preocupat tot timpul de situaţia învăţământului, fiind considerat cel mai mare reformator al şcolii româneşti din secolul al XIX-lea. A urmărit, de asemenea, ridicarea nivelului material şi cultural al satului, prin activitatea extraşcolară a învăţătorilor. 
     Ajuns inspector general în cadrul Ministerului Învăţământului, Spiru Haret a semnalat toate problemele cu care se confrunta sistemul de învăţământ din acea perioadă, căutând o rezolvare cât mai eficientă a acestora. Aprob㠄Legea învăţământului secundar şi superior şi a învăţământului profesional”  numit㠄Legea lui Haret” (1894).
      A iniţiat reforma învăţământului secundar şi superior în 1898 şi pe cea a învăţământului profesional în 1899. Liceul era prevăzut cu opt clase şi trei secţii: reală, modernă şi clasică, având două cicluri, superior şi inferior. S-au înfiinţat seminarele pedagogice pe lângă fiecare universitate, cu scopul de a asigura perfecţionarea profesorilor şi a învăţătorilor, prin conferinţe, publicaţii şi schimburi de experienţă. A apărut senatul universitar, format din rectori, decani şi profesori de la fiecare specialitate, fiind promovată autonomia universitară. Învăţământul primar a devenit obligatoriu, iar studiul se făcea după aceeaşi programă şcolară, atât la sate cât şi la oraşe. Prin învăţământul profesional se urmărea pregătirea de tehnicieni şi meseriaşi necesari economiei. În acest sens, s-au luat măsuri pentru răspândirea şcolilor elementare meşteşugăreşti în mediul rural.
     Într anii 1880-1910 a fost numit şi  „cel mai popular ministru”, „marele ministru” (N. Iorga), „marele Haret” (D. Gusti).
     Membru corespondent (1879), membru titular (1892), vicepreşedinte al Academiei Române (1904-1907). În 1987 a fondat săptămânalul enciclopedic „Albina”, devenit apoi, de-a lungul multor decenii, unul din cele mai populare. A înfiinţat societatea „Steaua” (1900) şi „Revista generală a învăţământului” (1905).
      În ultimul timp a colaborat cu „Gazeta matematic㓠şi s-a înscris ca membru în vestita societate internaţional㠄Circolo matematico di Palermo“.
      În 1906 a editat „Pagini de istorie”. În 1910 a publicat lucrarea „Mecanica socială“, la Paris şi Bucureşti, utilizând pentru prima dată matematica în explicarea şi înţelegerea fenomenelor sociale.
     Spiru Haret a avut o contribuţie de valoare mondială în astronomie. Pentru meritele sale, Uniunea Internaţională Astronomică  a atribuit numele său unui crater de pe suprafaţa invizibilă de pe Pământ a Lunii (1976). S-a stins din viaţă la 17 decembrie 1912.
Bibliografie: Orăscu, Şerban. Spiru Haret / Şerban Orăscu. – Bucureşti : Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, 1976. – 183 p.

Bibliografie selectivă:

Haret, Spiru C. Operele : în 11 vol. / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Cartea Română, [1934-1938].
Vol. 1 : [Oficiale : 1884-1888, 1897-1899] : Cu biografia lui Haret / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 1934. – LXVI, 318 p., il., portr.
Vol. 2 : Oficiale : 1901-1904 / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 1934. – XXXVI, 523 p.
Vol. 3 : Oficiale : 1907-1910. – Bucureşti, 1934. – XXIX, 211 p.
Vol. 4 : Parlamentare, rapoarte, expuneri de motive, discursuri / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 1934. – XIX, 331 p.
Vol. 5 : Parlamentare : 1901-1904 : / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 1934. – XXXVII, 373 p.
Vol. 6 : Parlamentare : 1907-1911. – Bucureşti, 1935. – LXIV, 574 p.
Vol. 7 : Polemice şi politice :1887-1900. – Bucureşti, 1935. – X, 352 p.
Vol. 8 : Polemice şi politice : 1905-1907. – Bucureşti, 1936. – XXXII, 343 p.
Vol. 9 : Polemice şi politice : 1905-1907. – Bucureşti, 1936. – XXXIII, 203 p.
Vol. 10 : Operele ştiinţifice : 1878-1912. – Bucureşti, 1937. – VIII, 529 p.
Vol. 11 : Scrisori / introd. şi note : Gh. Adamescu, G. N. Costescu, G. C. Ionescu [et al.]. – Bucureşti, 1938. – XXVI, 381 p.

Haret, Spiru C. Operele : în 11 vol. / Spiru C. Haret; pref. : Remus Pricopie; studiu introd. : Constantin Schifirneţ. – Bucureşti : Tipo Moldova, 2009.

Vol. 1 : [Oficiale : 1884-1888, 1897-1899] : Cu biografia lui Haret / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 2009. – LXVI, LV, 318 p., il., portr. – ISBN 978-973-168-065-1.

Vol. 2 : Oficiale : 1901-1904 / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 2009. – XXXVI, 523 p. – ISBN 978-973-168-066-8.

Vol. 3 : Oficiale : 1907-1910. – Bucureşti, 2009. – XXIX, 211 p. – ISBN 978-973-168-067-5.

Vol. 4 : Parlamentare, rapoarte, expuneri de motive, discursuri / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 2009. – XIX, 331 p. – ISBN 978-973-168-068-2.

Vol. 5 : Parlamentare : 1901-1904 : / introd. de G. Adamescu. – Bucureşti, 2009. – XXXVII, 373 p. – ISBN 978-973-168-069-9.

Vol. 6 : Parlamentare : 1907-1911. – Bucureşti, 2009. – LXIV, 547 p. – ISBN 978-973-88855-3-0.

Vol. 7 : Polemice şi politice :1887-1900. – Bucureşti, 2009. – X, 352 p. – ISBN 978-973-168-063-7.

Vol. 8 : Polemice şi politice : 1905-1907. – Bucureşti, 2009. – XXXII, 343 p. – ISBN 978-973-88855-5-4.

Vol. 9 : Polemice şi politice : 1905-1907. – Bucureşti, 2009. – XXXIII, 203 p. – ISBN 978-973-88855-6-1.

Vol. 10 : Operele ştiinţifice : 1878-1912. – Bucureşti, 2009. – VIII, 529 p. – ISBN 978-973-88855-7-8.

Vol. 11 : Scrisori / introd. şi note : Gh. Adamescu, G. N. Costescu, G. C. Ionescu [et al.]. – Bucureşti, 2009. – XXVI, 381 p. – ISBN 978-973-88855-8-5.

Haret, Spiru C. Curs de trigonometrie / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Tipografia Curţii (Lucrătorii Associaţi), 1873. – 333 p.

Haret, Spiru C. Consideraţiuni relative la studiul experimental al mişcării apei în canale descoperite şi la constituţiunea intimă a fluidelor / Spiru C. Haret. – Bucureşti. : Tipogr. Academiei Romane, 1883. – 11 p.

Haret, Spiru C. Raport general anual asupra învăţământului prezentat d-lui ministru de instrucţiune publică şi culte / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Tipografia Academiei Române. – 1884. – 164 p.

Haret, Spiru C. Sur l'invariabilité des grands axes des orbites planétaires / Spiru C. Haret. – Paris : Gauthier-Villars, 1885. – 39 p.

Haret, Spiru C. Curs de trigonometrie / Spiru C. Haret. – Ed. a 2-a. – Bucureşti : Socecu, 1886. – 330 p.

Haret, Spiru C. Localele de şcoli primare : propuneri, regule şi consilii practice pentru clădirea şi dotarea lor / Spiru C. Haret. – Bârlad : Tipografia George Catafany, 1889. – 75 p.

Haret, Spiru C. Curs de trigonometrie : [pentru uzul studentilor] / Spiru C. Haret. – Ed. a 3-a. – Bucureşti : Lito-Tipografia Carol Göbl, 1895. – 293 p.

Haret, Spiru C. Chestiuni de învătământ / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1897. – 71 p.

Haret, Spiru C. Aplicarea legii asupra învătamîntului secundar si superior / Spiru C. Haret. –Bucureşti : Carol Göbl, 1899. – 126 p.

Haret, Spiru C. Curs de trigonometrie : [pentru uzul studentilor] / Spiru C. Haret. – Ed. a 4-a. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1900. – 316 p.

Haret, Spiru C. Schimbarea legilor instrucţiei : studiu asupra proiectului de lege depus în Camera la 13 martie 1900 / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Tipografia Voinţa Naţională, 1900. – 233 p.

Haret, Spiru C. Discursurile rostite în şedinţele din 8 şi 10 decembre 1901 ale Camerei Deputaţilor în chestiunea macedoneana / Spiru C. Haret, Dimitrie A. Sturdza. – Bucureşti : Imprimeria Statului, 1902. – 51 p.

Haret, Spiru C. Societatea corpului didactic primar şi Liga învăţământului / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1902. – 31 p.

Haret, Spiru C. Raport adresat Majestăţii Sale Regelui asupra activităţii Ministerului Instrucţiunii Publice şi al Cultelor / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1903. – 408, 293 p. : tab.

Haret, Spiru C. Rapport adressé à Sa Majesté le Roi de Roumanie sur l'activité du Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Carol Göbl, 1903. – 328 p.

Haret, Spiru C. Chestia ţărănească / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1905. – 81 p.

Haret, Spiru C. Observaţiuni ştiinţifice / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Carol Göbl, 1905. – 4 p.

Haret, Spiru C. Pagini de istorie / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1906. – 32 p.

Haret, Spiru C. Rolul preoţilor şi învăţătorilor în mişcarea culturală : răspunsul d-lui Spiru C. Haret la interpelarea d-lui senator C. Disescu rostit în şedinta Senatului dela 24 ianuarie 1908. – Bucureşti : Instit. de Arte Grafice Carol Göbl, 1906. – 70 p.

Haret, Spiru C. Chestia ţărănească / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1907. – 81 p.

Haret, Spiru C. Raport adresat Majestăţii sale Regelui asupra acţiunii învăţătorilor şi a preoţilor rurali în rascoalele ţărăneşti din 1907 / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Imprimeria Statului, 1907. – 100 p.

Haret, Spiru C. Şcoala naţionalistă / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Inst. de Arte Grafice "Carol Göbl", 1907. – 12 p.

Haret, Spiru C. Activitatea extra-şcolară a învăţătorilor : răspunsul d-lui Spiru C. Haret, Ministrul Instrucţiunei Publice, la interpelarea d-lui senator Titu Maiorescu rostit în Şedinţa Senatului de la 25 ianuarie 1908 Bucureşti : Tipografia Voinţa Naţionala. – 1908. – 30 p.

Haret, Spiru C. Mécanique sociale / Spiru C. Haret. – Paris : Gauthier-Villars; Bucarest : Ch. Göbl, 1910. – 256 p. : graf.

Haret, Spiru C. Récensement général des lettrés et des illettrés de Roumanie en l'année 1909 / Spiru C. Haret. – Bucarest : Charles Göbl, 1910. – LVI, 87 p.

Haret, Spiru C. Despre mecanica socială / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Socec, 1911. – 15 p.

Haret, Spiru C. Criza bisericească / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Carol Göbl. – 1912. – 142 p.

Haret, Spiru C. Pata cea mare roşie de pe planeta Jupiter / Spiru C. Haret. – Bucureşti : Librăriile Socec, 1912. – 3 p.

Haret, Spiru. Mecanica socială / Spiru Haret; studiu introductiv şi note de Leon Ţopa; trad. de Adina Gabriela Apostol. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică, 1969. – 270 p.

Scrisori, discursuri, cugetări:

Gibescu, G. I. Discursul pronunţat de d-nul Spiru C. Haret. – Bucureşti : Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909. – 65 p.

Recensământul general al ştiutorilor şi neştiutorilor de carte în România din anul 1909 executat din ordinul domnului ministru al Instructiunii si al Cultelor Spiru C. Haret. – Bucureşti : Carol Göbl, 1910. – LIX, 85 p.

Cuvânt rostit la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale Comisiunii Monumentelor Istorice şi ale Administraţiei Casei Bisericii / P. Garboviceanu, Sp. C. Haret, Ion Kalinderu. – Bucureşti : Tipografia Carţilor Bisericesti, 1911. – 37 p.

Scrisori de la Spiru C. Haret adresate preotului Teodor Bălăşel. – Bucureşti : Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl, 1914. – 55 p., [1] f. portr.

Cugetări aforistice ale lui Spiru Haret // Glasul Naţiunii. – 1998. – Nr10. – P. 3.

Referinţe critice:

Adamescu, Gheorghe. Scrisori ale lui Spiru Haret către Dimitrie Sturdza : [extras din “Arhiva Rom.”, 1939, vol. 3] / Gheorghe Adamescu. – Bucureşti : Ed. Fundaţiei culturale Mihail Kogălniceanu, 1939. – 35 p.

Adamescu, Gheorghe. Viaţa şi activitatea lui Spiru C. Haret / Gheorghe Adamescu. – Bucureşti : Cartea Românească, 1936. – 348 p.

Atanasiu, Ion C. Spovedania unui vlăstar al veacului XIX : cu multe fototipii, scrisori şi facsimile / Ion C. Atanasiu. – Bucureşti : Tipografia ziarului Universul, 1936. – 148 p.

Băldescu, Emil. Spiru Haret : În ştiinţă, filozofie, politică, pedagogie, învăţământ / Emil Baldescu. – Bucureşti : Didactică şi pedagogică, 1972. – 343 p.

Biber, Ivăncuţa I. Spiru C. Haret ca pedagog naţional / Ivăncuţa I. Biber. – Galaţi : Tip. Arta Grafică, DL, 1933. – 32 p.

Bondrea, Aurelian. Neoharetism la începutul secolului XXI : Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură / Aurelian Bondrea. – Bucureşti. – Ed. Fundaţiei "România de Mâine", 2006. – 118 p. – ISBN 973-725-642-5; ISBN 978-973-725-642-3.

Cristea, Gabriela C. Reforma învăţământului : O perspectivă istorică, (1864-1944) / Gabriela C. Cristea. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2001. – 352 p. – ISBN 973-30-2149-0.

Dimitrescu, Marin. Întâmpinare adresată d-lui ministru de culte şi instrucţiune publică Spiru C. Haret privitoare la raportul d-lui A. D. Xenopol asupra lucrărilor d-lui Marin Dimitrescu / Marin Dimitrescu. – Bucureşti : Tipografia "Voinţa Naţională", 1904. – 18 p.

Dinu, Constantin. Spiru Haret / Constantin Dinu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1970. – 142 p. – Bibliogr.: P. 133-142.

Dumitraşcu, Gheorghe. Haretismul în actualitate / Gheorghe Dumitraşcu; cuv. înainte : Alexandru Popescu-Mihăieşti. – Râmnicu-Vâlcea : Fântâna lui Manole, 2008. – Vol. 1 : Spiru Haret, apostol al conştiinţei naţionale. – 180 p.; Vol. 2 : Haretismul în cultura românească (judeţul Vâlcea).

Furtună, D. Ştire nouă despre Spiru C : lamuriri, date biografice şi scrisori / D. Furtună. – Bucureşti : Monitorul Oficial si Imprimeriile Statului : Depozitul General Cartea Româneaca, 1937. – 41 p.

Grosu, Nicolae. Pionieratul sociologic haretian / Nicolae Grosu. – Bucureşti : Expert, 2001. – 80 p. – ISBN 973-8177-29-4.

Lui Spiru C. Haret „ale tale dintru ale tale” la implinirea celor şeasezeci ani. – Bucureşti. : Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1911. – 1228 p.

Nicolescu, Marin I. Spiru Haret: pedagog naţional / Marin I. Nicolescu; pref. : G. G. Antonescu. – Bucureşti : Tipografia Libertatea, 1932. – 126 p.

Orghidan, Eugen. Spiru C. Haret, reformator al învăţământului românesc : [monografie] / Eugen Orghidan. – Bucureşti : Media Publishing, 1994. – 136 p. – Bibliogr. : p. 124-130. –ISBN 973-96458-3-6.

***

Adăniloaie, Nichita. Spiru Haret – iniţiatorul şi organizatorul comemorării lui Ştefan cel Mare în 1904 / Nichita Adăniloaie // Revista istorică. – 2004. – Nr 3-4. – P. 11-24.

Anca, George. Bibliotecile lui Haret / George Anca // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de inf. şi atitudine. – 2006. – Nr 836. – P. 14.

Athanasiu, Alexandru. Spiru Haret a reprezentat pentru unii miniştri ai învăţământului un ideal, pentru alţii o obsesie : [interviu cu ministrul Educaţiei şi Cercetării, dl. Alexandru Athanasiu] / a consemnat C. Carbarău // Sud (Bolintin Vale). – 2004. – An. 7, Nr 10. – P. 1, 14.

Albu, G. Rolul învăţătorului în reforma învăţământului românesc în concepţia lui Spiru Haret / G. Albu // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 29-33.

Antonescu, G. Spiru Haret ca pedagog / G. Antonescu // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 47-50.

Bontaş, Ioan. Fondatorul unui învăţământ modern, de nivel European / Ioan Bontaş // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de informaţie şi atitudine. – 2006. – Nr 836. – P.13.

Botez, Elvira. Spiru C. Haret şi Ştefan C. Hepites – vieţi paralele / Elvira Botez // Academica. – 2002. – Nr 2-3. – P. 72-73.

Bulei, I. Spiru Haret / I. Bulei // Cugetul. – 2001. – Nr 1(9). – 42-46.

Bunescu, Gh. Haretismul şi reforma învăţământului – din perspectiva contemporană a sociologiei educaţiei / Gh. Bunescu // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 35-42.

Calestru, Vasile. Spiru Haret – o viaţă închinată şcolii româneşti / Vasile Calestru // Prutul (Huşi). – 2002. – An. 2, Nr 2. – P. 1, 7.

Ciută, Jean. Spiru Haret – animatorul ştiinţei, învăţământului şi vieţii rurale româneşti : 150 de ani de la naştere / Jean Ciută // Ateneu (Bacău). – 2001. – Nr 6. – P. 16.

Comemorarea lui Spiru Haret de către Academia de Ştiinţe din România în şedinţa din 19 inuarie 1943 / C. Angelescu, D. Pompeiu, V. Vâlcovici [et al.]. – Bucureşti : Tiparul Cartea Românească, 1945. – 28 p. – (Publicaţiile Academiei de Ştiinţe din România. Ser. a 3-a. Memorii şi monografii; Vol. 1).

Cristea, Gabriela C. Spiru Haret – un reprezentant al pedagogiei sociale / Gabriela C. Cristea // Didactica Pro... . – 2002. –Nr 5 (15). – P. 23-25.

Cristescu, Romulus. Spiru Haret – 150 de ani de la naştere / Romulus Cristescu // Academica. – 2001. – Nr 7-8. – P. 30.

Cujba, S. Lui Spiru Haret / S. Cujba. – Bacău, 1904.

Darie, A. O naraţiune cu sens : Despre reformele lui S. Haret / A. Darie, F. Stanciu // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 13-20.

David, Alexandru. Spiru Haret : Două decenii de la moarte / Alexandru David // Viaţa Basarabiei. – 1932. – Nr 12. – P. 60-61.

Diacu, Florin. Haret şi stabilitatea sistemului solar / Florin Diacu, Tudor Raţiu // Academica. – 2001. – Nr 7-8. – P. 34, 37.

Dragoş, L. Spiru Haret (1851-1912) / L. Dragoş // Academica. – 1996. – Apr.-iun. – P. 32.

Drăghicescu, Silvia. Spiru C. Haret şi reforma şcolii româneşti / Silvia Drăghicescu // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de informaţie şi atitudine. – 2006. –Nr 836. – P. 12.

Dunăreanu, N. Spiru Haret : 10 ani de la moarte / N. Dunăreanu // Şcoala basarabeană. – Ch., 1923. – Nr 1-2. – P. 68-71.

Haret, Radu Sp. 125 de ani de la naşterea lui Spiru Haret // Rev. de istorie. – 1976. – Nr 12. – P. 1991-1993.

Haret Spiru – reformatorul învăţământului românesc / Encicl. copiilor : 100 de… oameni celebri. – Bucureşti, 1997. – P. 104-106.

Hodorogea, Virginia. Spiru Haret şi idealurile ASTREI / Virginia Hodorogea // Astra blăjeană. – 2001. – An. 6, Nr 1. – P. 7; An. 6, Nr 2. – P. 5.

Iordănescu, M. Moştenirea perenă a unui mare european : [Spiru Haret – pedagog-reformator] / M. Iordănescu // Economistul. – 1998. – 11 mai. – P. 3.

Iordănescu, Mihai. Spiru Haret, contemporanul nostru. Lupta sa pentru "şcoala naţionalistă", pentru principiul "educaţiei patriotice" şi pentru scoaterea ţării de sub "robia bancherilor" / Mihai Iordănescu // Argeş (Piteşti). – 2002. – An. 2, Nr 9. – P. 18.

Iorga, Nicolae. Spiru Haret // Iorga, Nicolae. Oameni care au fost. Vol. 1. – Bucureşti, 1967. – P. 312-313.

Iorga, Vasile T. Spiru C. Haret şi Vrancea / Vasile T. Iorga // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de informaţie şi atitudine. – 2003. – Nr 702-703. – P. 19.

Iriciuc, Valerica. Învăţământul istoric în şcolile secundare din Iaşi de la legea instrucţiunii publice (1864) la legea Haret (1898) : teză de doctorat / Valerica Iriciuc; cond. şt. : dr. Vasile Cristian. – Iaşi : Universitatea "Al. I. Cuza", 2003. – 247 p. – Bibliogr. p. 227-246.

Kiriţescu, C. Spiru Haret în viziunea unor teoreticieni ai educaţiei din perioada interbelică / C. Kiriţescu // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 43-44.

Lăcustă, Ioan. Haret – duhul luminării / Ioan Lăcustă // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de informaţie şi atitudine. – 2006. – Nr 836. – P. 7.

Macovei, V. Un mare reformator al învăţămîntului românrsc: Spiru Haret / V. Macovei // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de informaţie şi atitudine. – 2000. – Nr 537. – P. 15.

Maftei, Ionel. Haret Spiru // Maftei, Ionel. Personalităţi ieşene. Vol. 2. – Iaşi, 1975. – P. 127-129.

Marcus, Solomon. Spiru Haret, azi / Solomon Marcus // Academica. – 2001. – Nr 7-8. – P. 31-32.

Marga, A. Spiru C. Haret: 100 de ani de la adoptarea legii învăţământului secundar şi superior / A. Marga // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 5-7.

Măciu, M. Spiru Haret – un sociolog de talie universală / M. Măciu // Academica. – 2001. – Nr 5. – P. 24-25.

Mihăilă, I. Spiru Haret, savant şi om al şcolii / I. Mihăilă, A. Georgescu // Ştiinţă şi tehnică. – 1991. – Nr 3. – P. 20.

Molan, Vasile. Spiru Haret – ministru al învăţământului românesc / Vasile Molan // Academica. – 2001. – Nr 7-8. – P. 30, 33.

Negrilă, Iulian. Spiru Haret în actualitate / Iulian Negrilă // Paradox. – 2001. – An. 2, Nr 9-10. – P. 3.

Olaru-Reglea, N. Spiru Haret, susţinător şi conducător al societăţii pentru învăţătura poporului roman / N. Olaru-Reglea // Revista de pedagogie. – 1998. – Nr 7-12. – P. 25-28.

Orăscu, Şerban. Spiru Haret / Şerban Orăscu. – Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. – 182 p.

Oros, Valeriu. Presa pedagogică şi culturală animată de Spiru Haret / Valeriu Oros // Tribuna învăţământului : rev. naţ. de informaţie şi atitudine. – 2003. – Nr 687. – P. 8.

Oros, Valeriu. Presa pedagogică, ştiinţifică şi culturală animată de Spiru Haret / Valeriu Oros // Pro Unione. – 2003. – An. 6, Nr 1-2. – P. 180-183.

Oros, Valeriu. Spiru Haret – om al şcolii şi animator al culturii : 150 de ani de la naştere / Valeriu Oros // Pro Unione.– 2001.– An. 4, Nr 3-4.– P. 216-219.

Pană, V. Constructorul : 140 de ani de la naşterea lui Spiru Haret, întemeietorul revistei "Albina" / V. Pană // Albina. – 1991. – Nr 2. – P. 5.

Pena, C. Spiru Haret / C. Pena // Dreptatea. – 1992. – 18 febr. – P. 3.

Pienescu, M. Instituţii de credit agricol ţărănesc / M. Pienescu. – Bucureşti, 1933.

Popovici, V. Spiru Haret, ctitorul învăţământului românesc modern / V. Popovici // Albina. – 1991. – Nr 2. – P. 5.

Prangati, Constantin. Spiru Haret în inspecţie la şcoala din Galu / Constantin Prangati // Asachi (Piatra Neamţ). – 2003. –An. 11, Nr 170. – P. 12.

Preda, Vasile. Spiru Haret – profesor al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti / Vasile Preda // Academica. – 2001. – Nr 7-8. – P. 33.

Radu, N. Lecţia lui Haret : [Sistemul esducativ al lui Spiru C. Haret] / N. Radu, M. Plescíuc // Tribuna învăţământului. – 1992. – 8 iun. – P. 3.

Roman, Eliza. 150 de ani de la naşterea lui Spiru Haret / Eliza Roman // Contemporanul: ideea europeană. – 2001. – An. 11, Nr 325. –p. 14.

Romanciuc, Marina. Marele reformator al şcoalelor – Spiru Haret / Marina Romanciuc // Făclia. – 2001. – 14 febr. – P. 5.

Romanciuc, Marina. Spiru Haret. De unde s-a luat acest nume pe frontispiciul şcolii Nr 56 din Chişinău? / Marina Romanciuc // Făclia. –1999. – 20 mart. – P. 6.

Rugină, A. Spiru Haret – educator social-economic al poporului şi om de ştiinţă / A. Rugină // Academica. – 1996. – Nr 5 (65). – P. 11; Nr 6-8. – P. 32; Nr 9 (69). – P. 22; Nr 10 (70). – P. 28-29.

Scurtu, Virgil V. Unde s-a născut Spiru Haret? (şi alte chestii conexe ) / Virgil V. Scurtu // Cronica (Iaşi) . – 2000. – An. 35, Nr 2. – P. 26.

Scurtu,Virgil V. Maiorescu - Eminescu – Haret : (Lumini şi umbre) / Virgil V. Scurtu // Cronica (Iaşi) . – 2004. –An. 39. – Nr. 8. – P. 27.

Spiru Haret : conferinţă ţinută la Ateneul Român din Bucureşti. – Bucureşti : Imprimeriile Independentă, 1933. – 24 p.

Spiru Haret: [notă biografică] // Calendar Naţional ’ 2001. – Ch., 2000. – P. 42-43.

Stanciu, I. G. Organizarea modernă a învăţământului românesc şi constituirea pedagogiei sistematice în perioada de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor capitaliste // O istorie a pedagogiei universale şi româneşti până la 1900 / I. G. Stanciu. – Bucureşti. : Ed. Didactică şi Pedagogică, 1977. – P. 330-359.

Stavinschi, Magda. Poincare şi românii / Magda Stavinschi // Ştiinţă şi tehnică : rev. lunară de cultură şt. şi tehnică. – 2004. – Nr 3. – P. 71-73.

Stavinski, Magda. Poincare şi românii : [Ştiinţă - aport european] / Magda Stavinski, Vasile Mioc // Academica. – 2004. – Nr 29. – P. 48-50.

Şovu, George. Spiru Haret / George Şovu; il. : Ion Panaitescu. – Bucureşti : Ed. Ion Creangă, 1976. – 15 p. : col. il. – (Ser. ABC; Nr 26).

Ştefan, I. M. Şi ei au fost copii : din copilăria unor savanţi şi inventatori români, [Spiru Haret, Gheorghe Ţiţeica, Dimitrie Pompeiu et al.] / I. M. Ştefan. – Bucureşti. : Ed. Ion Creangă, 1981. – 149 p. : portr.

Şchifirneţ, C. Modernitate şi reformă în viziunea lui Spiru Haret : Învăţământul în România / C. Şchifirneţ // Academica. – 1992. – Nr 9 (23) . – P. 21.

Ţiţeică, G. Din viaţa şi activitatea lui Spiru Haret / G. Ţiţeică. – Bucureşti : Librăriile SOCEC & Comp. şi A. Sfetea, 1914. – 37 p. – (Discursuri de recepţiune / Academia Română; Vol. 42).

Vidraşcu, L. Spiru C. Haret : Omul şcolii, părintele ţărănimii / L. Vidraşcu // Şcoala basarabeană 1935. – Nr 17. – P. 7-8.

Voinea, Radu P. 150 de ani de la naşterea lui Spiru Haret / Radu P. Voinea // Academica. – 2001. – Nr 5. – P. 23, 25.Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop “Educational Centre”
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Central㠄A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in