Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2013).

Кулюк, Леонид

Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

Reţeaua Emerald în Republica Moldova

2014-05-26

 Reţeaua Emerald în Republica Moldovahttp://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Images/LogoEmeraude.jpg

În perioada 7-8 aprilie 2014, Ministerul Mediului, cu suportul Oficiilor Biosecuritate şi Biodiversitate, a organizat Seminarul Naţional privind Implementarea Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Reţeaua Emerald în Republica Moldova”.

Reţeaua Emerald este o reţea ecologică având drept scop conservarea florei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale ale acestora din Europa, lansată în anul 1998 de către Consiliul Europei ca parte a activităţii sale în cadrul Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi habitatelor naturale din Europa / Convenţia de la Berna (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats / Bern Convention, 1979). Republica Moldova a ratificat această Convenţie în anul 1993.

Reţeaua Emerald are la bază aceleaşi principii ca şi reţeaua Natura 2000 şi reprezintă extinderea acesteia pentru ţările din afara UE. Reţeaua Emerald din Republica Moldova este concepută ca parte componentă a Reţelei Ecologice Naţionale şi parte integrală a Reţelei Ecologice Pan-Europene.

Referinţe bibliografice:

Reţeaua Emerald în Republica Moldova = Emerald network in Moldova  / Consiliul Europei, Min. Mediului al Rep. Moldova, Programul Comun CoE/UE. – Ch. : Editerra Prim, 2012. – 32 p.

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats Bern, 19.IX.1979.

Reţeaua Emerald în Republica Moldova: Faza II-a : Raport anual pentru 2013 = Joint Council of Europe/European Union Programme Emerald Network of Nature Protection Sites, Phase II : Activity Report for 2013. – Ch., 31 January 2014. – 16 p.   
Joint Council of Europe / European Union Programme "Emerald Network of Nature Protection Sites, Phase II"  © Council of Europe 2014.
Documents on the Emerald Network © Council of Europe 2014.

Ecological Networks and Emerald Network © Council of Europe 2014.

Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats : 33rd meeting of the Standing Committee to the Bern Convention (Strasbourg, 3-6 Dec. 2013) : List of candidate Emerald sites. Last revised in Dec. 2013. © Council of Europe 2014.

Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats : 4th meeting of the Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks (Strasbourg, 18-19 Sept. 2012) : The Emerald Network: a Network of Areas of Special Conservation Interest : Explanatory document and compilation of relevant texts. © Council of Europe 2014.

Lozan, Angela. Emerald Network in the Republic of Moldova / Angela Lozan, Gheorghe Postolache, Ion Coţofan // Ecological Networks Conference, Chişinău, 14-14 oct. 2011.
Materiale instructive privind instituirea reţelelor ecologice / A. Andreev, L. Josan, F. Munteanu [et al.]. – Ch., 2010. – 65 p.

Strategia Naţională şi Planul de Actiune în domeniul Conservării Diversităţii Biologice / Alexandru Teleuţă, Arcadie Capcelea, Andrei Negru [et al.] ; red. şt. : Arcadie Capcelea, Ion Dediu ; Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Banca Mondială. – Ch. : Stiinţa, 2001. – 108 p. – ISBN 9975-67-199-6.

Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova / coleg. de red. : Ion Dediu (preş.) [et al.]. – Ed- a 2-a. – Ch.: Ştiinţa, 2001. – 287 p. – ISBN 9975-67-169-1.

Natura 2000 network European Commission. Environment. – Last updated: 12/05/ 2014.

Protected areas in Europe : an overview // European Environment Agency : EEA Report. – 2012. – Nr 5. 
The EMERALD Network a network of Areas of Special Conservation Interest for Europe : 16th meeting Strasbourg, 2-6 Dec. 1996.
Emerald Network Sites : A regional network of areas of special conservation interest.
Linkuri utile:
http://infoeuropa.md/protectia-mediului/

http://cdr.eionet.europa.eu/md/coltlvaya/coltlvabg

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/econetworks/portal_en.asp

 Библиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

Programul Cadru
Национальная Книжная палата
International Bookshop “Educational Centre”
Mesageria D&D
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in