Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAÅ¢IONAL

Personalități marcante


Teleuţă, Alexandru

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ.

Dolgan, Mihail

Criticul şi istoricul literar, omul de ştiinţă şi de creaţie, profesorul universitar Mihail Dolgan.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Duca Gheorghe

Duca Gheorghe

Studii
1969-1974 – Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie;
1976-1979 – Doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Chimie Fizică;
1985-1986 – Instruire post-doctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Ştiinte din Rusia;
1989-1992 – Bursa de studiu   la Universitatea “La Sapienza", Roma, Italia;
1996  – Bursa de studiu “Evaluarea Impactului  Ecologic“ la Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria;
2002 – „Long Distance Education Cources”, Universitatea din California, Riverside, USA;

Grade şi Titluri Ştiinţifice
1979 – Doctor în ştiinţe chimice, specialitatea Chimia Fizică, Universitatea de Stat din Moldova;
1989 – Doctor habilitat în ştiinţe chimice, specialităţile Protecţia Mediului; Cinetica şi Cataliza, Universitatea din Odesa, Ucraina;
1990 – Profesor, Universitatea de Stat din Moldova;
1992 – Membru Corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
2000– Membru Titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 
Experienţă managerială
1988-1992 Şeful Catedrei de Chimie Fizică a Universităţii de Stat din Moldova;
1991-1998 Directorul Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Aplicate şi Ecologice al Universităţii de Stat din Moldova;
1992-1998 Şeful catedrei Chimie Industrială şi Ecologică a Universităţii de Stat din Moldova;
1992-1995 Decan al Facultăţii de Ecologie a Universităţii Internaţionale din Moldova;
1992-2006 Preşedinte al Comitetului Republican pentru Decernarea Premiilor pentru Tineret în Domeniul Ştiintei şi Tehnicii;
1994-prezent Preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru Confirmarea Titlului de Doctor în Ştiinţe;
1998-2001 Preşedinte al Comisiei pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova;
2000-prezent Presedinte de Onoare al Asociatiei de Cercetare si Dezvoltare din Moldova (MRDA);
2001-2004 Ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului din Moldova;
2004-prezent Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;

Distinctii, Premii şi Titluri Onorifice
1983 Laureat al Premiului Republican pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii, Moldova;
1993 Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova;
1995 Laureat al Premiului de Stat pentru ştiinţă, tehnică şi producţie, Republica Moldova;
1996 Titlul Onorific „Om emerit în ştiinţă";
1996 Titlul Onorific „Om emerit în invenţii în domeniul ecologiei”;
1997 Membru al Societăţi Chimice Americane(ACS), Departamentul Mediului;
1997 Membru al Academiei Ecologice din Moldova;
1999 Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă;
1999 Membru al Academiei Internaţionale de Informatică;
1999 Membru al Academiei Pedagogice şi Sociale din Rusia;
2000 Doctor Honoris Causa al Universităţii „Gh. Asachi” din Iaşi, România.
2000 Laureat al Premiului de Stat pentru ştiinţă, tehnică şi producţie, Republica Moldova;
2001 Doctor Honouris Causa, Universitatea umanitară din Cahul, RM;
2003 Cavaler al Ordinului pentru Invenţii al Regatului Belgiei;
2004 Cavaler al “Crucii de Comandor al Ordinului de Onoare“, Polonia;
2004 Doctor Honoris Causa al Academiei Balcanice de Ştiinţe, Cultură Nouă şi Dezvoltare Durabilă "Denis Jersov", Sofia, Bulgaria;
2004 Membru al Academiei de Cosmonautică din Rusia;
2005 Titlul de “Savant al Anului“, instituit de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi de Banca de Economii;
2005 Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă;
2005 Titular al “Medaliei de Aur pentru Eminente Servicii aduse Cauzei Progresului“, ICEPEC, Bruxelles;
2006 Titlul Onorific de doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat „Aleco Russo” din Bălti;
2006 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, România;
2006 Titlul Onorific de doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice a Moldovei;
2006 Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Montenegru;
2006 Ordinul “Meritul Cultural al României”;
2006 Medalie „În slujba Patriei” gradul III, Ministerul Apărării al RM;
2006 Medalia 60 de ani a ASM;
2006 Medalia 60 de ani a Universităţii de Stat din Moldova;
2006 Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Gheorghe Ionescu-Şişeşti, România;
2007 Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte;
2009 Membru de Onoare al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina;

 Linkuri utile:
http://www.duca.md/ cit si bibliografia Academicianului Gheorghe Duca


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
International Bookshop “Educational Centre”
Academia de Știinte a Moldovei
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in