,

, , . , , , .

,

( ), , , (1999).

       

Locul şianul naşterii:

S-a născut la15februarie însatul Mihuleni, raionul Şoldăneşti

Studii:

1924 aabsolvit şcoala primară din satul Mihuleni;

1925-1929 astudiat laŞcoala Agricolă din Cucuruzeni;

1929-1934 şi-a făcut studiile laŞcoala deViticultură din Chişinău;

1935-1940 astudiat laFacultatea deAgronomie laUniversitatea Al. I.Cuza din Iaşi cusediul laChişinău;

1941 aabsolvit Institutul Agricol din Chişinău;

Activitatea literară şiprofesională:

1932 debutează cupoezia Biografie pepaginile ziarului bucureştean Adevărul literar şiartistic;

1932-1938 ciclul depoezii Din tăceri;

1941-1953 ciclul depoezii Intrare înbaladă;

1945 colaborator ştiinţific superior laInstitutul deVinificaţie şiViticultură Magaraci din Chişinău;

1946 şef secţie literară laziarul Ţăranul sovietic;

1954-1962 deputat alSovietului Suprem alURSS;

1946-1962 Preşedinte alComitetului deconducere aUniunii Scriitorilor din R.S.S.M.;

1963-1967 Preşedinte alSovietului Suprem alR.S.S.M.

Activitatea publicistică:

1960 înziarul Cultura Moldovei afost publicat articolul Cuvînt decinstire (Mihai Sadoveanu 80);

1964 înziarul Tineretul Moldovei afost publicat articolul Ion Creangă;

1967 înrevista Nistru afost publicat articolul Marginalii argheziene
(pemarginea operei lui Tudor Arghezi);

1973 înziarul Moldova Socialistă afost publicat articolul Biruinţa inorogului (Dmitrie Cantemir 300);

1975 volumul Închinare laLuceafăr (antologie detexte despre şipentru Eminescu).

Ordine şidistincţii:

1961 membru titular alAcademei deŞtiinţe aMoldovei;

1967 laureat alpremiului deStat alMoldovei;

1982 titlul onorific Scriitor alpoporului din Republica Moldova.

Bibliografie selectivă:

Lupan, Andrei. Frate alpămîntului : [poezii]/ Andrei Lupan ; prez. graf. : Iu. Pivcenco. Ch. : Literatura artistică, 1989. 40p.

Lupan, Andrei. Haz şinecaz/ Andrei Lupan. Chişinău : Ed.deStat aMoldovei, 1957. 112p.

Lupan, Andrei. Intrare înbaladă/ Andrei Lupan Chişinău : Cartea moldovenească, 2007. 296p.

Lupan, Andrei. Lumina / Andrei Lupan. Chişinău : Ed. Arlus, 1953. 94p.

Lupan, Andrei. Meşter faur/ Andrei Lupan. Chişinău : Ed.deStat aMoldovei, 1958. 176p.

Lupan, Andrei. Poezii/ Andrei Lupan. Chişinău, 1947. 94p.

Lupan, Andrei. Scrieri. Vol. I/ Andrei Lupan ; selecţie, note şicoment. : H.Corbu. Chişinău : Cartea Moldovei, 2002. 392p. ISBN 9975-60-090-5.

Lupan, Andrei. Scrieri. Vol. II : schiţe, eseuri, atitudini/ Andrei Lupan ; selecţie, note şicoment. : H.Corbu. Chişinău : Cartea Moldovei, 2002. 432p. ISBN 9975-60-030-5.

Personalia:

Andrei Lupan frate alpământului : Biobibliografie/ alcăt. : Ana Globu ; Biblioteca Publică Alexandru Donici. Orhei, 2006. 430p. ISBN 978-9975-9954-3-6.

Cemortan, Leonid. Undestin basarabean: amintiri despre Andrei Lupan [1912-1992] / Leonid Cemortan // Viaţa Basarabiei. 2004. Nr1. P. 196-213.

Cimpoi, Mihai. Oistorie deschisă aliteraturii române din Basarabia : [date despre viaţa şicreaţia lui Andrei Lupan]/ Mihai Cimpoi. Chişinău, 1997. P. 153, 172-173, 207-208, 264, 292-296, 304-305, 309, 353, 362.

Ciocanu, Ion. Andrei Lupan/ Ion Ciocanu // Limba Română. 1997. Nr5. P. 59-75.

Dolgan, Mihai. Tradiţii argheziene înpoetica lui Andrei Lupan: afinităţi, interferenţe, influenţe/ Mihai Dolgan // Ştiinţa. 1992. Nr2. P. 3-14.

Lupan, Andrei // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei. 1961-2006 : Dicţionar. Ch., 2006. P. 94-96.

Şpac, Ion. Scriitorii sovietici moldoveni/ Ion Şpac. Chişinău, 1969. P. 34-35.


:
http://www.andreilupan.com/


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in