Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Лупашку, Тудор

Химик, доктор хабилитат химических наук, изобретатель, директор Института химии АН Молдовы.

Чимпой, Михай

Литературный критик, историк литературы, исследователь творчества М. Эминеску, культуролог, философ, действительный член АН Молдовы.

Лупашку Тудор

Data şi locul naşterii:

02 martie, 1950, în s. Flămînzeni, r. Sîngerei.

Studii:

1957-1967 — a absolvit şcoala medie din satul natal;

1972 — a absolvit Facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Moldova;

1977 — a absolveşte doctorantura la Institutul de chimie coloidală şi chimie a apei al ANŞ din Ucraina( Kiev);

Titluri ştiinţifice:

1981 — doctor în ştiinţe chimice;

2000 — doctor habilitat în ştiinţe chimice;

2006 — titlul de profesor — cercetător;

2009 — titlul de professor de Onoare al Universităţii Internaţionale din Viena;

Activitatea de muncă şi experienţa managerială:

1971-1972 — a activat în calitate de laborant la Institutul de Chimie al AŞM;

1977-1979 — a lucrat la institut pe post de inginer chimist după absolvirea doctoranturii;

1987-1987 — a ocupat în continuare succesiv funcţiile de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Chimie al AŞM;

1987 — 1990 — cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Chimie al AŞM;

1990-2002 — şef al Laboratorului Chimie ecologică;

1995-2001 — vicedirector ştiinţific al Institutului de Chimie al AŞM;

2002-prezent — director al Institutul de Chimie al AŞM ;

Activitatea ştiinţifică şi editorială:

A publicat peste 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, 47 invenţii şi care au fost prezentate la circa 70 foruri ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.

1991-2010 — co-preşedinte şi membru al Comitetelor de organizare a peste 55 de Conferinţe internaţionale în domeniul chimiei fizice a adsorbanţilor şi protecţiei mediului înconjurător din Chişinău, Bucureşti, Moscova, Kiev, Odesa, Lvov, Riga etc.

2000-prezent — membru al Consiliului ştiinţific în probleme de adsorbţie şi cromatografie al Academiei de Ştiinţe din Rusia;

2001-2005 — membru al Comisiei de experţi în domeniul chimiei a CNAA;

2001 — 2007 — anual co-preşedinte al Comitetutului de organizare a Conferinţei internaţionale din or. Lvov ,,Ресурсы природных вод Карпатского региона";

2001 — prezent — membru al Colegiului ştiinţific al revistei ,,Mediul Ambiant";

2002 — prezent — co-preşedinte al Conferinţei internaţionale a Societăţii de Chimie din Moldova;

2002- present — membru al Colegiului de redacţie al revistei ,,Enviromental Enginering and Management Journal" (România);

2004 —prezent — membru al Asambleei AŞM;

2004 — 2008 — membru al Biroului Secţiei de Biologie, Chimie şi Ecologie a AŞM;

2005 — prezent — co-preşedinte al Colegiului redacţional al Revistei ,,Chemistry Journal of Moldova",

2006-2008 — membru al Comisiei de Atestare a CNAA;

2008 — prezent — membru al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii a AŞM;

Distincţii, Titluri Onorifice:

1981 — premiul Prezidiului AŞM pentru tineret;

1996- medalia ,,Eureka" ,Bruxelles, Belgia;

1996 — laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii;

1997 — medalia de bronz la Salonul ,,Internaţional de inventică", Iaşi, România;

1997 — laureat al premiului preşedinţilor a trei academii de ştiinţe din Ucraina, Belarus şi Moldova;

1999 — medalia de argint la Salonul ,,Geneva", Elveţia; medalie de argint şi de bronz ,,Inventa", Bucureşti, România;

2000 — om emerit al Republicii Moldova;

2000, 2009 — dublu laureat al Premiului AŞM;

2001 — medalie de argint ,,Infoinvent — 2001„, Chişinău,RM — diplomă de gradul întîi;

2001 — medalie de aur, Geneve, Elveţia;

2006 — deţinător al Medaliei „60 de ani ai AŞM”;

2006 — deţinător al Medaliei „În Slujba Patriei” ;

2008 — premiul Forului Inventatorilor din România;

2008 — 2010 — premiul Greate Prize al Expoziţiei EUROINVENT ;

2009 — deţinător al Medaliei de aur a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale;

2009 — 2010 — ordinul Leonardo da Vinci;

2010 — ordinul ,,Gloria Muncii";

2010 — medalia ,,Dimitrie Cantemir";

2010 — medalia ,,Nicolae Testimiţanu";

2010 — diploma de Merit a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare;

Bibliografie selectivă:

Monografii

Enoxil — preparat ecologic pentru sănătatea omului : [monogr.] / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Valeriu Rudic [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. — Ch. : S. n., 2012. — 256 p. — ISBN 978-9975-62-304-9.

Enoxilul — preparat ecologic pentru protecţia plantelor : [monogr.] / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Galina Lupaşcu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. — Ch. : S. n., 2010. — 134 p. — ISBN 978-9975-62-274-5.

Lupaşcu, T. Cărbuni activi din materii prime vegetale / T. Lupaşcu. — Chişinău: ÎEP Ştiinţa, 2004. — 224 p.

Postolachi, Larisa. Dinamica formilor de fosfor de interfaţă sedimente — apă în lacul ,,La izvor" / Larisa Postolachi, Vasile Rusu, Tudor Lupaşcu // bulletin ştiinţific : Rev. de etnografie, ştiinţele naturii şi muzeologie. Vol. 2. — Chişinău, 2005. — P. 117-120.

Rusu, V. Chimia sedimentelor sistemelor acvatice. Proprietăţi de suprafaţă. Modele fizico-chimice / V. Rusu, T. Lupaşcu. — Chişinău: Ed. Elena V.I., 2004. — 272 p.

Articole

Adsorption of Cu 2+ ions from aqueous solutions on the active carbon oxidized with hydrogen peroxide and impregnated with nitrogen-containing compounds / T. Lupashcu, G. Petukhova, M. Chobanu, V. Botsan // Известия Академии Наук : сер. химическая . — 2009. — № 12.. — С. 2417-2421.

Caracterizarea unor cărbuni activi obţinuţi din materii prime neconvenţionale / T. Lupaşcu, R. Nastas, A. Meghea, Z. Abdulfatah, M. Giuginca // Revista de chimie (Bucureşti). — 2004. — Vol. 55, Nr 10. — P. 805-807.

Dranca, Ion. Implications of global and local mobility in amorphous excipients as determined by dsc and tm dsc / Ion Dranca, Tudor Lupashcu // Chemistry Journal of Moldova > general, Industrial and Ecological Chemistry. — 2009. — Vol. 4, Nr 2. — P. 107-118.

Dynamics of heavy metals in sediments from river Prut / V. Rusu, T. Lupashcu, M. Revenco, L. Postolachi // Environmental Engineering and Management Journal. — 2004. — Vol. 3 , Nr 3. — P. 305-313.

Efect of adsorbate polarity on thermodesorption profiles from oxidized and metal-impregnated activated carbons / М. Мercedes Maroto/Valer, Ion Dranca, Tudor Lupashcu, Raisa Nastas // Carbon. — 2004. — Nr. 42. — P. 2655-2659.

Eficacitatea terapeutică a preparatului Enoxil 5%-soluţie apoasă în dermatita alergică şi în microsporia naturală la câine / S. Balanescu, Gh. Donica, N. Stratan, T. Lupaşcu, D. Balanescu // Ştiinţa agricolă. — 2011. — Nr 1. — P. 78-82.

Elaborarea procedeului de obţinere şi studiul proprietăţilor fizico-chimice ale enoxilului / T. Lupaşcu, Gh. Duca, P. Vlad, V. Kulciţki // Produse vinicole secundare. — Chişinău, 2011. — P. 173-178.

Investigation of grape seed proanthocyanidins. Achievements and perspectives / V. Kulciţki, P. F. Vlad, Gh. Duca, T. Lupaşcu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2007. — Vol. 2, Nr 1. — P. 36-50.

Investigation of Modified Activated Carbons Structural Parameters and Adsorption Capasity / T. Lupashcu, M. Chobanu, V. Botsan, O. Petuhov // Revista de chimie. — 2009. — Vol. 60, Nr 7. — P. 711-714.

Lupashcu, T. Adsorbtion of humic acids and of some metel ions from aqueous solutions on activated carbons / T. Pupashcu, M. Chobanu // Enveromental Enginering and Management Journal. — 2009. — Vol. 8, Nr 5. — P. 1039-1043.

Lupaşcu, T. Adsorbţia amestecurilor de coloranţi şi substanţe tensioactive din soluţii apoase pe cărbuni activi / T. Lupaşcu, M. Ciobanu // revista de chimie. — 2007. — Vol. 58, Nr 10. — P. 905-908.

Lupaşcu, Tudor. Chimia ecologică: soluţii pentru mediul ambiant / Tudor Lupaşcu, Maria Gonţa // Akademos. — 2011. — Nr 1. — P. 16-18.

Lupaşcu, Tudor. Obţinerea preparatelor medicamentoase şi agricole în baza substanţei biologic active enoxil sintezată din enotaninuri / T. Lupaşcu, Gh. Duca // Produse vinicole secundare. — Chişinău, 2011. — P. 171-236.

Lupaşcu, Tudor. Stabilirea calităţii şi cantităţii grupelor funcţionale în compusul biologic-activ Enoxil / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Nina Ţâmbaliuc // Enoxil — preparat ecologic pentru sănătatea omului. — Ch., 2012. — P. 73-84

Mukhin, V. M. Detoxification of pesticides polluted soil by adsorbtion on activated carbons / V. M. Mukhin, Yu. Ya. Spridonov, T. G. Lupashcu // Chemistry Journal of Moldova : General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2009. — Vol. 4, Nr 1. — P. 72-74.

Natural Compouds with Antioxidant Properties / Tudor Lupashcu, Gheorghe Duca, Maria Giurginca, Pavel Vlad, Lucian Lupashcu, Aurelia Meghea // Key Engeenering Materials. — 2009. — Vol. 415. — P. 25-28.

New carbonic adsorbents for industrial sorting purification in vodka production / V. M. Mukhin, N. M. Shubina, L. M. Abramova, L. D. Zubova, T. G. Lupashcu // Enveromental Enginering and Management Journal. — 2009. — Vol. 8, Nr 5. — P. 1017/1019.

Products derived from catalytic oxidation of methylene blue / T. Lupaşcu, M. Ciobanu, O. Bogdevici, V. Boţan // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2011. — Vol. 6, Nr 1. — P. 77-80.

Rusu, V. Heavy metals partitioning in sediments from river Prut / V. Rusu, T. Lupashcu // Environmental Engineering and Management Jounnal. — 2004. — Vol. 3, Nr 4. — P. 675-683.

Studies on the water solubilization processes of oenotannins and their phisico-chemical properties / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu, Pavel Vlad, Veaceslav Kulciţki, Raisa Nastas // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2006. — Vol. 1, Nr 1. — P. 74-79.

Studiul calităţii şi elaborarea procedeelor de potabilizare a apelor naturale / Tudor Lupaşcu, Maria Sandu, Raisa Nastas, Tatiana Arapu // Buletinul AŞM : Şt. medicale. — 2005. — Nr 1. — P. 76-81.

Study of springs water quality as sources of potable water and for irrigation in Rezina district / Maria Sandu, Elena Moşanu, Viorica Gladchi, A. Tărîţă, Gh. Duca, P. Spătaru, T. Lupaşcu, E. Sergentu, Raisa Lozan, V. Jabin, S. Ţurcan // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2010. — Vol. 5, Nr 1. — P. 84-89.

Thermal regeneration of activated carbons saturated with ortho and meta-chlorophenols / M. Mercedes Maroto-Valer, Ion Dranca, David Clifford, Tudor Lupashcu, Raisa Nastas, Carlos A. Leon // Thermochimica Acta. — 2006. — Nr 444. — P. 32-40.

Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi” / Gh. Duca, A. Mereuţă, M. Gonţa, V. Covaliov, T. Lupaşcu, V. Căldare, E. Iorga // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. — 2007. — Nr 4. — P. 14-17 ; Nr 5. — P. 16-18 ; Nr 6. — P. 21-23.

Voltammetric behavior of some steels in aqueous solutions of HNO3 / Gh. Nemţoi, L. Airinei, T. Lupaşcu, A. Cecal // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2011. — Vol. 6, Nr 1. — P. 45-51.

Voltammetric caracterizasion of the behavior of biologicaly active compounds Enoxilin in various media / Gh. Nemţoi, T. Lupaşcu, T. Ciomaga, A. Cecal // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. — 2011. — Vol. 6, Nr 1. — P. 62-68.

Лупашку, Т. Синтез, исследование пористой структуры, адсорбционных свойств и применение новых косточковых активных углей / T. Лупашку, Р. Настас // Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. Москва, 2011. — P. 425-446.

Personalia

Duca, Gheorghe. Popas aniversar : dr. habilitat Tudor Lupaşcu la 60 de ani / Gheorghe Duca // Akademos. — 2010. — Nr 1. — P. 145.

Duca, Gheorghe. Tudor Lupaşcu — a brilliant scientist and skilfull manager / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. — 2010. — Vol. 5, Nr 1. — P. 124-125.

Savant şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani : Volum omagial / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie ; coord. : Aculina Arîcu. — Ch. : S. n., 2010. — 296 p. — ISBN 978-9975-9690-4-8.


Полезные ссылки:

http://chem.asm.md/node/11

http://www.akademos.asm.md/files/Popas%20aniversar.pdfБиблиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop “Educational Centre”
Национальная Книжная палата
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in