Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Sleahtiţchi, Mihail

Pedagog, profesor universitar și politician din Republica Moldova.

Лазаренко, Борис

Академик, профессор, специалист в области электрофизической обработки материалов, доктор (хабилитат) технических наук. Основатель метода электроискровой обработки материалов. Автор более 150 научных работ и 50 изобретений.

Домой  Информационные ресурсы  Информационные центры и организации

Информационные центры и организации


  Республика Молдова

  ABRM Библиотечная ассоциация Республики Молдова

  AGEPI Государственое Агентство по Интеллектуальной Собствености Республики Молдова

  CNAA Национальный Совет по Аккредитации и Аттестации

  CNC Национальная Книжная палата

  EIFL Молдова Электронные ресурсы для библиотек. Молдовa

  EIFL-OA Молдова Электронные ресурсы для библиотек – Открытый доступ. Молдовa

   Румыния

  ABR Румынская библиотечная ассоциация

  AER Ассоциация издателей Румынии

  ASRO Румынская Ассоциация по стандартизации

  FER Федерация издателей Румынии

  OSIM Государственное ведомство по изобретениям и товарным знакам

   Зарубежные

  ARL Ассоциация научных библиотек США и Канады

  CDNL Конференция директоров национальных библиотек

  CENL Конференция директоров европейских национальных библиотек

  CERL Консорциум европейских научных библиотек

  Culturelink Network Международная сеть по исследованиям и кооперации в культурном развитии

  EASL Европейская ассоциация библиотекарей-синологов

  EBLIDA Европейское бюро библиотечных, информационных и документационных ассоциаций

  EIFL Электронная информация для библиотек

  FEP Федерация европейских издателей

  IAML Международная ассоциация музыкальных библиотек, архивов и центров документации

  IASL Международная ассоциация школьных библиотек

  ICA Международный совет архивов

  IFLA Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений

  ILIAC Международный библиотечный, информационный и аналитический центр (МБИАЦ)

  ISO Международная организация по стандартизации

  LIBER Лига европейских научных библиотек

  OCLC Библиотечный компьютерный интерактивный центр

  SLA Ассоциация специализированных библиотек

  TEL Европейская библиотека

  UNESCO Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

  ЭБНИТ Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий

   Россия

  АРБИКОН Ассоциация региональных библиотечных консорциумов

  БАЕ Библиотечная ассамблея Евразии

  ВИНИТИ Всероссийский институт научной и технической информации

  ИНИОН Институт научной информации по общественным наукам

  ЛИБНЕТ Национальный информационно-библиотечный центр

  НЭИКОН Национальный электронно-информационный консорциум

  РБА Российская библиотечная ассоциация

  ФИПС Федеральный институт промышленной собственности

   

   

   

     Библиографии

  Библиографии

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Тематические бюллетени

  Тематические бюллетени

  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Составитель: Лидия Засавицки
  Download
  Наука в Молдове
  Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Библиографический указатель

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Библиотека

  E-Библиотека

  2011-08-27  Подробнее

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN

  Подробнее
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Инфоцентр

  Новости

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Подробнее

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

  Статьи

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

  Выставки

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Спроси библиотекаря  Ваша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответят  Reclama

  Национальная Книжная палата
  Mesageria D&D
  Programul Cadru
  Academia de Știinte a Moldovei
  О библиотеке Инфоцентр
  Краткая история
  Структура библиотеки
  График работы
  Адрес
  Устав
  Регламент
  Правила пользования библиотекой
  Читальные и компьютерные залы
  Виртуальная экскурсия по библиотеке
  Дарение
  Публичные закупки
  Обменно-резервный фонд
  Премии и награды
  Вакансии
  Экологическая страница  АН Молдовы в прессе
  Новости
  BiblioDivertis

  Статьи
  Объявления
  Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  Интернет-ресурсы
  Фотогалерея
  Журнал BiblioScientia
  Выдающиеся личности
  © 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
  Академии Наук Республики Молдова
  Creat in