Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Cojocaru, Gheorghe

Cercetător ştiinţific, doctor în istorie.

Dolgan, Mihail

Criticul şi istoricul literar, omul de ştiinţă şi de creaţie, profesorul universitar Mihail Dolgan.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  2011 – Anul Liliecilor

2011 – Anul Liliecilor

Convenţia UNEP privind speciile migratoare (CMS) şi Acordul privind Conservarea Populaţiilor de Lilieci din Europa (EUROBATS) s-au alăturat împreună pentru a sărbători ,,Anul Liliecilor", cu această ocazie a fost deschis şi site-ul oficial: www.yearofthebat.org/

În întreaga lume există circa 1100 specii de lilieci. Administrat de către UNEP, EUROBATS îşi propune să protejeze toate cele 53 specii de lilieci identificate în Europa, prin intermediul legislaţiei, educaţiei, măsurilor de conservare şi de cooperare internaţională. În anul 2011 va fi de asemenea marcată aniversarea a 20-a de la semnarea Acordului cu privire la protecţia populaţiilor de lilieci din Europa: www.eurobats.org

În Republica Moldova există 21 specii de lilieci, unele dintre care sunt extrem de rare şi incluse în Cartea Roşie a Moldovei, precum şi în listele mondiale ale speciilor de animale rare: http://www.iatp.md/arii/text/ro/fauna/lilieci.htm

Pentru celebrarea ,,Anului Liliecilor" Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Ministerul Mediului organizează concursul naţional de desen şi poezie cu genericul ,,Liliecii în casa şi grădina mea", la care pot participa elevii şi liceenii claselor I-XII: www.mediu.gov.md/file/act_depar/Regulamentul%20liliecii.doc

Referinţe bibliografice:


1. Andreev, Sergiu. Liliecii fiinţe remarcabile / Sergiu Andreev, Artiom Bondarenco. — Ch. : S. n., 2006. — 36 p. — ISBN 978-9975-9724-4-4.

2. Bat Migrations in Europe — A Review of Banding Data and Literature / R. Hutterer, T. Ivanova, C. Meyer-Cords, L. Rodrigues. — Bonn : Federal Agency for Nature Conservation, 2005. — 180 p. — ISBN 978-3-7843-3928-3.

3. Decu, Vasile. Chiroptere din România : ghid instructiv şi educativ / Vasile Decu, Dumitru Murariu, Victor Gheorghe. — Buc. : Inst. Speol. ,,Emil Racoviţă", 2003. — 522 p. — ISBN 973-0-02736-6.

4. Lascu, Cristian. De la Olt la Dunăre: locuri, peşteri, lilieci = From the Olt to the Danube: monasteries and picturesque villages, caves sheltering mystery and bats : album / text : Cristian Lascu ; foto : Victor Bortaş. — Buc. : Victor B Victor, 2006. — 115 p. — ISBN 978-973-86818-7-3.

5. Valenciuc, Niculai. Chiroptera / Niculai Valenciuc. — Buc. : Ed. Academiei Române, 2002. — 172 p. — (Fauna României. Mammalia; Vol. 16, Fasc. 3). — ISBN 973-27-0853-0.

***

6. Armitage, David W. A comparison of supervised learning techniques in the classification of bat echolocation calls / David W. Armitage, Holly K. Ober // Ecological Informatics. — 2010. — Vol. 5, Nr 6. — P. 465-473. — www.oaresciences.org/

7. Bachanek, Justyna. Morphological Evidence for Hybridization in the Sister Species Myotis myotis and Myotis oxygnathus (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Carpathian Basin / Justyna Bachanek, Tomasz Postawa // Acta Chiropterologica. — 2010. — Vol. 12, Nr 2. — P. 439-448. — www.oaresciences.org/

8. Cryan, Paul M. Migration of bats past a remote island offers clues toward the problem of bat fatalities at wind turbines / Paul M. Cryan, Adam C. Brown // Biological Conservation. — 2007. — Vol. 139, Nr 1/2. — P. 1-11. — www.oaresciences.org/

9. Effects of wastewater treatment plant effluent on bat foraging ecology in an urban stream system / M. C. Kalcounis-Rueppell, V. H. Payne, S. R. Huff [et al.] // Biological Conservation. — 2007. — Vol. 138, nr 1/2. — P. 120-130. — www.oaresciences.org/

10. Fleming, T. H. Bat Migration / T. H. Fleming // Encyclopedia of Animal Behavior. — 2010. — P. 145-149. — http://www.sciencedirect.com/

11. Heavy metal contamination in bats in Britain / L. A. Walker, V. R. Simpson, L. Rockett [et al.] // Environmental Pollution. — 2007. — Vol. 148, Nr 2. — P. 483-490. — www.oaresciences.org/

12. Henry, Mickaël. Modelling multi-scale spatial variation in species richness from abundance data in a complex neotropical bat assemblage / Mickaël Henry, Jean François Cosson, Jean Marc Pons // Ecological Modelling. — 2010. — Vol. 221, Nr 17. — P. 2018-2027. — www.oaresciences.org/

13. Holland, Richard A. Studying the Migratory Behavior of Individual Bats: Current Techniques and Future Directions / Richard A. Holland, Martin Wikelski // Journal of Mammalogy. — 2009. — Vol. 90, Nr 6. — P. 1324-1329. — www.oaresciences.org/

14. Ifrim, Irina. Preliminary aspects about the study of bats from Letea Forest — Danube Delta / Irina Ifrim, Viorel Pocora // Scientific Annals of the Danube Delta Inst. — Tulcea, 2007. — Vol. 13. — P. 27-34. — http://adatbank.transindex.ro/denever/cikkek/Ifrim_Pocora_2007b.pdf

15. Johnston, Vanessa E. A radiocarbon dated bat guano deposit from N. W. Romania: Implications for the timing of the Little Ice Age and Medieval Climate Anomaly // Vanessa E. Johnston, Frank McDermott, Tudor Tămaş // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. — 2010. — Vol. 291, Nr 3/4. — P. 217-227. — www.oaresciences.org/

16. Kerth, Gerald. Species-specific barrier effects of a motorway on the habitat use of two threatened forest-living bat species / Gerald Kerth, Markus Melber // Biological Conservation. — 2009. — Vol. 142, Nr 2. — P. 270-279. — www.oaresciences.org/

17. Knight, Andrew J. Bats snakes and spiders, Oh my!" How aesthetic and negativistic attitudes, and other concepts predict support for species protection / Andrew J. Knight // Journal of Environmental Psychology. — 2008. — Vol. 28, Nr 1. — P. 94-103. — www.oaresciences.org/

18. Lučan, Radek K. Long-term re-use of tree roosts by European forest bats / Radek K. Lučan, Vladimír Hanák, Ivan Horáček // Forest Ecology and Management. — 2009. — Vol. 258, Nr 7. — P. 1301-1306. — www.oaresciences.org/

19. Mackie, Iain J. Habitat use varies with reproductive state in noctule bats (Nyctalus noctula): Implications for conservation / Iain J. Mackie, Paul A. Racey // Biological Conservation. — 2007. — Vol. 140, Nr 1/2. — P. 70-77. — www.oaresciences.org/

20. Mitochondrial DNA Confirms Low Genetic Variation of the Greater Mouse-Eared Bats, Myotis myotis, in Central Europe / Josef Bryja, Marcel Uhrin, Peter Kaňuch [et al.] // Acta Chiropterologica. — 2010. — Vol. 12, Nr 1. — P. 73-81. — www.oaresciences.org/

21. Perry, Roger W. Sex-specific roost selection by adult red bats in a diverse forested landscape / Roger W. Perry, Ronald E. Thill, S. Andrew Carter // Forest Ecology and Management. — 2007. — Vol. 253, Nr 1/3. — P. 48-55. — www.oaresciences.org/

22. Population genetic structure of the Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) in western Europe and the associated occurrence of rabies / Helen Atterby, James N. Aegerter, Graham C. Smith [et al.] // European Journal of Wildlife Research. — 2010. — Vol. 56, Nr 1. — P. 61-81. — www.springerlink.com/

23. Rebelo, Hugo. Predicted impact of climate change on European bats in relation to their biogeographic patterns / Hugo Rebelo, Pedro Tarroso, Gareth Jones // Global Change Biology. — 2010. — Vol. 16, Nr 2. — P. 561-576. — www.oaresciences.org/

24. Relating bat species presence to habitat features in natural forests of Slovakia (Central Europe) / P. Kaňuch, Š. Danko, M. Celuch, [et al.] // Mammalian Biology — Zeitschrift für Säugetierkunde. — 2008. — Vol. 73, Nr 2. — P. 147-155. — www.oaresciences.org/

25. Response of bat species to sylvo-pastoral abandonment / Martin K. Obrist, Emilie Rathey, Fabio Bontadina [et al.] // Forest Ecology and Management. — 2011. — Vol. 261, Nr 3. — P. 789-798. — www.oaresciences.org/

26. Russo, Danilo. Emergence time in forest bats the influence of canopy closure / Danilo Russo, Luca Cistrone, Gareth Jones // Acta Oecologica. — 2007. — Vol. 31, Nr 1. — P. 119-126. — www.oaresciences.org/

27. Safi, Kamran. Sex differences in population genetics, home range size and habitat use of the parti-colored bat (Vespertilio murinus, Linnaeus 1758) in Switzerland and their consequences for conservation / Kamran Safi, Barbara König, Gerald Kerth // Biological Conservation. — 2007. — Vol. 137, Nr 1. — P. 28-36. — www.oaresciences.org/

28. Sex-specific roost movements and population dynamics of the vulnerable long-fingered bat, Myotis capaccinii / Eleni Papadatou, Roger K. Butlin, Roger Pradel, [et al.] // Biological Conservation. — 2009. — Vol. 142, Nr 2. — P. 280-284. — www.oaresciences.org/

29. Ulrich, Werner. Environmental correlates of species richness of European bats (Mammalia: Chiroptera) / Werner Ulrich, Konrad Sachanowicz, Mariusz Michalak // Acta Chiropterologica. — 2007. — Vol. 9, Nr 2. — P. 347–360.

30. Welbergen, Justin A. Variation in twilight predicts the duration of the evening emergence of fruit bats from a mixed-species roost / Justin A. Welbergen // Animal Behaviour. — 2008. — Vol. 75, Nr 4. — P. 1543-1550. — www.oaresciences.org/Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Camera Nationala a Cartii (CNC)
International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Academia de Știinte a Moldovei
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in