Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Кожокару, Георге

Научный сотрудник, кандидат исторических наук.

Гросул, Яким

Первый Президент Академии наук Молдовы (1961), историк, член-корреспондент АН СССР (1966), заслуженный деятель науки МССР (1967), лауреат Государственной премии СССР (1972). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor

  
                 24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor 
Ziua Europeană a Parcurilor a fost lansată de Federaţia Europeană a Parcurilor EUROPARC Federation cu scopul de a promova importanţa ariilor protejate ale Europei şi a atrage participarea publică în administrarea acestor zone. Astfel, incepând cu 1999, ziua de 24 mai (cînd în Suedia au fost create primele 9 parcuri naţionale din Europa) este sărbătorită peste tot în lume de către administratorii de parcuri, ONG-uri, precum şi de instituţii guvernamentale de protecţia mediului.
În 2014 lumea marcheaza 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Prin urmare, Ziua Europeană a Parcurilor (The European Day of Parks) se va desfăşura sub tema “Parcuri pentru Natura. Parcuri pentru bunăstare. Parcuri pentru pace” (Parks for Nature. Parks for well-being. Parks for peace).

Referinţe bibliografice:
Bideac, Liubovi. Tezaurul verde al capitalei / Liubovi Bideac ; Org. obştească “Lumea Verde”. – Ch. : Reclama, 2007. – 20, 20 p. – Tête-bêche. – ISBN 978-9975-932-21-9.
100 cele mai frumoase parcuri naţionale ale lumii: O călătorie pe 5 continente / trad. : Sorin Cheval ; red. : Constantin Furtună. – Bucureşti : ALL, 2008. – 208 p. – ISBN: 978-973-571-813-8.
15 intrebari despre Parcul Naţional Orhei / AC “ProRuralinvest” ; fot. : Alecu Reniţa. – Ch. : S. n. 2011. – 18 p.
Cuharscaia, Ludmila. Flora sinantropă necultivată a parcului „Ştefan cel Mare” / Ludmila Cuharscaia, Natalia Buracinschi // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : conf. şt. naţ. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. – Ch., 2011. – Vol. 1 : Ştiinţe naturale şi exacte. – P. 357-360.
Rezervaţia „Codrii” – 40 de ani : materialele simpoz. şt. intern. / Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii” ; com. şt. : Andrei Negru, Lazăr Chirică, Ştefan Manic [et al.]. – Ch. : Ştiinţa, 2011. – 424 p. – ISBN 978-9975-67-799-8.
Tarhon, Petru. Parcul Dendrologic din Ţaul: istoria fondării, starea actuală şi diversitatea speciilor / Petru Tarhon // Bul. Şt. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. Ser. nouă. Ştiinţele naturii. – 2011. – Nr 14 (27): Supl. – P. 119-130.
Amenajarea spaţiilor verzi / Adelina Dumitraş, Alexandru Teleuţă, Nina Ciorchină [et al.] . – Ch. : S. n., 2012. – 344 p. – ISBN 978-9975-62-332-2.
Caţaveica, Olga. Analiza elementului adventiv din flora sinantropă necultivată a parcului „Dendrariu” din mun. Chişinău / Olga Caţaveica, Ludmila Cuharscaia // Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţământului superior : conf. interuniversitară, 3-4 mai 2012 : Rez. comunic. : Ştiinţe naturale şi exacte. – Ch., 2012. – P. 15-16.
Grădina Botanică Bălţi. Harta vegetaţiei / Gheorghe Postolache, Alexandru Ciubotaru, Alexandru Teleuţă, Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 4 (64). – P. 25-33. – Bibliogr.: 4 tit.
Tabac-Dogaru, Adriana. Parc-Dendrariul “Colegiul Naţional de Viticultură si Vinificaţie” din Chişinău : analiza taxonomică si peisagistică / Adriana Tabac-Dogaru. –  Ch. : Print-Caro, 2012. – 78 p. – ISBN 978-9975-56-057-3.
Bîlhac, Vadim. Aspecte privind calitatea mediului în Parcul Dendrologic Chişinău / Vadim Bîlhac // Viitorul ne aparţine : Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, ed. a 3-a, 26 apr. 2013 : teze. – Ch., 2013. – P. 32-33.
Blumer, Andrei. Ghid pentru managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din Republica Moldova / Andrei Blumer ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului. – Ch. : UNDP Moldova, 2013. – 62 p. – ISBN 978-9975-4396-1-9.
Cocîrţă, Petru. Parcurile vechi moşiereşti din zona centrală a Republicii Moldova / Petru Cocîrţă, Cristina Ciobanu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2 (68). – P. 41-45. – Bibliogr.: 14 tit.
Miron, Marina. Catalogul meşteşugurilor practicate în arealul Parcului Naţional “Orhei” / Marina Miron, Viorel Miron, Alexandru Rotaru. – Ch. : S. n., 2013. – 64 p. – ISBN 978-9975-53-268-6.
Tarhon, Petru. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova : istoria fondării, starea actuală, structura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile ecologo-biologice ale plantelor / Petru Gh. Tarhon ; Acad. de Ştiinte a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : Pontos, 2013. – 640, [8] p. fot. – ISBN 978-9975-51-487-3.
Дормидонтова, В. В. Гармония искусства и природы : об усадебных парках Молдовы / В. В. Дормидонтова. – К. : Ştiinţa, 1992. – 138 p. 
Linkuri utile:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park/2014-edop-calendar/
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1345-24-mai-ziua-europeana-a-parcurilor-si-a-pasarilorБиблиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Национальная Книжная палата
Academia de Știinte a Moldovei
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in