,

- , .

,

, , .

       

Data şilocul naşterii:

s-a născut la5februarie 1939în satul Rediul Mare, comuna Donduşeni;

Studii:

1953 afinisat cuexcelenţă şcoala de7ani din satul natal;
1956 aabsolvit şcoala medie din orăşelul Donduşeni;
1958 începe 2romane: Vocea copilăriei şiPagini din viaţa delaţară;
1958-1963 student laFacultatea deIstorie şiFilologie aUniversităţii deStat din Chişinău, Secţia deLimbă şiLiteratură Moldovenească;

Debut:
1963 debutează însfera criticii literare propriu-zise cudouă articole originale dezbătând probleme complexe depoetică şistilistică îngazeta Cultura Moldovei: Oximoronul înpoezia moldovenească şiCulorile înpoezie;

Experienţa managerială:
1964 devine cercetător ştiinţific inferior laInstitutul deLimbă şiLiteratură alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;
1972 membru alUniunii Scriitorilor din Moldova;
1974 iseconferă titlul ştiinţific decercetător ştiinţific superior;
1978-1982 preşedinte alSindicatelor Institutului deLimbă şiLiteratură alAŞM;
1983-1986 şef ad-interim alSectorului deliteratură contemporană şiteorie arealismului socialist;
1986-1991 este şef alSecţiei deLiteratură Contemporană laInstitutul deLimbă şiLiteratură alAŞM;
1991 iseconferă titlul decercetător ştiinţific principal laInstitutul deIstorie şiTeorie Literară;
1992-1999 preşedinte alComisiei deExperţi Filologie şiArte încadrul Comisiei Superioare deAtestare aRep. Moldova;
1993 şef alSecţiei deLiteratură Contemporană laInstitutul deIstorie şiTeorie Literară;
1994 iseconferă titlul didactic deprofesor universitar;
1995 devine şef alCatedrei deLiteratură Română aFacultăţii deLitere aUniversităţii deStat;
1998 coordonează, editează şiredactează monografia colectivă Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări;
2000 membru corespondent alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;
2003 coordonează, editează şiredactează monografia colectivă în2volume Orientări artistice şistilistice înliteratura contemporană;
2004-2008 preşedinte alSeminarului Ştiinţific deProfil încadrul Institutului deFilologie alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei. Coautor laelaborarea proiectului internaţional Dicţionarul General alLiteraturii Române, în7volume, Academia Română, Bucureşti. Aîntocmit 48de portrete despre scriitorii din Rep. Moldova;
2004coordonează, editează şiredactează monografia colectivă în2volume Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritual, filozofic;
2007 este ales academician, membru titular alAcademiei deŞtiinţe aMoldovei; vede lumina tiparului cartea Poezia contemporană, mod deexistenţă înMetaforă şiIdee;
2008 coordonează, redactează şieditează fundamentala monografie colectivă Internaţională Fenomenul artistic Ion Druţă înprestigioasa colecţie Academica;
2009 apare monografia fundamentală Metafora este poezia Însăşi.

Premii şidistincţii
1996 decorat cuMedalia destat Mihai Eminescu;
1998 menţiune şiDiplomă deMerit aUniunii Scriitorilor din Moldova pentru volumul colectiv Literatura română postbelică. Integrări, valorificări, reconsiderări;
1999 Diplomă derecunoştinţă aAcademiei deŞtiinţe aMoldovei;
2000-2009 laureat înfiecare analsăptămânalului Literatura şiarta;
2001 membru deonoare alCentrului deStudii Ştefan cel Mare şiSfânt România, Botoşani;
2004 Medalia Dmitrie Cantemir, pentru realizări remarcabile îndomeniul literaturii;
2006 Premiul Academica pentru volumul Polemici literare... Salonul Internaţional deCarte Românească, Iaşi, ediţia aXV-a;
2008
Diplomă aParlamentului RM;
2009 Diplomă Meritul Academic alAŞM;
2009 Ordinul deOnoare decernată pentru merite îndezvoltarea ştiinţelor filologice, contribuţie lapregătirea tinerilor savanţi şiaspecialiştilor deînaltă calificare şiactivitate metodico-didactică prodigioasă.

Bibliografie selectivă
Monografii:

Dolgan, Mihail. Bard şicritic, brad peplai. Academicianul Mihail Dolgan: savantul, profesorul universitar, scriitorul : (Biobibliografie cuflorilegii detexte)/ Mihail Dolgan. Ch. : CEP USM, 2010. 488p. ISBN 978-9975-70-944-6.
Dolgan, Mihail. Eminesciene. Druţiene. Vierene: (Ohermeneutică aimaginarului celor mai mari scriitori naţionali)/ Mihail Dolgan. Ch. : CEP USM, 2008. 416p.
Dolgan, Mihail. Feţele nevăzute ale manuscriselor depoezie: (Recenzii interne lamanuscrisele depoezie)/ Mihail Dolgan. Ch. : S. n., 2008. 544p.
Dolgan, Mihail. Grigore Vieru, adevăratul : (Micromonografie)/ Mihail Dolgan. Ch. : Ed. pentru Literatură şiArtă, 2003. 64p.
Dolgan, Mihail. Metafora este Poezia Însăşi: (Investigaţii ale imaginarului şipoeticii figurative)/ Mihail Dolgan. Ch. : S. n., 2009. 679p.
Dolgan, Mihail. Poezia contemporană, mod deexistenţă înMetaforă şiIdee : (studiu monografic)/ Mihail Dolgan. Ch. : Elan Poligrafic, 2007. 658p.
Dolgan, Mihail. Polemici literare sau pledoarii întru apărarea poeziei autentice/ Mihail Dolgan. Ch. : CEP USM, 2005. 413p.
Dolgan, Mihail. Polifonismul creativităţii: (conştiinţa civică şiestetică apoeziei)/ Mihail Dolgan. Ch. : S. n., 2010. 590p. ISBN 978-9975-70-944-6.
Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr./ Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Bibl. Şt. Centrală A.Lupan ; coord., red.şt. : Mihail Dolgan. Ch. : S. n., 2008. 424p. ISBN 978-9975-78-644-7.
Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.]/ Acad.deŞtiinţe aMoldovei ; concepţie, întocmire, coord., red.şt., coaut.şiresp.ed. : Mihail Dolgan. Ch. : S. n., 2008. 756p.
Nueomsănufiscris opoezie : Culegere deversuri astudenţilor prilejuită deanul 2000 Anul Eminescu/ alcăt., coord., selec.şired. : Mihail Dolgan. Ch. : CEP USM, 2000. 268p. ISBN 978-9975-917-81-X.
Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritul, filozofic: (exegeze critice asupra operei) : monografie colectivă în2vol./ întocmire, coord., coaut.şired.şt. : Mihail Dolgan. Ch. : CEP USM, 2004. Vol. I. 469p.; Vol.2. 416p.
Articole
Dolgan, Mihail. Aforistica lui Dimitrie Cantemir / Mihail Dolgan // Dimitrie Cantemir. Dimensiuni ale universalităţii: (Studii. Sinteze. Eseuri). Ch., 2008. P. 83-90.
Dolgan, Mihail. Cum
iubea şicugeta aforistic Eminescu/ Mihail Dolgan // Phoenix. 2007. Nr1. P. 12-13.
Dolgan, Mihail.
Dialogismul discursului liric allui Grigore Vieru/ Mihail Dolgan //Grigore Vieru, poetul. Ch., 2010. P. 177-181.
Dolgan, Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă îndate necunoscute (partea I)/ Mihail Dolgan // Akademos. 2008. Nr4. P. 32-36.
Dolgan, Mihail.
Fenomenul artistic Ion Druţă îndate necunoscute : Partea a2-a / Mihail Dolgan // Akademos. 2009. Nr1. P. 93-98.
Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă înviziunea coordonatorului/ Mihail Dolgan // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2008. Nr 5/6. P. 14-23.
Dolgan, Mihail. Focarul adevărat alcercetării este încadrul Academiei deŞtiinţe aMoldovei / Mihail Dolgan // Lit.şiarta. 2010. 20mai. P. 7.
Dolgan, Mihail. Înfioraţi deacelaşi dor demarea poezie / Mihail Dolgan // Lit.şiarta. 2010. 4mart. P. 4.
Dolgan, Mihail. Nevoia demonolog cusinele şimetafizicul/ Mihail Dolgan // Victor Teleucă unheraclitian transmodern. Ch., 2010. P. 46-57.
Dolgan, Mihail.
Ninge laomargine deexistenţă: (Reflecţii ontologice intertextuale launtitlu decarte)/ Mihail Dolgan // Filologia modernă: realizări şiperspective încontext european. Semiotica şihermeneutica textului : (Colocviu internaţional). Ch., 2009. P. 98-101.
Dolgan, Mihail.
Oaltă tălmăcire apoeziei Formular deGrigore Vieru/ Mihail Dolgan // Akademos. 2010. Nr1. P. 82-85.
Dolgan, Mihail.
Odragoste shakespeariană dezlănţuită înlanţuri (sau Nicolae Dabija înipostază deromancier)/ Mihail Dolgan // Akademos. 2010. Nr2. P. 104-108.
Dolgan, Mihail. Reflecţii asupra testamentului politic allui Mihai Eminescu/ Mihail Dolgan // Lit.şiarta. 2007. 15mart. P. 5.
Dolgan, Mihail. Tehnici şistatut alunui roman-artă (sau triumful unei dragoste tragice) /Mihail Dolgan // Lit.şiarta. 2010. 21oct. P. 4.
Dolgan, Mihail. Unîmpăciuitor alcontrariilor vieţii.../ Mihail Dolgan // Victor Teleucă unheraclitian transmodern. Ch., 2010. P. 44-45.
Personalia
Dolgan, Mihail. [Portret decreaţie] // Membrii Academiei deŞtiinţe aMoldovei. Ch., 2006. P. 189-191.
Druţă, Ion.
Criticul care n-a aruncat copilul împreună cuscăldătoarea/ Ion Druţă // Rev.delingvistică şiştiinţă literară. 2007. Nr1/2. P. 126-128.
Fonari, Victoria.
Mihail Dolgan axiologia metaforei : [70de ani delanaştere]/ Victoria Fonari // Lit.şiarta. 2009. 5febr. P. 4.
Popovici, Constantin. Mihail Dolgan: nume notoriu înfilologia naţională/ Constantin Popovici // Moldova Suverană. 2007. 21febr. P. 4.
Răileanu, Vitalie. Orizontul spiritual alsavantului Mihail Dolgan/ Vitalie Răileanu // Lit.şiarta. 2004. 17febr. P. 5.
Roşca, Timofei. Mihail Dolgan: critica şiexpertizarea fenomenului artistic/ Timofei Roşca // Structura liricii înpoezia anilor 60. Ch., 2007. P. 193-200.
Rotaru, Tatiana.
Mihail Dolgan invită laRediul Mare : [despre conferinţa ştiinţifică cugenericul Metafora este Poezia Însăşi, consacrată jubileului de70de ani alacad. Mihail Dolgan]/ Tatiana Rotaru // Moldova Suverană. 2009. 27febr. P. 6.
Şpac, Ion. Dolgan, Mihail: Biobibliografie/ Ion Şpac, Mihail Dolgan. Ch. : USM, 1999. 156p.


:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
Programul Cadru-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in