Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 
facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Jacota, Anatolie

Savant cu renume în domeniul geneticii, fiziologiei şi biotehnologiei vegetale. Fondator al şcolii ştiinţifice de genetică şi genetică moleculară.

Goma, Paul

Cel mai cunoscut disident din timpul României comuniste și unul dintre cei mai cunoscuți scriitori postbelici.

Acasa  Resurse informationale  Centrul de Informare şi Documentare UNESCO

Centrul de Informare şi Documentare UNESCO


  UNESCO

  UNESCO este Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, avînd ca membri 191 de state din toate continentele lumii şi 6 state asociate. Cei ce sunt interesaţi de Organizaţia UNESCO pot accesa www.unesco.org . Programele UNESCO reprezintă tipuri de reacţii globale, zonale, naţionale, instituţionale şi diplomatice la problemele lumii contemporane. Unul dintre obiectivele de bază ale UNESCO este acela de a identifica şi proteja, în lumea întreagă, monumentele culturale şi naturale care merită să fie recunoscute ca fiind parte a patrimoniului comun al umanităţii. În 1972, UNESCO a adoptat Convenţia pentru Protejarea Patrimoniului Mondial. De atunci, 183 de state au ratificat-o şi mai bine de 850 de situ-ri au fost înscrise pe lista obiectivelor de patrimoniu.

  Cele mai de preţ comori ale ţării noastre, de o valoare culturală sau naturală excepţională pentru umanitate şi care aparţin patrimoniului mondial, au fost incluse în patrimoniul UNESCO.

  În anul 2008, în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a fost organizat Centrul de Informare şi Documentare UNESCO cu sprijinul financiar al Departamentului Informare şi Comunicare al Biroului UNESCO din or. Moscova şi a Comisiei Naţionale pentru UNESCO a Republicii Moldova. Punctul forte în gestionarea Centrului rămâne a fi achiziționarea calitativă, cantitativă şi curentă a resurselor info-documentare necesare acestei dimensiuni. Scopul principal al proiectului constă în continuarea procesului de informatizare a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM prin crearea bibliotecii electronice şi asigurarea accesului liber al utilizatorilor la informaţie atât în sediul bibliotecii, cât şi la distanţă. Cu acest scop a fost procurat un scanner performant care permite numerotarea şi arhivarea fondului bibliotecar, în special a publicaţiilor rare şi vechi care constituie obiectul programului naţional „Memoria Moldovei” în scopul salvgardării acestui şi a creării cărţilor digitale. Din momentul lansării proiectului, cărţile din fondul bibliotecii sunt scanate pentru crearea condiţiilor optime de informare pentru utilizatorii interesaţi.

  Centrul de Informare şi Documentare UNESCO este un serviciu specializat a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM. Obiectivul general al serviciului îl constituie îmbunătăţirea nivelului de comunicare prin informarea activă şi directă cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene. Adiţional obiectivului general pentru implementarea acestui proiect este şi sporirea interesului publicului larg privind UNESCO prin desfăşurarea activităţilor în cadrul CID UNESCO a meselor rotunde, a seminarelor pe direcţii de activitate ale UNESCO, prin plasarea Centrului UNESCO în sistemul info-documentar prin continuarea constituirii colecţiei Centrului pe suport diferit.

  Detalii  Bibliografii

  Bibliografii

  LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
  Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
  Download
  Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
  Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
  Download

  Buletine tematice

  Buletine tematice

  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
  Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
  Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
  Download
  Ştiinţa în Moldova
  Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
  Download

  Indice bibliografic tematic

  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Problemele resurselor acvatice din Moldova
  Alcatuitor: Valentina Gurieva
  Download
  Resursele Naturale al Republicii Moldova
  Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
  Download

  E - Bibliotecă

  E - Bibliotecă

  2011-08-27


  Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
  Detalii

  2011-07-20

  Radu Mihai CRIŞAN
  SPRE EMINESCU
  Detalii
  În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

  Infocentru

  Noutăți

  Academia.edu (2017-02-25)

  Academia.edu Detalii

  BiblioDivertis

  Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

  Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

  Articole

  Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
  (Chiosa Igor)

  Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

  Expoziții

  Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

  La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

  Despre bibliotecă

  Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

  • Liste 2016
  • Liste 2015
  • Liste 2014
  • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
  • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
   Nr. 11-12, 2014
  • Bibliografii recente
  • Pagina Web BiblioScientia
  • Achiziții noi
   luna Noiembrie, 2016

  Întreabă bibliotecarul  Cererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspuns  Parteneri

  În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

  Recomandăm

  Camera Nationala a Cartii (CNC)
  Programul Cadru
  International Bookshop “Educational Centre”
  Mesageria D&D
  Despre bibliotecă Infocentru
  Scurt istoric
  Structura bibliotecii
  Program de activitate al bibliotecii
  Adresa bibliotecii
  Statut
  Regulament
  Regulament utilizare
  Săli de lectură și de calculatoare
  Tur virtual al bibliotecii
  Donație bibliotecii
  Achiziții publice
  Fondul de rezervă și schimb
  Premii și mențiuni
  Funcții vacante
  Pagina ecologică  AȘM în Presă
  Noutăți
  BiblioDivertis

  Articole
  Anunțuri
  Întrebări frecvente (FAQ)
  Resurse Web
  Galeria foto
  Revista BiblioScientia
  Personalități marcante
  © 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
  Academia de Științe a Republicii Moldova
  Creat in