,

: .

Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

       -

-

Data şilocul naşterii:

Valentina Rusu-Ciobanu s-a născut la28octombrie laChişinău.

Studii:
1938 1940 îşi face studiile laşcoala deBelle Arte din Chişinău;
1942-1944 studiazăAcademia deArte Frumoase din Iasi, Romania
1944-1946 Şcoala Republicana deArte Plastice I.Repin, Chisinau

1948 membră aUniunii Artiştilor Plastici din Moldova.
1961 ainaugurat expoziţii personale republicane laChişinău, Muzeul deArtă din Chişinău (1984), Biblioteca Naţională aRepublicii Moldova (2000). Vernisează expoziţii degrup înstrăinătate: Franţa, Bulgaria (1961), Polonia (1963), Rusia, Germania, Canada (1968 ), Irak, Siria (1975), România (1975, 2009).

Premii şidistincţii:

1966 Medalia deargint aEREN (Expoziţia realizărilor economiei naţionale afostei URSS);
1974 laureată aPremiului deStat alRSSM ;

1980 Maestru Emerit înArtă din RSSM;

1985 titlul onorific deArtistă Plastică aPoporului din Republica Moldova;

1991 Ordinul Insigna deOnoare;

1996 Ordinul Republicii;

1998 premiul Uniunii Artiştilor Plastici, pentru întrega activitate şiprosperarea artelor plastice; 2009 medalia Dimitrie Cantemir aAcademiei deŞtiinţe aMoldovei.

Bibliografie selectivă :
Pictură
Fată lafereastră, 1957;
Plantând copaci, 1961;
Portretul Lui Emil Loteanu, 1964;
Portretul actorului Dumitru Fusu, 1964 ;
Foc deartificii, 1966;
Micul dejun, 1979 1980;
Scriitorul Serafim Saca, 1996;
Vizita doctorului, 1971;
Labal mascat 1956;
Lajoc, 1957.

Articole

Rusu- Ciobanu, Valentina. Nuimit, cioreinventez, oaplific sau odiminuez înfuncţie dedorinţa mea: [interviu cuV.Rusu Ciobanu,artist plastic basarabean]/ consenmare: Constanţa Popa // Jurnal deChişinău.2005.28oct. p.12.
Rusu- Ciobanu, Valentina. Pictura este domeniul încare amtrăit... [interviu cuV.Rusu Ciobanu,artist plastic basarabean]/ consemnare Emilia Gheţu // Atelier. 1998. nr 1-2.
Rusu-
Ciobanu, Valentina. Pictura înseamnă căutare, dar şilinişte: [interviu cuV.Rusu Ciobanu,artist plastic basarabean]pict.)/ consemnare: Ana Florea // Ţara. 2000. 17aug. p.4.

Referinţe critice:

Bobernaga, Sofia. Valentina Rusu Ciobanu/ Sofia Bobernaga. // Chişinău: Lit. Artistică, 1979. P. 80.
Ciobanu, Constantin I. Valentina Rusu- Ciobanu/ Constantin I. Ciobanu // Chişinău: 2003. P. 152 .
Valentina Rusu Ciobanu: Expoziţia lucrărilor. Chişinău: Timpul, 1983. 34p.
Arnăutu, Liliana. Valentina Rusu Ciobanu oepocă dearte plastice/ Liliana Arnăutu // Flux: cotid. naţ. 2004. p.4.
Bulat, Vladimir. Valentina Rusu Ciobanu: apoteoza dedupă pictură: [expoz.laMuzeul Naţional deArtă, portr. Decreaţie şilansarea albumului " Valentina Rusu- Ciobanu]/ Vladimir Bulat // Contrafort. 2004. Nr. 1-2. p.7, 18.
Calinin, Aurelia. Valentina Rusu Ciobanu, oartistă deexcepţie: [laMuzeul Naţ.deArtă afost inaugurată expoz. Personal apictoriţei] Aurelia Calinin // Capitala. 2003. 24dec. p.8.
Colesnic, Iurie. Rusu Ciobanu, Valentina/ Iurie Colesnic // Colegiul Republican dearte plastice Al. Plămădeală. Chişinău: Museum, 2008. p.195.
Cupcea-Josu, Argentina. Rusu-Ciobanu, Valentina/ Cupcea-Josu, Argentina // encicl. Chişinău: Museum, 1997. p.404.
Gafton, Marcela. Valentina Rusu Ciobanu, oepocă înpictura basarabeană/ Marcela Gafton // Timpul. 2004. 13febr. p.20.


:
http://personalitati.infoportal.ro/biografie~nume-valentina-rusu-ciobanu.htm/ http://arhiva.art.md/rusu/


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
Academia de Știinte a Moldovei-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in