Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Cemortan, Leonid

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Dănilă, Aurelian

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, critic de artă, muzician, compozitor, Laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul Literaturii şi Artei (2005), coordonator al Secţiei Umanistice şi Arte a AŞM, premiat cu Medalia „Dimitrie Cantemir” (2013).

Домой  Информационные ресурсы  Новые поступления

Новые поступления  2014-12-30

  Achizitii noi din luna Decembrie, 2014
  Подробнее


  2014-12-30
  Сосна Александру
  Сосна, Александру. Европейский Суд по правам человека / Сосна Александру. –Комрат: Институт демократии, 2014. – 200 с. – ISBN 978-9975-66-412-7.
  Подробнее


  2014-12-30
  heorghe Costachi
  Costachi, Gheorghe. Cultura şi educaţia juridică – condiţii necesare pentru edificarea statului de drept: Monografie / Gheorghe Costachi; Acad. de Ştiinţe a Moldovei; Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. – Chişinău: S.n., 2014. – 672 p. – ISBN 978-9975-53-380-5.
  Подробнее


  2014-12-30
  Ion Şişcanu
  Şişcanu, Ion. Recuperarea adevărului istoric – o sarcină mereu actuală: ( Studii de istorie contemporană) / Ion Şişcanu. – Cahul: Universitatea de Stat “B.P.Haşdeu”, 2014. – 320 p. –ISBN 978-9975-914-88-8.
  Подробнее


  2014-12-30
  Ştefan Ţurcanu
  Ţurcanu, Ştefan. Zoologia / Ştefan Ţurcanu. – Chişinău: Print - Caro, 2014. – 380 p. – ISBN 978-9975-56-174-7.
  Подробнее


  2014-12-30
  Constantin Schifirneţ
  Schifirneţ, Constantin. Filosofie românească în spaţiul public / Constantin Schifirneţ. – Bucureşti: Tritonic, 2012. – 327 p. – ISBN 978-606-8320-74-8.
  Подробнее


  2014-12-30
  Cătălina Vătăşescu, Elena Koytcheva
  Identitate, cultură şi politică în Sud-Estul Europei / coord. : Cătălina Vătăşescu, Elena Koytcheva. – Brăila: Istros, 2014. – 307 p. – ISBN 978-606-654-092-6.
  Подробнее


  2014-12-30
  Constantin Iordan, Andrei Eşanu
  Cultură şi istorie la Est de Carpaţi în perspectivă Sud-Est Europeană (secolele XVII-XX) / coord.: Constantin Iordan, Andrei Eşanu. – Brăila: Istros, 2014. – 138 p. – ISBN 978-606-654-085-8.
  Подробнее


  2014-12-30
  Virgil Cândea
  Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare: creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din străinătate. Vol. 5 / Virgil Cândea. – Bucureşti: Ed. Academiei Române; Brăila: Ed. Istros. – 529 p. – ISBN 978-973-27-2432-3; ISBN 978-606-654-099-5.
  Подробнее


  2014-12-30
  Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru
  Basarabia -1812: problemă naţională, implicaţii internaţionale / coord.: Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru. – Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2014. – 1116 p. – ISBN 978-973-27-2397-5.
  Подробнее


  2014-12-30
  О. Лукьянец
  Лукьянец, О. Из истории молдавской этнографии (XVII-XVIII века) / О. Лукьянец. –Кишинэу: Б.и.,2014. – 128 с. – ISBN 978-9975-52-175-8.
  Подробнее
  Библиографии

  Библиографии

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Тематические бюллетени

  Тематические бюллетени

  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Составитель: Лидия Засавицки
  Download
  Наука в Молдове
  Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Библиографический указатель

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Библиотека

  E-Библиотека

  2011-08-27  Подробнее

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN

  Подробнее
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Инфоцентр

  Новости

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Подробнее

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

  Статьи

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

  Выставки

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Спроси библиотекаря  Ваша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответят  Reclama

  Национальная Книжная палата
  International Bookshop “Educational Centre”
  Programul Cadru
  Mesageria D&D
  О библиотеке Инфоцентр
  Краткая история
  Структура библиотеки
  График работы
  Адрес
  Устав
  Регламент
  Правила пользования библиотекой
  Читальные и компьютерные залы
  Виртуальная экскурсия по библиотеке
  Дарение
  Публичные закупки
  Обменно-резервный фонд
  Премии и награды
  Вакансии
  Экологическая страница  АН Молдовы в прессе
  Новости
  BiblioDivertis

  Статьи
  Объявления
  Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  Интернет-ресурсы
  Фотогалерея
  Журнал BiblioScientia
  Выдающиеся личности
  © 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
  Академии Наук Республики Молдова
  Creat in