Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Выдающиеся личности


Урсу, Андрей

Действительный член АН Молдовы, хабилитат биологических наук, профессор.

Гросул, Яким

Первый Президент Академии наук Молдовы (1961), историк, член-корреспондент АН СССР (1966), заслуженный деятель науки МССР (1967), лауреат Государственной премии СССР (1972). Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов.

Мустя Георге

Untitled Document

Gheorghe Mustea s-a născut în anul 1951 în satul Mândreşti, Republica Moldova.
Studii
1966-1970 studiază la şcoala medie de muzică „Şt. Neaga” din or. Chişinău; 
1969-1970 – artist al Orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc”;
1970-1975 – Institutul de Arte „Gavriil Musicescu”, clasa de flaut a profesorului V. Rotaru;
1975-1980 – specialitatea compoziţie în clasa prof. V. Zagorschi şi dirijatul simfonic şi de operă la prof. I. Alterman.
Activitatea de muncă şi experienţa managerială
1973-1975, 1978-1980 – profesor la Şcoala medie de muzică „Şt. Neaga”;
1977-1978 – director muzical şi dirijor al Orchestrei Ansamblului de dansuri populare „Joc”;
1980-1983 şi din 1989 – cadru didactic la Institutul de Arte „G. Musicescu” din Chişinău;
1983-1989 – dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Moldova;
1984-1986 – a efectuat o stagiune dirijorală la Orchestra Simfonică Academică a Filarmonicii „D. Şostakovici” din Leningrad (St. Petersburg);
1986-1989 – dirijor al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat din Moldova;
1989-prezent – a fost numit prim dirijor şi director artistic al Orchestrei Simfonice Naţionale a companiei „Teleradio-Moldova”;
2000-prezent – profesor universitar interimar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice;
1999-2002 – a deţinut funcţia de Rector al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.
Domenii de activitate
Academician, dirijor, compozitor, interpret la diferite instrumente şi pedagog.
Distinctii, Premii şi Titluri Onorifice
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Studii Aplicate din Moldova;
1980 Membru al Uniunii Compozitorilor din U.R.S.S.;
1988-1991 – Preşedinte al Societăţii Muzicale din Chişinău;
1989 Maestru Emerit al Artei din Republica Moldova;
1990 – Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru opera „Alexandru Lăpuşneanu”;
1991 Artist al Poporului din Republica Moldova;
1992 – Membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova;
1998 – Ordinul „Gloria Muncii”;
2000 – Cavaler al Ordinului Republicii;
2000 – Medalia „Mihai Eminescu”.
Bibliografie selectivă:
Mustea, Gheorghe. Ce-avem mai sfînt / Gheorghe Mustea. Ed. aniversară, 2005.
Mustea, Gheorghe. Valsul din „La Marseillaise”, J. Strauss // Gheorge Mustea – Dirijor, 2002.
Muzică simfonică
Vals pentru orchestră simfonică (1985), Teatrul „Mihai Eminescu”, Chişinău; 
Fantezie-capriciu, pentru pian, orchestră de coarde, vioară şi toba mare (1988), Sala cu Orgă, Chişinău;
La Movila-Măgurii, pentru acordeon şi orchestră simfonică (1998), Palatul Naţional, Chişinău; 
Concert pentru orchesră Nr. 2 (1990), Filarmonica Naţională. 
Operă
Alexandru Lăpuşneanu: operă în 2 acte, libretul de Gh. Dimitriu după nuvelă de C. Negruzzi (1985), prima auditie – 1987, Teatrul Naţional de Operă şi Balet, Chişinău.
Muzică vocal-simfonică
Balada Moldovei, pentru soprano şi orchestră simfonică, versuri de I. Hadîrcă (1984), Palatul Naţional, Chişinău;
În miez de noapte cînd tresar, pentru soprano şi orchestră de cameră, versuri de I. Podoleanu (1985), Palatul Naţional; 
Patrie veşnică, pentru cor, fanfară şi orchestră simfonică, versuri de Gh. Dimitriu (1986), Palatul Naţional, Chişinău;
Ciocîrlia: romanţă pentru tenor şi orchestră de cameră, versuri de B. P. Hasdeu (1988), Teatrul Naţional de Operă şi Balet, Chişinău; 
Păstorul şi mioara: romanţă pentru soprano şi orchestră de cameră, versuri de Gr. Vieru (1989), Teatrul Naţional de Operă şi Balet, Chişinău; 
Porţi de altar: romanţă pentru soprano şi orchestră de cameră, versuri de Ludmila Sobeţchi (1989), Teleradio-Moldova; 
Trei mari iubiri: romanţă pentru tenor şi orchestră simfonică, versuri de Gr. Vieru (1989), vers. pentru orchestră de cameră (1989), Sala cu Orgă; 
Balada haiducului, pentru bariton şi orchestră simfonică, vers. de Iulian Filip (1990); 
Ce linişte din ceruri se coboară: ariozo pentru soprano şi orchestră simfonică, versuri de Gh. Dimitriu (1991); 
Moldovă, baştină dragă: marşul grănicerilor, pentru cor şi orchestră simfonică, versuri de Galina Furdui (1996), Teleradio-Moldova. 
Muzică de cameră instrumentală
Ecoul codrului, pentru ansamblul de viorişti şi pian (1982), Palatul Naţional. 
Muzică de cameră vocală
Codrule la primăvară, pentru tenor şi pian, versuri populare (1980);
Dorul: elegie pentru tenor şi pian, versuri de Gh. Asachi (1988), Palatul Republicii, Chişinău; 
Te duci: romanţă pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu (în romană) (1999), vers. pentru nai şi orchestră simfonică (2000); 
Vorbeşte-ncet: romanţă pentru voce şi pian, versuri de Mihai Eminescu (în romană).
Muzică pentru cor
Imn Patriei, pentru cor a cappella, versuri de Gh. Dimitriu (1982), Teleradio-Moldova; 
Basarabenilor, pentru cor a cappella, versuri de A. Mateevici (1991), Teleradio-Moldova. 
Personalia
Bieşu, Maria. Gheorghe Mustea, un mare artist, un mare bărbat al muzicii – e şi un mare noroc al nostru / Maria Bieşu // Univers musical. – 2002. – Nr 1. – P. 10-11.
Bogdănaş, Silvia. Un posesor „Strativarius” la Sala cu Orgă : [Orchestra Naţională de Cameră dirijată de Gh. Mustea] / Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2004. – 25 iun. – P. 18.
Mironenco, Elena. Gheorghe Mustea: Profil Muzical / Elena Mironenco, Valeria Şeican. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003. – 212 p.
Pohilă, Vlad. Gheorghe Mustea / Vlad Pohilă // Calendar Naţional / Biblioteca Naţională. – Ch., 2006. – P. 136-137.
Roibu, Nicolae. Gheorghe Mustea: „Am mers adesea de domnitor şi de soţia sa” : Cum am scris opera „Alexandru Lăpuşneanu” / Nicolae Roibu // Cel care sunt… – Ch., 2000. – P. 111-115.   Полезные ссылки:


Библиографии

Библиографии

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Тематические бюллетени

Тематические бюллетени

Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Экология, стресс, адаптация. Вып. 20
Составитель: Лидия Засавицки
Download
Наука в Молдове
Тематический бюллетень. Вып. 8, 2015
Download
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Библиографический указатель

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-Библиотека

E-Библиотека

2011-08-27Подробнее

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

Подробнее
В разделе "Услуги" вы можете ознакомиться с процедурой заказа оцифрованной версии книги, в случае ее отсутствия в каталоге.

Инфоцентр

Новости

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Подробнее

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Подробнее

Статьи

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Статья освещает малоизвестные аспекты истории общественных бессарабских СМИ первой половине ХХ века. Акцент падает на Труды Бессарабского Церковного Историко-Арчеологического Общества. Между 1909-1934 годах, в тираж вышло 24 тома, которые содержат исследования по истории территории между Прутом и Днестром, особенно история местной церкви, хотя светские темы тоже не отсутсвуют. Статъя является попыткой познакомитъ читателя с журналом и совершитъ краткое путешествие по тематики на ее страницах. Подробнее

Выставки

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Подробнее

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Спроси библиотекаряВаша заявка будет отправлена в нашу службу поодержки, после рассмотрения вам ответятReclama

Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
Национальная Книжная палата
International Bookshop “Educational Centre”
О библиотеке Инфоцентр
Краткая история
Структура библиотеки
График работы
Адрес
Устав
Регламент
Правила пользования библиотекой
Читальные и компьютерные залы
Виртуальная экскурсия по библиотеке
Дарение
Публичные закупки
Обменно-резервный фонд
Премии и награды
Вакансии
Экологическая страницаАН Молдовы в прессе
Новости
BiblioDivertis

Статьи
Объявления
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Интернет-ресурсы
Фотогалерея
Журнал BiblioScientia
Выдающиеся личности
© 1997-2010 Центральная Научная Библиотека
Академии Наук Республики Молдова
Creat in