Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Ungureanu, Ion

Regizor şi actor de teatru şi film, om de stat, publicist, Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

Guceac, Ion

Doctor habilitat în drept public, profesor universitar.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  24 mai Ziua Europeană a Parcurilor

24 mai Ziua Europeană a Parcurilor

 
                 24 mai – Ziua Europeană a Parcurilor
Ziua Europeană a Parcurilor a fost lansată de Federaţia Europeană a Parcurilor EUROPARC Federation cu scopul de a promova importanţa ariilor protejate ale Europei şi a atrage participarea publică în administrarea acestor zone. Astfel, incepând cu 1999, ziua de 24 mai (cînd în Suedia au fost create primele 9 parcuri naţionale din Europa) este sărbătorită peste tot în lume de către administratorii de parcuri, ONG-uri, precum şi de instituţii guvernamentale de protecţia mediului.
În 2014 lumea marcheaza 100 de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Prin urmare, Ziua Europeană a Parcurilor (The European Day of Parks) se va desfăşura sub tema “Parcuri pentru Natura. Parcuri pentru bunăstare. Parcuri pentru pace” (Parks for Nature. Parks for well-being. Parks for peace).

Referinţe bibliografice:
Bideac, Liubovi. Tezaurul verde al capitalei / Liubovi Bideac ; Org. obştească “Lumea Verde”. – Ch. : Reclama, 2007. – 20, 20 p. – Tête-bêche. – ISBN 978-9975-932-21-9.
100 cele mai frumoase parcuri naţionale ale lumii: O călătorie pe 5 continente / trad. : Sorin Cheval ; red. : Constantin Furtună. – Bucureşti : ALL, 2008. – 208 p. – ISBN: 978-973-571-813-8.
15 intrebari despre Parcul Naţional Orhei / AC “ProRuralinvest” ; fot. : Alecu Reniţa. – Ch. : S. n. 2011. – 18 p.
Cuharscaia, Ludmila. Flora sinantropă necultivată a parcului „Ştefan cel Mare” / Ludmila Cuharscaia, Natalia Buracinschi // Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare : conf. şt. naţ. dedicată aniversării 65 de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 21-22 sept. 2011 : rez. comunic. – Ch., 2011. – Vol. 1 : Ştiinţe naturale şi exacte. – P. 357-360.
Rezervaţia „Codrii” – 40 de ani : materialele simpoz. şt. intern. / Agenţia „Moldsilva”, Rezervaţia „Codrii” ; com. şt. : Andrei Negru, Lazăr Chirică, Ştefan Manic [et al.]. – Ch. : Ştiinţa, 2011. – 424 p. – ISBN 978-9975-67-799-8.
Tarhon, Petru. Parcul Dendrologic din Ţaul: istoria fondării, starea actuală şi diversitatea speciilor / Petru Tarhon // Bul. Şt. al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. Ser. nouă. Ştiinţele naturii. – 2011. – Nr 14 (27): Supl. – P. 119-130.
Amenajarea spaţiilor verzi / Adelina Dumitraş, Alexandru Teleuţă, Nina Ciorchină [et al.] . – Ch. : S. n., 2012. – 344 p. – ISBN 978-9975-62-332-2.
Caţaveica, Olga. Analiza elementului adventiv din flora sinantropă necultivată a parcului „Dendrariu” din mun. Chişinău / Olga Caţaveica, Ludmila Cuharscaia // Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţământului superior : conf. interuniversitară, 3-4 mai 2012 : Rez. comunic. : Ştiinţe naturale şi exacte. – Ch., 2012. – P. 15-16.
Grădina Botanică Bălţi. Harta vegetaţiei / Gheorghe Postolache, Alexandru Ciubotaru, Alexandru Teleuţă, Ştefan Lazu // Mediul Ambiant. – 2012. – Nr 4 (64). – P. 25-33. – Bibliogr.: 4 tit.
Tabac-Dogaru, Adriana. Parc-Dendrariul “Colegiul Naţional de Viticultură si Vinificaţie” din Chişinău : analiza taxonomică si peisagistică / Adriana Tabac-Dogaru. –  Ch. : Print-Caro, 2012. – 78 p. – ISBN 978-9975-56-057-3.
Bîlhac, Vadim. Aspecte privind calitatea mediului în Parcul Dendrologic Chişinău / Vadim Bîlhac // Viitorul ne aparţine : Conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, ed. a 3-a, 26 apr. 2013 : teze. – Ch., 2013. – P. 32-33.
Blumer, Andrei. Ghid pentru managementul vizitatorilor şi dezvoltarea turismului în interiorul şi în jurul ariilor protejate din Republica Moldova / Andrei Blumer ; UNDP-GEF/MSP Rep. Moldova, Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Rep. Moldova, Min. Mediului. – Ch. : UNDP Moldova, 2013. – 62 p. – ISBN 978-9975-4396-1-9.
Cocîrţă, Petru. Parcurile vechi moşiereşti din zona centrală a Republicii Moldova / Petru Cocîrţă, Cristina Ciobanu // Mediul Ambiant. – 2013. – Nr 2 (68). – P. 41-45. – Bibliogr.: 14 tit.
Miron, Marina. Catalogul meşteşugurilor practicate în arealul Parcului Naţional “Orhei” / Marina Miron, Viorel Miron, Alexandru Rotaru. – Ch. : S. n., 2013. – 64 p. – ISBN 978-9975-53-268-6.
Tarhon, Petru. Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova : istoria fondării, starea actuală, structura compoziţională, diversitatea dendroflorei şi particularităţile ecologo-biologice ale plantelor / Petru Gh. Tarhon ; Acad. de Ştiinte a Moldovei, Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală. – Ch. : Pontos, 2013. – 640, [8] p. fot. – ISBN 978-9975-51-487-3.
, . . : / . . . – . : Ştiinţa, 1992. – 138 p.
Linkuri utile:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park/2014-edop-calendar/
http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1345-24-mai-ziua-europeana-a-parcurilor-si-a-pasarilorBibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
International Bookshop Educational Centre
Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in