Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Home
Mail us
Sitemap
 | 

Despre bibliotecă

Evenimente

Infocentru

Parteneri

facebook twitter delicious YouTube Flikr Issuu Scribd Centrul E-INFORMAŢIONAL

Personalități marcante


Furdui, Teodor

Prim-vicempreşedinte AŞM, Savant cu renume în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei.

Dolgan, Mihai

“... sunt un muzicant-autodidact, om incomod şi artist al poporului fără studii superioare...” (Mihai Dolgan)

Acasa  Despre bibliotecă

Despre bibliotecă


Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

Asigurarea unui sistem unic de asistenţă informaţională a cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative este misiunea primordială a bibliotecii. Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan"  dispune de colecţii de documente tradiţionale (print) şi pe suport electronic, atenţia fiind axată pe, de ex., bazele de reviste electronice cu acces liber AGORA, OARE, HINARI, sau abonarea revistelor on-line de la editurile EBSCO, ELSEVIER etc.)

Serviciul «Completarea şi Evidenţa Colecţiilor» asigură:

— completarea centralizată curentă şi retrospectivă a fondurilor Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) "A. Lupan"  cu toate genurile de publicaţii;

— organizarea şi realizarea schimbului de publicaţii cu parteneri din ţară şi de peste hotare;

— constituirea, urilizarea şi gestionarea Fondului de Rezervă şi Schimb.

Dezvoltarea (completarea) colecţiilor sunt realizate prin diferite surse, cum ar fi:

· Cumpărare (inclusiv abonare)

· Exemplar obligatoriu obţinut în baza Depozitului legal

· Schimb de publicaţii (cu ţări din Vest, Est şi Republică)

· Donaţii, alte surse.

abonare — cumpărare — Recent am abonat publicaţii periodice (print) din Moldova, Romania, Franţa, Rusia, Urkaina şi a. (300 abonamente). S-a efectuat abonarea publicaţiilor periodice (on- line) din SUA, Marea Britanie şi Olanda (34 titluri). La capitolul «cărţi» au fost achiziţionate cca 263 un. Fondurile bibliotecii au fost completate cu literatură din diferite domenii editate în diferite ţări.

depozit legal — Această sursă de completare a fondurilor Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) "A. Lupan"  deţine un loc important. Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan"  beneficiază de exemplarul depozitului legal prin intermediul Camerei Naţionale a Cărţii, care este responsabilă de colectarea şi repartizarea depozitului legal. Tezele de doctor, prezentate de doctoranzi, se depozitează în fondurile bibliotecii în colecţia «Teze» şi sunt socotite ca depozit legal. Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan"  mai beneficiază de exemplarul obligator de la ÎEP «Ştiinţa». 

schimb de publicaţii — Pentru Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan"  cea mai valoroasă sursă de completare a colecţiilor a fost şi este, schimbul internaţional de publicaţii. Serviciul «Complatarea şi Evidenţa Colecţiilor» organizează şi realizează schimbul de publicaţii cu partenerii din ţară şi de peste hotare.

donaţii — un suport considerabil în completarea colecţiilor bibliotecii le revine donaţiilor din partea institutelor academice şi a persoanelor particulare.

Donaţiile au fost şi continuă să rămână o sursă importantă de completare a fondurilor bibliotecii.

Pe parcursul anului 2019 au fost recepţionate 3303 un.

Cele mai însemnate donaţii de carte au fost prelucrate:

— donaţia UNESCO — 164 un. (160 c.+4 br.)

— donaţia F/P «Gh. Duca» — 40 un. (cărţi)

— donaţia F/P "A. Andrieş « — 69 un. (cărţi)

— donaţia F/P «M. Şlapac» — 105 un. (cărţi)

— donaţia Bibliotecii Academiei Române — 34 un. (cărţi)

— donaţia Bibliotecii Naţionale — 1316 un. (autoreferate)

— donaţiile altor colaboratori şi organizaţii — 1575 un.(1088c.+395rev.+92br.)

Alte surse — La acest compartiment completarea colecţiilor Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan"  se efectuează în baza redistribuirii literaturii din Fondul de Rezervă şi Schimb al BŞC «A. Lupan» a AŞM şi în baza publicaţiilor primite de la cititori în locul celor pierdute. În fondul activ al Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) "A. Lupan"  au fost recepţionate din FRS cca 280 un.

Pe parcursul anului 2009 în colecţiile bibliotecii academice au fost recepţionate

cca 12640 un. (7834 tit.) (5634c.+5511 rev.+ 66 teze + 1429 br)

Evidenţa fondurilor bibliotecii la 01 ianuarie 2010 fondurile Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) "A. Lupan" constituie:

1410507 un. (715380 c.+ 634164 rev.+10780 br.+ 50183 ed. spec.)

Inclusiv:

Fondul activ — 1378771 un. (689270 c.+ 628538 rev.+10780 br.+ 50183 ed. spec.)

F.R.S. — 31736 un. (26110 c.+ 5626 rev.)

Direcţia Schimb de publicaţii Biblioteca intreţine relaţii de colaborare cu 255 parteneri din 50 ţări a lumii. Biblioteca colaborează cu bibliotecile academice, universitare şi dif. societăţi ştiinţifice. (aşa ca Bibl. Congresului din Washington,Bibl. Naţională din Paris,Biblioteca Naţională din Bucureşti, bibliotecile academice din Romania, Rusia, Ukraina şi Ţările Baltice etc.Bibliografii

Bibliografii

LISTA lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2016.
Lista publicațiilor științifice înregistrează cantitativ, realizările științifice efectuate în cadrul priorităților de bază ale activității din sfera științei și inovării în anul 2014, reprezentând o anexă a Raportului General al Academiei de Științe a Moldovei. Structura lucrării reflectă aria cercetărilor ştiinţifice în următoarele domenii: Științe Naturale și Exacte, Științe Inginerești și Tehnologice, Științe Medicale, Științe Agricole, Științe Sociale și Economice, Științe Umanistice și Arte.
Download
Arta Moldovei, 1975 – 2005, Teatru. Cinematografie, Volumul III
Volumul final, Teatru şi cinematografie, al bibliografiei retrospective Arta Moldovei 1975–2005, este rodul unei ample cercetări bibliografice, desfăşurate prin identificarea, selectarea şi sintetizarea informaţiilor din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), aparatului informativ–bibliografic al Bibliotecii Naţionale a Moldovei şi Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, fondul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei teatrale şi cinematografice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediilor.
Download

Buletine tematice

Buletine tematice

Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc. 20
Ecologia, stresul, adaptarea. Fasc.20
Alcătuitor: Lidia Zasaviţchi
Download
Ştiinţa în Moldova
Buletin tematic, Fasc. 8, 2015
Download

Indice bibliografic tematic

Problemele resurselor acvatice din Moldova
Problemele resurselor acvatice din Moldova
Alcatuitor: Valentina Gurieva
Download
Resursele Naturale al Republicii Moldova
Creşterea interesului către literatura etnografică regională a avut loc în 1990, în legătură cu achiziţia de Republica Moldova statului de stat independent. Atunci a apărut posibilitatea de a lucra asupra problemelor plaiului natal numai în republica sa. Fişierul etnografic tematic retrospectiv „ Resursele Naturale al Republicii Moldova” a fost alcătuit în anul 2012, fiind sursa principală de informaţii ( ann. 1990 – 2012) despre existenţa şi utilizarea resurselor naturale, starea şi problemele mediului ambiant în Republica Moldova.
Download

E - Bibliotecă

E - Bibliotecă

2011-08-27


Colecțiile de cărți adăugate în luna August în categoria ”E-bibliotecă”
Detalii

2011-07-20

Radu Mihai CRIŞAN
SPRE EMINESCU
Detalii
În compartimentul"Servicii" DVS puteți afla modul de comandare a versiunei dighizate a cărții, în caz că ea lipsește în catalog.

Infocentru

Noutăți

Academia.edu (2017-02-25)

Academia.edu Detalii

BiblioDivertis

Cea mai frumoasă bibliotecă din lume se află în România (2015-09-21)

Chiar dacă în România această bibliotecă nu este cunoscută, se pare că străinii o apreciază. Mai mult de 400.000 de utilizatori au votat în cadrul unui sondaj creat pe boredpanda.com. Sondajul are până acum 12 zile de când a fost creat, iar în urma voturilor, Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a fost desemnată cea mai frumoasă bibliotecă din lume. Detalii

Articole

Promovarea culturii în Basarabia: Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia.
(Chiosa Igor)

Articolul scoate în evidenţă aspecte mai puţin cunoscute publicului larg din istoria presei basarabene din prima jumătate a secolului XX. Accentul cade pe Revista Societăţii Istorico-Arheologice Bisericeşti din Basarabia. Apărută în perioada anilor 1909-1934 într-un tiraj de 24 volume, revista conţine studii ce reflectă istoria ţinutului dintre Prut şi Nistru, în special istoria bisericii locale, deşi temele laice nu lipsesc de pe paginile revistei. Menţionăm că articolul reprezintă o încercare de a familiariza cititorul cu revista şi face o excursie rezumativă prin subiectele abordate pe paginile ei. Detalii

Expoziții

Academicianul Nicolae Corlăteanu – personalitate ilustră a filologiei române (2015-05-12)

La 14 mai 2015 comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova va consemna o sută de ani din ziua naşterii academicianului Nicolae Corlăteanu, lingvist şi scriitor, om de cultură, academician, fondator al Şcolii ştiinţifice de lexicologie şi gramatică a limbii române în Republica Moldova. A publicat peste 550 de lucrări (monografii, studii, dicţionare, manuale, crestomaţii, programe didactice), a contribuit la organizarea ştiinţei academice. Cu această ocazie biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Academicianul Nicolae Corlăteanu – organizator al ştiinţei academice”. Expoziţia cuprinde un număr de 62 de documente. Detalii

Despre bibliotecă

Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "A. Lupan" este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii Ştiinţifice (Institut) „A. Lupan” este asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice, satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.

 • Liste 2016
 • Liste 2015
 • Liste 2014
 • Tur virtual "Biblioteca Centarala a ASM"
 • Revistă de biblioteconomie şi ştiinţele informării
  Nr. 11-12, 2014
 • Bibliografii recente
 • Pagina Web BiblioScientia
 • Achiziții noi
  luna Noiembrie, 2016

Întreabă bibliotecarulCererea DVS. va fi expediată în serviciul de sprijin al clienților, după examinarea ei, veți primi un raspunsParteneri

În acest bloc avem onoarea să Vă prezentăm partenerii noștri:

Recomandăm

Mesageria D&D
Camera Nationala a Cartii (CNC)
International Bookshop “Educational Centre”
Programul Cadru
Despre bibliotecă Infocentru
Scurt istoric
Structura bibliotecii
Program de activitate al bibliotecii
Adresa bibliotecii
Statut
Regulament
Regulament utilizare
Săli de lectură și de calculatoare
Tur virtual al bibliotecii
Donație bibliotecii
Achiziții publice
Fondul de rezervă și schimb
Premii și mențiuni
Funcții vacante
Pagina ecologicăAȘM în Presă
Noutăți
BiblioDivertis

Articole
Anunțuri
Întrebări frecvente (FAQ)
Resurse Web
Galeria foto
Revista BiblioScientia
Personalități marcante
© 1997-2010 Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”
Academia de Științe a Republicii Moldova
Creat in