Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Bahnaru, Vasile

Filolog, domeniul ştiinţific: specialist în limbi romanice.

Andries, Andrei

Academician

Acasa  Infocentru  Resurse Web  Motoare de căutare a informației ştiinţifice

Motoare de căutare a informației ştiinţifice


   • Scirus
    (Cel mai cuprinzător instrument de căutare a informaţiei ştiinţifice pe Internet, cu peste 440 milioane de unităţi indexaţi: articole, materiale pre-print, cursuri, pagini personale ale cercetătorilor etc.)
    Vizitati link-ul
   • AGRIS
    (Baza de date publică globală, care cuprinde 2,690,844 de înregistrări bibliografice în domeniul ştiinţei şi tehnologiei agricole. Este produs al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a Naţiunilor Unite. Articolele din reviste ştiinţifice constitue 82,24% de înregistrări.)
    Vizitati link-ul
   • arXiv
    (Baza de date de preprinturi din toate domeniile fizicii, matematicii, ştiinţelor nelineare, informaticii, biologiei cantitative, finanţei cantitative şi statisticii. Oferă acces liber la 740,366 e-preprinturi. arXiv este menţinut de Universitatea Cornell.)
    Vizitati link-ul
   • BASE
    ((Bielefeld Academic Search Engine) Motor de căutare pentru resursele academice cu acces deschis. BASE este administrat de Biblioteca Universităţii din Bielefeld (Germania) şi constă din mai mult de 33 de milioane de documente din 2000 de surse.)
    Vizitati link-ul
   • DBLP
    ((Digital Bibliography & Library Project). Baza de date a Universităţii din Trier (Germania), care oferă informaţii bibliografice în domeniul ştiinţei calculatoarelor. DBLP cuprinde mai mult de 1,8 milioane de articole.)
    Vizitati link-ul
   • ERIC
    ((Education Resources Information Center). Biblioteca digitală a documentelor în domeniul învăţământului, sponsorizată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei al Departamentului de Educaţie din Statele Unite. ERIC oferă acces nelimitat la mai mult de 1,4 milioane de înregistrări bibliografice ale articolelor din reviste şi alte materiale legate de învăţământ: cărţi, lucrări de sinteză, materialele conferinţelor, rapoarte tehnice etc.)
    Vizitati link-ul
   • INIS
    ((International Nuclear Information System). Cea mai importantă bază de date bibliografică în domeniul utilizării ştiinţei şi a tehnologiilor nucleare în scopuri paşnice. INIS oferă acces la peste 3,3 milioane de rezumate ale publicaţiilor ştiinţifice şi cuprinde circa 280,000 de unităţi de literatură, care nu se distribuie în mod comercial şi include material ale conferinţelor, rapoarte ştiinţifice şi tehnice, brevete de invenţii, teze, standarde, buletine statistice, pliante.)
    Vizitati link-ul
   • PubMed
    (PubMed Baza de date, elaborată de către Centrul Naţional de Informare Biotehnologie (NCBI) a Bibliotecii Naţionale de Medicină din SUA (NLM). PubMed cuprinde peste 21 milioane de unităţi din domeniul biomedicinei din baza de date MEDLINE, reviste şi cărţi din domeniul ştiinţelor vieţii.)
    Vizitati link-ul
   • Mendeley
    (Program academic gratuit şi reţea socială academică, care permite schimbul de cunoştinţe, acces rapid la cele mai recente lucrări ai savanţilor renumiţi, regăsirea lucrărilor de interes ştiinţific şi articolelor din reviste ştiinţifice. Cuprinde peste 34 milioane de publicaţii.)
    Vizitati link-ul
   • OpenDOAR
    ((The Directory of Open Access Repositories). Baza de date cu depozitele (repozitoriile) academice în acces deschis. OpenDOAR este menţinut de către Universitatea din Nottingham, Marea Britanie. Conţine 2180 de repozitorii din peste 77 de ţări, 20 de milioane de unităţi.)
    Vizitati link-ul
   • ADS
    ((Astrophysics Data System) Portal de bibliotecă digitală pentru cercetători în astronomie şi fizică, administrat de către Observatorul Smithsonian Astrophysical (SAO), în cadrul unui grant NASA. ADS susţine trei baze de date bibliografice care conţin mai mult de 9,4 milioane de înregistrări în astronomie, astrofizică, fizica, arXiv de e-printuri.)
    Vizitati link-ul
   • DOAJ
    ((Directory of Open Access Journals). Acces deschis la reviste ştiinţifice recenzate din diverse domenii în diferite limbi. DOAJ include 7561 reviste, 772,031 articole.)
    Vizitati link-ul
   • Genamics JournalSeek
    (Cea mai mare baza de date de informaţii despre reviste disponibile pe Internet. Baza de date conţine 98,144 de titluri. Informaţia despre revistă include descrierea (obiectivele şi scopul), abrevierea revistei, link-ul acesteia, ISSN şi vedete de subiect. JournalSeek nu conţine articole sau rezumate.)
    Vizitati link-ul
   • Google Scholar
    (Motor de căutare, care oferă o metodă simplă de a cerceta pe scară largă literatura academică: teze, cărţi, rezumate şi articole de la editori academici, societăţi profesionale, din repozitorii electronice, de la universităţi şi de la alte organizaţii academice.)
    Vizitati link-ul
   • WorldWideScience.org
    (Portal global pentru comunitatea stiinţifică format din mai mult de 80 de baze de date şi portaluri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Portalul WorldWideScience este menţinut de Oficiul Informare Ştiinţifică şi Tehnică al Departamentului Energie al Statelor Unite.)
    Vizitati link-ul
   • WorldCat
    (Cea mai mare reţea de date cu privire la serviciile si colecţiile de carte a marilor biblioteci din lume. WorldCat include înregistrări de cărţi, materiale video, publicaţii seriale, articole, muzică, cărţi electronice, partituri, referinţe genealogice, artefacte culturale, obiecte digitale, site-uri web etc. WorldCat conţine 258 de milioane de înregistrări bibliografice, care reprezintă mai mult de 1 miliard de unităţi.)
    Vizitati link-ul
   • ScienceDirect
    (Baza de date online de text integral, ce permite accesul la publicaţii ştiinţifice ale editurii Elsevier. Conţine peste 9,5 milioane de articole/capitole din peste 2500 de reviste şi 11,000 cărţi editate.)
    Vizitati link-ul
   • SpringerLink
    (Baza de date interactivă de text integral a editorului ştiinţific Springer, constituită din cărţi şi reviste de ştiinţă, tehnice şi medicale. Oferă accesul la peste 2700 de reviste recenzate, 51,079 cărţi, 26,450 protocoale, 216 cărţi de referinţă.)
    Vizitati link-ul
   • EBSCOhost
    (EBSCOhost Serviciu de referinţe ce oferă acces la o colecţie de baze de date, prin care Academic Search Premier, baza de date academică multidisciplinară, care cuprinde articole din peste 8,500 de reviste, din care 4,600 sunt recenzate.)
    Vizitati link-ul
   • eLIBRARY.ru
    (Biblioteca ştiinţifică electronică, cel mai mare portal al Rusiei în domeniul ştiinţei, tehnologiei, medicinei şi educaţiei, care conţine rezumate şi texte integrale a circa 14 milioane de articole ştiinţifice şi publicaţii. Pot fi accesate peste 2200 de reviste ştiinţifice şi tehnice din Rusia.)
    Vizitati link-ul
   • Espacenet
    (Acces liber la peste 70 de milioane de brevete de invenţie din anul 1836 până în prezent.)
    Vizitati link-ul
   • Academic Journals Database
    (Baza de date multidisciplinară de ediţii periodice. Oferă acces la aproximativ 3000 de ediţii periodice; 0,7 milioane de articole sunt disponibile online.)
    Vizitati link-ul
   • ROAR
    ((Registry of Open Access Repository). Registrul repozitoriilor cu acces deschis. ROAR cuprinde 2734 de repozitorii din 105 ţări. Este întreţinut de către Universitatea Southampton, Marea Britanie.)
    Vizitati link-ul


   Bibliografii

   Bibliografii

   LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
   Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
   Download
   Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
   Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
   Download

   Buletine tematice

   Buletine tematice

   Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
   Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
   Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
   Download
   Ştiinţa în Moldova
   Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
   Download

   Indice bibliografic tematic

   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Problemele resurselor acvatice din Moldova
   Alcatuitor: Valentina Gurieva
   Download
   Resursele Naturale al Republicii Moldova
   Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
   Download

   E - Bibliotecă

   E - Bibliotecă

   2011-08-27


   Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
   Detalii

   2011-07-20

   Radu Mihai CRIŞAN
   SPRE EMINESCU
   Detalii
   În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

   Infocentru

   Noutăți

   Academia.edu (2017-02-25)

   Academia.edu Detalii

   BiblioDivertis

   Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

   Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

   Articole

   Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
   (Chiosa Igor)

   Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

   Expoziții

   Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

   La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

   Despre bibliotecă

   Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

   • Liste 2016
   • Liste 2015
   • Liste 2014
   • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
   • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
    Nr. 11-12, 2014
   • Bibliografii recente
   • Pagina Web BiblioScientia
   • Achiziții noi
    luna Noiembrie, 2016

   Întreabă bibliotecarul   Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns   Parteneri

   În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

   Recomandăm

   Mesageria D&D
   International Bookshop “Educational Centre”
   Academia de Știinte a Moldovei
   Camera Nationala a Cartii (CNC)
   Despre bibliotecă Infocentru
   Scurt istoric
   Structura bibliotecii
   Program de activitate al bibliotecii
   Adresa bibliotecii
   Statut
   Regulament
   Regulament utilizare
   Săli de lectură și de calculatoare
   Tur virtual al bibliotecii
   Donație bibliotecii
   Achiziții publice
   Fondul de rezervă și schimb
   Premii și mențiuni
   Funcții vacante
   Pagina ecologică   AȘM în Presă
   Noutăți
   BiblioDivertis

   Articole
   Anunțuri
   Întrebări frecvente (FAQ)
   Resurse Web
   Galeria foto
   Revista BiblioScientia
   Personalități marcante
   © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
   Academia de Științe a Republicii Moldova
   Creat in