Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Жученко, Александр

Доктор (хабилитат) биологических наук (1974), профессор (1974), действительный член АН Молдавской ССР (1976), академик РАСХН (2006). Научные интересы: экологическая генетика, агроэкология, селекция и средоулучшающие фитотехнологии.

Лазаренко, Борис

Академик, профессор, специалист в области электрофизической обработки материалов, доктор (хабилитат) технических наук. Основатель метода электроискровой обработки материалов. Автор более 150 научных работ и 50 изобретений.

Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă „Rio+20”

2012-08-24

În perioada 20-22 iunie 2012, douăzeci de ani după Summitul Pământului (Rio de Janeiro, Brazilia, 1992) Organizaţia Naţiunilor Unite a reunit din nou guvernele, instituţiile internaţionale pentru a evalua progresele realizate, a identifica problemele nesoluţionate în urma implementării deciziilor adoptate anterior precum şi de a aborda provocări stringente apărute în ultimii ani.

Priorităţile principale aceastei întâlniri include: promovarea dezvoltării economice verzi, locuri de muncă decente, oraşe sustenabile, securitatea alimentară, apă şi pregătire împotriva dezastrelor în contextul dezvoltării durabile şi reducerii sărăciei — http://www.uncsd2012.org/

Viceprim-ministrul Mihai Moldovanu a prezentat raportul Republicii Moldova cu privire la implementarea politicilor de dezvoltare durabilă în ultimii 10 de ani: National Report for UN CSD 2012 Rio+20 — http://www.mediu.gov.md/images/Report_RIO20_ENG_12-06-2012_NEW_OUT.pdf

Aproximativ 188 de state au aprobat prin consens documentul de dezvoltare ecologică sub genericul „Viitorul pe care ni-l dorim” („The Future We Want” —http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html )

Referinţe bibliografice:

1. Ang, Frederic. An aggregate resource efficiency perspective on sustainability: A Sustainable Value application to the EU-15 countries / Frederic Ang, Steven Van Passel, Erik Mathijs // Ecological Economics. — 2011. — Vol. 71. — P. 99-110. — www.oaresciences.org/

2. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. — Ch. : CEP USM, 2010. — 368 p. — ISBN 978-9975-71-054-1.

3. Aşevschi, Valentin. Management ecologic şi dezvoltarea durabilă : manual / Valentin Aşevschi ; Univ. de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”. — Ch. : S. n., 2012. — 270 p. — ISBN 978-9975-4258-6-5.

4. Can we measure ecological sustainability? Landscape pattern as an indicator for naturalness and land use intensity at regional, national and European level / Christa Renetzeder, Stefan Schindler, Johannes Peterseil [et al.] // Ecological Indicators. — 2010. — Vol. 10, Nr 1. — P. 39-48. — www.oaresciences.org/

5. Dediu, Ion. Ecology and Bioeconomy — two complementary sciences, as the base of Sustainable Development concept: romanian contribution / Ion Dediu, Vlad Galin-Corini // Noosfera. — 2011. — Nr 5. — P. 18-23.

6. Dediu, Ion. Prolegomenele şi paradigmele fundamentale ale bioeconomiei — bazele teoretice ale securităţii / insecurităţii alimentare a umanităţii / Ion Dediu // Noosfera. — 2011. — Nr 5. — P. 4-7 ; Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 5 (59). — P. 36-39.

7. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier — noi obiective şi priorităţi : materiale simpoz. intern., 17-19 noiem. 2011. — Ch. : Print-Caro, 2011. — 212 p. — ISBN 978-9975-56-012-2.

8. Ecosystem stewardship: sustainability strategies for a rapidly changing planet / F. Stuart Chapin III, Stephen R. Carpenter, Gary P. Kofinas [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 4. — P. 241-249. — www.oaresciences.org/

9. Evaluarea implementării Planului de Acţiuni Moldova — UE: mediul şi dezvoltarea durabilă / red. : Iulia Trombiţki; Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS”. — Ch. : Eco-Tiras, 2009. — 80 p. — ISBN 978-9975-66-144-7.

10. Florea, Serafim. Factorul ecologic şi dezvoltarea durabilă / Serafim Florea // Fin-Consultant. — 2011. — Nr 3. — P. 72-78.

11. Galin-Corini, Vlad. Securitatea ecologică a statelor naţionale în condiţiile globalizării / Vlad Galin-Corini // Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. — 2011. — Nr 2. — P. 208-212.

12. Integrated assessment of agricultural production practices to enhance sustainable development in agricultural landscapes / Claudia Sattler, Uwe Jens Nagel, Armin Werner [et al.] // Ecological Indicators. — 2010. — Vol. 10, Nr 1. — P. 49-61. — www.oaresciences.org/

13. Kissinger, Meidad. Interregional sustainability: governance and policy in an ecologically interdependent world / Meidad Kissinger, William E. Rees, Vanessa Timmer // Environmental Science and Policy. — 2011. — Vol. 14, Nr 8. — P. 965-976. — www.oaresciences.org/

14. Mazilu, Mirela. Contradictions between the human development and the necessity of implementing the sustainable development principles / Mirela Mazilu, Doina Giurgea // Present Environment and Sustainable Development. — 2011. — Vol. 5, Nr 2. — P. 241-254. — http://pesd.ro/articole/nr.5/2/22.%20Mazilu_Giurgea.pdf

15. Raport privind implementarea Programului de activitate al Guvernului Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014″ în perioada 14 ianuarie 2011 — 14 ianuarie 2012. Capitolul XII. Protecţia mediului // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 6 (60). — P. 4-9.

16. Raportul Naţional Situaţional privind managementul durabil al substanţelor chimice din Republica / coord. : Gheorghe Şalaru. — Ch. : S. n., 2012. — 209 p. — ISBN 978-9975-80-600-8.

17. Republica Moldova alege Dezvoltarea Durabilă / Gheorghe Şalaru, Rodion Bajureanu, Maria Nagornîi [et al.] // Mediul Ambiant. — 2012. — Nr 3 (63). — P. 1-5.

18. Republica Moldova: drumul spre Rio. Procesul de pregătiri naţionale către conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă Rio+20, 20-22 iunie 2012 / Gheorghe Şalaru, Rodion Bajureanu, Maria Nagornîi [et al.] // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 6 (60). — P. 14-20.

19. The urban environment and the sustainable development. Conceptual and applicative preliminaries / Irina Ungureanu, Alexandru Bănică, Daniel Tudora [et al.] // Present Environment and Sustainable Development. — 2011. — Vol. 5, Nr 2. — P. 111-122. — http://pesd.ro/articole/nr.5/2/10.%20Ungureanu.pdf

20. World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation / The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. — New York, 2011. — eISBN 978-92-1-054758-1. — http://www.uncsd2012.org/content/documents/2011wess.pdfБиблиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

International Bookshop “Educational Centre”
Mesageria D&D
Национальная Книжная палата
Academia de Știinte a Moldovei
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in