Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Долган, Михаил

Литературный критик, историк литературы, профессор, действительный член АН Молдовы.

Andrunachievici, Vladimir

Mare Magistru al Algebrei, exponent destoinic al Templului Ştiinţei şi Cavaler al celei mai înalte distincţii de stat – „Ordinul Republicii.”

Домой  Инфоцентр  Выдающиеся личности  Саналатий Николай

Саналатий Николай

             Nicolae Sanalati, lucrător emerit al culturii din RSSM, s-a născut la 13 decembrie 1924 în or. Camenca).
Este participant la cel de-al doilea război mondial. În anul 1944 s-a înscris în detaşamentul de partizani „Sovietskaia Moldavia”. A participat la operaţiuni militare din preajma Orheiului şi, într-una din lupte, a fost grav rănit. După tratament a fost trimis la baştină ca invalid de război.
       A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie (secţia istorie) a Universităţii de Stat din Moldova (1952). Începând cu a. 1951 activează în calitate de bibliograf, bibliograf-şef, şef de secţie, director adjunct şi director interimar al Bibliotecii Republicane din Chişinău.
     Om de o cultură deosebită, cu vaste cunoştinţe în multe domenii, dar mai ales în istorie, literatură şi lingvistică.
     În anul 1962 i s-a conferit titlul de Om emerit al Republicii, fiind prima persoană din Moldovacare s-a învrednicit de un calificativ atât de prestigios.
     La sfârşitul anului 1963 Nicolae Sanalati a fost numit director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a RSSM, iar în perioada 1966-1977 deţine funcţia de  director al bibliotecii. Pe parcursul activităţii a pus temelia ştiinţifică a sistemul informativ al bibliotecii: crearea unui tip unitar de cataloage şi fişiere, elaborarea unor ediţii  de bibliografie ştiinţifico-auxiliară. A contribuit la stabilirea relaţiilor de colaborare cu biblioteci din România, Rusia, Ucraina ş.a. A pus baza editării unor bibliografii  fundamentale specializate printre care „Critica şi ştiinţa literară în Moldova 1966-1970; 1971-1975”, „Arta Moldovei, 1924-1974”, „Istoria, arheologia, etnografia Moldovei, 1918-1968”, precum şi altor lucrări.
     În 1977 este invitat să dirijeze Camera Naţională a Cărţii din Moldova. În anul 1985 s-a retras din activitate.
     Nicolae Sanalati este autorul primului catalog fundamental „Cărţile editate în R.S.S.M.” (1944-1957). A elaborat un şir de broşuri cu caracter de recomandare în diferite domenii de cercetare ştiinţifică.
     Distincţii: Ordinul „Marele Război pentru apărarea Patriei”. Medalia „Pentru biruinţa asupra Germaniei în Marele război pentru apărarea Patriei 1941-1945”. „Veteran al muncii”. Om Emerit al culturii din Moldova.

 

 

Bibliografie selectivă :

 1. Sanalati, N. Cărţile editate în RSSM (1944-1950). – Ch.: Editura de Stat a Moldovei, 1955. – 159 p.
 2. Sanalati, N. Cărţile editate în RSSM (1951-1955). – Ch.: Editura de Stat a Moldovei, 1957. – 343 p.
 3. Sanalati, N. Cărţile editate în RSSM (1956-1957). – Ch.: Editura de Stat a Moldovei, 1958. – 191 p.
 4. Саналатий, Н. Вклад научных библиотек в развитие науки и производства Молдавии // Бибилиотечно-библиографическая информация. – 1968. – Nr 3(69). – P. 34-52.
 5. Саналатий, Н. Центральная научная библиотека // Академия наук Молавской ССР. – К., 1974. – Р. 309-312.
 6. Саналатий, Н. Выступление на 9-м Совещании директоров библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных республик // Библиотечно-библиографическая информация. – 1967. – Nr 1 (63). – P. 41-42.
 7. Саналатий, Н. Выступление на 10-м Совещании диреторов библиотек Академии наук СССР и академий наук союзных республик // Библиотечно-библиографическая информация. – 1969. – Nr 2 (72). – P. 86-88.
 8. Саналатий, Н. Григорий Иванович Котовский: указ. лит. / Н. Саналати, В. Ульянов; под ред. А. Есауленко. – Кишинев, 1963. – 35 р.
 9. Саналатий, Н. Книжной палате Молдавской ССР – 25 лет // Советская библиография. – 1982. – Nr 5. – Р. 34-38.
 10. Саналатий, Н. Судьба связала меня на всю жизнь с библиотеками // Biblioteca academică 1928-2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. – Ch., 2003. – P.  160-163.

Referinţe critice:

  • Chriac, Vlad. Nicolae Sanalati, un bibliolog marcat de destin // Biblioteca academică 1928-2003 (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) / Acad. de Şt. a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală. – Ch., 2003. – P.  160-163.
  • Sanalati Nicolae Carp // Camera Naţională a Cărţii: 45 de ani, 1952-2002 / aut. : Valentina Chitoroagă, Ion Şpac, Gheorghe Bobână,...; ed. îngrijită de Valentina Chitoroagă; red.-coord.: Tamara Osmochescu. – Ch., 2002. – P. 122-123.
  • Şpac, Ion. Nicolae Sanalati – bibliograf şi manager de elită (80 de ani de la naştere) // Şpac, Ion. Reflecţii biblioteconomice şi bibliografice. – Ch., 2005. – P.  188-193.
  • Мадан, Ион. Саналатий Николай Карпович // Мадан, Ион. Книга, библиотечное дело, библиография Молдавии : библиогр. указ. – К., 1984. – Р. 86-87.


Полезные ссылки:

            Библиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

Programul Cadru
International Bookshop “Educational Centre”
Национальная Книжная палата
Mesageria D&D
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in