Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Lupaşcu, Tudor

Chimist, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător şi inventator.

Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2013).

Goma Paul

Data şi locul naşterii:

S-a născut la 2 octombrie 1935 în satul Mana, comuna Vatici, județul Orhei, Basarabia;

Studii:

1953 — absolveşte liceul „Radu Negru” din Făgăraş;

1954 — susţine examene de admitere la Universitatea din Bucureşti (filologie, română) şi la Institutul de literatură şi critică literară „Mihai Eminescu”;

Activitatea literară:

1966 — debutează în revista „Luceafărul” cu povestirea „Cînd tace toba”, în acelaşi an publică romanul „Ostinato”;

1968 — are loc lansarea volumului „Camera de alături”;

1970 — a predat romanul „Uşa” editurii Cartea românească, dar a fost respins;

1972 — romanul „Uşa” apare la editura germană Suhrkamp;

După 1989 au fost publicate și în România o parte din cărțile lui Paul Goma.

2002 — Paul Goma scrie eseul „Săptămâna roşie 28 iunie — 3 iulie sau Basarabia şi Evreii”;

Premii şi distincţii:
2010 — membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Bibliografie selectivă:

Goma, Paul. „Camera de alături” (în limba română — 1968);
Goma, Paul. „Ostinato” (limba germană — 1971, franceză, olandeză- 1974, română — 1992);

Goma, Paul. „Uşa noastră cea de toate zilele” (germană — 1972, franceză — 1972, română — 1991);
Goma, Paul. „Gherla” (franceză — 1976, suedeză — 1978, română — 1990);

Goma, Paul. „În cerc” (franceză — 1977, română — 1995);

Goma, Paul. " Garda inversă" (franceză — 1979, română — 1997);

Goma, Paul. " Culoarea curcubeului" (franceză — 1979, olandeză — 1980, română — 1990);

Goma, Paul. „Patimile după Piteşti” (franceză — 1981, germană — 1984, olandeză — 1985, română — 1990, abia în 1999 se pune în vînzare);

Goma, Paul. „Chassee-croise” (franceză — 1983, română — 1991);

Goma, Paul. „Soldatul câinelui” (română — 1991 Humanitas);

Goma, Paul. " Bonifacia" (franceză — 1986, română — 1993);

Goma, Paul. „Din Calidor” ( franceză — 1987, română — 1989, 1995, My Childhood at the Gate of Unrest: A Romanian Memoir, engleză — 1990);

Goma, Paul. „Arta refugii” (franceză — 1990, română — 1991, Chişinău. — 1995, ed. Basarabia);

Goma, Paul. „Astra” (franceză — 1992, română — 1992);

Goma, Paul. „Sabina” (română — 1991, franceză — 1993);

Goma, Paul. „Adameva” ( „Loreley”, Iaşi — 1995);

Goma, Paul. „Amnezia la români” („Litera” — 1995);

Goma, Paul. „Scrisori întredeschise — singur impotriva lor” (Multiprint „Familia”, Oradea — 1995);

Goma, Paul. „Justa” (română, „Nemira”, Bucureşti — 1995);

Goma, Paul. "Jurnal „(3 vol.). (română „Nemira”- 1997);

Goma, Paul. „Jurnal de apocrif” (1999);

Goma, Paul. „Garda inversă” (română, „Univers” — 1997);

Goma, Paul. „Altina — grădina scufundată” (română — 1998 apărută la Chişinău, editura Cartier);

Goma, Paul. „Alte jurnale” Dacia;

Goma, Paul. „Jurnalul unui jurnal” Dacia. Cluj: — 1998;

Goma, Paul. „Scrisuri” Nemira, Bucureşti;

Goma, Paul. „Basarabia, Jurnalul Literar” Bucureşti;

Goma, Paul. „Săptămâna roşie 28 iunie — 3 iulie sau Basarabia şi Evreii” (2003 — Editura Museum, Chişinău şi Criterion Publishing House, Bucureşti: 2004 — Ed. Vremea );

Referinţe critice:

Mariana Sipoș. „Destinul unui disident: Paul Goma” — Ed. Universal Dalsi, 2005;
Elvira Iliescu. „Paul Goma — 70” Ed. Criterion, 2005;
Laszlo Alexandru. „Viceversa!, polemici pro și contra lui Paul Goma” — Timișoara: Ed. Bastion, 2008;


Linkuri utile:

http://paulgoma.free.fr/page8.phpBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
International Bookshop “Educational Centre”
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in