Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Жакота, Анатолие

Известный молдавский ученый, специалист в области генетики, физиологии и биотехнологии растений. Основатель молдавской научной школы молекулярной генетики.

Тодераш, Ион

Действительный член АН Молдовы, доктор хабилитат биологических наук, профессор.

Домой  Информационные ресурсы  Новые поступления

Новые поступления  2011-01-04
  Iurie Colesnic
  Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol.8 / Iurie Colesnic. – Chişinău: Ştiinţa, Ulysse, 2010. – 312 p. – ISBN 978-9975-906-17-3.
  Подробнее


  2011-01-04
  Дмитрий Пармакли, Андрей Попа, Леонид Бабий
  Экономика предпринимательства / Дмитрий Пармакли, Андрей Попа, Леонид Бабий. – Cahul: US „B. P. Hasdeu”, 2010. – 268 p. –ISBN 978-9975-914-38-3.
  Подробнее


  2011-01-04
  Laurenţiu Calmuţchi
  Calmuţchi, Laurenţiu. Metodologia rezolvării ecuaţiilor şi inecuaţiilor cu parametri / Laurenţiu Calmuţchi - Chişinău: UST, 2010. – 221 p. – ISBN 978-9975-76-037-9.
  Подробнее


  2011-01-04
  Ion Anton
  Anton, Ion. Elemente de cultură naţională: elucidarea problemelor de cultură naţ. După anul 1989. / Ion Anton. – Cahul: Univ. de Stat „B. P. Hasdeu”, 2010. – 166 p. – ISBN 978-9975-914-31-4.
  Подробнее


  2011-01-04
  Liliana Ceclu
  Ceclu, Liliana. Rolul administraţiei publice locale în prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare / Liliana Ceclu. – Ch.: S.n., 2010. – 120 p. – ISBN 978-9975-77-1474.
  Подробнее


  2011-01-04
  Sergiu Musteaţă
  Musteaţă, Sergiu. Educaţia istorică – între politic şi identitar în Republica Moldova / Sergiu Musteaţă. – Chişinău: Pontos, 2010. – 364 p. – ISBN 978-9975-51-164-3.
  Подробнее


  2011-01-04
  Ed. a 2-a. – Chişinău: “Tipogr.-Sirius”
  Sănătatea în releţie cu mediul: Monitorizarea stării de sănătate în relaţie cu factorii exogeni de mediu. – Ed. a 2-a. – Chişinău: “Tipogr.-Sirius” SRL, 2010. – 116 p. – ISBN 978-9975-9697-7-2.
  Подробнее


  2011-01-04
  Gheorghe Palade
  Palade, Gheorghe. Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească (1918-1940). Studii /Gheorghe Palade. – Chişinău: „Cartdidact” SRL, 2010. – 306 p. – ISBN 978-9975-9847-7-5.
  Подробнее


  2011-01-04
  Abstracts. – Chişinău: „Elan INC”
  International Conference on „Materials science and condensed matter physics” 5th and Symposium „Electrical methods of materials treatment” in memoriam of acad. Boris Lazarenko (1910-1979). September 13-17 2010. Abstracts. – Chişinău: „Elan INC” SRL, 2010. – 340 p. – ISBN 978-9975-66-190-4.
  Подробнее


  2011-01-04
  Mihail M. Ghetiu, Victor Toporet
  Ghetiu, Mihail M. Chimia lemnului : [pentru uzul studentilor] / Mihail M. Ghetiu, Victor Toporet. – Ch.:Tehnica- Info, 2010. – 404 p. – ISBN 978-9975-63-310-9.
  Подробнее


  2011-01-04
  Б.А. Шаповалов, Т.М. Шаповалова
  Шаповалов, Борис А. Двадцать уроков успешной презентации / Б.А. Шаповалов, Т.М. Шаповалова. – К.:” Elan poligraf”, 2010. – 112 c. – ISBN 978-9975-66-193-5.
  Подробнее


  2011-01-04
  А.П. Боршевский
  Боршевский, Андрей Петрович. Международное и национальное законодательство о правах этнических меньшинств / А.П. Боршевский; Ин-т демократии. – Кишинев: Ин-т демократии, 2010, – 192 с. – ISBN 978-9975-9877-5-2.
  Подробнее


  2011-01-04
  Dumitru Parmacli, Alexndru Stratan
  Parmacli, Dumitru. Eficienta economica a productiei agricole / Dumitru Parmacli, Alexndru Stratan; Univ. de Stat “B.P.Hasdeu” din Cahul, Univ. Agrara de Stat din Moldova. – Ch.: Complex Ed. al IEFS, 2010. – 112 p. – ISBN 978-9975-4087-1-4.
  Подробнее


  2011-01-04
  Victor Benu, Ion Cucu, Mihai Dutca
  Negocierea Contractului (Conventiei) Colectiv de munca: Ghid pentru lideri de sindicat / Victor Benu, Ion Cucu, Mihai Dutca et. al.; Sindicatul “Sanatatea” din rep. Moldova, Inst. Muncii al Confederatiei Nat. A sindicatelor din Moldova, Bibl. Activistului Sindical. – Ch.: s.n., 2010. – 120 p. – ISBN 978-9975-99386-7-6.
  Подробнее


  2011-01-04
  Mihai Popovici, Valeriu Cobeţ, Nicolae Ciobanu
  Reactivitatea cardiovasculară în insuficienţa cardiacă / Mihai Popovici, Valeriu Cobeţ, Nicolae Ciobanu [et. al.]. – Chişinău: S. n., 2010. – 216 p. – ISBN 978-9975-78-887-8.
  Подробнее


  2011-01-04
  Otilia Dandara, Svetlana Constantinov, Lia Sclifos
  Pedagogie: Suport de curs / aut.: Otilia Dandara, Svetlana Constantinov, Lia Sclifos [et. al.]. – Chişinău: CEP USM, 2010. – 216 p. – ISBN 978-9975-70-962-0.
  Подробнее


  2011-01-04
  Sergiu Bădărău
  Bădărău, Sergiu. Fitopatologia / Sergiu Bădărău; Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Chişinău: S. n., 2009. – 360 p. – ISBN 978-9975-4044-0-2.
  Подробнее


  2011-01-04
  Dorin Cimpoieşu
  Cimpoieşu, Dorin. Republica Moldova între România şi Rusia, 1989-2009 / Dorin Cimpoieşu. – Chişinău: Casa Limbii Române Nichita Stănescu, 2010. – 428 p. – ISBN 978-9975-4129-0-2.
  Подробнее


  2011-01-04
  Ирина Трушина
  Трушина, Ирина. Болгарская рапсодия=Българска рапсодия: Стихотворения / Ирина Трушина. - Кишинёв: „Grafic Design” SRL, 2010. – 264 p. – ISBN 978-9975-4049-8-3.
  Подробнее


  2011-01-04
  Вячеслав Петрович Степанов
  Степанов, Вячеслав Петрович. Грани идентичностей: этногражданские процессы в среде национальных меньшинств Республики Молдова на примере украинского населения (1989-2009 гг.) / Вячеслав Петрович Степанов. – Кишинёв, „Elan Inc” SRL, 2010. – 596 p. – ISBN 978-9975-66-185-0.
  Подробнее


  2011-01-04
  Svetlana Focşa-Semionov
  Focşa-Semionov, Svetlana. Învăţarea autoreglată: teorie şi aplicaţii educaţionale / Svetlana Focşa-Semionov. – Chişinău: Epigraf, 2010. – 360 p. – ISBN 978-9975-109-21-5.
  Подробнее


  2011-01-04
  Elena Zgârcibabă-Bogdan
  Zgârcibabă-Bogdan, Elena. Introducere în lingvistică (Note de curs) / Elena Zgârcibabă-Bogdan. – Cahul: Univ. de Stat „B.P. Haşdeu”, 2010. – 210 p. – ISBN 978-9975-914-42-0.
  Подробнее


  2011-01-04
  Rodica Gramma
  Analiza stării de sănătate a populaţiei Republicii Moldova prin prisma indicatorilor statistici pentru perioada anilor 2005-2009 / coord. Rodica Gramma. – Chişinău: „Nova Imprim” SRL, 2010. – 102 p. – ISBN 978-9975-4131-4-5.
  Подробнее


  2011-01-04
  E.J. Da Silva, C. Ratledge, A. Sasson
  Biotechnology: Economic and Social Aspects. Issues for Developing Countries. / Edited by E.J. Da Silva, C. Ratledge, A. Sasson. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 388 p. - ISBN 978-0-521-12228-3
  Подробнее


  2011-01-04
  Cliff Frohlich
  Frohlich, Cliff. Deep Earthquakes / Cliff Frohlich. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 573 p. – ISBN 978-0-521-12396-9
  Подробнее


  2011-01-04
  C. Batty and Kevin B. Hallberg
  Ecology and Industrial Pollution / Edited by Lesley C. Batty and Kevin B. Hallberg. – Cambridge, Cambridge University Press, 2010. – 350 p. – ISBN 978-0-521-73038-9
  Подробнее


  2011-01-04
  Core Technology and Applications. – Cambridge
  Femtosecond Biophotonics : Core Technology and Applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 232 p. – ISBN 978-0-521-88240-8
  Подробнее


  2011-01-04
  Jorgen Primdahl and Simon Swaffield
  Globalization and Agricultural Landscapes. Change Patterns and Policy Trends in Developed Countries. / Edited by Jorgen Primdahl and Simon Swaffield. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 275 p. – ISBN 978-0-521-73666-4.
  Подробнее


  2011-01-04
  C. M. Chadwick and D.R. Garrod
  Hormones, Receptors and Cellular Interactions in Plants. / Edited by C. M. Chadwick and D.R. Garrod. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 375 p. – ISBN 978-0-521-11764-7.
  Подробнее


  2011-01-04
  Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Guţu Vladimir
  Evaluarea curriculumului şcolar – perspectivă de modernizare. / Pogolşa Lilia, Bucun Nicolae, Guţu Vladimir [et. al.]. – Chişinău: S. n., 2009. – 789 p. – ISBN 978-9975-4069-4-9.
  Подробнее


  2011-01-04
  Toulouse, France edit
  Architecture description languages: IFIP TC-2 workshop on architecture description language (WALD), World computer congr., aug. 22-27, 2004, Toulouse, France edit. by: Pierre Dissaux, ... – New York: Springer, 2005.– 207, [3] p.- – ISBN 0-387-24589-8.
  Подробнее
  Библиографии

  Библиографии

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Тематические бюллетени

  Тематические бюллетени

  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Составитель: Лидия Засавицки
  Download
  Наука в Молдове
  Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Библиографический указатель

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Библиотека

  E-Библиотека

  2011-08-27  Подробнее

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN

  Подробнее
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Инфоцентр

  Новости

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Подробнее

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

  Статьи

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

  Выставки

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Спроси библиотекаря  Ваша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответят  Reclama

  Programul Cadru
  International Bookshop “Educational Centre”
  Национальная Книжная палата
  Mesageria D&D
  О библиотеке Инфоцентр
  Краткая история
  Структура библиотеки
  График работы
  Адрес
  Устав
  Регламент
  Правила пользования библиотекой
  Читальные и компьютерные залы
  Виртуальная экскурсия по библиотеке
  Дарение
  Публичные закупки
  Обменно-резервный фонд
  Премии и награды
  Вакансии
  Экологическая страница  АН Молдовы в прессе
  Новости
  BiblioDivertis

  Статьи
  Объявления
  Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  Интернет-ресурсы
  Фотогалерея
  Журнал BiblioScientia
  Выдающиеся личности
  © 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
  Академии Наук Республики Молдова
  Creat in