Druţă, Ion

Miracolul din proza românească a Basarabiei postbelice(Catinca Agache).

Şlapac, Mariana

Doctor habilitat în studiul artelor, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

       

Data şilocul naşterii:
Născut la4decembrie 1941în comuna Hârceşti, judeţul Bălţi (astăzi r-nul Ungheni);

Studii:

Aabsolvit şcoala medie din comuna Hârceşti, judeţul Bălţi;
1963 aabsolvit Institutul Pedagogic din Tiraspol;
1966 susţine examenele deadmitere laInstitutul deBotanică V.L.Comarov din Sankt-Petersburg, finisează şisusţine teza dedoctor înbiologie peprofilul plantelor medicinale şiaromatice;
1990 doctor habilitat înbiologie.

Activitatea didactică şiştiinţifică:


1963-1966 profesor debiologie îns. Sineşti, Grozasca, judeţul Ungheni;
1966-1969 doctorand laInstitutul deBotanică V.L.Comarov din Sankt-Petersburg;
1970-1975 cercetător ştiinţific inferior alGrădinii Botanice;
1975-1986 cercetător ştiinţific superior;
1986-1989 şef laborator Plante Medicinale şiAromatice;
1989-1991 director adjunct peprobleme deştiinţă;
1992-1996 şef laborator Plante Aromatice;
1996-1999 director adjunct peproblemele implementării realizărilor ştiinţei înGrădina Botanică;
1999 şef laborator Plante Aromatice şiMedicinale;
2000-2003 cercetător ştiinţific principal laStaţiunea Plante Aromatice şiMedicinale aInstitutului decercetări ştiinţifice pentru porumb şisorg;
2003 profesor universitar laCatedra Farmacognozie şiBotanica farmaceutică aFacultăţii deFarmacie aUniversităţii deStat deMedicină şiFarmacie N.Testemiţeanu, concomitent director alGrădinii dePlante Medicinale USMF;
Aimplementat înindustria devinificare, alimentară şifarmaceutică specii deplante medicinale şiaromatice.
Fondatorul unei colecţii unicale deplante aromatice încadrul Grădinii Botanice aAŞM, care cuprinde peste 500de specii, forme şisoiuri.
Fondatorul Colecţiei Centrului deCultivare aPlantelor Medicinale aUSMF N.Testemiţanu. Autor şicoautor acirca 250 lucrări ştiinţifice.

Domenii decercetare:

Plante aromate din flora spontană; biochimia plantelor aromatice, introducerea încultură aplantelor aromatice.
Apublicat peste 270de lucrări ştiinţifice. Autor apeste 15brevete deinvenţii.

Bibliografie selectivă:

Cărţi


Calalb, Tatiana. Botanica farmaceutică/ Tatiana Calalb, Mihai Bodrug ; Univ.deStat deMedicină şiFarmacie Nicolae Testemiţeanu. Ch. : CEP Medicina, 2009. 504p.
Bodrug, Mihai. Catalogul deseminţe = Delectus seminum/ Mihai Bodrug. Ch. : Ştiinţa, 1992. 29p.
Bodrug, Mihai. Cultivarea plantelor medicinale/ Mihai Bodrug, V.Donea, V. Ciocoi ; Min. Agriculturii şiIndustriei Alimentare, Fundaţia Soros Moldova. Ch. : AGROinform, 2001. 28p.
Bodrug, Mihai. Flori din Moldova = o/ Mihai Bodrug. Ch. : Cartea Moldovenească, 1981. 248p.
, . / . Ch. : Ştiinţa, 1981. 141p.
, . / . Ch. : Ştiinţa, 1993. 260p.

Articole


Bodrug, Mihai. Araliaceae species introdused inthe Botanical Garden ofR.Moldova/ Mihai Bodrug // Plante medicinale. Realizări şiperspective : materialele simpoz., ed. VII. Piatra Neamţ, România, 2000. P. 3-4.
Plante
aromatice din Grădina Botanică aAŞMla ojumătate desecol/ Mihai Bodrug, Maricica Colţun, Nina Ciocârlan, Liliana Zepca // Grădina Botanică la50de ani, Ch., 2004. P. 41-53.
Substanţe
antibacteriene şiantifungice noi din materie primă locală/ Viorel Prisacari, Svetlana Buraciov, Ana Dizdari, Victor Ţapcov, Aurelian Gulea, Maria Bârcă, Mihail Bodrug, Maricica Colţun // Akademos : Rev.deŞtiinţă, Inovare, Cultură şiArtă. 2010. Nr2 (17). P. 66-75.
, .
/ // . . : . XI. . (), 2002. . 650-652.
, .
頗 Echinacea purpurea (L.) Moench / // Ѡ : . . (), 2003. . 18-20.
, .
(Melissa officinalisL.) / // . . : . XII. . (), 2003. . 303-305.
,
. Galega officinalisL. / // . . : . IX. . (), 2000. . 165-166.

Personalia


Bodrug, Mihai // Calendar Naţional 2010/ Bibl. Naţ.aRep. Moldova. Ch., 2009. P. 238.
Bodrug, Mihai // Localităţile Republicii Moldova: Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Ch., 2007. Vol.7 : H-Le. P. 203.:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in