Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAЕўIONAL

Personalități marcante


Bieşu, Maria

Cântăreaţă de operă (soprană lirico-dramatică) şi lied, profesoară, Membru de Onoare a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (din 1999)

Bileţchi, Nicolae

Critic şi istoric literar, doctor habilitat în filologie, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  22 martie - Ziua Mondială a Apei

22 martie - Ziua Mondială a Apei

În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro a fost adoptată, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care 22 martie devine „Ziua Mondială a Apei”.

Apa prezintă cea mai importantă, limitată şi vulnerabilă resursă naturală disponibilă în prezent. Potrivit ultimelor studii, o treime din populaţia lumii trăieşte fără acces la apă de calitate, iar încălzirea globală şi creşterea demografică vor accentua şi mai mult lipsa de apă potabilă.

Perioada 2005-2015 a fost declarată de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite drept Deceniul Internaţional „Apă pentru Viaţă” cu scopul de a ridica nivelul de cunoştinţe şi de a informa populaţia globului asupra importanţei economisirii şi utilizării raţionale a apei.

În fiecare an, de Ziua Mondială a Apei se atrage atenţia asupra unui aspect specific al apei dulci. Anul 2012 se desfăşoară sub genericul Water and food security(Apa şi securitatea alimentaţiei) şi se pune accentul pe conştientizarea sporită în ceea ce priveşte calitatea apelor pentru securitatea alimentaţiei şi a sănătăţii oamenilor. Site-ul oficial al Zilei Mondiale a Apei: http://www.worldwaterday.org/

Al 6-lea Forum Mondial al Apei (12-17 martie 2012, Marseille, France), care se organizează o dată la trei ani de către Consiliul Mondial al Apei, marchează Ziua Mondială a Apei: http://www.worldwaterforum6.org/. În scopul promovării Republicii Moldova şi creării noilor parteneriate dintre Est şi Vest, organizatorii au elaborat un ghid de cooperare cu Moldova „Următoarea ta destinaţie — Moldova” (O politică descentralizată a apei la nivel european).

Referinţe bibliografice:

 1. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu [et al.] ; coord. şi red. şt. : Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. — Ch. : CEP USM, 2010. — 368 p. — ISBN 978-9975-71-054-1.
 2. Setting Targets and Target Dates under the Protocol on Water and Health in the Republic of Moldova / Francesca Bernardini, Rainer Enderlein, Valeriu Goncear [et al.] ; Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). — Ch. : S. n., 2011. — 84 p. — ISBN 978-9975-66-232-1.
 3. Ungureanu, Laurenţia. Ecosisteme acvatice: Particularităţi, măsuri de protecţie şi remediere / Laurenţia Ungureanu, Elena Zubcov, Ina Coşeru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie, Centrul Regional de Mediu Moldova. — Ch. : „Continental Grup” SRL, 2011. — 88 p. — ISBN 978-9975-9810-9-5.
 4. Трансграничное сотрудничество в адаптации бассейна Днестра к изменению климата : сб. науч. ст. / Междунар. экологическая ассоциация хранителей реки „Eco-TIRAS” ; науч. ред. : И. Д. Тромбицкий, Р. М. Коробов. — К. : Eco-TIRAS, 2011. — 224 p. — ISBN 978-9975-66-254-3. — http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf
 5. Установление целей и целевых показателей в соответствии с протоколом по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова / Франческа Бернардини, Райнер Эндерляйн, Валериу Гончар [et al.] ; Швейцарское Агенство по Развитию и Сотрудничеству (SDC). — К. : Б. н., 2011. — 84 р. — ISBN 978-9975-66-240-6.

Articole:

 1. Apele de suprafaţă: probleme şi soluţii / Lazăr Chirică, Mihail Pencov, Ion Cuceiniuc [et al.] // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 2 (56). — P. 7-10.
 2. Aşevschi, V. Cadrul legislativ pentru administrarea resurselor acvatice în Republica Moldova / V. Aşevschi, A. Croitor // Noosfera : rev. şt. de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. — 2010. — Nr 4. — P. 98-102.
 3. Bernic, V. Evaluarea stării de sănătate a copiilor din sectorul rural în dependenţă de compoziţia chimică a apei potabile / V. Bernic // Factorii de risc din mediu şi sănătatea : materialele conf. şt.-practice, 23 apr. 2010. — Ch., 2010. — P. 40-48.
 4. Bulimaga, C. Râul Bâc şi dinamica poluării lui pe sectorul oraşului Chişinău / C. Bulimaga, A. Ţugulea, V. Mogîldea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2011. — Nr 3 (315). — P. 162-169.
 5. Cadrul juridic naţional în domeniul managementului apelor // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 199-218.
 6. Calitatea apei potabile şi sănătatea omului / Ion Gherman, Doina Casco, Iurie Bacalov [et al.] // Academician Leo Berg — 135 years = Академику Л. С. Бергу — 135 лет : col. sci. art. — Bendery, 2011. — P. 123-126.
 7. Cocîrţă, Petru. Perspectiva actualizării actelor legislativ-normative ale Republicii Moldova în domeniul apelor / Petru Cocîrţă // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 133-150.
 8. Dinamica calităţii apelor Nistrului de Mijloc / Nelli Goreaceva, Viorica Gladchi, Elena Bunduchi [et al.] // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe reale şi ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. — 2011. — Nr 1 (41). — P. 167-175.
 9. Dinamica indicilor hidrochimici şi calitatea apei râului Prut / Elena Zubcov, Nina Bagrin, Laurenţia Ungureanu [et al.] // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. — 2011. — Nr 1 (313). — P. 103-110.
 10. Directivele Uniunii Europene în domeniul managementului apelor // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 228-246.
 11. Duca, Gheorghe. Groundwater Resources of Moldova and Transboundary Impact / Gheorghe Duca, Lidia Romanciuc, Diana Porubin // Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of the European Union: Regional Cooperation for Effective Management of Water Resources. — Dordrecht, 2012. — P. 121-127. — (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security).
 12. Environmental Risk Assessment of Emerging Pollutants in Water: Approaches Under Horizontal and Vertical EU Legislation / M. D. Hernando, A. Rodríguez, J. J. Vaquero [et al.] // Critical Reviews in Environmental Science and Technology. — 2011. — Vol. 41, Nr 7. — P. 699-731. — www.oaresciences.org/
 13. Estimarea spectrului de poluare a resurselor de apă ale fluviului Nistru cu compuşi organici toxici / Gheorghe Duca, Oleg Bogdevici, Oleg Cadocinicov, Diana Porubin // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 86-93.
 14. Evaluarea impactului ecologic al apelor şi starea sănătăţii populaţiei raionului Glodeni / Ion Gherman, Doina Casco, Iurie Bacalov [et al.] // Academician Leo Berg — 135 years = Академику Л. С. Бергу — 135 лет : col. sci. art. — Bendery, 2011. — P. 126-132.
 15. Friptuleac, Gr. Evaluarea igienică a calităţii apei din r. Nistru şi sursele adiacente fluviului în contextul variaţiilor climaterice / Gr. Friptuleac, D. Sireţeanu, V. Bernic // Трансграничное сотрудничество в адаптации бассейна Днестра к изменению климата : сб. науч. ст. — К., 2011. — Р. 219-224. — http://www.eco-tiras.org/books/BST-Climate-book-2011-final-3Mb.pdf
 16. Gîlcă, Gavril. Monitoringul calităţii apelor de suprafaţă în Republica Moldova şi ralierea treptată la cerinţele Directivei-cadru a apei a UE / Gavril Gîlcă // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 2 (56). — P. 11-14
 17. Global Urban Growth and the Geography of Water Availability, Quality, and Delivery / Robert I. McDonald, Ian Douglas, Carmen Revenga [et al.] // AMBIO: A Journal of the Human Environment. — 2011. — Vol. 40, Nr 5. — P. 437-446. — www.springerlink.com
 18. Guceac, Ion. Constituţionalizarea dreptului la apă, o condiţie indispensabilă pentru accesul la apă ca sursă a vieţii şi demnităţii / Ion Guceac // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 65-79.
 19. Integrated regional modelling and scenario development to evaluate future water demand under global change conditions / Anja Soboll, Michael Elbers, Roland Barthel [et al.] // Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. — 2011. — Vol. 16, Nr 4. — P. 477-498.www.springerlink.com/
 20. Interwies, Eduard. Environmental and social concerns regarding the effectiveness of water trading for increasing welfare / Eduard Interwies, Stefan Görlitz, Carlos Mario Gomez // Academician Leo Berg — 135 years = Академику Л. С. Бергу — 135 лет : col. sci. art. — Bendery, 2011. — P. 274-275.
 21. Iordanov, Iordanca-Rodica. Esenţa dreptului la apă — ca un drept al omului / Iordanca-Rodica Iordanov // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 123-132.
 22. Isotopes for improved management of nitrate pollution in aqueous resources: review of surface water field studies / Angelika Nestler, Michael Berglund, Frederik Accoe [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. — 2011. — Vol. 18, Nr 4. — P. 519-533. — www.springerlink.com/
 23. Izvorul — indicator al stării ecologice a teritoriului (raioanele Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti) / Raisa Lozan, A. Tărîţă, Maria Sandu [et al.] // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 2 (56). — P. 15-20.
 24. Lavric, Mihail. Problemele ecologice ale râului Bîc / Mihail Lavric, Elena Ceban // Mediul Ambiant. — 2011. — Nr 2 (56). — P. 21-23.
 25. Love, Bradley J. Effects on aquatic and human health due to large scale bioenergy crop expansion / Bradley J. Love, Matthew D. Einheuser, A. Pouyan Nejadhashemi // Science of The Total Environment. — 2011. — Vol. 409, Nr 17. — P. 3215-3229. — www.oaresciences.org/
 26. Mirauda, Domenica. Surface water vulnerability assessment applying the integrity model as a decision support system for quality improvement / Domenica Mirauda, Marco Ostoich // Environmental Impact Assessment Review. — 2011. — Vol. 31, Nr 3. — P. 161-171. — www.oaresciences.org/
 27. Moraru, C. E. Selenium contamination in Moldova groundwater / C. E. Moraru // Bul. Inst. de Geologie şi Seismologie al AŞM. — 2011. — Nr 1. — P. 74-84.
 28. Mustea, M. Protecţia şi utilizarea resurselor acvatice / M. Mustea, Sv. Maruseac // Protecţia mediului în Republica Moldova : Anuarul IES — 2010. — Ch., 2011. — P. 36-55. — http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Anuarul%20IES%202010.pdf
 29. A new risk assessment approach for the prioritization of 500 classical and emerging organic microcontaminants as potential river basin specific pollutants under the European Water Framework Directive / Peter Carsten von der Ohe, Valeria Dulio, Jaroslav Slobodnik [et al.] // Science of The Total Environment. — 2011. — Vol. 409, Nr 11. — P. 2064-2077. — www.oaresciences.org/
 30. A potential approach for monitoring drinking water quality from groundwater systems using organic matter fluorescence as an early warning for contamination events / Colin A. Stedmon, Bożena Seredyńska-Sobecka, Rasmus Boe-Hansen [et al.] // Water Research. — 2011. — Vol. 45, Nr 18. — P. 6030-6038. — www.oaresciences.org/
 31. Projected water consumption in future global agriculture: Scenarios and related impacts / Stephan Pfister, Peter Bayer, Annette Koehler [et al.] // Science of The Total Environment. — 2011. — Vol. 409, Nr 20. — P. 4206-4216. — www.oaresciences.org/
 32. Sandu, Maria. Starea resurselor de apă în Republica Moldova / Maria Sandu // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 80-85.
 33. Socolova, L. Calitatea apei şi sistemul de tratare a apei potabile în municipiul Chişinău / L. Socolova, V. Socolov // Noosfera : rev. şt. de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. — 2010. — Nr 4. — P. 94-97.
 34. Starea ecologică a apelor de suprafaţă ecosistemului urban Chişinău / Constantin Bulimaga, Vladimir Mogâldea, Aliona Borş [et al.] // Academician Leo Berg — 135 years = Академику Л. С. Бергу — 135 лет : col. sci. art. — Bendery, 2011. — P. 114-117
 35. Starea şi protecţia resurselor de apă // Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010 : (Raport Naţional). — Ch., 2011. — P. 75-93. — http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/Raport%20RO%20IEG%202007-2010.pdf
 36. Teacă, Ilie. Despre legislaţia apelor în contextul dreptului european / Ilie Teacă // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 94-108.
 37. Trombitsky, Ilya. The new water law draft and challenges of Moldova’s cooperation with countries-neighbours on transboundary waters / Ilya Trombitsky // Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. — Ch., 2010. — P. 151-167.
 38. Белоусова, А. П. Крупномасштабные оценки антропогенного и природного воздействия на ресурсы подземных вод с использованием индексов их устойчивости / А. П. Белоусова // Известия Российской Акад. Наук. Сер. геогр. — 2011. — Nr 3. — P. 76-87.
 39. Ковалева, Ольга. Роль эколого-технологического мониторинга в предотвращении техногенных сбросов загрязнений в бассейн р. Днестр / Ольга Ковалева, Виктор Ковалев // Academician Leo Berg — 135 years = Академику Л. С. Бергу — 135 лет : col. sci. art. — Bendery, 2011. — P. 141-146.
 40. Колупаева, В. Н. Компьютерное моделирование миграции пестицидов в грунтовые воды : обзор / В. Н. Колупаева, В. С. Горбатов // Агрохимия. — 2011. — Nr 6. — P. 88-96.


Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Programul Cadru
Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Academia de Știinte a Moldovei
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in