,

: .

Cemortan, Leonid

Doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

       

Locul şianul naşterii

Născut la21iunie 1941, însatul Bădragii Noi, raionul Edineţ.

1958-1963 a studiat lafacultatea deagronomie aInstitutului Agricol din Chişinău;

1967-1970 doctorantura încadrul Institutului deFiziologie şiBiochimie aPlantelor alAŞM;

1972-1974 afăcut cursuri peprobleme actuale ale fiziologiei vegetale (Russia);

Activitatea profesională:

1974-2004 profesor laUniversitatea Agrară din Moldova;

1970-1973 afost cercetător ştiinţific inferior;

1973-1976 cercetător ştiinţific superior;

1976-1984 şef delaborator laInstitutul deFiziologie şiBiochimie aPlantelor;

1985-1990 aocupat funcţia dedirector adjunct pentru probleme deştiinţă;

1990- 2010 director alInstitutului deGenetică (azi Institutul deGenetică şiFiziologie aPlantelor alAŞM).

1999 afost ales înfuncţie device-preşedinte alSocietăţii Ştiinţifice aGeneticienilor şiAmelioratorilor din Moldova;

1993-2010 activează încalitate dePreşedinte alConsiliului ştiinţific specializat pentru conferirea gradelor ştiinţifice dedoctor şidoctor habilitat;

Activitatea decercetare:

1995 membru corespondent alA.Ş.M.;

2008 membru titular alAcademiei deŞtiinţe din Moldova;

Domeniile principale ale activităţii ştiinţifice:

Reacţiile adaptive ale plantelor ladiverse niveluri deorganizare, controlul genetic alrezistenţei plantelor ladiferite faze ale ontogenezei, identificarea şilocalizarea îngenom afactorilor genetici responsabili dereacţiile adaptive;

Premii şidistincţii:

1999 titlul onorific OmEmerit;

1997 Premiul Prezidiului A.Ş.M. pentru realizări încercetare ;

Medalia A.Ş.M. D.Cantemir;

Bibliografie

Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei: Dicţionar (1961-2006) / Acad.deŞt.aMoldovei; col. red.: acad. Halarambie Corbu,... Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2006. P. 217-219.

Sastins din viaţă la11ianuarie 2010.

Bibliografie Membru corespondent alA.Ş.M. Jacotă Anatol


:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in