Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Personalități marcante


Guţul, Lidia

Un destin trăit prin carte: Lidia Guţul
(20 februarie 1932– 17 mai 2001)

Lidia GUŢUL s-a născut la 20 februarie 1932, în satul Constantinovca, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina.


Teleuţă, Alexandru

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ.

Acasa  Infocentru  Personalități marcante  Vladimir Andrunachievici (1917-1997)

Vladimir Andrunachievici (1917-1997)

Untitled Document

Născut la 3 apr. 1917 în oraşul Petrograd, Rusia.
1917 familia Andrunachievici se strămută cu traiul în Chişinău.
1936 Vladimir Andrunachievici finisează gimnaziul „Alecu Russo” din Chişinău.
1936-1940 îşi face studiile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
1940-1941  profesor de matematică la şcoala medie nr 13 „Serghei Lazo” din Chişinău.
1941 profesor de matematică la şcoala medie ”Revoluţia din Octombrie” şi la Institutul Feroviar „S.M. Kirov” din Harcov.
1943-1947 doctorand la Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova. 
1946 susţine teza de doctor la Moscova în ştiinţe fizico-matematice „Inelele semiradicale”.
1947 începe activitatea didactico-ştiinţifică în cadrul Universităţii de Stat din Moldova.
Iniţial a fost desemnat şef al catedrei de analiză matematică, apoi al catedrei de geometrie, pe care a instituit-o în cadrul secţiei de matematică. A fost membru al Consiliului Ştiinţific al Universităţii.
1953 familia Andrunachievici pleacă la Moscova.
1953-1961  activează la Moscova în calitate de şef al Catedrei de Matematică superioară al Institutului Chimico-Tehnologic „D. I. Mendeleev”.  
1958 a fost inclus în rîndurile membrilor Societăţii de Matematică din Moscova.
1959 a fost aprobat gradul de doctor în ştiinţe fizice şi matematice.
1961 Andrunachievici a fost distins cu titlul academic de profesor.                               
1961 i-a fost conferit titlul de academician al Academiei de Ştiinţe, fiind ales membru al Prezidiului şi directorul Institutului de Fizică şi Matematică. Tot în acelaşi an familia Andrunachievici a revenit pentru totdeauna în Chişinău.
1961-1991 a participat la fondarea Institutului de Matematică, al cărui director, în două formule, a fost exact treizeci de ani. În cadrul Institutului au fost fondate cinci şcoli ştiinţifice, Vladimir Andrunachievici fiind fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul algebrei. 
În paralel, a exercitat şi alte funcţii administrative: 1965-1974, 1979-1990 vicepreşedinte al A.Ş.M. în două rînduri, academician, coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Matematice a A.Ş.M.
1977-1997 preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor de doctor şi doctor habilitat de pe lîngă Institutul de Matematică şi Informatică al A.Ş.M., la specialitatea Logica matematică, algebra şi teoria numerelor.
1983 a participat la Congresul Internaţional al matematicienilor în or. Varşovia, Polonia.
1969-1986 redactor-şef al „Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, ser. ştiinţe fiz.-teh. şi mat.
1989-1997 redactor-şef al revistei „Buletinului Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, ser. matematica.
1990-1991 consilier al Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
1991 a citit lecţii la Universităţile din Toronto (Canada) şi Iaşi (România).
1991 a fost numit director de Onoare al Institutului de Matematică.
1997 3 apr. academicianul marchează aniversarea de 80 de ani
Vladimir Andrunachievici a elaborat teoria radicalilor şi teoria structurală a algebrelor, materializîndu-se în  lucrări consacrate teoriei radicalilor şi teoriei structurale a inelelor şi algebrelor asociative, a evidenţiat şi a studiat cei mai importanţi radicali în inele şi algebre, care ulterior au fost utilizaţi la demonstrarea unui şir de teoreme structurale. În algebră a introdus noţiunea de ” radicale speciale”. Rezultatele  esenţiale au fost obţinute în „teoria aditivă a idealelor, la cercetarea varietăţilor sistemelor algebrice, în teoria radicalilor pentru module şi categorii”.

 

Ordine şi distincţii
1949 –  Insigna de Onoare.
1961 –  titlul de membru titular al Academiei de Ştiinţe a R.S.S.M.
1967 –  distincţia „Om Emerit”.
În 1969 Institutul de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, director fiind Vladimir Andrunachievici,  a fost decorat cu „Ordinul Drapelul Roşu de Muncă” pentru succese în dezvoltarea ştiinţei matematice şi pregătirea cadrelor de cercetători de înaltă calificare.
1970 – medalia „Pentru muncă impecabilă în comemorarea a 100 de ani de la naşterea V.I. Lenin”.
1972 – Premiul de stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (împreună cu prof. I. M. Reabuhin şi prof. V. D. Belousov).
1977 – Ordinul “Steagul Roşu al Muncii”.
1983 – medalia „Academicianul S. Vavilov”.
1986 – Ordinul revoluţiei din Octombrie.

Bibliografie selectivă:
Monografii

Andrunachievici, Vladimir. Numere şi ideale / Vladimir Andrunachievici, Ion Chitoroagă. – Ch. : Lumina, 1979. – 223 p. – (Cu caracter chir.)
Андрунакиевич, Владимир. Радикалы алгебр и структурная теория / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин. – М. : Наука, 1979. – 496 с.
Articole
Андрунакиевич, Владимир. Абелево-регулярные идеалы кольца / Владимир Андрунакиевич, А. Андрунакиевич // Доклады АН СССР. – 1982. – Т. 263, Nr 5. – P. 1033-1036.
Андрунакиевич, Владимир. Аддитивная теория идеалов в системах с частными / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1967. – Т. 31, Nr 5. – Р. 1057-1090.
Андрунакиевич, Владимир. Антипростые и сильно идемпотентные кольца / Владимир Андрунакиевич // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1957. – T. 21, Nr 1. – P. 125-144.
Андрунакиевич, Владимир. Бирегулярные кольца / Владимир Андрунакиевич // Математический сб. – 1956. – Т. 39, Nr 4. – Р. 447-464.
Андрунакиевич, Владимир. Дополнительные и двойственные кручения / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Доклады АН СССР. – 1978. – Т. 238, Nr 4. – P. 763-772; Труды Математического ин-та им. В. А. Стеклова. – М., 1978. – Т. 148. – Р. 16-26.
Андрунакиевич, Владимир. К определению радикала кольца / Владимир Андрунакиевич // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1952. – Т. 16, Nr 2. – Р. 217-224.
Андрунакиевич, Владимир. Кольца с аннуляторным условием / Владимир Андрунакиевич // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1956. – Т. 20, Nr 4. – Р. 547-568.
Андрунакиевич, Владимир. Кручения и цепи Куроша в алгебрах / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Труды Московского математического об-ва. – М., 1973. – Т. 29. – Р. 19-49.
Андрунакиевич, Владимир. Линейные уравнения в линейных бесконечномерных пространствах / Владимир Андрунакиевич // Ученые записки Кишиневского ун-та. – К., 1952. – Т. 5. – Р. 47-61.
Андрунакиевич, Владимир. Модулярные идеалы, радикалы и полупростота колец / Владимир Андрунакиевич // Успехи математических наук. – 1957. – Т. 12, Nr 3. – Р. 133-139.
Андрунакиевич, Владимир. Мультиоператорные линейные алгебры без нильпотентных элементов / Владимир Андрунакиевич, В. Марин // Математические исследования. – К., 1971. – Т. 6, вып. 2. – Р. 3-21.
Андрунакиевич, Владимир. Наднильпотентный и подыдемпотентный радикалы алгебр и радикалы модулей / Владимир Андрунакиевич // Математические исследования. – К., 1968. – Т. 3, вып. 2. – Р. 5-15.
Андрунакиевич, Владимир. О многообразиях квазирегулярных алгебр / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Математический сб. – 1985. – Т. 127, Nr 8. – Р. 419-444.
Андрунакиевич, Владимир. О полурадикальных идеалах / Владимир Андрунакиевич // Сибирский математический журн. – 1960. – Т. 1, Nr 4. – Р. 547-554.
Андрунакиевич, Владимир. О разложении элементов частично упорядоченных алгебраических систем в пересечение простых элементов. I / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Математические исследования. – К., 1971. – Т. 6, вып. 3. – Р. 14-32.
Андрунакиевич, Владимир. Об одной характеристике наднильпотентного радикала / Владимир Андрунакиевич // Успехи математических наук. – 1961. – Т. 16, Nr 1. – Р. 127-130.
Андрунакиевич, Владимир. Односторонние идеалы и радикалы колец / Владимир Андрунакиевич, А. Андрунакиевич // Алгебра и логика. – 1981. – Т. 20. – Р. 489-510.
Андрунакиевич, Владимир. Первичные модули и радикал Бэра / Владимир Андрунакиевич // Сибирский математический журн. – 1961. – Т. 2, Nr 6. – Р. 800-806.
Андрунакиевич, Владимир. Полурадикальные кольца / Владимир Андрунакиевич // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1948. – Т. 12, Nr 2. – Р. 129-178.
Андрунакиевич, Владимир. Примарности в кольцах / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Математические исследования. – К., 1966. – Т. 1, вып. 2. – Р. 65-97.
Андрунакиевич, Владимир. Примарности в кольцах и группоидах с частными / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Сибирский математический журн. – 1967. – Т. 8, Nr 3. – Р. 494-517.
Андрунакиевич, Владимир. Примитивность и квазирегулярность относительно правых идеалов / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Математический сб. – 1987. – Т. 134, Nr 4. – Р. 451-471.
Андрунакиевич, Владимир. Радикалы ассоциативных колец. I / Владимир Андрунакиевич // Математический сб. – 1958. – Т. 44, Nr 2. – Р. 179-212.
Андрунакиевич, Владимир. Радикалы слабо ассоциативных колец. / Владимир Андрунакиевич // Доклады АН СССР. – 1960. – Т. 134, Nr 6. – P. 1271-1274.
Андрунакиевич, Владимир. Радикалы слабо ассоциативных колец. II. Примеры специальных радикалов / Владимир Андрунакиевич // Математический сб. – 1961. – Т. 55, Nr 3. – Р. 239-346.
Андрунакиевич, Владимир. Радикальные замыкания правых идеалов ассоциативных колец и алгебр / Владимир Андрунакиевич, Юрий Рябухин // Математические исследования. – К., 1976. – Вып. 38. – Р. 3-70.
Андрунакиевич, Владимир. Слабо булевые топологические кольца / Владимир Андрунакиевич, А. Арнаутов // Математические исследования. – К., 1977. – Вып. 44. – Р. 3-23.
Андрунакиевич, Владимир. Теория колец / Владимир Андрунакиевич // История отечественной математики. – Киев, 1968. – Т. 3. –Р. 332-340.
Ассоциативные кольца / Владимир Андрунакиевич, А. Арнаутов, Ю. Рябухин, И. Гоян // Итоги науки и техники. Сер. Алгебра. Топология. Геометрия / ВИНИТИ. – М., 1978. – Т. 16. – Р. 91-190.

Personalia

Academicianul Vladimir Andrunachievici: [biobibliogr.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Matematică şi Informatică ; alcăt. şi coord. : Mihail Popa, Tatiana Rotaru ; col. red. : Vladimir Arnautov, Alexei Caşu, Constantin Gaindric et al. – Ch. : S. n., 2009. – 268 p. – ISBN 978-9975-9690-2-4.
Andrunachievici, Vladimir // Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova-50. – Ch., 1997. – P. 90-91.
Andrunachievici, Vladimir // Institutul de Matematică şi Informatică: File din istorie. – Ch., 2004. – P. 38-46, 152-153.
Andrunachievici, Vladimir // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 1961-2006: dicţionar. – Ch., 2006. – P. 16-17.
Matvei, Valeria. Andrunachievici, Vladimir / Valeria Matvei // Calendar Naţional / Biblioteca Naţională. – Ch., 2007. – P. 140-141.
Rotaru, T. Matematica – Poezie, Virtute, Înţelepciune? : [acad. Vladimir Andrunachievici] / T. Rotaru // Săptămîna. – 1997. – 4 apr. – P. 16-17.
Sibirschi, C. Algebrist de bază. Vladimir Andrunachievici / C. Sibirschi, I. Reabuhin, A. Gherman // Învăţământul public. – 1977. – 6 apr.
Vatamanu, I. Academicianul Andrunachievici Vladimir / I. Vatamanu // Nistru. – 1967. – Nr 9. – P. 78-80.Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

International Bookshop “Educational Centre”
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in