Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Teleuţă, Alexandru

dr. în ştiinţe agricole, conf. univ.

Гросул, Яким

Первый Президент Академии наук Молдовы (1961), историк, член-корреспондент АН СССР (1966), заслуженный деятель науки МССР (1967), лауреат Государственной премии СССР (1972). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Домой  Инфоцентр  Выдающиеся личности  Жученко Александр

Жученко Александр

      Alexandr Jucenko, doctor habilitat în ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1974), academician al AŞ a R.S.S.M (1976),          membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S.  Domeniul ştiinţific: genetica ecologică, agroecologie, genetică specială şi ameliorarea plantelor.
      S-a născut la 25 septembrie 1935 în oraşul Esentuki, regiunea Stavropol. A făcut studii la Institutul Agricol din Chişinău, Facultatea de Agronomie (1954-1957). Si-a continuat  studiile la In-tul Agricol „V. Kolarov” din Bulgaria (1957-1960). La început a  activat  în calitate de agronom principal şi şef al Staţiei Experimentale din or. Cahul din subordinea   Institutului moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice ale Agriculturii Irigate şi Legumiculturii cu sediul la Tiraspol (1960-1963). În perioada 1963-1966 a activat  în calitate de  director al sovhozului din satul Zârneşti, r-nul Cahul, iar în anii 1966-1967 a fost şeful Direcţiei Agriculturii Irigate din cadrul Ministerului agriculturii al R.S.S.M.,  director al Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice ale Agriculturii Irigate şi Legumiculturii şi director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere “Nistru” (1973-1976). În 1976-1977 este vice-preşedinte  iar în 1977 este ales în funcţia de preşedinte al AŞ din R.S.S.M., pe care o deţine până în 1989. Concomitent este şi director al Institutului de Genetică Ecologică al AŞM. În perioada 1989-1992 activează în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică al Rusiei. Este vicepreşedinte al Academiei Agrare Ruse (1992), şef al Catedrei de Genetică a Academiei de Ştiinţe “K.A. Timireazev”, şef al Laboratorului de Recombinogeneză al Institutului de Cercetări ştiinţifice în domeniul Biotehnologiilor Agricole.
      S-a afirmat şi ca fondator al şcolii ştiinţifie de genetică ecologică a plantelor de cultură. A pregătit 48 de doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe. Activează în calitate de membru al colegiilor de redacţie ale revistelor de specialitate Генетика. ЭкологическаяГенетика  şi al enciclopediei Глобалистикаale Academiei de Ştiinţe a Rusiei. Este preşedinte al colegiului redacţional al revistei Сельскохозяйственная биология. Сер. Биология растений. A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agrare a Rusiei, membru titular al Academiei Ecologice a Rusiei.
      În calitate de autor şi coauthor a semnat cca 600 de lucrări ştiinţifice. Este deţinător a peste 30 de brevete de invenţie.
       Distincţii : Laureat al Premiului de Stat, decorat cu ordinul “Lenin”, “Revoluţia din Octombrie”, două ordine “Drapelul Roşu de Muncă”, medalia “N. I. Vavilov” ş.a.

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ :

Cărţi:

 1. Жученко, А. Стратегия адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства : Роль науки в повышении эффективности растениеводства / А. Жученко, А. Урсул. – К. : Штиинца, 1983. – 304 р.

Recenezie:
Илиади, Г. // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1984. –  Nr 3. – P. 74-76.

Articole:

 1. Бурилков, В. Оценка реконбиногенной активности лазерного излучения / В. Бурилков, А. Жученко, А. Король // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1981. –  Nr 2. – P. 38-40.
 2. Грати, В. Образование мужского гаметофита и фертильность аутотетраплоидов томата / В. Грати, А. Жученко, М. Грати // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1979. –  Nr 6. – P. 53-59.
 3. Жученко, А. Влияние частоты кроссинговера на отклонение показателей менделеевского расщепления от 3:1 // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1985. –  Nr 5. – P. 32-33.
 4. Жученко, А. Стратегия адаптивного растениеводства // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1983. –  Nr 4. – P. 3-12.
 5. Индуцирование хромосомных перестроек и локализации генов, контролирующих некоторые хозяйственно-ценные признаки в геноме томата / А. Жученко, В. Грати, В. Андрушенко [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1980. –  Nr 4. – P. 24-30.
 6. К методу оценки всхожести семян томатов при пониженных температурах / В. Медведев, А. Жученко, М. Король [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1979. –  Nr 6. – P. 49-52.
 7. Модификация методов определения пролина для выявления засухоустойчивых  форм рода Lycopersicon Tourn / В. Андрющенко, В. Саянова, А. Жученко //  Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1981. –  Nr 4. – P. 55-60.
 8. Некоторые аспекты стратегии адаптивной селекции растений / А. Жученко, Н. Балашова, А. Король [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1983. –  Nr 4. – P. 13-25.
 9. Особенности несовместимости видоа перца при гибридизации / О. Томина, А. Жученко, В. Грати [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1982. –  Nr 2. – P. 30-34.
 10. Проявление некоторых  хозяйственно-ценных  признаков у внутривидовых гибридов томата F₁ при опылении нормальной и γ облученной пыльцой / В. Грати, А. Жученко, В. Андрюшенко  [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1980. –  Nr 1. – P. 29-37.
 11. Реакция различных генотипов на действие пониженных температур на ранних стадиях развития томатов / А. Жученко, В. Лях, А. Суружиу [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1985. –  Nr 2. – P. 25-27.
 12. Стерины семян и проростков, контрастных по фитофтороустойчивости форм томата / П. Кинтя, Н. Балашова, А. Жученко [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1980. –  Nr 6. – P. 67-69.
 13. Тетраплоидия и некоторые хозяйственно-ценные признаки у томатов / В. Грати, А. Жученко, В. Андрющенко [et. al.] // Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1979. –  Nr 5. – P. 71-79.

***

 1. Jucenko, A. Viitorul aparţine tineretului : [dialog cu preşedintele AŞ a RSSM A. Jucenko despre rezultatele cercetătorilor ştiinţifici] // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 6 febr.
 2. Жученко, А. Великий Октябрь и наука Молдавии // Изв. АН МССР. Сер. обществ. наук. – 1978. –  Nr 2. – P. 3-18.
 3. Жученко, А. На службе созидания : [о деятельности АН МССР] // Вечерний Кишинев. – 1976. – 19 дек.

Referinţe critice:

  • Aripi pentru viitor : [despre preşedintele AŞ a R.S.S.M. Alexandr Jucenko] // Anton, I. Dincolo de formule : Interviu cu savantul din Moldova societică. – Ch., 1984. – P. 3-16.
  • Gandiu, A. Prezidentul, noi şi mafia / A. Gandiu // Nistru. – 1988. – Nr 9. – P. 132-138.
  • [Jucenco, Alexandr] : notă biografică // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Şt. a Moldovei; col. red. : acad. Haralambie Corbu [ет.al]. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 81-83. – (Col. „Academica” / coord. col. : acad. Gh. Duca [ет.al]).
  • Kogan, A. Ce este genetica ecologică? : [referinţe la lucrările savantului A. Jucenko în această ramură a ştiinţei] / A. Kogan // Chişinău. Gaz. de seară. – 1984. – 27, 29 febr.; 1 mart.
  • Rich, V. Scientists take share of blame from this year ’s poor Soviet harvest / V. Rich // Nature : Intern. Weeklyj.sci. – 1987. – Vol. 329. – Nr 6138.
  • Демократия и генетики : [об А. Жученко] / А. Иванов, В. Кирпичников, С. Мамаева [et. al.] // Огонек. – 1987. – Nr 50. – Р. 3.
  • Дубинин, П. О разработке А.А. Жученко новой концептуальной базы для познания сущности рекомбиногенеза в прцессах эволюции и селекции / П. Дубинин // Общая генетика. – М., 1986. – Р. 365.
  • Жученко Александр – биолог, академик, бывший президент АНМ : [биогр. справка] // Документ : Кто есть Кто в Молдове. – 2008. – Nr 1. – Р. 27.


Полезные ссылки:


Библиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

Национальная Книжная палата
Mesageria D&D
International Bookshop “Educational Centre”
Academia de Știinte a Moldovei
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in