Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Casian, Anatolie

Savant recunoscut în domeniul fizicii şi matematicii, profesor universitar, doctor habilitat în fizică şi matematică.

Rusu-Ciobanu, Valentina

Artist plastic basarabean, a cărei creație se remarcă atât prin mijloacele expresive, considerate de critici neconvenționale, inovatoare, cât și printr-o profundă notă poetică.

Acasa  Resurse informationale  Colecții  Fonduri arhivistice

Fonduri arhivistice


   

  Fondul nr.1
  Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei 1947-2000
  Secţia Ştiinţifico – Organizatorică;
  Cancelaria
  -          Dispoziţiile Guvernului privind activitatea Academiei de Ştiinţe
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică (planuri, dări de seamă)
  -          Procese verbale ale şedinţelor Prezidiului Academiei de Ştiinţe
  -          Hotărîri şi dispoziţii ale Prezidiului
  Secţia Cadre
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  Secţia aspirantura
  -          Dări de seamă, planuri, procese – verbale
  -          Dosare personale ale doctoranzilor
  -          Dosare personale ale competitorilor
  Contabilitatatea  1943 – 2007
  -          Dări de seamă anuale
  -          Conturi personale
  Secţia construcţii capitale 1955-1965
  -          Documentaţie tehnică
   
  Secţia relaţii internaţionale
  -          Planuri, dări de seamă privind activitatea în domeniul relaţiilor internaţionale
  -          Copiile articolelor ştiinţifice prezentate la diferite manifestări internaţionale
  Secţia de planificare şi finanţare 1970 – 1978
  -          Scheme de încadrare
  -          Documente privind finanţarea Academiei
  -          Dări de seamă statistice
   
  Secţia editorială 1965-1978
  -          Ordine, privind activitatea tipografiei
  -          Procese verbale
  -          Manuscrisele lucrărilor nepublicate
   
   
  Fondul nr. 2
  Institutul de geofizcă şi geologie 1953 – 2004
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică (dări de seamă şi rapoarte ştiinţifice)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Contabilitatea: conturi personale
  Fondul nr. 3
  Institutul de istorie, limbă şi literatură 1943 – 1957
  -          Activitatea de bază
  -          Copiile documentelor selectate în timpul expediţiilor
  Fondul nr. 4
  Secţia ştiinţelor fizico – tehnice şi matematice 1964- 1988
  -          Activitatea de bază
  -          Tezele doctoranzilor
   
  Fondul nr. 5
  Biblioteca Ştiinţifică Centrală 1947- 1980
  -          Activitatea de bază
  Fondul nr. 8
  Institutul de fizică şi matematică
  -          Activitatea de bază
  Fondul nr. 9
  Institutul de matematică 1964 – 1983
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor
  -          Contabilitatea: conturi personale.
  Fondul nr. 6
  Comitetul sindical 1957-1994
  -          Activitatea de bază
  Fondul nr. 7
  Institutul Solurilor 1950 – 1959
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  Fondul nr. 12
  Secţia de cibernetică energetică 1952- 1980
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  Fondul nr.13
  Secţia Ştinţelor biologice şi chimice 1961- 1998
  -          Activitatea de bază
  -          Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor
   
  Fondul nr. 14
  Institutul de zoologie 1961- 1966
  -          Activitatea de bază
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor
   
  Fondul nr. 15
  Institutul de biologie 1957- 1966
  -          Activitatea de bază
   
  Fondul nr. 16
  Grădina botanică 1947 – 1988
  -           Activitatea de bază
  -           Documente privind cercetarea ştiinţifică
  -           Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -           Dosare personale ale colaboratorilor
   
   
  Fondul nr. 17
  Secţia ştiinţelor sociale 1961 – 1990
  -          Activitatea de bază
   
  Fondul nr. 18
  Institutul de istorie 1958 – 1987
   
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Materiale selectate de către colaboratorii institutului
  -          Colecţia de hrisoave
   
  Fondul nr. 19
  Institutul de limbă şi literatură 1946- 1992
   
  -          Activitatea de bază
  -          Material folcloric selectat în cadrul expediţiilor folclorice (1946 – 1986)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
   
   
  Fondul nr. 20
  Institutul de economie 1947 – 1980
   
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică (dări de seamă)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale doctoranzilor şi competitorilor
   
  Fondul nr. 22
  Institutul de chimie 1959 – 2005
   
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică (referate, articole)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Carnete de muncă
  -          Conturile personale ale salariaţilor
  -          Documente ce ţin de activitatea contabilităţii
  Fondul nr. 23
  Institutul de filosofie, drept şi sociologie 1969- 2006
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Conturile personale ale salariaţilor
  -          Documente ce ţin de activitatea contabilităţii
   
   
  Fondul nr. 24
  Secţia etnografie, cercetări în domeniul artelor şi folclor 1969 – 1999
   
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică (dări de seamă privind expediţiile etnografice)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Conturile personale
  Fondul nr. 25
  Institutul de geografie 1964 – 2006
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică( rapoarte, dări de seamă)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Conturi personale
  -          Borderouri de plată
   
  Fondul nr. 26
  Institutul de fizologie şi biochimie a plantelor 1961 – 1980
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică( rapoarte, dări de seamă)
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale competitorilor (a. 1980)
   
  Fondul nr. 27
  Secţia genetia plantelor 1957- 1975
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
   
   
  Fondul nr. 28
  Secţia de paleontologie şi stratigrafie 1962 – 1982
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
   
   
  Secţia microbiologie 1962 – 2005
  -          Activitatea de bază
  -          Activitatea ştiinţifică
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  Fondul nr.35
  Biroul specializat de construcţie şi tehnolgie 1976 – 1987
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Conturi personale
  Fondul nr.37
  Editura „Ştiinţa” 1965 – 1990
  -          Activitatea de bază
  -          Manuscrisele lucrărilor prezentate la editură
  -           Ordine şi dispoziţii privind personalul
  Fondul nr.43
  Centrul de metrologie şi metode analitice de cercetare 1978 – 2008
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Conturi personale
   
  Fondul nr.48
  Institutul minorităţilor naţionale 1991 – 2006
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
  -          Fişe personale
   
  Fondul nr.49
  Institutul Studiul artelor 1991 – 2006
  -          Fişe personale
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
   
  Fondul nr.50
  Institutul de arheologie şi etnografie 1990 – 2006
  -          Activitatea de bază
  -          Ordine şi dispoziţii privind personalul
  -          Conturi personale
  -          Documente ce ţin de activitatea contabilităţii
   
  Fondul nr. 52
  Institutul Fiziologie şi Sanocreantologie
  -          Dosare personale ale colaboratorilor
   
  Fondul nr. 53
  Rapoarte Ştiinţifice finale începînd cu anul 2009


  Bibliografii

  Bibliografii

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download

  Buletine tematice

  Buletine tematice

  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
  Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
  Download
  Ştiinţa în Moldova
  Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
  Download

  Indice bibliografic tematic

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E - Bibliotecă

  E - Bibliotecă

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
  Detalii

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Detalii
  În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

  Infocentru

  Noutăți

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Detalii

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

  Articole

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

  Expoziții

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

  Despre bibliotecă

  Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Parteneri

  În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

  Recomandăm

  Academia de Știinte a Moldovei
  Programul Cadru
  Camera Nationala a Cartii (CNC)
  Mesageria D&D
  Despre bibliotecă Infocentru
  Scurt istoric
  Structura bibliotecii
  Program de activitate al bibliotecii
  Adresa bibliotecii
  Statut
  Regulament
  Regulament utilizare
  Săli de lectură și de calculatoare
  Tur virtual al bibliotecii
  Donație bibliotecii
  Achiziții publice
  Fondul de rezervă și schimb
  Premii și mențiuni
  Funcții vacante
  Pagina ecologică  AȘM în Presă
  Noutăți
  BiblioDivertis

  Articole
  Anunțuri
  Întrebări frecvente (FAQ)
  Resurse Web
  Galeria foto
  Revista BiblioScientia
  Personalități marcante
  © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
  Academia de Științe a Republicii Moldova
  Creat in