,

, , (1851-1912).

,

Dr. hab. în ştiinţe fizico-matematice

       

Data locul naşterii

3septembrie 1942, comuna Larga r. Briceni;

Studii:

1949-1959 şcoala medie din com. Larga;

1959-1960 a activat în calitate de colaborator literar la gazeta raională Leninistul din Lipcani;

1960-1965 a studiat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie;

Activitatea demuncă şiexperienţa managerială

1965-1972 redactor larevista Nistru şiconsultat laUniunea Scriitorilor din Moldova;

1973 afost interzisă semnătura şiactivitatea publică;

1974 , 1977, 1982 redactor superior laediturile Cartea moldovenească şiLiteratura artistică;

1982-1983 secretar literar la Teatrul Naţional din Chişinău;

1984-1985 redactor la Enciclopedia Literatura şi Arta Moldovei;

1986-1987 secretar literat la Teatrul Liric Al. Mateevici;

1987 secretar alComitetului deConducere alUniunii Scriitorilor din Moldova

1989-1990 deputat al poporului din fosta URSS;

1991 preşedinte alUniunii Scriitorilor din Moldova;

1992 Membru titular alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;

2000 reales preşedinte alUniunii Scriitorilor din Moldova;

2002 Director alrevistei Viaţa Basarabiei, redactor-şef albuletinului Mihai Eminescu; membru alcolegiilor deredacţie larevistele Viaţa românească, Caiete critice, Paradigma, Sud Est.

Premii şidistincţii

1992 Maestru alliteraturii din Republica Moldova;

1994 Premiul deStat alRepublicii Moldova;

1995 Premiul Nichita Stănescu;

1996 Ordinul Republicii;

1997 Premiul pentru critică alUniunii Scriitorilor din România;

2000 Medalia jubiliară M.Eminescu aRomâniei;

Medalia jubiliară M.Eminescu aRepublicii Moldova;

2002 Ordinul Naţional Serviciu Credincios îngrad decavaler alRomâniei.

Bibliografie selectivă:

Cimpoi, Mihai. Critice/ Mihai Cimpoi. Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc ; Chişinău : Magna-Princeps, 2011. Vol.9 : Identitate şialteritate. ISBN 978-9975-4173-6-5. ISBN 978-973-7864-70-3.

Cimpoi, Mihai. Critice/ Mihai Cimpoi. Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2009. Vol.8 : Prăpastia lui Pascal. 172p. ISBN 978-973-7864-39-0.

Cimpoi, Mihai. Grigore Alexandrescu: însuflarea fiinţării/ Mihai Cimpoi. Târgovişte : Bibliotheca, 2009. 112p. ISBN 978-973-712-484-5.

Cimpoi, Mihai. Grigore Vieru, poetul arhetipurilor/ Mihai Cimpoi. Iaşi : Princeps Edit, 2009. 226p.

Cimpoi, Mihai. Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti: prefacerea firii/ Mihai Cimpoi. Târgovişte : Bibliotheca, 2011. ISBN 978-973-712-610-8.

Cimpoi, Mihai. Lucian Blaga. Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul/ Mihai Cimpoi. Ed.a2-a, rev. Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. ISBN 978-606-8214-41-2.

Cimpoi, Mihai. Mari scriitori români: medalioane literare/ M. Cimpoi. Ed.a3-a, reactualizată. Ch. : Silvius Libris, 2009. 168p. ISBN 978-9975-107-13-6 ; , . : / . Ch. : Silvius Libris, 2009. 184p. ISBN 978-9975-107-14-3.

Cimpoi, Mihai. Vasile Cârlova. Poetul sufletului mâhnit/ Mihai Cimpoi. Târgovişte : Bibliotheca ; Ch. : Cartdidact, 2010. 221p. ISBN 978-973-712-551-4; ISBN 978-9975-9847-6-8.

Dumitru Matcovschi Poet şiOm alCetăţii / col. red. : Mihai Cimpoi (coord.) [et.al.] ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deFilologie. Ch. : Ştiinţa, 2009. 327p. ISBN 978-9975-67-640-3.

Grigore Vieru, poetul / coord. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Alex Ştefănescu [etal.] ; itinerar biografic : Mihai Cimpoi ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deFilologie. Ch. : Ştiinţa, 2010. 464p. (Academica ; 6). ISBN 978-9975-67-502-4.

Vasile Coroban: unarbitru într-o lume aarbitrarului : [critic şiistoric literar]/ col. red. : Mihai Cimpoi (coord.) [etal.] ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Inst.deFilologie. Ch. : Ştiinţa, 2010. 323p. ISBN 978-9975-67-226-9.

Victor Teleucă unheraclitean transmodern / col. red. : Theodor Codreanu, Mihai Cimpoi, Mihail Dolgan, Haralambie Corbu. Ch. : Universul, 2010. 428p. ISBN 978-9975-47-042-1.

Personalia

Boldea, Iulian. Mihai Cimpoi şiparadoxurile interpretării/ Iulian Boldea // Metaliteratură : Critică, istorie, teorie literară. 2010. Nr1/4. P. 104-106.

Enciu, Nicolae. Uncavaler aladevărului/ Nicolae Enciu // Semn : rev. literară. 2006. Nr4. P. 20-21.

Glodeanu, Gheorghe. Distins eminescolog : [acad. Mihai Cimpoi]/ Gheorghe Glodeanu // Limba Română. 2007. Nr10/12. P. 192-195.

Josu, Nina. Unstrălucit cărturar Mihai Cimpoi/ Nina Josu // Literatura şiArta. 2007. Nr34/36. P. 5.

Matei, Valeriu. Ofigură emblematică aculturii româneşti Mihai Cimpoi/ Valeriu Matei // Limba Română. 2007. Nr10/12. P. 198-204.

Mihai Cimpoi : Biobibliografie/ Bibl. Municipală B.P. Haşdeu ; alcăt. : L.Kulikovski, T. Verebcean ; ed. îngr.deLidia Kulikovski. Ch. : Litera, 2002. 192p. ISBN 9975-74-450-8.

Mihai Cimpoi : [critic, ictoric literar, eminescolog, filosof alculturii] // Timpul. 2011. 2sept. P. 2.

Vasilescu, Emil. Fiinţa eminesciană : [acad. Mihai Cimpoi]/ Emil Vasilescu // Limba Română. 2007. Nr10/12. P. 203-204.


:
http://mihaicimpoi.wordpress.com/


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Programul Cadru-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in