Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Cimpoi, Mihai

Istoric, critic literar, traducător, eminescolog, filosof al culturii.

Ababii, Ion

Academician, doctor, conferențiar universitar.

Acasa  Resurse informationale  Pagina ecologică  Legislație ecologică

Legislație ecologică


  1. Codul subsolului Publicat: 17.04.2009 în Monitorul Oficial Nr 75—77, art Nr 197. Data intrarii in vigoare: 17.07.2009
  2. Codul funciar Publicat: 04.09.2001 în Monitorul Oficial Nr 107, art Nr 817
  3. Codul silvic Publicat: 16.01.1997 în Monitorul Oficial Nr 4—5, art Nr 36 Data intrarii in vigoare: 16.01.1997
  4. Lege pentru modificarea şi completarea Codului silvic Publicat: 19.09.2003 în Monitorul Oficial Nr 200, art Nr 771 Promulgat: 08.09.2003
  5. Codul apelor al Republicii Moldova Publicat: 01.10.1993 în Monitorul Parlamentului Nr 10, art Nr 287
  6. Lege privind protecţia mediului înconjurător Publicat: 01.10.1993 în Monitorul Parlamentului Nr 10, art Nr 283 Data intrarii in vigoare: 01.10.1993
  7. Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător Publicat: 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr 044 Promulgat: 28.04.1998
  8. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1515—XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător, Legii nr.851—XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător şi a Codului cu privire la contravenţiile administrative Publicat: 28.03.2003 în Monitorul Oficial Nr 056, art Nr 247 Promulgat: 21.03.2003
  9. Lege privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului Publicat: 17.05.2001 în Monitorul Oficial Nr. 052 Promulgat: 27.04.2001
  10. Lege privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător Publicat: 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr 52—53, art Nr 494 Data intrarii in vigoare: 08.08.1996
  11. Lege privind plata pentru poluarea mediului Publicat: 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr 54—55, art Nr 378
  12. Lege pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1540—XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului Publicat: 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr 191, art Nr 756 Promulgat: 28.08.2003
  13. Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 1540—XIII din 25.02.98 privind plata pentru poluarea mediului Publicat: 14.02.2003 în Monitorul Oficial Nr 020, art Nr 59 Promulgat: 10.02.2003
  14. Lege privind deşeurile de producţie şi menajere Publicat: 05.03.1998 în Monitorul Oficial Nr 16—17, art Nr 101 Data intrarii in vigoare: 05.03.1998
  15. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1347—XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere Publicat: 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr 001, art Nr 10 Promulgat: 24.12.2003
  16. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 20 din Legea nr.1347—XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere Publicat: 19.12.2003 în Monitorul Oficial Nr 248, art Nr 1000 Promulgat: 11.12.2003
  17. Lege cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive Publicat: 16.10.1997 în Monitorul Oficial Nr 067 Promulgat: 03.09.1997 Data intrarii in vigoare: 16.10.1997
  18. Lege privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice Publicat: 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr 098, art Nr 451 Data intrarii in vigoare: 30.09.2006
  19. Lege privind securitatea biologică Publicat: 13.06.2002 în Monitorul Oficial Nr 75, art Nr 631
  20. Lege privind conservarea energiei Publicat: 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr 157—159, art Nr 1183
  21. Lege privind fondul ariilor naturale protejate de stat Publicat: 16.07.1998 în Monitorul Oficial Nr 66—68, art Nr 442
  22. Lege pentru modificarea Legii nr. 1538—XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat Publicat: 18.11.2005 în Monitorul Oficial Nr 15, art Nr 761 Promulgat: 11.11.2005
  23. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1538—XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat Publicat: 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr 195, art Nr 922 Promulgat: 15.12.2006 Data intrarii in vigoare: 22.03.2007
  24. Lege cu privire la resursele naturale Publicat: 19.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 40, art Nr 337
  25. Lege privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice Publicat: 30.06.2006 în Monitorul Oficial Nr 98—101, art Nr 451 Data intrarii in vigoare: 30.09.2006
  26. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanţele ce distrug stratul de ozon Publicat: 09.06.2006 în Monitorul Oficial Nr 87—90, art Nr 391
  27. Lege pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Publicat: 18.04.2002 în Monitorul Oficial Nr 054, art Nr 383 Promulgat: 11.04.2002
  28. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticidelor care fac obiectul comerţului internaţional Publicat: 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr 233, art Nr 1003 Promulgat: 07.12.2004
  29. Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei Publicat: 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr 193, art Nr 882 Promulgat: 20.10.2004
  30. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei Publicat: 18.03.2003 în Monitorul Oficial Nr 048, art Nr 193 Promulgat: 11.03.2003
  31. Lege pentru acceptarea Amendamentului la anexa B a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei Publicat: 28.10.2008 în Monitorul Oficial Nr 193—194, art Nr 702
  32. Lege pentru Ratificarea Acordului privind colaborarea în domeniul acţiunilor active asupra proceselor meteorologice şi altor procese geofizice Publicat: 13.06.2002 în Monitorul Oficial Nr 075, art Nr 635 Promulgat: 10.06.2002
  33. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la reţeaua hidrometeorologică interstatală a Comunităţii Statelor Independente Publicat: 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr 146—148, art Nr 1129
  34. Lege pentru ratificarea Protocolului privind poluanţii organici persistenţi şi a Protocolului privind metalele grele la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi Publicat: 23.05.2002 în Monitorul Oficial Nr 066, art Nr 535 Promulgat: 16.05.2002
  35. Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologică Publicat: 07.11.2002 în Monitorul Oficial Nr 149, art Nr 1154 Promulgat: 31.10.2002
  36. Lege cu privire la producţia agroalimentară ecologică Publicat: 15.08.2005 în Monitorul Oficial Nr 095, art Nr 446
  37. Lege pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate Publicat: 09.11.2000 în Monitorul Oficial Nr 141, art Nr 1015 Promulgat: 31.10.2000
  38. Lege privind terenurile proprietatea publică şi delimitarea lor Publicat: 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr 70—73, art Nr 316
  39. Lege privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase Publicat: 25.05.2000 în Monitorul Oficial Nr 59—62, art Nr 401
  40. Lege cu privire la activitatea hidrometeorologică Publicat: 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr 060, art Nr 409 Promulgat 28.05.1998
  41. Lege Turismului Publicat: 12.05.2000 în Monitorul Oficial Nr 054, art Nr 357 Promulgat: 27.04.2000
  42. Lege cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă Publicat: 03.08.1995 în Monitorul Oficial Nr 043, art Nr 482 Data intrarii in vigoare: 03.08.1995
  43. Lege pentru ratificarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea la Convenţia din 1992 privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, semnat la 10 martie 2000 Publicat: 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr 107—109, art Nr 575
  44. Lege cu privire la apa potabilă Publicat: 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr 39—41, art Nr 167 Data intrarii in vigoare: 07.12.2000
  45. Lege privind protecţia aerului atmosferic PPublicat: 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr 44—46, art Nr 312 Data intrarii in vigoare: 21.05.1998
  46. Lege cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova Publicat: 03.02.2006 în Monitorul Oficial Nr 21—24, art Nr 95
  47. Lege cu privire la protecţia plantelor Publicat: 02.12.1999 în Monitorul Oficial Nr 133—134 art Nr 651
  48. Lege cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale Publicat: 02.12.1999 în Monitorul Oficial Nr 133—134, art Nr 649
  49. Lege cu privire la grădinile botanice Publicat: 05.08.2005 în Monitorul Oficial Nr 104, art Nr 494 Promulgat: 28.07.2005
  50. Lege regnului vegetal Publicat: 26.02.2008 în Monitorul Oficial Nr 40—41, art Nr 114 Data intrarii in vigoare: 26.02.2009
  51. Legea culturilor nucifere Publicat: 29.12.1999 în Monitorul Oficial Nr 153—155, art Nr 749 Data intrarii in vigoare: 08.11.2001
  52. Lege regnului animal Publicat: 09.11.1995 în Monitorul Oficial Nr 62—63, art Nr 688
  53. Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului animal nr. 439—XIII din 27 aprilie 1995 Publicat: 01.01.2004 în Monitorul Oficial Nr 1, art Nr 6
  54. Lege cu privire la modificarea şi completarea anexelor la Legea regnului animal nr.439—XIII din 27 aprilie 1995 Publicat: 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr 126, art Nr 613 Promulgat: 04.08.2006
  55. Lege grădinilor zoologice Publicat: 27.07.2007 în Monitorul Oficial Nr 107—111, art Nr 474 Data intrarii in vigoare: 27.01.2008
  56. Lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice Publicat: 27.10.2006 în Monitorul Oficial Nr 168, art Nr 762 Promulgat: 17.10.2006 Data intrarii in vigoare: 27.04.2007
  57. Lege privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura Publicat: 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr 126—130, art Nr 597
  58. Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES) Publicat: 21.10.2008 în Monitorul Oficial Nr 189, art Nr 679


  Bibliografii

  Bibliografii

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download

  Buletine tematice

  Buletine tematice

  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
  Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
  Download
  Ştiinţa în Moldova
  Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
  Download

  Indice bibliografic tematic

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E - Bibliotecă

  E - Bibliotecă

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
  Detalii

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Detalii
  În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

  Infocentru

  Noutăți

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Detalii

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

  Articole

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

  Expoziții

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

  Despre bibliotecă

  Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Parteneri

  În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

  Recomandăm

  Academia de Știinte a Moldovei
  International Bookshop “Educational Centre”
  Mesageria D&D
  Programul Cadru
  Despre bibliotecă Infocentru
  Scurt istoric
  Structura bibliotecii
  Program de activitate al bibliotecii
  Adresa bibliotecii
  Statut
  Regulament
  Regulament utilizare
  Săli de lectură și de calculatoare
  Tur virtual al bibliotecii
  Donație bibliotecii
  Achiziții publice
  Fondul de rezervă și schimb
  Premii și mențiuni
  Funcții vacante
  Pagina ecologică  AȘM în Presă
  Noutăți
  BiblioDivertis

  Articole
  Anunțuri
  Întrebări frecvente (FAQ)
  Resurse Web
  Galeria foto
  Revista BiblioScientia
  Personalități marcante
  © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
  Academia de Științe a Republicii Moldova
  Creat in