Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Sanalati, Nicolae

Nicolae Sanalati, lucrător emerit al culturii din RSSM, s-a născut la 13 decembrie 1924 în or. Camenca).
Este participant la cel de-al doilea război mondial. În anul 1944 s-a înscris în detaşamentul de partizani Sovietskaia Moldavia. A participat la operaţiuni militare din preajma Orheiului şi, într-una din lupte, a fost grav rănit. După tratament a fost trimis la baştină ca invalid de război.


Bodrug, Mihai

Doctor habilitat în ştiinţe biologice, membru al Academei de Ştiinţe a Moldovei.

Dediu Ion

Locul şianul naşterii:

Născut la24iunie 1934, s. Rediul Mare, r-nul Donduşeni;

Studii:

1957 aabsolvit Facultatea deBiologie şiPedologie aUniversităţii deStat din Chişinău;

1960-1962 doctorantura la Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova;
1978 a studiat la postdoctorantură, la Institutul de Zoologie al AŞ a URSS, Sankt-Petersburg;

Activitate didactică:

1971 conferenţiar universitar;

1980 profesor universitar lacatedra deZoologie aUniversităţii deStat din Chişinău;

1972 −1996 şef-fondator şiprofesor laCatedra Interuniversitară deEcologie şiProtecţia Mediului, decan alfacultăţii deBiologie şiPedologie aUniversităţii deStat din Moldova;

2002- 2006 profesor laUniversitatea Tehnică aMoldovei ;

2007-prezent profesor laUniversitatea Liberă;

Activitatea ştiinţifică:

1957-1971 laborant, laborant superior, cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, secretar ştiinţific, director adjunct al Institutului de Zoologie în cadrul Academiei de Ştiinţe a RSSM;

1990-2001 director-fondator al Institutului Naţional de Ecologie al Ministerului Mediului al Republicii Moldova;

1992 membru corespondent alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;

2007-prezent fondator al Institutului de Cercetări pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă al ULIM;

Funcţii publice:

1990-1994 Ministrul Mediului al Republicii Moldova;

1994-2001 deputat în Parlamentul Republicii Moldova (preşedinte al Comisiei de Ecologie) ;

1994-2008 preşedinte cofondator al Partidului Ecologist Alianţa Verde din Moldova, al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din Moldova, cofondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România,

Ordine şidistincţii:

1994 Medalia destat Meritul Civic;

1999 Ordinul Naţional Gloria Muncii alRepublicii Moldova;

1999 Ordinul Internaţional Crucea Verde alONU;

1999 Steaua deAur aCentrului Internaţional alBiografiilor, Cambridge (Anglia);

2009 laureat alPremiului Grigore Antipa alAcademiei Române pentru lucrarea Tratat deecologie, în5volume;

2010 Ordinul Republicii.

Bibliografie selectivă:

Monografii

Dediu, Ion I. Axiomatica, principiile şilegile ecologiei: Bazele ecologiei analitice/ Ion I. Dediu. Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. 216p. Bibliogr.: p. 200-214. ISBN 978-9975-67-747-9.

Dediu, Ion I. Biosferologie/ Ion I. Dediu. Ch. : Ed. Phoenix, 2007. 146p. Bibliogr.: p. 118-143. ISBN 978-9975-9759-1-9.

Dediu, Ion I. Ecologia populaţiilor/ Ion I. Dediu. Ch. : Ed. Phoenix, 2007. 178p. Bibliogr.: p. 149-173. ISBN 978-9975-9759-2-6.

Dediu, Ion I. Ecologie sistemică, sau ecosistemologie/ Ion I. Dediu. Ch. : Ed. Phoenix, 2007. 296p. Bibliogr.: p. 265-289. ISBN 978-9975-9934-9-4.

Dediu, Ion I. Enciclopedie deecologie/ Ion I. Dediu. Ch. : Ştiinţa, 2010. 836p. Bibliogr.: p. 824-834. ISBN 978-9975-67-728-8.

Dediu, Ion I. Introducere înecologie/ Ion I. Dediu. Ch. : Phoenix, 2006. Bibliogr.: p. 289-332 (783tit.). ISBN 978-9975-9934-4-9.

Dediu, Ion I. Tezaurul terminologic alecologiei : Glosar etimologic român-rus-englez/ Ion I. Dediu. Ch. : Ştiinţa, 2010. 284p. Bibliogr.: p. 267-282. ISBN 978-9975-67-746-2.

Dediu, Ion I. Tratat deecologie teoretică: studiu monografic desinteză/ Ion I. Dediu. Ch. : Ed. Phoenix, 2007. 558p. Bibliogr.: p. 519-545. ISBN 978-9975-9759-3-3.

Managementul medical aldezastrelor/ Vasile Dumitraş, Ion Dediu, Nicon Cârstea [etal.]. Ch. : CEP Medicina, 2010. 194p. ISBN 978-9975-4106-5-6.

Managementul sanitar încampanile/ Vasile Dumitraş, Ion Dediu, Nicon Cârstea. Ch. : CEP Medicina, 2009. 256p. ISBN 978-9975-78-801-4.

Programul Naţional strategic deacţiuni îndomeniul protecţiei mediului înconjurător/ sub coord.şt. Ion Dediu ; Depart. pentru Protecţia Mediului Înconjurător, Inst. Naţ.deEcologie, Banca Mondială. Ch. : Ed. Uniunii Scriitorilor Moldovei, 1995. 148p.

Articole

Belous, Tatiana. Biological assessment ofthe lakes inthe lower Prut Lakes Ramsar Site/ Tatiana Belous, Svetlana Ştirbu, Ion Dediu // Noosfera : rev.şt.deeducaţie, spiritualitate şicultură ecologică. 2010. Nr3. P. 25-35.

Belous, Tatiana. Consideration ofwetlands inthe Danube River basin management plan tomeet objectives ofthe EUWater Framework Directive/ Tatiana Belous, Ion Dediu // Noosfera : rev.şt.deeducaţie, spiritualitate şicultură ecologică. 2009. Nr2. P. 30-40.

Dediu, Ion. Ecologia şieconomia două ştiinţe complementare. Prolegomenele bioeconomiei/ Ion Dediu // Noosfera : rev.şt.deeducaţie, spiritualitate şicultură ecologică. 2009. Nr2. P. 4-12.

Dediu, Ion. Decenoosfera?/ Ion Dediu // Noosfera : rev.şt.deeducaţie, spiritualitate şicultură ecologică. 2008. Nr1. P. 1-4.

Dediu, Ion. Unele probleme ale ecologiei exploatării raţionale aresurselor naturale înRepublica Moldova: 100de ani delanaşterea academicianului E.C.Fiodorov/ Ion Dediu // Noosfera : rev.şt.deeducaţie, spiritualitate şicultură ecologică. 2010. Nr4. P. 5-7.

Dediu, Ion. Valenţele, dimensiunile şireperele ecologice ale dezvoltării durabile: unstudiu critic desinteză/ Ion Dediu // Noosfera. 2008. Nr1. P. 5-12.

, . . ʠ150- / . // : III. -. ., 22-23 . 2009. , 2009. . 52-55.

, . / . // .. 100 : . .. Bender, 2010. P. 114-117.

. ( ) , / , , , // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2008. Nr1 (304). P. 159-163.

, . / , , , // Bul. Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Ştiinţele vieţii. 2008. Nr2 (305). P. 149-158.

Personalia

Dediu, Ion // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei. 1961-2006 : Dicţionar. Ch., 2006. P. 184-185.

Ion Dediu Avocatul mediului înconjurător.

Ion Dediu laureat alPremiului Grigore Antipa alAcademiei Române : [interviu]/ interlocutor : Andrei Strâmbeanu // Literatura şiArta. 2009. 24dec. P. 8.

Unreputat cercetător alecologiei cudestin deluptător : Membru corespondent alAŞM Ion Dediu la75de ani/ Teodor Furdui, Tatiana Constantinov, Alexandru Ciubotaru [etal.] // Akademos : Revistă deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2009. Nr3 (14). P. 116-118.


Linkuri utile:


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Mesageria D&D
Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
International Bookshop Educational Centre
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in