Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

,

, , .

       :

:

(NELLY ŢURCAN / BŞC A. Lupan a AȘM)

2012-09-12

Creşterea continuă acosturilor revistelor ştiinţifice provoacă ocriză, numită criza serialelor. Bibliotecile şiinstituţiile decercetare din Republica Moldova sunt însituaţii similare, când sereduce numărul revistelor abonate din motivul creşterii preţurilor laabonamente. Înbaza unui chestionar afost analizată abonarea larevistele ştiinţifice în11biblioteci ştiinţifice. Majoritatea bibliotecilor păstrează dinamica negativă înabonarea lapresa ştiinţifică. Oamenii deştiinţă din instituţiile decercetare din Moldova care auparticipat lachestionare auconfirmat, deasemenea, căproblema costurilor revistelor ştiinţifice este obarieră înaccesul lainformaţia ştiinţifică. Majoritatea savanţilor din Moldova nucunosc modelele alternative depublicare şiMişcarea pentru accesul deschis. Bibliotecile pot promova ideea accesului deschis.

Asjournal prices began toclimb, the serials crisis was viewed nearly everywhere asalibrary problem. Libraries and research institutions inthe Republic ofMoldova are insimilar situations. Because ofescalation ofsubscription prices, the libraries inthe Republic ofMoldova are forced tocontinue cancelling scientific journals titles. After asurvey in11libraries weconcluded that there isnegative dynamic insubscription toscientific journals. Inthe majority oflibraries budgets are spiralling down and itbecomes increasingly hard tomaintain existing subscription lists. Most libraries cancel scientific journal titles because ofreducing budgets for subscription and increasing subscriptions prices. Scholars from Moldovan research institutions consider that serials crisis isabarrier toaccess scientific information, and scientific journals prices are aburden for the scientific institutions. Open Access presents numerous challenges and opportunities, but Moldovan scientists donot have sufficient information about Open Access movement. Inorder tofacilitate scientific communication, libraries will need toredesign their activity topromote Open Access movement.Sursa: img/userfiles/file/Nelly TURCAN.pdf


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Mesageria D&D
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in