Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Lupaşcu, Tudor

Chimist, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător şi inventator.

Dediu, Ion

Doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar. Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Calendar ecologic  29 iunie - Ziua Dunării

29 iunie - Ziua Dunării

La 29 iunie 1994, 11 dintre statele situate în bazinul Dunării (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Republica Moldova, România, Republica Slovacă, Slovenia, Ucraina), precum şi Comisia Europeană au semnat la Sofia (Bulgaria) Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea: http://www.icpdr.org/icpdr-pages/drpc.htm.

Obiectivele Convenţiei sunt:

 • Gospodărirea durabilă şi echitabilă a apelor în Bazinul Dunării;
 • Asigurarea conservării, îmbunătăţirii şi folosirea raţională a apelor de suprafaţă şi subterane;
 • Controlul descărcărilor apelor uzate, al intrării nutrienţilor şi substanţelor de risc din surse ale emisiilor punctiforme şi nepunctiforme;
 • Controlul dezastrelor provocate de inundaţii şi îngheţ;
 • Controlul pericolelor, rezultate din accidente, sau determinate de substanţe periculoase, viituri (măsuri de avertizare şi prevenire);
 • Reducerea poluării Mării Negre, din cauza surselor de poluare din Bazinul Dunării.

În anul 2004, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), cu sediul la Viena (Austria), a decis că ziua de 29 iunie să fie „Ziua Dunării” pentru toate ţările dunărene.

Bazinul hidrografic al Dunării este împărţit de 19 state europene: Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Italia, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Serbia, Muntenegru, Republica Slovacă, Slovenia, Elveţia şi Ucraina. Are o suprafaţă de 801,463 km² şi o populaţie de 83 milioane de oameni.

Anul 2010 se va desfăşura sub genericul „Danube Day 2010: Get active for the rivers” („Fii activ pentru Dunăre”) şi pune accent pe conştientizarea publicului privind importanţa protejării acestui fluviu unic în Europa.

Site-uri oficiale: http://www.danubeday.org/ http://www.icpdr.org/

Referinţe bibliografice:


1. Belous, Tatiana. Consideration of wetlands in the Danube River basin management plan to meet objectives of the EU Water Framework Directive / Tatiana Belous, Ion Dediu // Noosfera. — 2009. — Nr 2. — P. 30-40. — Bibliogr. : 22 tit.

2. Cazac, Valeriu. Prevenirea, avertizarea şi alarmarea în cadrul sistemului dunărean în cazul unor situaţii excepţionale / Valeriu Cazac, Gavril Gîlcă, Natalia Berghi // Mediul Ambiant. — 2004. — Nr 6 (17). — P. 8-11.

3. Contribution of the tributaries in the Danube pollution. Monitoring of heavy metals in river Prut / T. Lupashcu, M. Revenco, E. Steinnes [et al.] // Mediul Ambiant. — 2004. — Nr 6 (17). — P. 5-7.

4. Drumea, Dumitru. Proiectul de management al regiunii „Prut de Jos” în contextul Planului Integrat de Management şi Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării / Dumitru Drumea // Noosfera. — 2009. — Nr 2. — P. 75-78.

5. Evoluţia debitelor Prutului şi Dunării inferioare pe parcursul ultimelor decenii / Constantin Mihailescu, Valeriu Cazac, Ilie Boian, Gavril Gîlcă // Mediul Ambiant. — 2007. — Nr 6 (36). — P. 35-40. — Bibliogr. : 9 tit.

6. Zavgorodnaia, Ludmila. Celebrarea zilei Dunării în Moldova şi în alte ţări europene / Ludmila Zavgorodnaia // Mediul Ambiant. — 2006. — Nr 3 (27). — P. 39-41.

7. , .      / // Mediul Ambiant. — 2006. — Nr 5 (29). — P. 47-48. — Bibliogr. : 11 tit.

8. Armaş, Iuliana. Perception of flood risk in DanubeDelta, Romania / IulianaArmaş, EugenAvram // Natural Hazards. — 2009. — Vol. 50, Nr 2. — P. 269-287. — Bibliogr. : 34 tit. — www.springerlink.com

9. Bendov, J. Challenges of transboundary water management in the Danube River basin / J. Bendov // Transboundary Water Resources: Strategies for Regional Security and Ecological Stability. — Dordrecht, 2005. — P. 73-82. — 551.4 / T-82.

10. Berlinsky, Nikolai. Comprehensive Assessment of Negative Factors Affecting the Black Sea Shallow Water in the Danube Area / NikolaiBerlinsky // Regional Aspects of Climate-Terrestrial-Hydrologic Interactions in Non-boreal Eastern Europe. — 2009. — P. 245-253. — www.springerlink.com

11. Birk, Sebastian. A new procedure for comparing class boundaries of biological assessment methods: A case study from the Danube Basin / Sebastian Birk, Daniel Hering // Ecological Indicators. — 2009. — Vol. 9, Nr 3. — P. 528-539. — Bibliogr. : 52 tit. — www.oaresciences.org/

12. Bloesch, Jürg. The International Association for Danube Research (IAD) — portrait of a transboundary scientific NGO / Jürg Bloesch // Environmental Science and Pollution Research. — 2009. — Vol. 16, Suppl. 1. — P. 116-122. — Bibliogr. : 36 tit. — www.springerlink.com

13. Bogdan, Octavia. Riscuri climatice complexe în rezervaţia biosferei Delta Dunării. Fenomenele de uscăciune şi de secetă / Octavia Bogdan // Mediul Ambiant. — 2006. — Nr 1 (25). — P. 1-8. — Bibliogr. : 16 tit.

14. Csík, A.Extending theDanube Flood Forecasting System With the Use of Meteorological Ensembles / A.Csík, G.Bálint // Threats to Global Water Security. — 2009. — P. 277-279. — www.springerlink.com

15. Cooperare transfrontieră în ariile naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos: Obiectivele de management pentru conservarea diversităţii biologice şi dezvoltare durabilă: Programul TACIS. — Constanţa : Editura Dobrogea, 2004. — 161 p.

16. Galatchi, Liviu-Daniel.Environmental Management of Intentional or Accidental Environmental Threats to Water Security in theDanubeDelta / Liviu-Daniel Galatchi // Threats to Global Water Security. — 2009. — P. 305-313. — www.springerlink.com

17. Galatchi, Liviu-Daniel. Europe as a Source of Pollution — the Main Factor for the Eutrophication of the Danube Delta and Black Sea / Liviu-DanielGalatchi, MarianTudor// Chemicals as Intentional and Accidental Global Environmental Threats. — 2006. — P. 57-63. — www.springerlink.com

18. Galatchi, Liviu-Daniel. Strategies for the Sustainable Development in the Danube Delta in Romania, Ukraine and Moldavia / Liviu-DanielGalatchi // Decision Support for Natural Disasters and Intentional Threats to Water Security. — 2009. — P. 109-135. — www.springerlink.com

19. Heavy metal accumulation of Danube river aquatic plants — indication of chemical contamination / Slobodanka Pajević, Milan Borišev, Srđan Rončević [et al.] // Central European Journal of Biology. — 2008. — Vol. 3, Nr 3. — 285-294. — Bibliogr. : 28 tit. — www.springerlink.com

20. Heavy Metals Concentrations in Aquatic Environment and Living Organisms in the Danube Delta, Romania / Mihaela-Iuliana Tudor, Marian Tudor, Cristina David[et al.] // Chemicals as Intentional and Accidental Global Environmental Threats. — 2006. — P. 435-442. — www.springerlink.com

21. Kainz, Martin J. Connecting aquatic ecology with toxicology — perspectives for the Danube River / Martin J. Kainz // Danube News : Bul. of the Intern. Association for Danube Research. — 2009. — Vol. 11, Nr 20. — P. 12-14. — Bibliogr. : 22 tit. — http://www.iad.gs/docs/danube_news/Danube_News_20.pdf

22. Kopf, Willi. Standardized biological test methods for measuring toxicity of effluents and receiving waters in the Danube River Basin (DRB) / Willi Kopf, Hans-Jürgen Pluta // Danube News : Bul. of the Intern. Association for Danube Research. — 2009. — Vol. 11, Nr 20. — P. 5-7. — http://www.iad.gs/docs/danube_news/Danube_News_20.pdf

23. Kroiss, H. Lessons learned for nutrient management in the Danube Basin and its relation to Black Sea euthrophication / H. Kroiss, M. Zessner, C. Lampert // Chemistry & Ecology. — 2006. — Vol. 22, Nr 5. — P. 347-357. — Bibliogr. : 12 tit. —www.oaresciences.org/

24. Lazarescu; M.The Floods on the RiverDanube in 2006: Social Impact and Remedial Processes / M. Lazarescu// Threats to Global Water Security. — 2009. — P. 225-231. — www.springerlink.com

25. Mares, C. Extreme value analysis in the Danube lower basin discharge time series in the twentieth century / C. Mares, Ileana Mares, Antoaneta Stanciu //Theoretical and Applied Climatology. — 2009. — Vol. 95, Nr 3/4. — P. 223-233. — Bibliogr. : 27 tit. — www.springerlink.com

26. Micić, Vesna. Occurrence and behaviour of selected hydrophobic alkylphenolic compounds in the Danube River / Vesna Micić, Thilo Hofmann // Environmental Pollution. — 2009. — Vol. 157, Nr 10. — P. 2759-2768. — Bibliogr. : 55 tit. — www.oaresciences.org/

27. Microbiological water quality along the Danube River: Integrating data from two whole-river surveys and a transnational monitoring network / Alexander K. T. Kirschner, Gerhard G. Kavka, Branko Velimirov [et al.] // Water Research. — 2009. — Vol. 43, Nr 15. — P. 3673-3684. — Bibliogr. : 41 tit. — www.oaresciences.org/

28. Modelling of soil nitrogen dynamics within the decision support system DANUBIA / C. W. Klar, P. Fiener, P. Neuhaus [et al.] // Ecological Modelling. — 2008. — Vol. 217, Nr 1/2. — P. 181-196. — Bibliogr. : 66 tit. —www.oaresciences.org/

29. Nichersu, Iulian. The use of models in flood risk management of the Lower Danube / Iulian Nichersu, Adrian Constantinescu, Cristian Trifanov // Danube News : Bul. of the International Association for Danube Research. — 2009. — Vol. 11, Nr 19. — P. 13-15. — Bibliogr. : 6 tit. — http://www.iad.gs/docs/danube_news/Danube_News_19.pdf

30. A qualitative reasoning model of algal bloom in the Danube Delta Biosphere Reserve (DDBR) / E. Cioaca, F. E. Linnebank, B. Bredeweg, P. Salles // Ecological Informatics. — 2009. — Vol. 4, Nr 5/6. — P. 282-298. — Bibliogr. : 26 tit. — www.oaresciences.org/

31. Radan, Silviu. WASEDI: Water and sediment dynamics affecting nutrient cycles and greenhouse gas emissions in the Danube Delta / Silviu Radan, Bernhard Wehrli // Danube News : Bul. of the Intern. Association for Danube Research. — 2009. — Vol. 11, Nr 19. — P. 13-14. — http://www.iad.gs/docs/danube_news/Danube_News_17.pdf

32. Sources and emission of greenhouse gases in Danube Delta lakes / Alina Pavel, Edith Durisch-Kaiser, Sorin Balan [et al.] // Environmental Science and Pollution Research. — 2009. — Vol. 16, Suppl. 1. — P. 86-91. — Bibliogr. : 21 tit. —www.springerlink.com

33. Teodorovic, Ivana. Ecotoxicological research and its implications for important water management issues in the Danube River Basin / Ivana Teodorovic // Danube News : Bul. of the Intern. Association for Danube Research. — 2009. — Vol. 11, Nr 20. — P. 2-4. — http://www.iad.gs/docs/danube_news/Danube_News_20.pdf

34. Using the Multiactor-Approach in Glowa-Danubeto Simulate Decisions for the Water Supply Sector Under Conditions of Global Climate Change / RolandBarthel, StephanJanisch, DarlaNickel[et al.] // Water Resources Management. — 2010. — Vol. 24, Nr 2. — P. 239-275. — Bibliogr. : 65 tit. — www.springerlink.com

35. Vadadi-Fülöp, Csaba. Effect of sampling effort and sampling frequency on the composition of the planktonic crustacean assemblage: a case study of the river Danube/ CsabaVadadi-Fülöp, LeventeHufnagel, KatalinZsuga// Environmental Monitoring and Assessment. — 2010. — Vol. 163, Nr 1/4. — P. 125-138. — Bibliogr. : 51 tit. — www.springerlink.com

36. Wirtz, Frajo.Danube, Meuse and Rhine MEMORANDUM 2008 / Frajo Wirtz// Environmental Science and Pollution Research. — 2009. — Vol. 16, Suppl. 1. — P. 112-115. — www.springerlink.com

37. Zitek, A.Assessing the efficiency of connectivity measures with regard to the EU-Water Framework Directive in aDanube-tributary system / A.Zitek, S.Schmutz, M.Jungwirth // Hydrobiologia. — 2008. — Vol. 609, Nr 1. — P. 139-161. — Bibliogr. : 64 tit. — www.springerlink.com

38. , . .   / . . , . .  // . .  — 130 : . . . — , 2006. — P. 50-52. — Bibliogr. : 10 tit.

39.  / . . , . . , . . -, . .  // . — 2008. — . 44, Nr 2. — P. 3-14. — Bibliogr. : 33 tit.Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 19752005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (19752005), aparatului informativbibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale B. P. Hasdeu, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale A. Lupan a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv Resursele Naturale al Republicii Moldova a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria E-bibliotecă
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul Academicianul Nicolae Corlăteanu organizator al ştiinţei academice. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Camera Nationala a Cartii (CNC)
Mesageria D&D
Programul Cadru
International Bookshop Educational Centre
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in