Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Stere, Constantin

Om politic, jurist, publicist, savant și scriitor român.

Guţul, Lidia

Un destin trăit prin carte: Lidia Guţul
(20 februarie 1932 17 mai 2001)

Lidia GUŢUL s-a născut la 20 februarie 1932, în satul Constantinovca, raionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina.


Acasa  Resurse informationale  Colecții  Fondurile personale

Fondurile personale


    Fondul Ştefan Ciobanu

    Fondul bibliotecilor personale a fost constituit în anul 1993 cînd Bibliotecii i s-au remis 487 de volume de o valoare exepţională din biblioteca personală a savantului basarabean, politicianului şi omului de stat din România, academicianului Ştefan Ciobanu. Aceste volume au fost catalogate, prelucrate şi se păstrează separat, alături de alte colecţii personale. Fondul academicianului în mare măsură sunt în limba română, dar conţine şi cărţi în limbile rusă, ucraineană, bulgară, limbi străine. Cărţile sunt pe diverse domenii: istorie, literatură, publicistică. Putem menţiona cîteva lucrări însemnate din biblioteca lui Ştefan Ciobanu: « . . 1» de  (, 1873); «Cronicele României sau Letopiseţele Moldovei şi Valahiei. T. 1—3» de Mihai Kogălniceanu (Buc., 1872). Din 60 lucrări tipărite de academicianul Ştefan Ciobanu 19 titluri în limbile română, rusă, franceză se află în biblioteca personală a savantului.

    Fondul Andrei Ostap

    Patrimoniul marelui artist, sculptorului şi pictorului Andrei Ostap (constituit în 1996) conţine 895 de exemplare, dintre care 559 în limba română, 304 în limbi străine şi 32 în limba rusă. Literatura dăruită este din diferite domenii: artă, beletristică, economie, istorie. Putem menţiona următoarea lucrare preţioasă din colecţia pictorului: «Van Gogh: mape» (Munchen, 1920).

    Fondul Haralambie Corbu

    Donaţia academicianului H. Corbu (făcută iniţial în anul 1997, în continuă completare) constă din 260 exemplare, inclusiv 7 cu titlu de autor. Majoritatea literaturii donate este din domeniul activităţii academicianului: filologia, care prezintă un deosebit interes pentru specialiştii de ramură. Din lista lucrărilor donate de H. Corbu putem menţiona lucrarea «Istoria românilor» (Buc., 1996), care este de mare folos specialiştilor, elevilor, studenţilor.

    Fondul Ion Dron

    Fondul profesorului, savantului Ion Dron, instituit în anul 1998, prezintă interes deosebit pentru beneficiarii bibliotecii şi numără 829 de exemplare, dintre care majoritatea sunt în limba română si rusă, iar celelalte — în limbile găgauză, ucraineană, bulgară. Majoritatea cărţilor se referă la diferite domenii de interese ale cercetătorului: lingvistică, istorie, folclor s.a. Pentru 6 dintre ele autor este însuşi Ion Dron: « » (Ch., 2001); «Chişinău: schiţe etnotoponimice» (Ch., 2001) s. a. Printre literatura donată sunt ediţii de mare importanţă: «România: cum era până la 1812. Moldova şi Dobrogea. Vol. 2» de Nicolae Iorga (Buc., 1940); «Dicţionarul etnologilor români: în 2 vol.» de Iordan Datcu (Buc., 1998) s. a.

    Fondul Victor Cirimpei

    Volumele din biblioteca personală a doctorului în filologie Victor Cirimpei sunt în număr de 976 exemplare, dintre care 557 sunt în limba rusă. Nu vom face statistica cu privire la tematica publicaţiilor, fiindcă majoritatea sunt din domeniul studiat de cercetător: filologie, folclor românesc. În colecţia sa sunt publicaţii de preţ ca «Viaţa lui Mihai Eminescu» de G. Călinescu (Buc., 1996), «Temelii folclorice şi orizont european în literatura română» (Buc., 1971).

    Fondul Arcadie Evdoşenco

    Volumele oferite de lingvistul Arcadie Evdoşenco sunt în număr de 644, majoritatea fiind în limba rusă. Literatura donatorului este în mare parte din domeniul lingvisticii, o mică parte din alte domenii. Cele mai importante lucrări din colecţie sunt: «Gramatica limbii române» de Iorgu Iordan (Buc., 1946), «Gramatica comparată a limbilor romanice» (Buc., 1971).

    Fondul Mihai Răutu

    Volumele din biblioteca personală a economistului român Mihai Răutu constituie 64 exemplare în limba română.

    Fondul Andrei Eşanu

    În colecţia dăruită de către doctorul în istorie, academicianul, membru-corespondent al AŞM Andrei Eşanu se pastrează 231 exemplare în limbile română, rusă, franceză, dinre care 5 titluri sunt din lucrările autorului. Putem menţiona câteva lucrări ce ar prezenta interes pentru specialişti: «Institution au droit maritime» (Paris, 1803), «Spre cetăţile de pe Nistru» (Buc., 1996).

    Fondul Gheorghe Duca

    O valoare exepţională prezintă pentru bibliotecă donaţia distinsului savant, academician, om politic, preşedintelui AŞRM Gheorghe Duca, care conţine 201 de exemplare în diferite limbi: română, rusă, străină, dintre care 4 sunt cu titlu de autor, printre care se află o carte de o valoare imensă: «Redox catalysis and ecological chemistry» (Ch., 2002). Literatura donată este foarte variată: chimie ecologică, medicină, economie, politică si din alte compartimente.

    Fondul Andrei Andrieş

    Fondul ex-preşedintelui AŞM Andrei Andrieş constituie 308 de exemplare: 143 în limba română, 64 în limba engleză, 101 în limba rusă. Fondul se află la filiala bibliotecii de la Institutul de Matematică, fiindca majoritatea literaturii donate este din domeniul studiat de academician.

    Fondul Mariana Şlapac

    Fondul vicepreşedintelui AŞM, dr. hab. Mariana Şlapac constituie 64 de exemplare.

    Fondul Vasile Tarlev

    Ex-prim—ministrul RM Vasile Tarlev a îmbogăţit fondul bibliotecilor personale cu 137 de volume în limbile română, străină, rusă, ucraineană.    Bibliografii

    Bibliografii

    Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
    Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
    Download
    LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2014.
    Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
    Download

    Buletine tematice

    Buletine tematice

    Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
    Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
    Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
    Download
    Ştiinţa în Moldova
    Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
    Download

    Indice bibliografic tematic

    Problemele resurselor acvatice din Moldova
    Problemele resurselor acvatice din Moldova
    Alcatuitor: Valentina Gurieva
    Download
    Resursele Naturale al Republicii Moldova
    Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
    Download

    E - Bibliotecă

    E - Bibliotecă

    2011-08-27


    Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
    Detalii

    2011-07-20

    Radu Mihai CRIŞAN
    SPRE EMINESCU
    Detalii
    În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

    Infocentru

    Noutăți

    Academia.edu (2017-02-25)

    Academia.edu Detalii

    BiblioDivertis

    Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

    Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

    Articole

    Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
    (Chiosa Igor)

    Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

    Expoziții

    Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

    La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

    Despre bibliotecă

    Biblioteca academică este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice efectuate în cadrul Academiei de Ştiinte a Moldovei, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor academice atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

    • Liste 2014
    • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
    • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
      Nr. 11-12, 2014
    • Bibliografii recente
    • Pagina Web BiblioScientia
    • Achiziții noi
      luna Noiembrie, 2016

    Întreabă bibliotecarul    Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns    Parteneri

    În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

    Recomandăm

    Academia de Știinte a Moldovei
    International Bookshop Educational Centre
    Programul Cadru
    Mesageria D&D
    Despre bibliotecă Infocentru
    Scurt istoric
    Structura bibliotecii
    Program de activitate al bibliotecii
    Adresa bibliotecii
    Statut
    Regulament
    Regulament utilizare
    Săli de lectură și de calculatoare
    Tur virtual al bibliotecii
    Donație bibliotecii
    Achiziții publice
    Fondul de rezervă și schimb
    Premii și mențiuni
    Funcții vacante
    Pagina ecologică    AȘM în Presă
    Noutăți
    BiblioDivertis

    Articole
    Anunțuri
    Întrebări frecvente (FAQ)
    Resurse Web
    Galeria foto
    Revista BiblioScientia
    Personalități marcante
    © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
    Academia de Științe a Republicii Moldova
    Creat in