Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Kidel, Alexandru

Alexandru KIDEL (n. 28 octombrie 1904, Chişinău 10 martie 1986, Chişinău), bibliolog şi propagator al cărţii ştiinţifice, istoric şi istoric literar din Republica Moldova.

Dediu, Ion

Doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  22 aprilie Ziua Pământului

22 aprilie Ziua Pământului

ZiuaPământuluia fost sărbătorită pentru prima oară în a. 1970. 22 aprilie, 20 de milioane de americani, au iesit în stradă şi au demonstrat paşnic pentru conservarea resurselor naturale ale lumii. Întemeietorul a fost Gaylord Nelson, apoi un senator american din Wisconsin, care a propus primul protest naţional legat de mediul înconjurător.

În anul 1990, Ziua Pământului devenise un eveniment mondial care a imobilizat peste 200 milioane de oameni din 141 de ţări.

După 40 de ani de la prima zi a Zilei Pământului, lumea este într-un pericol mai mare ca oricând. Schimbarea climatică este cea mai mare provocare din timpurile noastre. Ziua Pământului — 2010 poate fi un punct de cotitură pentru a avansa în politica din domeniul climei, eficienţa energetică şi locuri de muncă ecologice.

Reţeaua Ziua Pământului a fost creată pornind de la premisa că toţi oameni, indiferent de rasă, sex, venit sau zona geografică de unde provin au un drept moral la un mediu sănătos şi sustenabil. Reţeaua Ziua Pamântului include multe tipuri de organizaţii din diferite domenii de activitate, care promovează acţiuni cu scopul de a educa populaţia şi de a favoriza participarea publicului în acţiunile ecologice. Organizaţii locale, cu susţinerea agenţiilor pentru Protecţia Mediului, organizează diverse activităţi: expoziţii, comunicări şi dezbateri pe teme ecologice, marşuri, campanii de colectare a deşeurilor refolosibile, plantări de copaci.

Peste 1 miliard de persoane participă la activităţile Zilei Pământului, făcând din acest eveniment un simbol al responsabilităţii civice în protecţia mediului.

Pentru mai multe informaţii şi pentru a afla calendarul evenimentelor din întreagă lume, puteţi intra pe site-ul oficial al Zilei Pământului http://www.earthday.org/; http://www.earthday.net/

Referinţe bibliografice:


1. Climat Change: Observed Impacts of Planet Earth / ed. by Trevor M. Letcher. — Amsterdam : Elsevier, 2009. — 444 p. — ISBN 978-0-444-53301-2. — 551.5 / C-61.

2. Cocîrţă, Petru. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova : Catalogul documentar / Petru Cocîrţă, Carolina Clipa; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. — 64 p. — ISBN 978-9975-67-615-1. — M225 / C-65.

3. Ecologie, spirit ... şi mai mult decât atât: Anul Internaţional al Planetei Pământ 2008-2009 / Isidor Doctoreanu (aut. coord.), Zinaida Ambroci, Rodica Barbaraş [et al.]. — Ch. : Ed. „Universul”, 2009. — 120 p. — ISBN 978-9975-47-021-6. — M38 / E-20.

4. Evaluarea implementării Planului de Acţiuni Moldova — UE: mediul şi dezvoltarea durabilă / red. : Iulia Trombiţki; Asoc. Intern. Ecologică a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS”. — Ch. : Eco-Tiras, 2009. — 80 p. — Idem şi în lb. engleză. — ISBN 978-9975-66-144-7. — M93 / E-93.

5. Extinderea UE şi protecţia mediului: Schimbări instituţionale şi politici de mediu în Europa Centrală şi de Est / coord. : JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer. — Ch. : Arc, 2009. — 344 p. — ISBN 978-9975-61-543-3. — 338 / E-97.

6. Future Energy: Improved, Sustainable and Clean Options for our Planet / ed. by Trevor M. Letcher. — Amsterdam : Elsevier, 2008. — 376 p. — ISBN 978-0-08-054808-1. — 62 / F-98.

7. Galupa, Dumitru. Practicile agroforestiere în Moldova şi schimbarea climei = Agro-forestry Practices in Moldova and Climate Change / Dumitru Galupa, Ion Talmaci, Liliana Şpitoc. — Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. — 96 p. — Bibliogr. : 47 tit. — ISBN 978-9975-67-438-6. — M465.7 / G-15.

8. Lozan, Angela. Biosecuritatea : Cadrul Instituţional — Legislativ / Angela Lozan, Inesa Galitschi, Olga Scorpan; Fondul Global de Mediu, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. — Ch. : S. n., 2008. — 252 p. — Bibliogr. : 43 tit. — ISBN 978-9975-66-067-9. — M34 / L-95.

9. O´Neill, Kate. The Environmental and International Relations / Kate O´Neill. — Cambridge University Press, 2009. — 250 p. — Bibliogr. : p. 212-241. — ISBN 978-0-521-84216-7 (hardback); 978-0-521-60312-6 (paperback).

10. Sorokhtin, O. G. Global warming and global cooling: evolution of climate on earth / O. G. Sorokhtin, G. V. Chilingar, L. F. Khilyuk. — Amsterdam : Elsevier, 2008. — 313 p. — ISBN 978-0-444-52815-5. — (Development in Earth & Environmental Sciences. Vol. 5). — 551.5 / S-73.

Articole:

11. Ajustarea legislaţiei Republicii Moldova la politicile şi strategiile de mediu ale Uniunii Europene: studiu analitic comparativ / V. Aşevschi, A. Croitoru, Carolina Grosu, Eugenia Nacu // Noosfera. — 2009. — Nr 2. — P. 114-116. — Bibliogr. : 10 tit.

12. Baettig, Michèle B. Measuring countries’ cooperation within the international climate change regime / Michèle B. Baettig, Simone Brander, Dieter M. Imboden // Environmental Science & Policy. — 2008. — Vol. 11, Nr 6. — P. 478-489. — Bibliogr. : 29 tit. —www.oaresciences.org/

13. The Detection and Attribution of Human Influence on Climate / Dáithí A. Stone, Myles R. Allen, Peter A. Stott [et al.] // Annual Review of Environment and Resources. — 2009. — Vol. 34. — P. 1-16. — Bibliogr. : 51 tit. — www.oaresciences.org/

14. Ebi, Kristie L.Healthy people 2100: modeling population health impacts of climate change / Kristie L. Ebi // Climatic Change. — 2008. — Vol. 88, Nr 1. — P. 5-19. — Bibliogr. : 45 tit. — www.springerlink.com

15. Ecosystem stewardship: sustainability strategies for a rapidly changing planet / F. Stuart Chapin III, Stephen R. Carpenter, Gary P. Kofinas [et al.] // Trends in Ecology & Evolution. — 2010. — Vol. 25, Nr 4. — P. 241-249. — Bibliogr. : 74 tit.— www.oaresciences.org/

16. Gallagher, Kevin P. Economic Globalization and the Environment / Kevin P. Gallagher // Annual Review of Environment and Resources. — 2009. — Vol. 34. — P. 279-304. — Bibliogr. : 92 tit. — www.oaresciences.org/

17. The Geography of Climate Change: Implications for Conservation Biogeography / D. D. Ackerly, S. R. Loarie, W. K. Cornwell [et al.] // Diversity & Distributions. — 2010. — Vol. 16, Nr 3. — P. 476-487. — Bibliogr. : 48 tit. — www.oaresciences.org/

18. Hannah, Lee. A Global Conservation System for Climate-Change Adaptation / Lee Hannah // Conservation Biology. — 2010. — Vol. 24, Nr 1. — P. 70-77. — Bibliogr. : 32 tit. — www.oaresciences.org/

19. Health Impact Assessment of Global Climate Change: Expanding on Comparative Risk Assessment Approaches for Policy Making / Jonathan Patz, Diarmid Campbell-Lendrum, Holly Gibbs, Rosalie Woodruff // Annual Review of Public Health. — 2008. — Vol. 29. — P. 27-39. — Bibliogr. : 66 tit. — www.oaresciences.org/

20. Iovu, Mihail. International Cooperation Activity of R. Moldova on Environment and Climate Change / Mihail Iovu // http://fp7-nip.org.by/ru/nip/news/ENV_Minsk_S2009.html

21. Pelletier, Nathan. Of laws and limits: An ecological economic perspective on redressing the failure of contemporary global environmental governance / Nathan Pelletier // Global Environmental Change. — 2010. — Vol. 20, Nr 2. — P. 220-228. — Bibliogr. : 79 tit. — www.oaresciences.org/

22. Soutullo, Alvaro. Linking political and scientifically derived targets for global biodiversity conservation: implications for the expansion of the global network of protected areas / Alvaro Soutullo, Monica De Castro, Vicente Urios // Diversity and Distributions. — 2008. — Vol. 14, Nr 4. — P. 604-613. — Bibliogr. : 44 tit. — www.oaresciences.org/

23. Trade-offs and performances of a range of alternative global climate architectures for post-2012 / Ronal Gainza-Carmenates, J. Carlos Altamirano-Cabrera, Philippe Thalmann, Laurent Drouet // Environmental Science & Policy. — 2010. — Vol. 13, Nr 1. — P. 63-71. — Bibliogr. : 38 tit. — www.oaresciences.org/

24. , .       / . //   . — 2008. — Nr 11. — P. 61–68.

25. , . .     / . . // . : --. — 2008. — Nr 4. — P. 115-127.

26. , . .  :  / . . //  . — 2008. — Nr 6. — P. 23-26.Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Academia de Știinte a Moldovei
Programul Cadru
Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in