Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Бахнару, Василе

Филолог наука: специалист по романским языкам.

Дога, Еуджен

Композитор, народный артист СССР, действительный член АН Молдовы.

Библиографии


   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2015.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2014.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006 - 2009
   Problemele resurselor acvatice în Moldova. 2006 - 2009
   Download
   Academicianul GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ
   O viaţă de zbucium: academicianul GHEORGHE ŢÎBÎRNĂ - luptător devotat pentru sănătatea naţiunii
   Download
   Arta Moldovei, 1975–2005, Muzica şi coregrafia, Volumul II
   Ca parte componentă a bibliografiei retrospective Arta Moldovei, 1975–2005, volumul Muzica şi coregrafia, propune o sinteză informativă a documentelor care abordează subiectul din mai multe perspective: istoria şi teoria muzicii; speciile, genurile şi formele muzicii vocale; muzica instrumentală; evoluţia orchestrelor de muzică populară, a formaţiilor de muzică de estradă; arta coregrafică, precum şi activitatea Uniunii Compozitorilor din Moldova.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2013.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază alactivităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2013. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe exacte şi economice; Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe umanistice şi artă.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2012.
   Lucrarea evidenţiază realizările ştiinţifice efectuate în cadrul direcţiilor de bază alactivităţii în sfera ştiinţei şi inovării în anul 2012. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Ştiinţe exacte şi economice; Ştiinţe biologice, chimice şi ecologice; Ştiinţe medicale; Ştiinţe agricole; Ştiinţe umanistice şi artă.
   Download
   Maria Sandu Specialist devotat în protecţia apelor
   Cercetătorul Maria Sandu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o evaluării stării ecologice a apelor naturale din Republica Moldova, elaborării tehnologiilor de epurare şi potabilizare a apelor, elaborării metodelor de control şi armonizării celor existente la standardele europene privind componenţa şi calitatea apelor naturale, elaborării expertizelor ecologice la tehnologii noi şi de import privind managementul şi protecţia apelor, elaborării instrucțiunilor de calcul al prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul nerespectării cerințelor legislaţiei apelor.
   Download
   CELAC VALENTIN doctor habilitat în biologie
   Prezenta Bibliografie reflectă munca de cercetare a doctorului habilitat în biologie, conferenţiar universitar, colaborator ştiinţific principal, şeful laboratorului de Genetică şi Ameliorare a Leguminoaselor al Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Valentin CELAC, autorul a 419 lucrări ştiinţifice, inclusiv autor şi coautor a 10 monografii, 21 brevete de invenţie şi brevete pentru soi de plantă.
   Download
   Haralambie Corbu – critic literar, academician AŞM: Biobibliografie
   В данной библиографии представлена созидательная деятельность известного ученого, литературного критика и историка, доктора филологии, члена- корреспондента Хараламбие Корбу.
   Download
   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2011.
   Данная работа освещает научные достижения различных направлений развития научной деятельности в 2011 году.
   Download
   Искусство Молдовы
   Ретроспективный библиографический указатель «Искусство Молдовы» предоставляет обширную информацию о развитии национального искусства, охватывая период 1975-2005 гг. Первый том, «Архитектура и изобразительное искусство», включает публикации научных сотрудников Академии наук Молдовы, искусствоведов, художников и др. В указателе также отражены документы по ранней истории архитектуры и изобразительного искусства румынского культурного, цивилизационного пространства – Южной Бессарабии и Буковины.
   Download
   Академия Наук в прессе

   Download
   Елена Постолаки-Яровая

   Библиография Elena Postolachi-Iarovoi — protectoarea etnografiei naţionale отражает этнографическую и национальную ценность. Работа содержит хронологические даты жизнедеятельности д-ра исторических наук, этнографа Елены Постолаки. Более 45 лет она занималась исследовательской деятельностью в области национальной этнографии, внося свой вклад в ее развитие.


   Download
   Георге Бобынэ
   Биобиблиографический указатель „Георге Бобынэ” посвящен научной деятельности видного ученого-философа, доктора хабилитат Георге Бобынэ. В область научных интересов исследователя входят история румынской философии, история мировой философии, социальная философия, философия науки, философия языка.
   Download
   Штефан Топалэ
   Биобиблиографический указатель „Штефан Топалэ. Человек, делающий открытия” посвящен 70-летнему юбилею известного ученого Штефана Топалэ, доктора хабилитат биологических наук, профессора-исследователя, главного научного сотрудника Ботанического сада (Институт) Академии наук Молдовы и отражает итоги его научной деятельности. Структура указателя и тщательный отбор материалов позволяют раскрыть широту и разносторонность научных интересов ученого. К ним относятся цитология, ботаника, цитогенетика, кариосистематика, гибридизация, ампелография.
   Download
   Георге Постолаке
   Библиографический указатель отражает научную деятельность Георге Постолаке, доктора хабилитат, профессора, заведующего Лабораторией геоботаники и лесоведения Ботанического сада Академии наук Молдовы и приурочено к 70-летию со дня рождения ученого. Автор-составитель: Валентина Гурьева; ответственный координатор: доктор Аурелия Хангану.
   Download
   Академик Георге Дука
   Центральная научная библиотека им. Андрея Лупана представляет библиографический указатель, посвященный 60-летию со дня рождения академика Георге Дука, президента Академии наук Молдовы, основателя научной школы по экологической химии, известного изобретателя. Библиографический указатель состоит из следующих разделов: Curriculum vitae; монографии; учебники, методико-дидактические материалы; научные статьи; материалы конгрессов, конференций; изобретения; участие в международных выставках изобретений и новых технологий; работы по популяризации науки, интервью; труды под редакцией академика; Георге Дука – научный руководитель и консультант; персоналия; участие в конференциях, конгрессах, симпозиумах. Указатель включает 1565 библиографических описаний, расположенных в хронологическом и алфавитном порядке.
   Download
   Лесное хозяйство Молдовы
   Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год Международным годом лесов с целью пропаганды устойчивого лесопользования, охраны и устойчивого развития всех типов лесов. Церемония открытия Международного года лесов состоялась 2 февраля 2011 г. в Нью Йорке на заседании высокого уровня девятой сессии Форума ООН по лесам.
   Download
   Академик Борис Лазаренко
   Биобиблиографический указатель посвящен Борису Романовичу Лазаренко (11.11.1910-26.08.1979), академику, инженеру, изобретателю с мировым именем, доктору технических наук, основателю и первому директору Института прикладной физики Академии наук Молдовы, ученому, открывшему метод электроэрозионной обработки материалов.
   Download
   Академик Симион Тома
   Симион Тома (р. 30 августа 1936 г.), действительный член Академии наук Молдовы, вице-президент АН Молдовы (1986-1990), специалист в области агрохимии и физиологии растений.
   Download
   Академик Анатол Жакотэ
   Анатол Жакотэ (21.06.1941-11.01.2010), специалист в области генетики, физиологии и биотехнологии растений.
   Download
   Действительный член АН Молдовы Мария Дука
   Доктор биологических наук, профессор, ректор Университета АН Молдовы.
   Download
   Академик Думитру Гицу
   Доктор физико-математических наук (1974), профессор (1981), действительный член АН Молдовы (1984).
   Download
   Степан Швец
   Научная деятельность главного научного сотрудника Института генетики и физиологии растений, кандидата химических наук Степана Швеца (01.08.1945-19.05.2011).
   Download
   Академик Борис Гаина
   Академик Борис Гаина
   Download
   Академик Святослав Москаленко
   Академик Святослав Москаленко
   Download
   Академик Всеволод Москаленко
   Академик Всеволод Москаленко
   Download
   Фауна и экология животных Молдовы
   Фауна и экология животных Молдовы
   Download
   Проблемы водных ресурсов Молдовы
   Проблемы водных ресурсов Молдовы
   Download
   Влияние добавок (органических, неорганических, молекулярных) на равномерность распределения металла
   Влияние добавок (органических, неорганических, молекулярных) на равномерность распределения металла
   Download
   Академик Борис Матиенко
   Академик Борис Матиенко
   Download


   Библиографии

   Библиографии

   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download
   В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

   Тематические бюллетени

   Тематические бюллетени

   Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
   Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
   Составитель: Лидия Засавицки
   Download
   Наука в Молдове
   Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
   Download
   В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

   Библиографический указатель

   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Alcatuitor: Valentina Gurieva
   Download
   Resursele Naturale al Republicii Moldova
   Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
   Download

   E-Библиотека

   E-Библиотека

   2011-08-27   Подробнее

   2011-07-20

   Radu Mihai CRIŞAN

   Подробнее
   В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

   Инфоцентр

   Новости

   Academia.edu (2017-02-25)

   Academia.edu Подробнее

   BiblioDivertis

   Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

   Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

   Статьи

   Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
   (Chiosa Igor)

   Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

   Выставки

   Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

   La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

   • Liste 2016
   • Liste 2015
   • Liste 2014
   • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
   • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
    Nr. 11-12, 2014
   • Bibliografii recente
   • Pagina Web BiblioScientia
   • Achiziții noi
    luna Noiembrie, 2016

   Спроси библиотекаря   Ваша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответят   Reclama

   Mesageria D&D
   Programul Cadru
   Национальная Книжная палата
   Academia de Știinte a Moldovei
   О библиотеке Инфоцентр
   Краткая история
   Структура библиотеки
   График работы
   Адрес
   Устав
   Регламент
   Правила пользования библиотекой
   Читальные и компьютерные залы
   Виртуальная экскурсия по библиотеке
   Дарение
   Публичные закупки
   Обменно-резервный фонд
   Премии и награды
   Вакансии
   Экологическая страница   АН Молдовы в прессе
   Новости
   BiblioDivertis

   Статьи
   Объявления
   Часто задаваемые вопросы (FAQ)
   Интернет-ресурсы
   Фотогалерея
   Журнал BiblioScientia
   Выдающиеся личности
   © 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
   Академии Наук Республики Молдова
   Creat in