,

, , .

,

, , .

       

Anul şilocul naşterii:

S-a născut la12martie însatul Oprişeni, reg. Cernăuţi, Ucraina.

Studii:

1954-1959 aabsolvit Universitatea deStat din Cernăuţi, Facultatea deFilologie;

1964-1967 a făcut studii de doctorat la Institutul de Literatură Universală M. Gorki al Academei de Ştiinţe a URSS.

Activitatea ştiinţifică şiprofesională:

1959-1961 a fost profesor de limbă şi literatură română în satul natal;

1972 adebutat custudiul monografic [Elementele epic şiliric îndramaturgia moldovenească];

1986 redactor-şef adjunct laRevista delingvistică şiştiinţă literară;

1961-1988 cercetător ştiinţific inferior, superior la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al AŞM;

1988-1993 cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al AŞM;

1996-prezent cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie al AŞM.

Domeniul ştiinţific: literatura română contemporană.

Premii, distincţii şititluri onorifice:

1992 membru corespondent alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;

1996 medalia Meritul Civic;

2009 Laureat alpremiului Academiei deŞtiinţe aMoldovei.

Bibliografie selectivă:

Bileţchi, Nicolae. Analize şisinteze critice/ Nicolae Bileţchi. Chişinău : Ed. Epigraf, 2007. 335p.

Bileţchi, Nicolae. Consemnări critice / Nicolae Bileţchi. Chişinău : Cartea Moldovenească, 1976. 335p.

Bileţchi, Nicolae. Considerări şireconsiderări literare: Studii şiart. critice/ Nicolae Bileţchi. Chişinău : Lit. Artistică, 1983. 252p.

Bileţchi, Nicolae. Romanul şiconteporaneitatea/ Nicolae Bileţchi. Chişinău : Ştiinţa, 1984. 303p.

Articole:

Bileţchi, Nicolae. Argument pentru simpozion/ Nicolae Bileţchi // Revista delingvistică şiştiinţă literară. 2001. Nr6. P. 191-197.

Bileţchi, Nicolae. Casa/ Nicolae Bileţchi // Revista delingvistică şiştiinţă literară. 2009. Nr5/6. P. 98-109.

Bileţchi, Nicolae. Poezia Limba moldovenească deNicolae Costenco analizată din perspectivă hermeneutică/ Nicolae Bileţchi // Revista delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr3/4. P. 24-25.

Bileţchi, Nicolae. Prilej deamintiri pioase şireconsiderări serioase : (80de ani delanaşterea lui Ion Constantin Ciobanu)/ Nicolae Bileţchi // Revista delingvistică şiştiinţă literară. 2007. Nr5/6. P. 15-21.

Bileţchi, Nicolae. Lidia Istrati: odiseea şiosânda căutării desine/ Nicolae Bileţchi // Revista delingvistică şiştiinţă literară. 2009. Nr3/4. P. 9-18.

Personalia:

Bileţchi, Nicolae // Calendar Naţional 2007/ Bibl. Naţ.aRep. Moldova. Chişinău, 2007. P. 110-111.

Bileţchi, Nicolae // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei. 1961-2006 : Dicţionar. Chişinău, 2006. P. 170-171.

Bileţchi, Nicolae // Profesorii Universităţii deStat din Moldova: 1946-2001 : Dicţionar istorico-biogr./ Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma. Chişinău, 2001. P. 27-28.

Burlacu, Alexandru. Interpretările şireinterpretările lui Nicolae Bileţchi : [70de ani delanaşterea criticului şiistoricului literar]/ Alexandru Burlacu // Literatura şiarta. 2007. 8mar. P. 5.

Cimpoi, Mihai. Unistoric literar defrontieră Nicolae Bileţchi la75de ani/ Mihai Cimpoi // Literatura şiarta. 2012. 2febr. P. 4.


:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

International Bookshop Educational Centre
Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in