Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Bileţchi, Nicolae

Critic şi istoric literar, doctor habilitat în filologie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Jucenko, Alexandr

      Alexandr Jucenko, doctor habilitat în ştiinţe biologice (1974), profesor universitar (1974), academician al AŞ a R.S.S.M (1976), membru-corespondent al AŞ a U.R.S.S.  Domeniul ştiinţific: genetica ecologică, agroecologie, genetică specială şi ameliorarea plantelor.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  2011-2020 – Deceniul Biodiversităţii

2011-2020 – Deceniul Biodiversităţii

În cadrul Conferinţei Părţilor la Convenţia privind Diversitatea Biologică la Nagoya (Japonia) în perioada 18-29 octombrie 2010, reprezentanţii din 193 de ţări au rezumat activitatea pe parcursul Anului Internaţional al Biodiversităţii şi au adoptat noul Plan privind strategia globală pentru stoparea pierderii biodiversităţii în perioada anilor 2011-2020.

Comisia Europeană a publicat la 3 mai 2011 Strategia-2020 în domeniul biodiversităţii: “Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural”: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_RO_ACT_part1_v2.pdf

Strategia se concentrează asupra următoarelor aspecte:

Obiectivul 1: punerea în aplicare integrală a directivelor privind păsările şi habitatele;

Obiectivul 2: menţinerea şi refacerea ecosistemelor şi a serviciilor aferente;

Obiectivul 3: creşterea contribuţiei agriculturii şi a silviculturii la menţinerea şi sporirea biodiversităţii;

Obiectivul 4: asigurarea utilizării durabile a resurselor piscicole;

Obiectivul 5: combaterea speciilor alogene invazive;

Obiectivul 6: contribuția la evitarea pierderii biodiversităţii globale.

La 20 mai 2011, Ministerul Mediului în comun acord cu Academia de Ştiinţe a Moldovei a organizat pe teritoriul Grădinii Botanice o masă rotundă, consacrată celebrării Zilei Internaţionale a Biodiversităţii şi lansării Planului de Acţiuni pentru evenimentul “Deceniul Biodiversităţii 2011-2020”: http://www.mediu.gov.md/ru/newslst/1211/1/4644/

Referinţe bibliografice:


1. Conservarea diversităţii plantelor : materialele simpoz. şt. intern. consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 7-9 oct. 2010. Ch. : S. n., 2010. — 656 p. — ISBN 978-9975-105-42-2.

2. Diversitatea, valorificarea raţională şi protecţia lumii animale : simpoz. intern. consacrat celei de-a 70-a aniversări din ziua naşterii profesorului universitar Andrei Munteanu. — Ch. : Î.E.-P. Ştiinţa, 2009. — 304 p. — ISBN 978-9975-67-611-3.

3. Republic of Moldova the Fourth National Report on Biological Diversity / Alexandru Teleuţă, Andrei Munteanu, Gheorghe Postolache [et al.]. — Ch. : S. n., 2010. — 68 p. — ISBN 978-9975-80-352-6.

4. Republica Moldova: Al Patrulea Raport Naţional cu privire la Diversitatea Biologică / Alexandru Teleuţă, Andrei Munteanu, Gheorghe Postolache [et al.]. — Ch. : S. n., 2010. — 70 p. — ISBN 978-9975-80-320-5.

***

5. Bio economic modeling for a sustainable management of biodiversity in agricultural lands / L. Mouysset, L. Doyen, F. Jiguet [et al.] // Ecological Economics. — 2011. — Vol. 70, Nr 4. — P. 617-626. — www.oaresciences.org/

6. Biodiversity and Climate Change: Integrating Evolutionary and Ecological Responses of Species and Communities / Sébastien Lavergne, Nicolas Mouquet, Wilfried Thuiller [et al.] // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. — 2010. — Vol. 41. — P. 321-350. — www.oaresciences.org/

7. BioScore — Cost-effective assessment of policy impact on biodiversity using species sensitivity scores / Gerald Louette, Dirk Maes, J. Rob M. Alkemade [et al.] // Journal for Nature Conservation. — 2010. — Vol. 18, Nr 2. — P. 142-148. — www.oaresciences.org/

8. Börzel, Tanja. Environmental organisations and the Europeanisation of public policy in Central and Eastern Europe: the case of biodiversity governance / Tanja Börzel, Aron Buzogány // Environmental Politics. — 2010. — Vol. 19, Nr 5. — P. 708-735. — www.oaresciences.org/

9. Bruggisser, Odile T. Effects of vineyard management on biodiversity at three trophic levels / Odile T. Bruggisser, Martin H. Schmidt-Entling, Sven Bacher // Biological Conservation. — 2010. — Vol. 143, Nr 6. — P. 1521-1528. — www.oaresciences.org/

10. de Chazal, Jacqueline. Land-use and climate change within assessments of biodiversity change : a review / Jacqueline de Chazal, Mark D. A. Rounsevell // Global Environmental Change. — 2009. — Vol. 19, Nr 2. — P. 306-315. — www.oaresciences.org/

11. Contrasting patterns in the invasions of European terrestrial and freshwater habitats by alien plants, insects and vertebrates / Petr Pyšek, Sven Bacher, Milan Chytrý [et al.] // Global Ecology and Biogeography. — 2010. — Vol. 19, Nr 3. — P. 317-331. — www.oaresciences.org/

12. Dearborn, Donald C. Motivations for Conserving Urban Biodiversity / Donald C. Dearborn, Salit Kark // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 2. — P. 432-440. — www.oaresciences.org/

13. Diversity of Central European urban biota: effects of human-made habitat types on plants and land snails / Zdeňka Lososová, Michal Horsák, Milan Chytrý [et al.] // Journal of Biogeography. — 2011. — Vol. 38, Nr 6. — P. 1152-1163. — www.oaresciences.org/

14. Drechsler, Martin. Conserving biodiversity with tradable permits under changing conservation costs and habitat restoration time lags / Martin Drechsler, Florian Hartig // Ecological Economics. — 2011. — Vol. 70, Nr 3. — P. 533-541. — www.oaresciences.org/

15. Duffy, J. Emmett. Why biodiversity is important to the functioning of real-world ecosystems / J. Emmett Duffy // Frontiers in Ecology and the Environment. — 2009. — Vol. 7, Nr 8. — P. 437-444. — www.oaresciences.org/

16. Ecological consequences of genetic diversity : a review / A. Randall Hughes, Brian D. Inouye, Marc T. J. Johnson [et al.] // Ecology Letters. — 2008. — Vol. 11, Nr 6. — P. 609-623. — www.oaresciences.org/

17. The efficacy of Romania’s protected areas network in conserving biodiversity / Cristian Ioan Iojă, Maria Pătroescu, Laurenţiu Rozylowicz [et al.] // Biological Conservation. — 2010. — Vol. 143, Nr 11. — P. 2468-2476. — www.oaresciences.org/

18. Ehrenfeld, Joan G. Ecosystem Consequences of Biological Invasions / Joan G. Ehrenfeld // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. — 2010. — Vol. 41. — P. 59-80. — www.oaresciences.org/

19. Emerging horizons in biodiversity and ecosystem functioning research / Julia Reiss, Jon R. Bridle, José M. Montoya [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2009. — Vol. 24, Nr 9. — P. 505-514. — www.oaresciences.org/

20. Expert views on biodiversity conservation in an era of climate change / Shannon Hagerman, Hadi Dowlatabadi, Terre Satterfield [et al.] // Global Environmental Change. — 2010. — Vol. 20, Nr 1. — P. 192-207. — www.oaresciences.org/

21. Explaining the global pattern of protected area coverage: relative importance of vertebrate biodiversity, human activities and agricultural suitability / Colby Loucks, Taylor H. Ricketts, Robin Naidoo [et al.] // Journal of Biogeography. — 2008. — Vol. 35, Nr 8. — P. 1337-1348. — www.oaresciences.org/

22. Extinction debt: a challenge for biodiversity conservation / Mikko Kuussaari, Riccardo Bommarco, Risto K. Heikkinen [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2009. — Vol. 24, Nr 10. — P. 564-571. — www.oaresciences.org/

23. Feest, Alan. Biodiversity quality: A paradigm for biodiversity / Alan Feest, Timothy D. Aldred, Katrin Jedamzik // Ecological Indicators. — 2010. — Vol. 10, Nr 6. — P. 1077-1082. — www.oaresciences.org/

24. Goddard, Mark A. Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments : a review / Mark A. Goddard, Andrew J. Dougill, Tim G. Benton // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 2. — P. 90-98. — www.oaresciences.org/

25. Heller, Nicole E. Biodiversity management in the face of climate change: A review of 22 years of recommendations / Nicole E. Heller, Erika S. Zavaleta // Biological Conservation. — 2009. — Vol. 142, Nr 1. — P. 14-32. — www.oaresciences.org/

26. Hellmann, Fritz. Impact assessment of the European biofuel directive on land use and biodiversity / Fritz Hellmann, Peter H. Verburg // Journal of Environmental Management. — 2010. — Vol. 91, Nr 6. — P. 1389-1396. — www.oaresciences.org/

27. Hillebrand, Helmut. Biodiversity in a complex world: consolidation and progress in functional biodiversity research : a review / Helmut Hillebrand, Birte Matthiessen // Ecology Letters. — 2009. — Vol. 12, Nr 12. — P. 1405-1419. — www.oaresciences.org/

28. How to choose a biodiversity indicator — Redundancy and complementarity of biodiversity metrics in a freshwater ecosystem / Belinda Gallardo, Stéphanie Gascón, Xavier Quintana [et al.] // Ecological Indicators. — 2011. — Vol. 11, Nr 5. — P. 1177-1184. — www.oaresciences.org/

29. Implementing large-scale and long-term functional biodiversity research: The Biodiversity Exploratories / Markus Fischer, Oliver Bossdorf, Sonja Gockel [et al.] // Basic and Applied Ecology. — 2010. — Vol. 11, Nr 6. — P. 473-485. — www.oaresciences.org/

30. Improving assessment and modelling of climate change impacts on global terrestrial biodiversity : a review / Sean M. McMahon, Sandy P. Harrison, W. Scott Armbruster [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2011. — Vol. 26, Nr 5. — P. 249-259. — www.oaresciences.org/

31. Indicators for biodiversity in agricultural landscapes: a pan-European study / R. Billeter, J. Liira, D. Bailey [et al.] // Journal of Applied Ecology. — 2008. — Vol. 45, Nr 1. — P. 141–150. — www.oaresciences.org/

32. Jackson, Stephen T. Balancing biodiversity in a changing environment: extinction debt, immigration credit and species turnover : a review / Stephen T. Jackson, Dov F. Sax // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 3. — P. 153-160. — www.oaresciences.org/

33. Jump, Alistair S. Environmental change and the option value of genetic diversity : a review / Alistair S. Jump, Rob Marchant, Josep Peñuelas // Trends in Plant Science. — 2009. — Vol. 14, Nr 1. — P. 51-58. — www.oaresciences.org/

34. Koh, Lian Pin. A Matrix-Calibrated Species-Area Model for Predicting Biodiversity Losses Due to Land-Use Change / Lian Pin Koh, Jaboury Ghazoul // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 4. — P. 994-1001. — — www.oaresciences.org/

35. Larsen, Jørn Lennart. Improving national habitat specific biodiversity indicators using relative habitat use for common birds / Jørn Lennart Larsen, Henning Heldbjerg, Anne Eskildsen // Ecological Indicators. — 2011. — Vol. 11, Nr 5. — P. 1459-1466. — www.oaresciences.org/

36. Leng, X. Synergy between nature reserves and agri-environmental schemes in enhancing ditch bank target species plant diversity / X. Leng, C. J. M. Musters, G. R. de Snoo // Biological Conservation. — 2010. — Vol. 143, Nr 6. — P. 1470-1476. — www.oaresciences.org/

37. Lewandowski, Adam S. The Effectiveness of Surrogate Taxa for the Representation of Biodiversity / Adam S. Lewandowski, Reed F. Noss, David R. Parsons // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 5. — P. 1367-1377. — www.oaresciences.org/

38. Long-term datasets in biodiversity research and monitoring: assessing change in ecological communities through time : a review / Anne E. Magurran, Stephen R. Baillie, Stephen T. Buckland [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 10. — P. 574-582. — www.oaresciences.org/

39. Maxim, Laura. Driving forces of chemical risks for the European biodiversity / Laura Maxim, Joachim H. Spangenberg // Ecological Economics. — 2009. — Vol. 69, Nr 1. — P. 43-54. — www.oaresciences.org/

40. Mixed effects of organic farming and landscape complexity on farmland biodiversity and biological control potential across Europe / Camilla Winqvist, Jan Bengtsson, Tsipe Aavik [et al.] // Journal of Applied Ecology. — 2011. — Vol. 48, Nr 3. — P. 570-579. — www.oaresciences.org/

41. Mokany, Karel. Predicting impacts of climate change on biodiversity: a role for semi-mechanistic community-level modelling / Karel Mokany, Simon Ferrier // Diversity and Distributions. — 2011. — Vol. 17, Nr 2. — P. 374-380. — www.oaresciences.org/

42. O’Dwyer, James P. Field theory for biogeography: a spatially explicit model for predicting patterns of biodiversity / James P. O’Dwyer, Jessica L. Green // Ecology Letters. — 2010. — Vol. 13, Nr 1. — P. 87-95. — www.oaresciences.org/

43. Omer, Amani. A theoretical model of agrobiodiversity as a supporting service for sustainable agricultural intensification / Amani Omer, Unai Pascual, Noel Russell // Ecological Economics. — 2009. — Vol. 69, Nr 10. — P. 1926-1933. — www.oaresciences.org/

44. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland / Flavia Geiger, Jan Bengtsson, Frank Berendse [et al.] // Basic and Applied Ecology. — 2010. — Vol. 11, Nr 2. — P. 97-105. — www.oaresciences.org/

45. Positive biodiversity — productivity relationship due to increased plant density / Elisabeth Marquard, Alexandra Weigelt, Christiane Roscher [et al.] // Journal of Ecology. — 2009. — Vol. 97, Nr 4. — P. 696-704. — www.oaresciences.org/

46. The Power of Bioenergy-Related Standards to Protect Biodiversity / K. J. Hennenberg, C. Dragisic, S. Haye [et al.] // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 2. — P. 412-423. — www.oaresciences.org/

47. Predicting plant invasions in an era of global change : a review / Bethany A. Bradley, Dana M. Blumenthal, David S. Wilcove [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 5. — P. 310-318. — www.oaresciences.org/

48. Quijas, Sandra. Plant diversity enhances provision of ecosystem services: A new synthesis / Sandra Quijas, Bernhard Schmid, Patricia Balvanera // Basic and Applied Ecology. — 2010. — Vol. 11, Nr 7. — P. 582-593. — www.oaresciences.org/

49. A Review of Climate-Change Adaptation Strategies for Wildlife Management and Biodiversity Conservation / Jonathan R. Mawdsley, Robin O’Malley, Dennis S. Ojima [et al.] // Conservation Biology. — 2009. — Vol. 23, Nr 5. — P. 1080-1089. — www.oaresciences.org/

50. Schuldt, Andreas. Invertebrate diversity and national responsibility for species conservation across Europe — A multi-taxon approach / Andreas Schuldt, Thorsten Assmann // Biological Conservation. — 2010. — Vol. 143, Nr 11. — P. 2747-2756. — www.oaresciences.org/

51. Snapp, Sieglinde S. Management intensity — not biodiversity — the driver of ecosystem services in a long-term row crop experiment / Sieglinde S. Snapp, Lowell E. Gentry, Richard Harwood // Agriculture, Ecosystems & Environment. — 2010. — Vol. 138, Nr 3/4. — P. 242-248. — www.oaresciences.org/

52. Stegen, James C. Advancing the metabolic theory of biodiversity / James C. Stegen, Brian J. Enquist, Regis Ferriere // Ecology Letters. — 2009. — Vol. 12, Nr 10. — P. 1001-1015. — www.oaresciences.org/

53. Teleuţă, Alexandru. Necesitatea conştientizării şi informării populaţiei în domeniul conservării biodiversităţii pentru conservarea ariilor protejate / Alexandru Teleuţă, Alexandru Rotaru, Iulian Gîsca // Conservarea diversităţii plantelor : materialele simpoz. şt. intern., 7-9 oct. 2010. — Ch., 2010. — P. 644-648.

54. du Toit, J. T. Considerations of scale in biodiversity conservation : a review / J. T. du Toit // Animal Conservation. — 2010. — Vol. 13, Nr 3. — P. 229-236. — www.oaresciences.org/

55. Toward more concern for specialisation and less for species diversity in conserving farmland biodiversity / Ondine Filippi-Codaccioni, Vincent Devictor, Yves Bas [et al.] // Biological Conservation. — 2010. — Vol. 143, Nr 6. — P. 1470-1476. — www.oaresciences.org/

56. The trade-off between agriculture and biodiversity in marginal areas: Can crofting and bumblebee conservation be reconciled? / Lynne M. Osgathorpe, Kirsty Park, Dave Goulson [et al.] // Ecological Economics. — 2011. — Vol. 70, Nr 6. — P. 1162-1169. — www.oaresciences.org/

57. Whittingham, Mark J. The future of agri-environment schemes: biodiversity gains and ecosystem service delivery? / Mark J. Whittingham // Journal of Applied Ecology. — 2011. — Vol. 48, Nr 3. — P. 509-513. — www.oaresciences.org/

58. The Why, What, and How of Global Biodiversity Indicators Beyond the 2010 Target / Julia P. G. Jones, Ben Collen, Giles Atkinson [et al.] // Conservation Biology. — 2011. — Vol. 25, Nr 3. — P. 450-457. — www.oaresciences.org/

59. Wissel, Silvia.A Conceptual Analysis of the Application of Tradable Permits to Biodiversity Conservation / Silvia Wissel, Frank Wätzold // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 2. — P. 404-411. — www.oaresciences.org/

60. Zimmerer, Karl S. Biological Diversity in Agriculture and Global Change / Karl S. Zimmerer // Annual Review of Environment and Resources. — 2010. — Vol. 35. — P. 137-166. — www.oaresciences.org/Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in