,

(1961), , - (1966), (1967), (1972). , , .

Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

       Ion Druţă

Ion Druţă

Locul şianul naşterii:

1928se naşte Ion Druţă însatul Horodişte, ţinutul Soroca, înprezent raionul Donduşeni.

Studii:
1946 studiază laşcoala desilvicultură;
1951 debutează cupovestirea Problema vieţii înrevista Octombrie. Colaborează cugazetele Ţăranul sovietic, Moldova socialistă, Femeia Moldovei;

Activitatea literară:
1953 apare primul volum deschiţe şinuvele Lanoi însat;
1955-1957 a absolvit cursurile superioare deliteratură depelîngă Institutul deLiteratură Universală M.Gorki din Moscova;
1955 scrie romanul Frunze dedor;
1959 scrie drama Casa mare;
Din 1960 locuieşte laMoscova, Rusia;
1968 apare volumul deversuri Numele tău. Sunt traduse înlimba rusă mai multe opere ale scriitorului;
1971 scrie drama Păsările tinereţii noastre;
1972 scrie romanul Clopotniţa;
1974 apare învolum, laChişinău, Păsările tinereţii noastre;
1975 scrie nuvela autobiografică Horodişte. Începe romanul Biserica albă;
1977 începe comedia tragic Cervus divines;
1983 apare laChişinău volumul pentru copii Daruri;
1987 Ion Druţă este ales preşedinte deonoare alUniunii Scriitorilor din Moldova, post încare afost ales unanim laAdunarea Generală ascriitorilor;
1989 este desemnat prin vot deputat alpoporului din U.R.S.S;
1993-1997 publică unşir deschiţe, nuvele, eseuri, povestiri, publicistică înpresa republicană şicea străină;
1995 devine Preşedinte alSocietăţii Casa Sfîntului Apostol Pavel;
1999 editează epopeea creştină în2volume Apostolul Pavel;
2003 scriitorul tipăreşte volumul selectiv deschiţe, nuvele şipovestiri Pomul delarăscruce;
2008 apare epopeea istorică Ultima dragoste alui Petru cel Mare;
2008 i-a fost acordat Premiul deStat peanul 2008şi titlul deLaureat alPremiului deStat peanul 2008, pentru contribuţia deexcepţie ladezvoltarea culturii şiliteraturii naţionale şiuniversal;
Ordine şidistincţii:

Edecorat cumai multe ordine şimedalii, deţine titlul deScriitor alPoporului din R.S.S.M.
1960 Ordinul Drapelul Roşu deMuncă;
1967 pentru piesa Casa Mare, nuvela Ultima lună detoamnă şiromanul Balade din câmpie (prima parte adilogiei Povara bunătăţii noastre) aprimit Premiul deStat alR.S.S. Moldoveneşti;
Ion Druţă afost inclus înlista celor 10scriitori din lume pentru anul 1990.
1992 membru deonoare alAcademiei Române, membru titular alAcademiei deŞtiinţe aRepublicii Moldova;
1999 Doctor Honoris Causa alUniversităţii deStat din Moldova;
2008 Premiul deStat şititlul deLaureat alPremiului deStat pentru contribuţia deexcepţie ladezvoltarea culturii şiliteraturii naţionale şiuniversal;

Bibliografie selectivă:

Cărţi
Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr./ Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Bibl. Şt. Centrală A.Lupan ; coord., red.şt. : Mihail Dolgan ; resp.deed. : Mariana Şlapac ; alcăt. : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva, Raisa Vasilache, Lidia Zasaviţchi ; red.şt.şibibliogr. : Claudia Slutu-Grama ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi; resp.deed. din partea BŞC Andrei Lupan aAŞM : Elena Corotenco ; fot. : Mihai Potârniche. Ch. : S. n., 2008. 424p. ISBN 978-9975-78-644-7.
Druţă, Ion. Maria Cantemir, ultima dragoste alui Petru cel Mare : epopee istorică înunsprezece tablouri, cuepilog/ Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot.deIlie Grecu. Ch. : Universul, 2008. 95p.
Druţă Ion. Opere : în8volume/ Ion Druţă ; critica literară : Haralambie Corbu, Mihail Dolgan, Ion Rotaru ; prez. graf. : Iaroslav Oliinâk. Ch. : Cartea Moldovei, 2008.
Eşanu, Andrei. Dinastia Cantemireştilor: sec. XVII XVIII/ Andrei Eşanu, Ion Druţă,Haralambie Corbu ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei. Chişinău : Ştiinţa, 2008. 603p.
Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.]/ Acad.deŞtiinţe aMoldovei ; concepţie, întocmire, coord., red.şt., coaut.şiresp.ed. : M.Dolgan ; trad. dinlb. rusă înlb. rom. : Irina Condrea, Sava Pînzaru; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potîrniche, Boris Balan [etal.]. Ch. : S. n., 2008 756p. (Col. Academica/ consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan, Valeriu Canţer [etal.].
Articole
Druţă, Ion. Bunelul : [povestire]/ Ion Druţă // Alunelul. 2008. Nr7/8. P. 9.
Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit încadrul Simpoz. Int.cugenericul "Ion Druţă umanism şicontemporaneitate,Chişinău, 16.10.2008] // Akademos. 2008. Nr4. P. 27-29; Glasul. 2008. 30oct. P. 8; Moldova Suverană. 2008. 21oct.
Druţă, Ion. Familia : [povestire]/ Ion Druţă // Alunelul. 2008. Nr7/8 P. 8.
Druţă, Ion. Frunze dedor : [povestire : fragm.]/ Ion Druţă // Florile dalbe. 2008. 4sept. P. 8.
Druţă, Ion. Întoarcerea ţărânei înpământ : (fragm. din roman)/ Ion Druţă // Comunistul. 2008. 5sept. P. 6-7.
Druţă, Ion. Învârteli
înjurul unei învârtite : [fragm. din Lupaniana]/ Ion Druţă // Făclia. 2009. 21febr. P. 8-9.
Druţă, Ion.
Lumina depestrada cronicarilor : [despre creaţia lui Glebus Sainciuc, artist plastic]/ Ion Druţă // Lit.şiarta. 2009. 27aug. P. 6.
Druţă, Ion. Moldova şimoldovenii/ Ion Druţă // Moldova Mare. 2008. 21oct.
Druţă, Ion. Pacheloaia : [povestire]/ Ion Druţă ; il. : Marina Andruhin // Noi. 2009. Nr7. P. 18-19, 24.
Druţă, Ion. Păduraru Mihail Dolgan : [acad., critic literar, savant]/ Ion Druţă // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2009. Nr1/2. P. 125-126.
Druţă, Ion.
Răscrucea celor proşti : [eseu]/ Ion Druţă // ProFarmacia. 2008. Nr7/8. P. 22-23.
Druţă, Ion.
Scrisoare deschisă domnului VoroninV.N., ex-preşedintele Republicii Moldova : [aspect soc.-pol., scrisoare adresată decătre Scriitorul Poporului, mar.2010]/ Ion Druţă // Săptămîna. 2010. 26mar. P. 3.
Druţă, Ion. Tăcerea Mântuitorului : [fragm. din romanul Opera jertfirii]/ Ion Druţă // Glasul. 2008. 24apr. P. 1, 6-7.
Druţă, Ion.
Trăistuţa cudaruri cereşti : [versuri]/ Ion Druţă ; des. : Violeta Zăbulică // Noi. 2010. Nr4. P. 19, 23 : fot.
Personalia
Agape, Liuba. Valenţele emoţionale ale invocaţiei : [îndramaturgia lui Ion Druţă]/ Liuba Agapi // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr5/6. P. 31-34.
Berindei, Dan.
Ion Druţă scriitor dedimensiuni universal/ Dan Berindei // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr5/6. P. 3.
Botezatu, Grigore. CuIon Druţă înCasa mare/ Grigore Botezatu // Timpul dedimineaţă. 2008. 29aug. P. 16.
Bunescu, Lucia. Teatrul lumii: M.Sadoveanu şiI.Druţă/ Lucia Bunescu // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2007. Nr5/6. P. 36-42.
Burlacu, Alexandru.
Ion Druţă între Cervus Divinus şimârţoagă : [despre creaţia scriitorului]/ Alexandru Burlacu // Contrafort. 2010. Nr1/2. P. 13.
Calamanciuc, Gheorghe. Ion Druţă pescena bălţeană : [pemarginea spectacolului Clopotniţa deIon Druţă alTeatrului Naţ. V.Alexandri din Bălţi]/ Gheorghe Calamanciuc // Lit.şiarta. 2008. 26iun. P. 6.
Ciobanu, Ion C. Omul care adevenit conştiinţa Moldovei : [pref.lavol. Scrieri deIon Druţă]/ Ion C. Ciobanu // Comunistul. 2008. 5sept. P. 6-7.
Clasicul nemuritor
Ion Druţă = The Living Classic Ion Druta = ꠗ : [laaniversarea de80de ani ] // Moldova Today. 2009. Nr3. P. 104-109 : fot.
Codreanu, Theodor. Ion Druţă şimemoria arhială/ Theodor Codreanu // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr5/6. P. 8-13.
Corbu, Halarambie.
Epopeea Furnicii lui Ion Druţă : [pemarginea creaţiei druţiene]/ Halarambie Corbu // Săptămîna. 2008. 4apr. P. 14, 19.
Dolgan, Mihail. Cuvântul şiduhul trăiesc prin credinţă : (Ion Drţă la80de ani)/ Mihail Dolgan // Akademos. 2008. Nr3. P. 52-56 : fot.
Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă îndate necunoscute (partea I)/ Mihail Dolgan // Akademos. 2008. Nr4. P. 32-36.
Dolgan Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă îndate necunoscute : Partea a2-a / Mihail Dolgan // Akademos. 2009. Nr1. P. 93-98.
Dolgan, Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă înviziunea coordonatorului/ Mihail Dolgan // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr 5/6. P. 14-23.
Dolgan, Mihail.
Înălţare asufletului prin filozofare lirică : [pemarginea creaţiei poetice alui Ion Druţă]/ Mihail Dolgan // Făclia. 2008. 8noiemb. P. 4.
Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă scriitor care reprezintă neamul/ Gheorghe Duca // Akademos. 2008. Nr4. P. 30-31; Săptămîna. 2008. 10oct. P. 12; Glasul. 2008. 30oct. P. 1.
Dumbrăveanu, Victor. Rostul pocăinţei noastre : [omagiu scriitorului Ion Druţă la80de ani]/ Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. Nouă. 2008. Nr10. P. 4.
Fedorenco, Victoria. Membrii familiei Cantemir personaje ale piesei druţiene : [pemarginea piesei Maria Cantemir ultima dragoste alui Petru cel Mare deIon Druţă]/ Victoria Fedorenco // Rev.deIstorie aMoldovei. 2008. Nr4. P. 160-163.
Gherasim, Arcadie.
Mi-e dor deDruţă/ Arcadie Gherasim // Timpul dedimineaţă. 2008. 11sept. P. 6.
Ion Druţă la80de ani // Făclia. 2008. 6sept. P. 8. Cuprins : Amfost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea Druţiana]/ Pavel Harabadjiu; Rege alProzei/ Ştefan Tudor.
Leahu, Nicolae. Toamna patriarhilor : [despre creaţia scriitorilor octogenari Aureliu Busuioc şiIon Druţă]/ Nicolae Leahu // Semn. 2008. Nr3. P. 2-3.
Lupaşcu, Veronica.
Odihna deIon Druţă : proiect didactic/ Veronica Lupaşcu // Făclia. 2009. 7febr. P. 6.
Marino, Adrian. Ion Druţă laParis/ Adrian Marino // Akademos. 2008. Nr3. P. 57-58.
Muntean, Mihail.
Dor deIon Druţă/ Mihail Muntean // Akademos. 2008. Nr3. P. 59.
Şpac, Ion. Raisa Grecu : delaConstantin Stere şiIon Druţă îndemn : [pemarginea vol. Stere juristul deRaisa Grecu, Ch., 2008]/ Ion Şpac // Saptămîna. 2009. 10apr. P. 10.
Taraburcă, Emilia. Ion Druţă şiliteratura bulgară din secolul alXX-lea / Emilia Taraburcă // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr5/6. P. 24-30.
Vorotneac, Elena.
Coroana anului druţian : [pemarginea spectacolului Maria Cantemir, ultima dragoste alui Petru cel Mare montat laTeatrul Naţ.deOperă şiBalet după piesa lui Ion Druţă]/ Elena Vorotneac // Făclia. 2009. 17iun. P. 14.


:
http://druta.asm.md/


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Programul Cadru
Mesageria D&D
International Bookshop Educational Centre
Academia de Știinte a Moldovei-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in