Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Стере, Константин

Румынский политический деятель, ученый, юрист, публицист, писатель.

Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Домой  Информационные ресурсы  Новые поступления

Новые поступления  2016-06-29

  Achizitii noi din luna Iunie, 2016
  Подробнее


  2016-06-29
  Cernica, Ion
  Cernica, Ion. Tratat de masurari termice de hidraulice/ Ion Cernica. – Bucureşti: Editura A.G.I.R, 2016. - 756 p. – ISBN 978-973-720-619-0.
  Подробнее


  2016-06-29

  Основополагающие документы Венецианской комиссии в области избирательного права и политических партий. – Кишинэу: Cu drag, 2016. - 560 с. – ISBN 978-9975-3126-0-8.
  Подробнее


  2016-06-29
  Gribincea, Alexandru
  Gribincea, Alexandru. Întroducere în diplomaţia economică/ Gribincea Alexandru, Aliona Daniliuc, Tudor Ulianovschi; Univ. Liberă Int. Din Moldova, Acad. de Administrare Publică, Inst. de Relaţii Int. Din Moldova. – Chişinău: S.n., 2016. - 270 p. - ISBN 978-9975-56-328-4.
  Подробнее


  2016-06-29

  Republica Moldova în contextul oportunităţilor de modernizare: necesităţi de democratizare, securitate şi cooperare/ Inst. de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM; coord.: Victor Juc. - Chişinău: Institutul de Cercetări Jiridice şi Politice al AŞM, 2016. - 168 p. – ISBN 978-9975-3043-2-0.
  Подробнее


  2016-06-29
  Duma, Mihaela
  Duma, Mihaela. Words, meanings and discourses: religious ideological assumptions in same-sex marriage parliamentary debates / Mihaela Duma. – Ploieşti: EdituraUniversităţii Petrol-Gaze, 2015. – 251 p. – ISBN 978-973-719-594-4.
  Подробнее


  2016-06-29
  Weinreich, Uriel
  Weinreich, Uriel. Limbi în contact. Constatări şi probleme / Uriel Weinreich. – Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2013. – 211 p. – ISBN 978-606-19-0098-5.
  Подробнее


  2016-06-29
  Secrieru, Mihaela
  Secrieru, Mihaela. Cartea albă a lingvisticii româneşti din ex-spaţiul României / Mihaela Secrieru. – Ploieşti: Editura Universităţii Petrol-Gaze, 2015. – 405 p. – ISBN 978-973-719-622-4.
  Подробнее


  2016-06-29
  Pagnoni, Gian Andrea
  Pagnoni, Gian Andrea. The renaissance of renewable energy / Gian Andrea Pagnoni, Stephen Roche. – New York: Cambridge University Press, 2015. – 294 p. – ISBN 978-1-107-02560-8.
  Подробнее


  2016-06-29
  McCarthy, Barry
  McCarthy, Barry. Therapy with men after sixty: a challenging life phase / Barry McCarthy, Emily McCarthy. – New York: Taylor & Francis Group, 2015. – 186 p. – ISBN 978-0-415-74099-9.
  Подробнее


  2016-06-29

  Молдова – Беларусь: Исторический опыт взаимодействия/авт. коллектив: Вячеслав Степанов, Светлана Прокоп, Михаил Кошелев и др.; ред.: Татьяна Зайковская; АН Молдовы, Ин-т истории. - Кишинэу: Б.и.,2012. - 452 с. - ISBN 978-9975-77-187-0.
  Подробнее
  Библиографии

  Библиографии

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Тематические бюллетени

  Тематические бюллетени

  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
  Составитель: Лидия Засавицки
  Download
  Наука в Молдове
  Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
  Download
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Библиографический указатель

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E-Библиотека

  E-Библиотека

  2011-08-27  Подробнее

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN

  Подробнее
  В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

  Инфоцентр

  Новости

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Подробнее

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

  Статьи

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

  Выставки

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Спроси библиотекаря  Ваша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответят  Reclama

  International Bookshop “Educational Centre”
  Национальная Книжная палата
  Mesageria D&D
  Programul Cadru
  О библиотеке Инфоцентр
  Краткая история
  Структура библиотеки
  График работы
  Адрес
  Устав
  Регламент
  Правила пользования библиотекой
  Читальные и компьютерные залы
  Виртуальная экскурсия по библиотеке
  Дарение
  Публичные закупки
  Обменно-резервный фонд
  Премии и награды
  Вакансии
  Экологическая страница  АН Молдовы в прессе
  Новости
  BiblioDivertis

  Статьи
  Объявления
  Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  Интернет-ресурсы
  Фотогалерея
  Журнал BiblioScientia
  Выдающиеся личности
  © 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
  Академии Наук Республики Молдова
  Creat in