Voloşciuc, Leonid

Prof. univ., dr. hab. în biologie

,

, , , - .

       

Data şilocul naşterii:

1865 senăşte la16noiembrie laHorodişte, înţinutul Sorocii;

Studii:

1876-1884 îşi face studiile la Chişinău, la pensionul pastorului german Phaltin, de pe lângă biserica luterană din Chişinău, apoi la Gimnaziul nr. 1 de baieţi din acelaşi oraş;

1892 seînscrie lafacultatea dedrept alUniversităţii ieşene;

Activitatea publicistică:

1893-1894 începe activitatea publicistică şidebutul oficial înRomânia laziarul Evenimentul literar cuarticolul Limba literară sub pseudonimul C.Şărcăleanu;

1893 începe colaborarea cuziarul bucureştean Adevărul;

1897 tipografia din Iaşi lansează cartea lui Stere Evoluţia individualităţii şinoţiunea depersoană îndrept: Studiu sociologic şijuridic;

1903 1906 apare primul articol din ciclul Scrisori din Basarabia publicat într-o revistă franceză;

1906 C. Stere împreună cuPaul Bujor fondează revista literară şisocial-politică Viaţa românească;

1908 publică înpaginile revistei "Viaţa româneascăun ciclu dearticole însusţinerea ţărănimii;

Viaţa publică:

1885 este deportat înSiberia;

1895 C. Stere devine cetăţean român;

1901 începe cariera depedagog, activând încalitate desuplinitor lacatedra dedrept administrativ şiconstituţional alFacultăţii dedrept aUniversităţii din Iaşi;

1901-1934 este ales deputat înrepetate rânduri;

08.1914-10.1914 deţine funcţia deconsilier juridic alMarelui Stat Major;

04.1918-11.1918 este ales preşedinte alSfatului Ţării;

1936 aîncetat din viaţă, lavârsta de71de ani.

Bibliografie selectivă:

Stere, Constantin. Curs dedrept constituţional/ Constantin Stere. Iaşi, 1905. 296p.

Stere, Constantin. Drept constituţional : curs litografiat/ Constantin Stere. Iaşi, 1911. 1132p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman. I.Prolog; Smaragda Theodorovna. Adevărul. S.A. 1931. Vol. I. 259p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman II. Copilăria şiadolescenţa lui Vania Răutu/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1932. Vol. II. 359p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman III. Lutul/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1932. Vol. III. 318p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman IV. Hotarul/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1933. Vol. IV. p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman V. Nostalgii/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1934. Vol. V. 406p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman VI. Ciubăreşti/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1935. Vol. VI. 392p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman VII. Inajun/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1935. Vol. VII. 400p.

Stere, Constantin. Înpreajma revoluţiei : Roman VIII. Uraganul/ Constantin Stere. Adevărul. S.A. 1936. Vol. VII. 408p.

Stere, Constantin. Marele războiu şipolitica României/ Constantin Stere. Bucureşti: Poporul, 1918. 463p.

Personalia

Caraman, Vlad. Înpreajma revoluţiei deConstantin Stere. Elemente depoetică aBildungsromanului/ Vlad Caraman. Ch. : Gunivas, 2009. 120p. ISBN 978-9975-4070-0-7.

Donos, Alexandru. Baştina lui Constantin Stere: Evocări, dezvăluiri, precizări/ Alexandru Donos. Ch. : Universul, 2010. 80p. ISBN 978-9975-47-050-6.

Grecu, Raisa. Stere înluptă pentru drepturile omului. Concepţia drepturilor şilibertăţilor omului înopera juridică alui Constantin Stere/ Raisa Grecu ; red.şt. : Gheorghe Avornic. Ch. : Universul, 2009. 252p. ISBN 978-9975-47-034-6.

Grecu, Raisa. Stere juristul/ Raisa Grecu ; red.şt. : Gheorghe Avornic. Ch. : Universul, 2008. 248p. ISBN 978-9975-944-72-4.

Ornea, Zigu. Viaţa lui Constantin Stere/ Zigu Ornea. Bucureşti : Cartea românească, 1989. Vol. I. 590p. ISBN 973-23-0099.

Şpac, Ion. Constantin Stere: scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : Biobibliografie-invitaţie lalecturi şiinvestigaţii/ Ion Şpac ; red.şt. : Haralambie Corbu ; ed. îngrijită deAurelia Hanganu ; Acad.deŞtiinţe aMoldovei, Bibl. Şt. Centrală Andrei Lupan aAŞM, Inst.deFilologie alAŞM. Ch. : S. n., 2011. 424p. ISBN 978-9975-78-987-5.

Teodorovici, Maria. Constantin Stere: Victoria unui înfrînt/ Maria Teodorovici. Ch. : Ed. Cartier. 1997. 330p. ISBN 9975-949-03-7.


:


LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download
"" , .

, , . . 20
, , . . 20
:
Download

. . 8, 2015
Download
"" , .

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E-

E-

2011-08-272011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN

"" , .

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume.

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

. - . 1909-1934 , 24 , , , . .

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016,Reclama

International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
Programul Cadru-
BiblioDivertis(FAQ)
-

BiblioScientia

© 1997-2010
Creat in