Andrunachievici, Vladimir

Mare Magistru al Algebrei, exponent destoinic al Templului Ştiinţei şi Cavaler al celei mai înalte distincţii de stat Ordinul Republicii.

,

, , . , , , .

       Alexandru Teleuţă

Alexandru Teleuţă

Data şilocul naşterii:

31octombrie 1952s. Oziornoe (fosta comună General Averescu), r. Izmail, reg. Odesa.

Studii:

1969 aabsolvit şcoala medie din satul natal;

1974 aabsolvit Facultatea deAgronomie afostului Institut Agricol M.Frunze dinor. Chişinău;

1975-1978 face aspirantura laInstitutul Unional pentru Fitotehnie N.I.Vavilov (Leningrad);

Titluri ştiinţifice:

1978 dr. hab.înştiinte biologice, Institutul Unional pentru Fitotehnie N.I.Vavilov (Leningrad);

Activitatea demuncă şiexperienţa managerială:

1975-1978 cercetător ştiinţific laInstitutul decercetări Porumbeni;

1978 cercetător ştiinţific laGrădina Botanică aAŞM;

profesor laUniversitatea AŞMşi laUniversitatea deStat din Moldova.

Distincţii, titluri onorifice:

Titlul Onorific OmEmerit;

diplomă demerit (Guvernului Rep. Moldova, Academia deŞtiinţe aMoldovei, Ministerul Mediului, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Universitatea din Bucureşti etc.);

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

Monografii

Plante cuflori III. Clasa Liliopsida: Subclasele: Alismatidae, Liliidae, Arecidae/ aut.-coord. : Al. Ciubotaru, Gh. Postolache, Al. Teleuţă ; Min. Mediului alRep. Moldova, Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Fondul Ecologic Naţ. Ed.a2-a. Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. 184p. (Lumea vegetală aMoldovei ; Vol.4). ISBN 978-9975-67-719-6.

Plante medicinale/ Al. Teleuţă, M.Colţun, C. Mihailescu [etal.]. Ch. : Litera AVN, 2008. 334p. ISBN 978-9975-74-009-8.

Poluarea şidezvoltarea plantelor lemnoase : [studiu]/ Al. Teleuţă, A.Palancean, E. Alexandrov [etal.] ; Inst. Grădina Botanică alAcad.deŞtiinţe aRepublicii Moldova. Ch. : Iunie Prim, 2008. 53p. ISBN 978-9975-9780-9-5.

Republica Moldova: Alpatrulea raport naţional cuprivire ladiversitatea biologică/ Al. Teleuţă, A.Munteanu, Gh. Postolache [etal.]. Ch. : S. n., 2010. 70p. ISBN 978-9975-80-320.

Articole

Aspecte ale tehnologiei deproducere amarcotelor delevănţică înscopul fondării plantaţiilor industriale/ M. Colţun, Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă [etal.] // Rev. Botanică. 2012. Vol.4, Nr1 (5). P. 90-95.

Ciubotaru, Al. Grădina Botanică (Institut) aAcademiei deŞtiinţe aRepublicii Moldova 60ani deactivitate/ Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă // Akademos. 2010. Nr2 (17). P. 89-93. http://www.akademos.asm.md/files/Gradina%20botanica%20a%20academiei%20de%20stiinte%20a%20republicii%20moldova.pdf

Ciubotaru, Al. Grădina Botanică (Institut) aAŞMla 60de ani decercetări ştiinţifice şi38-de laînceputul construcţiei capitale şiverzi : (1950-2010) / Al. Ciubotaru, Al. Teleuţă, M.Colţun // Rev. Botanică. 2010. Vol.2, Nr2. P. 9-22.

Componenţa floristică şifitogenotică din Rezervaţia Peisagistică Căbăeşti-Pîrjoteni : [Călăraşi]/ Şt. Lazu, Al. Teleuţă, E.Alexandrov [etal.] // Rev. Botanică. 2010. Vol.2, Nr2. P. 107-121.

Fitocenotaxonomia pădurilor termofile degorun cucărpiniţă din Republica Moldova/ Şt. Lazu, S.Vasile, Al. Teleuţă [etal.] // Mediul Ambiant. 2007. Nr2. P. 44.

Grădina Botanică/ Al. Teleuţă, E.Alexandrov, Al. Ciubotaru [etal.] ; Inst. Grădina Botanică alAcad.deŞtiinţe aRepublicii Moldova. Ch. : S. n., 2008. 15p.

Istoricul cercetării floristice / prelucrat deValentina Cantemir, Al. Teleuţă // Flora Basarabiei (plantele superioare spontane). Ch., 2011. Vol.1. : Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, Pinophyta. P. 57-68.

Pajiştile deluncă cuhabitat sodic din Republica Moldova/ Şt. Lazu, Al. Teleuţă, L.Talmaci [etal.] // Rev. Botanică. 2012. Vol.4, Nr1 (5). P. 9-22.

Postolache, Gh. Aria protejată potenţială ,,Tamarix-Vâlcele" : [din Ocolul silvic Leova]/ Gh. Postolache, A.Miron, Al. Teleuţă // Mediul Ambiant. 2009. Nr1. P. 35-39.

Reacţia vegetaţiei silvice din rezervaţia ştiinţifică ,,Codrii" laimpactul climateric alsecetei din anul 2007/ Şt. Lazu, S.Vasile, Al. Teleuţă [etal.] // Mediul Ambiant. 2008. Nr3. P. 38-41.

Sistemele debioretenţie criterii deselectare şimonitorizare/ P. Pop (Boancă), M.Dîrja, Al. Teleuţă [etal.] // Rev. Botanică. 2011. Nr3 (4). P. 98-104.

Teleuţă, Al. Albăstriţa comună/ Al. Teleuţă, M.Colţun, N. Ciocârlan // Mediul Ambiant. 2011. Nr4. P. 48-49.

Teleuţă, Al. Conservarea biodiversităţii/ Al. Teleuţă, E.Alexandrov, A. Begu // Starea mediului înRep. Moldova înanii 2007-2010 : (Raport Naţional). Ch., 2011. P. 117-122.

Teleuţă, Al. Constituirea reţelei ecologice naţionale înRepublica Moldova/ Al. Teleuţă, E.Alexandrov // Rev. Botanică. 2011. Nr3 (4). P. 13-26.

Teleuţă, Al. Educarea şiconştientizarea îndomeniul conservării diversităţii biologice înRepublica Moldova /Al. Teleuţă, E.Alexandrov // Rev. Botanică. 2011. Nr3 (4). P. 112-122.

Teleuţă, Al. Modelarea arborilor şiarbuştilor (topiar)/ Al. Teleuţă, E.Alexandrov // Rev. Botanică. 2011. Nr3 (4). P. 105-111.

Teleuţă, Al. Starea florei şivegetaţiei/ Al. Teleuţă, E.Alexandrov, A. Begu // Starea mediului înRep. Moldova înanii 2007-2010 : (Raport Naţional). Ch., 2011. P. 108-110.

Validarea ariilor naturale protejate / Gh. Postolache, Al. Teleuţă, A.Munteanu [etal.] // Rezervaţia Codrii 40de ani. Ch., 2011. P. 315-318.

Personalia

Savant, manager şimilitant allumii vegetale: Alexandru Teleuţă Ştefan la60de ani/ Gh. Duca, T.Furdui, I. Guceac [etal.] // Rev. Botanică. 2012. Vol.4, Nr1 (5). P. 119-123.

http://www.gradinabotanica.asm.md/node/211


:

http://www.gb.asm.md/node/140

http://asm.md/index.php?go=detalii_sectii&n=12&struct2=1&sec=11&new_language=0

http://www.gb.asm.md/node/14


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Academia de Știinte a Moldovei
Mesageria D&D
Programul Cadru-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in