Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Ursu, Andrei

Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe biologice, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Jucenko, Alexandr

      Alexandr Jucenko, doctor habilitat în ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1974), academician al AŞ a R.S.S.M (1976), membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S.  Domeniul ştiinţific: genetica ecologică, agroecologie, genetică specială şi ameliorarea plantelor.

Ion Druţă

Locul şi anul naşterii:

1928 se naşte Ion Druţă în satul Horodişte, ţinutul Soroca, în prezent raionul Donduşeni.

Studii:
1946 studiază la şcoala de silvicultură;
1951 — debutează cu povestirea Problema vieţiiîn revista „Octombrie”. Colaborează cu gazetele „Ţăranul sovietic”, „Moldova socialistă”, „Femeia Moldovei”;

Activitatea literară:
1953 — apare primul volum de schiţe şi nuvele „La noi în sat”;
1955-1957 a absolvit cursurile superioare de literatură de pe lîngă Institutul de Literatură Universală „M. Gorki” din Moscova;
1955 scrie romanul „Frunze de dor”;
1959 scrie drama „Casa mare”;
Din 1960 locuieşte la Moscova, Rusia;
1968 apare volumul de versuri „Numele tău”. Sunt traduse în limba rusă mai multe opere ale scriitorului;
1971 scrie drama „Păsările tinereţii noastre”;
1972  scrie romanul „Clopotniţa”;
1974 — apare în volum, la Chişinău, „Păsările tinereţii noastre”;
1975 scrie nuvela autobiografică „Horodişte”. Începe romanul „Biserica albă”;
1977 începe comedia tragic „Cervus divines”;
1983— apare la Chişinău volumul pentru copii „Daruri”;
1987 Ion Druţă este ales preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova, post în care a fost ales unanim la Adunarea Generală a scriitorilor;
1989 este desemnat prin vot deputat al poporului din U.R.S.S;
1993-1997 publică un şir de schiţe, nuvele, eseuri, povestiri, publicistică în presa republicană şi cea străină;
1995— devine Preşedinte al Societăţii „Casa Sfîntului Apostol Pavel”;
1999 editează epopeea creştină în 2 volume „Apostolul Pavel”;
2003 scriitorul tipăreşte volumul selectiv de schiţe, nuvele şi povestiri „Pomul de la răscruce”;
2008 apare epopeea istorică „Ultima dragoste a lui Petru cel Mare”;
2008 i-a fost acordat Premiul de Stat pe anul 2008 şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pe anul 2008, pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale şi universal;
Ordine şi distincţii:

E decorat cu mai multe ordine şi medalii, deţine titlul de Scriitor al Poporului din R.S.S.M.
1960 Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”;
1967 pentru piesa „Casa Mare”, nuvela „Ultima lună de toamnă” şi romanul „Balade din câmpie” (prima parte a dilogiei „Povara bunătăţii noastre”) a primit Premiul de Stat al R.S.S. Moldoveneşti;
Ion Druţă a fost inclus în lista celor 10 scriitori din lume pentru anul 1990.
1992 membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
1999 — Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Moldova;
2008 Premiul de Stat şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale şi universal;

Bibliografie selectivă:

Cărţi
Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; coord., red. şt. : Mihail Dolgan ; resp. de ed. : Mariana Şlapac ; alcăt. : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva, Raisa Vasilache, Lidia Zasaviţchi ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi; resp. de ed. din partea BŞC „Andrei Lupan” a AŞM : Elena Corotenco ; fot. : Mihai Potârniche. — Ch. : S. n., 2008. — 424 p. — ISBN 978-9975-78-644-7.
Druţă, Ion. Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare : epopee istorică în unsprezece tablouri, cu epilog / Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot. de Ilie Grecu. — Ch. : Universul, 2008. — 95 p.
Druţă Ion. Opere : în 8 volume / Ion Druţă ; critica literară : Haralambie Corbu, Mihail Dolgan, Ion Rotaru ; prez. graf. : Iaroslav Oliinâk. — Ch. : Cartea Moldovei, 2008.
Eşanu, Andrei. Dinastia Cantemireştilor: sec. XVII — XVIII / Andrei Eşanu, Ion Druţă,Haralambie Corbu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. — Chişinău : Ştiinţa, 2008. — 603 p.
Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din lb. rusă în lb. rom. : Irina Condrea, Sava Pînzaru; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potîrniche, Boris Balan [et al.]. — Ch. : S. n., 2008 — 756 p. (Col. „Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.].
Articole
Druţă, Ion. Bunelul : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. — 2008. — Nr 7/8. — P. 9.
Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit în cadrul Simpoz. Int. cu genericul "Ion Druţă — umanism şi contemporaneitate„,Chişinău, 16.10.2008] // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 27-29; Glasul. — 2008. — 30 oct. — P. 8; Moldova Suverană. — 2008. — 21 oct.
Druţă, Ion. Familia : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. — 2008. — Nr 7/8 — P. 8.
Druţă, Ion. Frunze de dor : [povestire : fragm.] / Ion Druţă // Florile dalbe. — 2008. — 4 sept. — P. 8.
Druţă, Ion. Întoarcerea ţărânei în pământ : (fragm. din roman) / Ion Druţă // Comunistul. — 2008. — 5 sept. — P. 6-7.
Druţă, Ion. Învârteli
în jurul unei învârtite : [fragm. din „Lupaniana”] / Ion Druţă // Făclia. — 2009. — 21 febr. — P. 8-9.
Druţă, Ion.
Lumina de pe strada cronicarilor : [despre creaţia lui Glebus Sainciuc, artist plastic] / Ion Druţă // Lit. şi arta. — 2009. — 27 aug. — P. 6.
Druţă, Ion. Moldova şi moldovenii / Ion Druţă // Moldova Mare. — 2008. — 21 oct.
Druţă, Ion. Pacheloaia : [povestire] / Ion Druţă ; il. : Marina Andruhin // Noi. — 2009. — Nr 7. — P. 18-19, 24.
Druţă, Ion. Păduraru Mihail Dolgan : [acad., critic literar, savant] / Ion Druţă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2009. — Nr 1/2. — P. 125-126.
Druţă, Ion.
Răscrucea celor proşti : [eseu] / Ion Druţă // ProFarmacia. — 2008. — Nr 7/8. — P. 22-23.
Druţă, Ion.
Scrisoare deschisă domnului Voronin V. N., ex-preşedintele Republicii Moldova : [aspect soc.-pol., scrisoare adresată de către Scriitorul Poporului, mar. 2010] / Ion Druţă // Săptămîna. — 2010. — 26 mar. — P. 3.
Druţă, Ion. Tăcerea Mântuitorului : [fragm. din romanul „Opera jertfirii”] / Ion Druţă // Glasul. — 2008. — 24 apr. — P. 1, 6-7.
Druţă, Ion.
Trăistuţa cu daruri cereşti : [versuri] / Ion Druţă ; des. : Violeta Zăbulică // Noi. — 2010. — Nr 4. — P. 19, 23 : fot.
Personalia
Agape, Liuba. Valenţele emoţionale ale invocaţiei : [în dramaturgia lui Ion Druţă] / Liuba Agapi // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 31-34.
Berindei, Dan.
Ion Druţă — scriitor de dimensiuni universal / Dan Berindei // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 3.
Botezatu, Grigore. Cu Ion Druţă în Casa mare / Grigore Botezatu // Timpul de dimineaţă. — 2008. — 29 aug. — P. 16.
Bunescu, Lucia. Teatrul lumii: M. Sadoveanu şi I. Druţă / Lucia Bunescu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2007. — Nr 5/6. — P. 36-42.
Burlacu, Alexandru.
Ion Druţă între Cervus Divinus şi mârţoagă : [despre creaţia scriitorului] / Alexandru Burlacu // Contrafort. — 2010. — Nr 1/2. — P. 13.
Calamanciuc, Gheorghe. Ion Druţă pe scena bălţeană : [pe marginea spectacolului „Clopotniţa” de Ion Druţă al Teatrului Naţ. „V. Alexandri” din Bălţi] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. — 2008. — 26 iun. — P. 6.
Ciobanu, Ion C. Omul care a devenit conştiinţa Moldovei : [pref. la vol. „Scrieri” de Ion Druţă] / Ion C. Ciobanu // Comunistul. — 2008. — 5 sept. — P. 6-7.
Clasicul nemuritor
Ion Druţă = The Living Classic — Ion Druta = Ćčâîé ęëŕńńčę — Čîí Äđóöý : [la aniversarea de 80 de ani ] // Moldova Today. — 2009. — Nr 3. — P. 104-109 : fot.
Codreanu, Theodor. Ion Druţă şi memoria arhială / Theodor Codreanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 8-13.
Corbu, Halarambie.
Epopeea Furnicii lui Ion Druţă : [pe marginea creaţiei druţiene] / Halarambie Corbu // Săptămîna. — 2008. — 4 apr. — P. 14, 19.
Dolgan, Mihail. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă : (Ion Drţă la 80 de ani) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 52-56 : fot.
Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute (partea I) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 32-36.
Dolgan Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute : Partea a 2-a / Mihail Dolgan // Akademos. — 2009. — Nr 1. — P. 93-98.
Dolgan, Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. —Nr 5/6. — P. 14-23.
Dolgan, Mihail.
Înălţare a sufletului prin filozofare lirică : [pe marginea creaţiei poetice a lui Ion Druţă] / Mihail Dolgan // Făclia. — 2008. — 8 noiemb. — P. 4.
Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă — scriitor care reprezintă neamul / Gheorghe Duca // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 30-31; Săptămîna. — 2008. — 10 oct. — P. 12; Glasul. — 2008. — 30 oct. — P. 1.
Dumbrăveanu, Victor. Rostul pocăinţei noastre : [omagiu scriitorului Ion Druţă la 80 de ani] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. Nouă. — 2008. — Nr 10. — P. 4.
Fedorenco, Victoria. Membrii familiei Cantemir — personaje ale piesei druţiene : [pe marginea piesei „Maria Cantemir — ultima dragoste a lui Petru cel Mare” de Ion Druţă] / Victoria Fedorenco // Rev. de Istorie a Moldovei. — 2008. — Nr 4. — P. 160-163.
Gherasim, Arcadie.
Mi-e dor de Druţă / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. — 2008. — 11 sept. — P. 6.
Ion Druţă la 80 de ani // Făclia. — 2008. — 6 sept. — P. 8. — Cuprins : Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea „Druţiana”] / Pavel Harabadjiu; Rege al Prozei / Ştefan Tudor.
Leahu, Nicolae. Toamna patriarhilor : [despre creaţia scriitorilor octogenari Aureliu Busuioc şi Ion Druţă] / Nicolae Leahu // Semn. — 2008. — Nr 3. — P. 2-3.
Lupaşcu, Veronica.
„Odihna” de Ion Druţă : proiect didactic / Veronica Lupaşcu // Făclia. — 2009. — 7 febr. — P. 6.
Marino, Adrian. Ion Druţă la Paris / Adrian Marino // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 57-58.
Muntean, Mihail.
Dor de Ion Druţă / Mihail Muntean // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 59.
Şpac, Ion. Raisa Grecu : de la Constantin Stere şi Ion Druţă îndemn : [pe marginea vol. „Stere — juristul” de Raisa Grecu, Ch., 2008] / Ion Şpac // Saptămîna. — 2009. — 10 apr. — P. 10.
Taraburcă, Emilia. Ion Druţă şi literatura bulgară din secolul al XX-lea / Emilia Taraburcă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 24-30.
Vorotneac, Elena.
Coroana anului druţian : [pe marginea spectacolului „Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare” montat la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet după piesa lui Ion Druţă] / Elena Vorotneac // Făclia. — 2009. — 17 iun. — P. 14.


Linkuri utile:
http://druta.asm.md/


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in