Ababii, Ion

Academician, doctor, conferențiar universitar.

,

, , .

       

Anul şi locul naşterii:

s-a născut la 29 iunie 1931 (oficial în acte 1930), în localitatea Coşniţa (Transnistria), Republica Moldova;

Studii:

19531954 a absolvit şcoala medie din or. Tiraspol şi Institutul Pedagogic din Chişinău, după care este lector la această instituţie;
19541958 urmează doctorantura la Universitatea de Stat M. V. Lomonosov din Moscova. Este apoi asistent, lector superior, conferenţiar, profesor şi şef al Catedrei de Matematică Aplicată la Universitatea de Stat din Chisinău;

Activitatea profesională:
1973şi 1986 director alInstitutului deCercetări Ştiintifice îndomeniul Planificării;
19741978 a fost membru alPrezidiului alA.S.M.;
1987 −1990 profesor laUniversitatea deStat din Moldova;
19901994 încalitate dedeputat, preşedinte alComisiei pentru Ştiintă şiÎnvăţămînt şimembru alPrezidiului Parlamentului Republicii Moldova;
Iniţiază formarea Comisiei Superioare deAtestare din R.M.; constituirea Comisiei Naţionale UNESCO şiaAcademiei deStudii Economice; apariţia liceelor; trimiterea tinerilor lastudii înstrăinătate etc.
1994 activează cacercetător ştiinţific general laUSM;
Este fondator alşcolii ştiinţifice Teoria mulţimilor d-convexe şiaplicaţiile matematicilor. Interesele ştiinţifice ale acad. P.Soltan ţin dedomeniile geometriei, topologiei, ciberneticii matematice, matematicii aplicate. Este autor alteoriei d-convexităţii.
A introdus
mai multe noţiuni îngeometria mulţimilor convexe, înspecial dimensiunea Helly, aaplicat metodele matematice îneconomia ţării.
Este autor apeste 100de lucrări ştiinţifice îndomeniul matematicilor teoretice şicelor aplicate, inclusiv 6monografii.

Premii şidistincţii

2003 membru deonoare alAcademiei Române;

2001 membru alFundaţiei Petre Andrei ;

1992 membru alFundaţiei Universitatea Marea Neagră;

2001 preşedinte alcolegiului deredacţie alCalendarului Naţional alRM,

1998 preşedinte alConsiliului ştiinţific specializat pentru decernarea gradelor ştiinţifice dedoctor şidoctor habilitat laspecialitatea Cibernetica, Matematica şiCercetări Operaţionale , preşedinte alAsociaţiei deCultură şiDrept Transnistria.

1992 Doctor Honoris Causa alUniversitătii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, alUniversităţii deStat din Tiraspol cusediul laChişinău (2000), alAcademiei deStudii Economice din Moldova (1998), Doctor Magna cum Laude alUniversităţii Libere Internationale din Moldova (1993), Profesor onorific alUniversităţii Petre Andrei din Iaşi 2001. Este membru alUniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2003).


Bibliografie selectivă:
Monografii
Boltyanskii, Vladimir. Excursions into combinatorial geometry/ Vladimir Boltyanskii, Horst Martini, Petru Soltan. Berlin : Springer, 1997. 418p. ISBN 3-540-61341-2.
Soltan, Petru. Între Scylla şiCharybda/ Petru Soltan. Ch. : Ştiinţa, 2006. 147p. ISBN 978-9975-67-335-0.
Soltan, Petru. Laporţile Babilonului/ Petru Soltan. Ch. : ARC, 2001. 278p. ISBN 978-9975-61-181-8.
Soltan, Petru. Prelegeri selectate din teoria grafelor/ Petru Soltan. Ch. : CEUSM, 2000. 108p.
Soltan, Petru. Transnistria, lacrima mea/ Petru Soltan. Ch. : ASEM, 2006. 218p. ISBN 978-9975-75-082-0.
, . / . , .. . : , 1978. 279c.
, . / . ; . . : .. . : , 1977. 115c.
, . / . , .., .. . . : , 1973. 87c.
Articole
Boltyanskii, V.Combinatorial geometry and convexity classes/ V.G. Boltyanskii, P.S.Soltan // Russ. Math. Surv. 1978. Vol.33, Nr1. P. 3-42.
Boltyanskii, V.
Asolution ofHadwigers problem for zonoids./ V.G. Boltyanskii, P.S.Soltan // Combinatorica. 1992. Nr12. P. 381-388.
Boltyanskii, V. Solution ofHadwigers problem for aclass ofconvex bodies/ V.G. Boltyanskii, P.S.Soltan // Soviet mathematics. Doklady. 1991. Vol.42, Nr1. P. 18-22.
Boltyanskii, V. Star-shaped sets innormed spaces/ V.G. Boltyanskii, H.Martini, P.S. Soltan // Discrete &Computational Geometry. 1996. Vol.15, Nr1. P. 63-71.
Soltan, P. S. Covering convex solids bygreater homotheties/ P.S. Soltan // Mathematical Notes. 1972. Vol.12, Nr1. P. 483-485.
, .. / .. , .. // . 1978. . 33, Nr1. P. 3-42.
, . .
Π / .. , .. // . ͠. 1976. Nr3. P. 7-11.
. . d-
/ .. , .. // . . 1979. . 249, Nr3. P. 555-558.
, . . / .. , . Ԡ // . . 1971. . 198, Nr1. P. 46-49.
, . . d- / .. , ., .. // . . 1973. . 212, Nr6. P. 1276-1279.
, . . / .. // Fundamenta Mathematicae. Warszawa, 1972. . 76, Nr1. P. 85-93.
, . . / .. // . . 1972. . 202, Nr3. P. 541-544.
, . . / .. , .. // . . 1986. . 286, Nr1. P. 50-53.
, . .
Π // . . 1960. . 130, Nr3. P. 510-513.
, . . / .. // . ., 1970. . 7, .1. . 206-209.
, . . / .. // ./ ͠. 1962. . 57, Nr4. . 443-448.
, . . / .. // . ., 1970. . 5, .1. . 128-140.
, . . / .. // . . 1972. . 202, Nr2. P. 294-297.
, . . ^- / .. // . . 1972. . 205, Nr3. P. 573-539.
Personalia
Cimpoi, Mihai. Lumea delaînălţimea matematicii: Petru Soltan academician, matematician, omdecultură la70de ani delanaştere/ Mihai Cimpoi // Lit.şiarta. 2001. 5iul. P. 7.
Georgescu, Adelina. Soltan, Petru/ Adelina Georgescu // Matematicieni români depretudindeni. Piteşti, 2004. P. 206.
Pohilă, Vlad. Petru Soltan/ Vlad Pohilă // Calendar Naţional/ Biblioteca Naţională. Ch., 2006. P. 207-214.
Soltan, Petru // Academia deŞtiinţe aRepublicii Moldova: 50. Ch., 1996. P. 126-127.
Soltan, Petru //
Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şicultura românească, de-a lungul timpului şidepretudindeni. Bucureşti, 2005. Vol. VI.: A-Z. P. 355-357.
Soltan, Petru //
Enciclopedia Sovietică Moldovenească. Ch., 1976. Vol.6. P. 197.
Soltan, Petru. Lasfat detaină : [interviu cuacademicianul la70de ani delanaştere]/ consemnare: Grigore Vieru, Nicolae Dabija // Lit.şiarta. 2001. 5iul. P. 6.
Soltan, Petru. Tuneluri prin zăpezile memoriei : [ interviu cuacad. P.Soltan, cuprilejul împlinirii a65de ani ] // Basarabia. 1996. Nr.5 P. 139-153.
, . // / . , ..a. , 1987. P. 480.


:
http://www.art-emis.ro/personalitati/310-petru-soltan-academician-republica-moldova-.html/


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Programul Cadru
International Bookshop Educational Centre
Academia de Știinte a Moldovei-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in